Grey, damp, and it was nearer to 32°...Three or four hours ago; I will say that the mages are predicting more winterish temperatures as the week passes into the weekend but am not rushing out to purchase gloves and galoshes on that account. In the Traditional Rite, today is the feast of Saints Marius, Martha and their sons Audifax and Abachum, Martyrs at Rome, Persians, with commemoration of Saint Canute King and Martyr, depending on which version of the Calendar one looks at. In the 1960/1962 arrangement, it is the feria in the 2nd week post Epiphaniam with commemorations of the Holy Martyrs. At Barroux, the Mass Iusti epulentur (of Saints Marius et alii) was sung; I'm going to guess that this is the Mass that will be said at Saint-Eugène later on.

The hagiographical, 3rd lesson at Matins (the simplex rite is 12 Psalms and three lessons only in one nocturn, with no Gospel and so no homiletic lessons thereon).


Lectio 3
Commemoratio Ss. Marii, Marthæ, Audifacis, et Abachum Martyrum
Marius Persa, nobili loco natus, cum Martha cónjuge pari nobilitate, et duobus fíliis Audíface et Abachum, Romam venit Cláudio imperatóre, ut Mártyrum sepúlcra venerarétur. Ibi Christiános in víncula conjectos fovébant, et ópera ac facultátibus suis sustentábant, et Sanctórum córpora sepeliebant. Quam ob rem comprehénsi omnes, cum nec impiórum minis nec terróre commoveréntur, ut diis sacrificarent; primum fustibus debilitati, deínde funibus attracti, tum admótis candéntibus, láminis combusti, et úngulis férreis excarnificáti sunt. Postremo præcisis mánibus, et ad collum alligatis, ducti per mediam urbem, via Cornelia ad tertium décimum ab Urbe milliárium, in eum locum, qui Nymphe dicebátur, necántur: ac primum Martha, quæ virum ac fílios ad supplícia pro Jesu Christi fide constanter perferenda, veheménter fuerat cohortáta; mox ceteris in eádem arenaria cervices abscindúntur, eorúmque córpora conjiciúntur in ignem. Quæ semiusta, Felícitas matrona Romana nobilis, colligenda et in suo prædio sepelienda curávit.

And these are the 2nd nocturn lessons for the feast of Saint Canute.

Lectio 4
Canutus quartus, Suenonis Esthritii Danorum regis filius, fide, pietate et morum honestate conspicuus, eximiæ sanctitatis a teneris annis specimen dedit. Paternum sceptrum summa omnium acclamatione adeptus, religioni promovendæ sedulo incumbere, ecclesias reditibus augere, et pretiosa supellectili ornare cœpit. Tum zelo propagandæ fidei succensus, barbara regna justo certamine aggressus, devictas subditasque nationes christianæ legi subjugavit. Victoriis autem plurimis gloriosus, et divitiis auctus, regale diadema ad Christi crucifixi pedes abjecit, se et regnum illi subjiciens, qui Rex regum est, et Dominus dominantium. Corpus suum jejuniis, ciliciis et flagellis castigavit. In oratione et contemplatione assiduus, erga pauperes profusus, erga omnes beneficus semper fuit: nec umquam a justitiæ divinæque legis semita deflexit.

R. Honéstum fecit illum Dóminus, et custodívit eum ab inimícis, et a seductóribus tutávit illum:
* Et dedit illi claritátem ætérnam.
V. Descendítque cum illo in fóveam, et in vínculis non derelíquit eum.
R. Et dedit illi claritátem ætérnam.

Lectio 5
His aliisque virtutibus imbutus, ad supremum perfectionis apicem sanctus rex properabat. Accidit autem ut Angliæ regnum a Wilhelmo Normandorum duce, formidabili exercitu invaderetur. Anglis vero, Danorum opem implorantibus, cum succurrere rex decrevisset, belli expeditionem Olao fratri commisit. Qui regnandi cupiditate illectus, arma vertit in regis perniciem, militibus et populo contra illum concitatis. Nec defuerunt rebellioni fomenta. Cum enim rex, editis legibus, decimas ecclesiis solvi, Dei et Ecclesiæ præcepta servari, transgressores puniri sanxisset, plerique perversi ac scelerati homines exacerbati, primum quidem tumultuari, tum plebem commovere, ac tandem sanctissimo regi necem moliri cœperunt.

R. Desidérium ánimæ ejus tribuísti ei Dómine,
* Et voluntáte labiórum ejus non fraudásti eum.
V. Quóniam prævenísti eum in benedictiónibus dulcédinis: posuísti in cápite ejus corónam de lápide pretióso.
R. Et voluntáte labiórum ejus non fraudásti eum.

Lectio 6
Sciens igitur rex, futurorum præscius, mortem sibi propter justitiam imminere; ea prænuntiata, ad ecclesiam sancti Albani Martyris Othoniæ, tamquam ad locum certaminis, profectus est: et sacramentis munitus, agonem suum Domino commendabat. Mox ibi adveniens conjuratorum multitudo, ecclesiæ ignem admovere, fores confringere et in eam irrumpere tentarunt. Quod cum perficere non possent, ad fenestras accedentes, saxa et sagittas in sanctum regem, flexis genibus pro inimicis orantem, magno impetu jaculari non cessarunt: donec lapidum et telorum ictibus, ac tandem lancea confossus, glorioso martyrio, ante altare extensis brachiis procumbens, coronatus est, sedente in apostolico throno Gregorio septimo. Multis postea miraculis Martyrem suum illustravit Deus. Nam gravi penuria et diversis calamitatibus oppressa Dania, patrati sacrilegii pœnas luit. Plures étiam variis languoribus afflicti, ad ejus tumulum remedium et incolumitatem consecuti sunt. Cumque regina sacrum ejus corpus noctu clam surripere, et alio transferre conaretur, emisso cælitus ingenti splendore perterrita, a proposito cessavit.

R. Stola jucunditátis índuit eum Dóminus:
* Et corónam pulchritúdinis pósuit super caput ejus.
V. Cibávit illum Dóminus pane vitæ et intelléctus: et aqua sapiéntiæ salutáris potávit illum.
R. Et corónam pulchritúdinis pósuit super caput ejus.
V. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
R. Et corónam pulchritúdinis pósuit super caput ejus.

Pater Thomas SJ is celebrating the Mass today, and it is Iusti epulentur with commemoration of Saint Canute. Apparently there is a major strike happening in Paris that's making travel in the city difficult-- thus the first sentence of Pater Thomas's sermon thanking those who made it to church.

Introitus. Ps. 67, 4. Justi epuléntur et exsúltent in conspéctu Dei et delecténtur in lætítia. Ps. ibid., 2. Exsúrgat Deus, et dissipéntur inimíci ejus: et fúgiant qui odérunt eum, a fácie ejus. ℣. Glória Patri.

Oratio. Exáudi, Dómine, pópulum tuum cum Sanctórum tuórum patrocínio supplicántem: ut et temporális vitæ nos tríbuas pace gaudére; et ætérnæ reperíre subsídium. Per Dóminum.

Oratio. de commemoratione. Deus, qui ad illustrándam Ecclésiam tuam beátum Canútum regem martýrii palma et gloriósis miráculis decoráre dignátus es: concéde propítius; ut, sicut ipse Domínicæ passiónis imitátor fuit, ita nos, per ejus vestígia gradiéntes, ad gáudia sempitérna perveníre mereámur. Per eúndem Dóminum.

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Hebrǽos.
Hebr. 10, 32-38.
Fratres: Rememorámini prístínos dies, in quibus illumináti magnum certámen sustinuístis passiónum; et in áltero quidem oppróbriis et tribulatiónibus spectáculum facti: in áltero autem sócii táliter conversántium effécti. Nam et vinctis compássi estis, et rapínam bonórum vestrórum cum gáudio suscepístis, cognoscéntes vos habére meliórem et manéntem substántiam. Nolíte itaque amíttere confidéntiam vestram, quæ magnam habet remuneratiónem. Patiéntia enim vobis necessária est: ut, voluntátem Dei faciéntes, reportétis promissiónem. Adhuc enim módicum aliquántulum, qui ventúrus est, véniet, et non tardábit. Justus autem meus ex fide vivit.

Graduale. Sap. 3, 1, 2 et 3. Justórum ánimæ in manu Dei sunt: et non tanget illos torméntum malítiæ. ℣. Visi sunt óculis insipiéntium mori: illi autem sunt in pace.

Allelúja, allelúja. ℣. Ps. 67, 36. Mirábilis Deus noster in Sanctis suis. Allelúja.

✠ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthǽum.
Matth. 24, 3-13.

In illo témpore: Sedénte Jesu super montem Olivéti, accessérunt ad eum discípuli secréto, dicéntes: Dic nobis, quando hæc erunt? et quod signum advéntus tui et consummatiónis sǽculi? Et respóndens Jesus, dixit eis: Vidéte, ne quis vos sedúcat. Multi enim vénient in nómine meo, dicéntes: Ego sum Christus: et multos sedúcent. Auditúri enim estis prǽlia et opiniónes prœliórum. Vidéte, ne turbémini. Opórtet enim hæc fíeri, sed nondum est finis. Consúrget enim gens in gentem, et regnum in regnum, et erunt pestiléntiæ et fames et terræmótus per loca. Hæc autem ómnia inítia sunt dolórum. Tunc tradent vos in tribulatiónem et occídent vos: et éritis odio ómnibus géntibus propter nomen meum. Et tunc scandalizabúntur multi, et ínvicem tradent, et odio habébunt ínvicem. Et multi pseudoprophétæ surgent, et sedúcent multos. Et quóniam abundávit iníquitas, refrigéscet cáritas multórum. Qui autem perseveráverit usque in finem, hic salvus erit.

Offertorium. Ps. 128, 7. Anima nostra, sicut passer, erépta est de láqueo venántium: láqueus contrítus est, et nos liberáti sumus.

Secreta. Preces, Dómine, tuórum réspice oblationésque fidélium: ut et tibi gratæ sint pro tuórum festivitáte Sanctórum, et nobis cónferant tuæ propitiatiónis auxílium. Per Dóminum.

Secreta. de commemoratione. Accépta sit in conspéctu tuo, Dómine, nostra devótio: et ejus nobis fiat supplicatióne salutáris, pro cujus sollemnitáte defértur. Per Dóminum.

Communio. Luc. 12, 4. Dico autem vobis amícis meis: Ne terreámini ab his, qui vos persequúntur.

Postcommunio. Sanctórum tuórum, Dómine, intercessióne placátus:
præsta, quǽsumus; ut, quæ temporáli celebrámus actióne, perpétua salvatióne capiámus. Per Dóminum.

Postcommunio. de commemoratione. Refécti participatióne múneris sacri, quǽsumus, Dómine, Deus noster: ut, cujus exséquimur cultum, intercedénte beáto Canúto Mártyre tuo, sentiámus efféctum. Per Dóminum.


LDVM

Domus, Festo Sanctorum Marii Marthae Audifacis et Abachum Martyrum, Saint-Eugène-Sainte-Cécile

Comments