Ego autem dico vobis: Dilígite inimícos vestros, benefácite his, qui odérunt vos, et oráte pro persequéntibus et calumniántibus vos, ut sitis fílii Patris vestri, qui in cœlis est: qui solem suum oriri facit super bonos et malos, et pluit super justos et injústos...
Today is Friday post Cineres, that is Friday post Quinquagesimam; the Mass in the Missale Romanum and at Le Barroux is Audivit Dominus et misertus est mihi

M l'Abbé Grodziski is celebrating Holy Mass at Saint-Eugène today. 


Statio ad Ss. Joannem et Paulum


Introitus. Ps. 29, 11. Audívit Dóminus, et misértus est mihi: Dóminus factus est adjútor meus. Ps. ibid., 2. Exaltábo te, Dómine, quóniam suscepísti me: nec delectásti inimícos meos super me. ℣. Glória Patri.

Kyrie.

Oratio.
Inchoáta jejúnia, quǽsumus, Dómine, benígno favore proséquere: ut observántiam, quam corporáliter exhibémus, méntibus etiam sincéris exercére valeámus. Per Dóminum.

Léctio Isaíæ Prophétæ.
Is. 58, 1-0.

Hæc dicit Dóminus Deus: Clama, ne cesses: quasi tuba exálta vocem tuam: et annúntia pópulo meo scélera eórum, et dómui Jacob peccáta eórum. Me étenim de die in diem quærunt, et scire vias meas volunt: quasi gens, quæ justítiam fécerit, et judícium Dei sui non  derelíquerit: rogant me judícia justítiæ: appropinquáre Deo volunt. Quare jejunávimus, et non aspexísti: humiliávimus ánimas nostras, et nescísti? Ecce, in die jejúnii vestri invénitur volúntas vestra, et omnes debitóres vestros repétitis. Ecce, ad lites et contentiónes jejunátis, et percútitis pugno ímpie. Nolíte jejunáre sicut usque ad hanc diem, ut audiátur in excélso clamor vester. Numquid tale est jejúnium, quod elégi, per diem afflígere hóminem ánimam suam? numquid contorquére quasi círculum caput suum, et saccum et cínerem stérnere? numquid istud vocábis jejúnium, et diem acceptábilem Dómino? Nonne hoc est magis jejúnium quod elégi? dissolve  colligatiónes impietátis, solve fascículos depriméntes: dimítte eos, qui confrácti sunt, líberos, et omne onus dirúmpe. Frange esuriénti panem tuum, et egénos vagósque induc in domum tuam: cum víderis nudum, operi eum, et carnem tuam ne despéxeris. Tunc erúmpet quasi mane lumen tuum, et sánitas tua cítius oriétur, et anteíbit fáciem tuam justítia tua, et glória Dómini cólliget te. Tunc invocábis, et Dóminus exáudiet: clamábis, et dicet: Ecce, adsum. Quia miséricors sum, Dóminus, Deus tuus.

Graduale. Ps. 26, 4. Unam pétii a Dómino, hanc requíram, ut inhábitem in domo Dómini, ℣. Ut vídeam voluptátem Dómini, et prótegar a templo sancto ejus.

Tractus. Ps. 102, 10. Dómine, non secúndum peccáta nostra, quae fécimus nos: neque secúndum iniquitátes nostras retríbuas nobis. ℣. Ps. 78, 8-9. Dómine, ne memíneris iniquitátum nostrarum antiquarum: cito antícipent nos misericórdiæ tuæ, quia páuperes facti sumus nimis. [Hic genuflectitur] ℣. Adjuva nos, Deus, salutáris noster: et propter glóriam nóminis tui, Dómine, libera nos: et propítius esto peccátis nostris, propter nomen tuum.

✠ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthǽum.
Matth. 5, 43-48; 6, 1-4.

In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Audístis, quia dictum est: Diliges próximum tuum, et odio habébis inimícum tuum. Ego autem dico vobis: Dilígite inimícos vestros, benefácite his, qui odérunt vos, et oráte pro persequéntibus et calumniántibus vos, ut sitis fílii Patris vestri, qui in cœlis est: qui solem suum oriri facit super bonos et malos, et pluit super justos et injústos. Si enim dilígitis eos, qui vos díligunt, quam mercédem habébitis? nonne et publicáni hoc fáciunt? Et si salutavéritis fratres vestros tantum, quid ámplius fácitis? nonne et éthnici hoc fáciunt? Estóte ergo vos perfécti, sicut et Pater vester cœléstis perféctus est. Atténdite, ne justítiam vestram faciátis coram homínibus, ut videámini ab eis: alióquin mercédem non habébitis apud Patrem vestrum, qui in cœlis est. Cum ergo facis eleemósynam, noli tuba cánere ante te, sicut hypócritæ fáciunt in synagógis et in vicis, ut honorificéntur ab homínibus. Amen, dico vobis, recepérunt mercédem suam. Te autem faciénte eleemósynam, nésciat sinístra tua, quid fáciat déxtera tua, ut sit eleemósyna tua in abscóndito, et Pater tuus, qui videt in abscóndito, reddet tibi.

Offertorium. Ps. 118, 154 et 125. Dómine, vivífica me secundum  elóquium tuum: ut sciam testimónia tua.

Secreta. Sacrifícium, Dómine, observántiæ quadragesimális, quod offérimus, præsta, quǽsumus: ut tibi et mentes nostras reddat accéptas, et continéntiæ promptióris nobis tríbuat facultátem. Per Dóminum.

Sanctus, Benedictus, Agnus Dei.

Communio. Ps. 2, 11-12.
Servite Dómino in timóre, et exsultáte ei cum tremóre: apprehéndite disciplínam, ne pereátis de via justa.

Postcommunio. Spíritum nobis, Dómine, tuæ cantátis infúnde: ut, quos uno pane cœlésti satiásti, tua fácias pietáte concórdes. Per Dóminum... in unitáte ejusdem.

Oratio super populum. Humiliáte cápita vestra Deo. Tuére, Dómine, pópulum tuum et ab ómnibus peccátis cleménter emúnda: quia nulla ei nocébit advérsitas, si nulla ei dominétur iniquitas. Per Dominum.


~+~+~+~


In the Traditional Rite, the feast of the Most Holy Crown of Thorns was celebrated (according to the supplement pro aliquibus locis of the Missale Romanum) on the Friday post Cineres. I'm copying the texts from this page at the blog of Fr Maximilien-Marie du Sacré-Coeur. Will hunt about for the chant scores at Gregobase in a bit; I'm guessing that three of the five parts of the Proper are there... but in fact all five of them are since someone went to the trouble of including the feast from the PAL. Tomorrow was the feast of the Holy Family's Flight into Egypt in some places but Fr Maximilien-Marie didn't provide the texts and I'm not going to make the effort to hunt them up myself, tsk. 

Introitus. Cant. III, 11. Egredimini et videte, filiae Sion, regem Salomonem in diademate, quo coronavit eum mater sua, parans crucem Salvatori suo. Ps. VIII, 6-7. Gloria et honore coronasti eum, Domine: et constituisti eum super opera manuum tuarum. V./ Gloria Patri. Egredimini.

Kyrie.

Oratio.
Praesta, quaesumus, omnipotens Deus: ut, qui in memoriam passionis Domini Nostri Jesu Christi Coronam ejus spineam veneramur in terris, ab ipso gloria et honore coronari mereamur in caelis: Qui tecum vivit.

Lectio libri Sapientiae.
Cant. III 7-11 ; IV, 1 et 8.

Lectulum Salomonis sexaginta fortes ambiunt ex fortissimis Israël: omnes tenentes gladios, et ad bella doctissimi: uniuscujusque ensis super femur suum propter timores nocturnos. Ferculum fecit sibi rex Salomon de lignis Libani: columnas ejus fecit argenteas, reclinatorium aureum, ascensum purpureum: media caritate constravit propter filias Jerusalem. Egredimini et videte, filiae Sion, regem Salomonem in diademate, quo coronavit illum mater sua in die desponsationis illius, et in die laetitiae cordis ejus. Quam pulchra es, amica mea, quam pulchra es! Oculi tui columbarum, absque eo quod intrinsecus latet. Veni de Libano, sponsa mea, veni de Libano, veni: coronaberis.

Graduale. Eccli. XLV, 14. Corona aurea super caput ejus: expressa signo sanctitatis, gloria honoris, et opus fortitudinis. V./ Ps. XX, 4. Quoniam praevenisti eum in benedictionibus dulcedinis: posuisti in capite ejus coronam de lapide pretioso.

Tractus. Is. LXI, 10. Induit eum Dominus vestimentis salutis, et indumento justitiae, quasi sponsum decoratum corona. V./ Is. XXVIII, 5. Corona tribulationis effloruit in coronam gloriae et sertum exsultationis. V./ Sap. V, 17. Accepit regnum decoris, diadema speciei.

+ Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem.
Joann. XIX, 1-5.

In illo tempore : Apprehendit Pilatus Jesum, et flagellavit. Et milites plectentes coronam de spinis, imposuerunt capiti ejus: et veste purpurea circumdederunt eum. Et veniebant ad eum, et dicebant: Ave, Rex Judaeorum: et dabant ei alapas. Exivit ergo iterum Pilatus foras, et dicit eis: Ecce adduco vobis eum foras, ut cognoscatis quia nullam invenio in eo causam. Exivit ergo Jesus portans coronam spineam et purpureum vestimentum.

Credo.

Offertorium.
Tuam Coronam adoramus, Domine: tuam gloriosam recolimus passionem.

Secreta. Tuorum militum, Rex omnipotens, virtutem robora: ut, quos in hujus mortalitatis stadio unigeniti Filii tui Corona laetificat; consummato cursu certaminis, immortalitatis bravium apprehendant. Per eumdem Dominum.

Sanctus, Benedictus, Agnus Dei.

Communio. Prov. IV, 9.
Laetare, mater nostra, quia dabit Dominus capiti tuo augmenta gratiarum, et corona inclyta proteget te.

Postcommunio. Supplices te rogamus, omnipotens Deus: ut haec sacramenta quae sumpsimus, per sacrosanctae Filii tui Coronae, cujus solemnia recensemus, virtutem, nobis proficiant ad medelam. Per eumdem Dominum.
LDVM


Comments