Sicut dilexit me Pater, et ego dilexi vos. Manete in dilectione mea. Si praecepta mea servaveritis, manebitis in dilectione mea, sicut et ego Patris mei praecepta servavi, et maneo in ejus dilectione...

Venite, benedicti Patris mei, percipite regnum, alleluja: quod vobis paratum est ab origine mundi, alleluja, alleluja, alleliija.Today is Monday in the 4th week post Pascha. In the Missale Romanum it is the feast of the Martyr Saint Peter, whose Mass is Protexisti me Deus (infra) but at Le Barroux it is the feast of the Holy Abbots of Cluny, Saints Odo, Maiolus, Odilo, and Hugo, with Saint Robert of Molesmes; the Mass there is Venite benedicti Patris mei

Lectio 4
Petrus, Veronæ paréntibus Manichæórum hæresi infectis natus, ab ipsa pene infántia contra hæreses pugnávit. Puer annórum septem, cum scholas frequentaret, aliquándo a patruo hæretico interrogátus quid tandem in iis didicísset, christianæ fidei symbolum se didicisse respóndit; neque ullis umquam patris patruíve blanditiis aut minis a fidei constanti dimoveri pótuit. Adoléscens Bonóniam studiórum causa venit; ubi, a Spíritu Sancto ad sublimioris vitæ formam vocatus, ordinis Prædicatórum institutum suscépit.


R. Lux perpétua lucébit Sanctis tuis, Dómine,
* Et ætérnitas témporum, allelúja, allelúja.
V. Lætítia sempitérna erit super cápita eórum: gáudium et exsultatiónem obtinébunt.
R. Et ætérnitas témporum, allelúja, allelúja.

Lectio 5
Magno virtútum splendore in religióne eluxit: corpus et ánimum ab omni impuritate ita custodívit, ut nullius mortíferi peccáti labe se inquinátum umquam sénserit. Carnem jejuniis et vigiliis macerábat; mentem divinis contemplatiónibus exercebat. In salúte animárum procuranda assidue versabátur; peculiáris gratiæ dono hæreticos ácriter confutábat. Tantam in concionando vim hábuit, ut innumerábilis hóminum multitúdo ad eum audiéndum conflúeret, multique ad pœniténtiam convérterentur.


R. In servis suis, allelúja,
* Consolábitur Deus, allelúja.
V. Judicábit Dóminus pópulum suum, et in servis suis.
R. Consolábitur Deus, allelúja.

Lectio 6
Tanto fidei ardore incénsus erat, ut pro ea mortem subire optaret, eamque a Deo grátiam enixe precarétur. Itaque hæretici necem, quam is paulo ante concionando prædixerat, illi intulérunt. Nam cum sanctæ Inquisitiónis munus géreret, illum Como Mediolanum redeuntem ímpius sicarius semel atque íterum in cápite gládio vulnerávit; jamque pene mórtuus, symbolórum fidei, quam infans virili fortitúdine conféssus fuerat, in ipso supremo spíritu pronuntiávit; íterumque látera mucrone transverberatus, ad martyrii palmam migrávit in cælum, anno salútis millesimo ducentésimo quinquagesimo secundo. Quem multis, illustrem miraculis Innocentius quartus anno sequénti sanctórum Mártyrum número adscripsit.


R. Fíliæ Jerúsalem, veníte et vidéte Mártyres cum corónis, quibus coronávit eos Dóminus
* In die solemnitátis et lætítiæ, allelúja.
V. Quóniam confortávit seras portárum tuárum, benedíxit fílios tuos in te.
R. In die solemnitátis et lætítiæ, allelúja.
V. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
R. In die solemnitátis et lætítiæ, allelúja.


Am being frustrated in my attempts to copy the texts of the Le Barroux Mass from the Archive.org website, eh. I must go out in a few minutes so will have to fuss with this when I return. Rain, rain.

I've managed to finish with the Benedictine Mass by simply typing the texts out instead of copying but can't guarantee 100% accuracy, ahem. (And even with the copying there are liable to be errors in the 'original text to pdf to being copied here' process.) The 'special' formatting of the Introit is entirely the doing of the Blogger software, ha. 

Introitus. Matth. 25, 34. Venite, benedicti Patris mei, percipite regnum, alleluja: quod vobis paratum est ab origine mundi, alleluja, alleluja, alleliija. Ps. 95, 1. Cantate Domino canticum novum: cantate Domino omnis terra. V. Gloria Patri.

Kyrie, Gloria.

Oratio. Deus, qui nos Sanctorum tuorum et sollemnitate laetificas, et imitatione suscitas ad profectum: praesta, ut quos veneramur officio, etiam piae conversationis sequamur exemplo. Per Dominum.

In the 1923 Missale monasticum, the Mass Os iusti meditabitur was sung for Saint Robert, with a commemoration at this Mass perhaps; obviously I'm not sure. In any case, the commemoration of Saint Robert was made this morning at this Mass.

Oratio. Intercessio nos, quaesumus, Domine, beati Roberti Abbatis commendet: ut, quod nostris meritis non valemus, ejus patrocinio assequamur. Per Dominum.

Lectio libri Sapientiae.
Eccli. 17, 6, 13.
Creavit illis Deus scientiam spiritus, sensu implevit cor illorum, et mala et bona ostendit illis. Posuit oculum suum super corda illorum, ostendere illis magnalia operum suorum, ut nomen sanctificationis collaudent: et gloriari in mirabilibus illius, ut magnalia enarrent operum ejus. Addidit illis disciplinam, et legem vitae hereditavit illos. Testamentum aeternum constituit cum illis, et justitiam, et judicia sua ostendit illis. Et magnalia honoris ejus vidit oculus illorum, et honorem vocis audierunt aures illorum, et dixit illis: Attendite ab omni iniquo. Et mandavit illis unicuique de proximo suo. Viae illorum coram ipso sunt semper, non sunt absconsae ab oculis ipsius.

Alleluja, alleluja. V. Ps. 88, 6. Confitebuntur caeli mirabilia tua, Domine: etenim veritatem tuam in ecclesia sanctorum. 

Alleluja. V. Osee 14, 6. Justus germinabit sicut lilium: et florebit in aeternum ante Dominum. Alleluja.

+ Sequentia sancti Evangelii secundum Ioannem.
Joann. 15, 5-11.
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Ego sum vitis, vos  palmites: qui manet in me, et ego in eo, hic fert fructum multum: quia sine me nihil potestis facere. Si quis in me non manserit, mittetur foras sicut palmes, et arescet, et colligent eum, et in ignem mittent et ardet. Si manseritis in me, et verba mea in vobis manserint: quodcumque volueritis, petetis, et fiet vobis. In hoc clarificatus est Pater meus, ut fructum plurimum afferatis, et efficiamini mei discipuli. Sicut dilexit me Pater, et ego dilexi vos. Manete in dilectione mea. Si praecepta mea servaveritis, manebitis in dilectione mea, sicut et ego Patris mei praecepta servavi, et maneo in ejus dilectione. Hac locutus sum vobis, ut gaudium meum in vobis sit, et gaudium vestrum impleatur.

Offertorium. Ps. 89, 14. Repleti sumus mane misercordia tua: et exsultavimus et delectati sumus, alleluia.

Secreta. Sacrificium, Domine, quaesumus, beatorum Odonis, Majoli, Odilonis et Hugonis precatio sancta conciliet, ut quorum honore solemniter exhibetur, eorum merita efficiatur acceptum. Per Dominum.

Secreta. Sacris altaribus, Domine, hostias superpositas sanctus Robertus Abbas, quaesumus, in salutem nobis provenire deposcat. Per Dominum.

Sanctus, Benedictus, Agnus Dei.

Communio. Joann. 15, 5.
Ego sum vitis vera et vos palmites, qui manet in me, et ego in eo, hic fert fructum multum. Alleluja, alleluia.

Postcommunio. Gratias tibi referimus, Domine, qui nos et caelestis participatione Sacramenti, et tuorum reficiis celebritate iustorum. Per Dominum.

Postcommunio. Protegat nos, Domine, cum tui perceptione sacramenti beatus Robertus Abbas, pro nobis intercedendo: ut et conversationis ejus experiamur insignia, et intercessionis percipiamus suffragia. Per Dominum.~+~+~+~The Mass of the Martyr Saint Peter, which will probably be said at Saint-Eugène.

M l'Abbé Gubitoso is celebrating Holy Mass today (and it is indeed the Protexisti me Deus of Saint Peter of Verona). 

Introitus. Ps. 63, 3. Protexísti me, Deus, a convéntu malignántium, allelúja: a multitúdine operántium iniquitátem, allelúja. allelúja. Ps. ib., 2. Exáudi, Deus, oratiónem meam, cum déprecor: a timore inimíci éripe ánimam meam. V. Glória Patri.

Kyrie, Gloria.

Oratio.
Præsta, quǽsumus, omnípotens Deus: ut beáti Petri Martyris tui fidem cóngrua devotióne sectémur; qui, pro ejúsdem fídei dilatatióne, martýrii palmam méruit obtinére. Per Dóminum.

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Timótheum.
2. Tim. 2, 8-10; 3, 10-12.

Caríssime: Memor esto, Dóminum Jesum Christum resurrexísse a mórtuis ex sémine David, secúndum Evangélium meum, in quo labóro usque ad víncula, quasi male óperans: sed verbum Dei non est alligátum. Ideo ómnia sustíneo propter eléctos, ut et ipsi salútem consequántur, quæ est in Christo Jesu, cum glória cœlésti. Tu autem assecútus es meam doctrínam, institutiónem, propósitum, fidem, longanimitátem, dilectiónem, patiéntiam, persecutiónes, passiónes: quália mihi facta sunt Antiochíæ, Icónii et Lystris: quales persecutiones sustínui, et ex ómnibus erípuit me Dóminus. Et omnes, qui pie volunt vívere in Christo Jesu, persecutiónem patiéntur.

Allelúja, allelúja. V. Ps. 88, 6. Confitebúntur cœli mirabília tua, Dómine: étenim veritátem tuam in ecclésia sanctórum.

Allelúja. V. Ps. 20, 4. Posuísti, Dómine, super caput ejus corónam de lápide pretióso. Allelúja.

+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Joánnem.
Joann. 15, 1-7.

In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Ego sum vitis vera: et Pater meus agrícola est. Omnem pálmitem in me non feréntem fructum, tollet eum: et omnem, qui fert fructum, purgábit eum, ut fructum plus áfferat. Jam vos mundi estis propter sermónem, quem locútus sum vobis. Manéte in me: et ego in vobis. Sicut palmes non potest ferre fructum a semetípso, nisi mánserit in vite: sic nec vos, nisi in me manséritis. Ego sum vitis, vos pálmites: qui manet in me, et ego in eo, hic fert fructum multum: quia sine me nihil potéstis fácere. Si quis in me non mánserit, mittétur foras sicut palmes, et aréscet, et cólligent eum, et in ignem mittent, et ardet. Si manséritis in me, et verba mea in vobis mánserint: quodcúmque voluéritis, petétis, et fiet vobis.

Offertorium Ps. 88. 6. Confitebúntur cœli mirabília tua, Dómine: et veritátem tuam in ecclésia sanctórum, allelúja. allelúja.

Secreta. Preces, quas tibi, Dómine, offérimus, intercedénte beato Petro Mártyre tuo, cleménter inténde: et propugnatóres fídei sub tua protectióne custódi. Per Dóminum.

Sanctus, Benedictus, Agnus Dei.

Communio. Ps. 63, 11.
Lætábitur justus in Dómino, et sperábit in eo: et laudabúntur omnes recti corde, allelúja. allelúja.

Postcommunio. Fidéles tuos, Dómine, custódiant sacraménta, quæ súmpsimus: et, intercedénte beáto Petro Mártyre tuo, contra omnes advérsos tueántur incúrsus. Per Dóminum.LDVM

Festo Sanctorum Odonis Maioli Odilonis et Hugonis Abbatum, Festo Sancti Roberti Molesmensis Abbatis

Comments