The Roman Martyrology for the day before the Ides of November

Prídie Idus Novémbris Luna vicésima nona Anno Dómini 2023

primo A Sancti Martíni Primi, Papæ et Mártyris, cujus dies natális sextodécimo Kaléndas Octóbris recensétur (655).

A Vitépsci, in Polónia, pássio sancti Jósaphat, e sancti Basilíi Ordine, Epíscopi Polocénsis et Mártyris; qui a schismáticis, in ódium cathólicæ unitátis et veritátis, crudéliter interféctus est, et a Pio Papa Nono inter sanctos Mártyres adscríptus. Ejus tamen festívitas recólitur décimo octávo Kaléndas Decémbris (1623).

primo R Memoria passionis sancti Iosaphat (Ioannis) Kuncewicz, episcopi Polocensis Ruthenorum et martyris, qui gregem suum ad catholicam unitatem constanti studio impulit, ritum byzantinum-slavum pio amore coluit et, Vitepsci in Bielorussia, tunc sub dicione Poloniae, a tumultuante plebe adversa crudeliter oppressus, pro unitate Ecclesiae et catholicae veritatis defensione occubuit (1623).

In Asia pássio sanctórum Aurélii et Públii Episcopórum (s II tr).

Avenióne [Avignon] sancti Rufi, qui éxstitit primus ejúsdem civitátis Epíscopus (s III).

A Constantinópoli sancti Nili Abbátis, qui, sub Theodósio junióre, ex Præfécto ejúsdem civitátis factus Mónachus, doctrína et sanctitáte cláruit (340).

R Apud Ancyram Galatiae, sancti Nili, abbatis, qui, discipulus sancti Ioannis Chrysostomi habitus, coenobio diu praefuit asceticam doctrinam scriptis diffundens (340).

*Viennae in Burgundia, sancti Hesychii, episcopi, qui e senatoria ad episcopalem dignitatem evectus est; filii eius, quos antea genuerat, fuerunt sancti Apollinaris, antistes Ecclesiae Valentinensis, et Avitus, qui ipsi in sede Viennensi successit (552).

In saltibus Cucullae regionis prope Vergegium in Hispania, sancti Aemiliani, presbyteri, qui post eremiticam et clericalem, monasticam tandem vitam professus est, largitate erga pauperes et prophetiae
spiritu clarus (574).

*In Maleo insula in Scotia, sancti Macarii, episcopi, qui, hibernus genere, sancti Columbae discipulus et huius Ecclesiae fundator habetur (s VI).

Eschæ [Esch in Flandria], in Bélgio, sancti Livíni, Epíscopi et Mártyris; qui, cum plúrimos ad Christi fidem convertísset, a Pagánis necátus est. Ipsíus vero corpus ad Portum Gandæ [Ghent] póstea translátum fuit (c 657). [sed vita fab?] 

Daventriae [Deventer] in Frisia, sancti Lebuini, presbyteri, qui, monachus ex Anglia proveniens, incolis regionis Christi pacem et salutem nuntiare curavit (650 v 675).

Turiasóne, in Hispánia Tarraconénsi, beáti Æmiliáni Presbýteri, qui innúmeris miráculis cláruit; cujus admirábilem vitam sanctus Bráulio, Cæsaraugustánus Epíscopus, descrípsit (a 651).

A Colóniæ Agrippínæ deposítio sancti Cunibérti Epíscopi (663).

R Coloniae Agrippinae in Austrasia, sancti Cuniberti, episcopi, qui post invasiones barbaricas in urbe et toto pago ecclesiasticam vitam et pietatem fidelium renovavit (663). 

Apud óppidum Sergíniam, in território Senonénsi, sancti Patérni, Mónachi et Mártyris; qui, dum eídem occurréntes in ipsíus óppidi silva latrónes ad emendándam vitam incitáret, ab illis trucidátus est (726).

A Apud Casimíriam, in Polónia, sanctórum Mártyrum Eremitárum Benedícti, Joánnis, Matthǽi, Isaac et Christiáni; qui a prædónibus, divíno inténti servítio, dire vexáti sunt et gládiis occísi (1005).

R Apud Casimiriam ad Vartam fluvium in Polonia, sanctorum  Benedicti, Ioannis, Matthaei et Isaac, martyrum, qui ad christianam fidem in Poloniae partibus propagandam missi nocte a latronibus
iugulati sunt; cum iis commemoratur etiam Christianus, eorum famulus, qui in area sacelli appensus est (1005).

*Pisis in Etruria, beati Ioannis Cini, de Pace nuncupati, qui e militari divino se addixit servitio in Tertio Ordine Sancti Francisci (1335).

A Complúti, in Hispánia, natális sancti Dídaci Confessóris, ex Ordine Minórum, humilitáte célebris; quem Xystus Quintus, Póntifex Máximus, Sanctórum catálogo adscrípsit. Ipsíus autem festum sequénti die celebrátur (1463).

R Compluti in Hispania, sancti Didaci, religiosi ex Ordine Minorum, qui, tum in Canariis insulis, tum Romae in coenobio Sanctae Mariae in Aracoeli, humilitate et caritate in curandis infirmis claruit (1463).

In urbe Tuliman in Mexico, sancti Margariti Flores, presbyteri et martyris, qui in magna persecutione erga Ecclesiam propter sacerdotium comprehensus est et plumbis interfectus nobili coronatus martyrio (1927).

*In vico Alcudia de Carlet in pago Valentino in Hispania, beati Iosephi Medes Ferris, martyris, cui, tempore persecutionis erga fidem, ob impavidam fidelitatem praemium Dominus tribuit aeternum (1936).

V. Et álibi aliórum plurimórum sanctórum Mártyrum et Confessórum, atque sanctárum Vírginum.

R. Deo grátias.

In the Old English Martyrology there is no saint eulogised today, November 12.
LDVMPridie Idus Novembris

Memoria passionis sancti Iosaphat (Ioannis) Kuncewicz, episcopi Polocensis Ruthenorum et martyris, qui gregem suum ad catholicam unitatem constanti studio impulit, ritum byzantinum-slavum pio amore coluit et, Vitepsci in Bielorussia, tunc sub dicione Poloniae, a tumultuante plebe adversa crudeliter oppressus, pro unitate Ecclesiae et catholicae veritatis defensione occubuit (1623). 

2. Apud Ancyram Galatiae, sancti Nili, abbatis, qui, discipulus sancti Ioannis Chrysostomi habitus, coenobio diu praefuit asceticam doctrinam scriptis diffundens (340).  

4*. Viennae in Burgundia, sancti Hesychii, episcopi, qui e senatoria ad episcopalem dignitatem evectus est; filii eius, quos antea genuerat, fuerunt sancti Apollinaris, antistes Ecclesiae Valentinensis, et Avitus, qui ipsi in sede Viennensi successit (552). 

5. In saltibus Cucullae regionis prope Vergegium in Hispania, sancti Aemiliani, presbyteri, qui post eremiticam et clericalem, monasticam tandem vitam professus est, largitate erga pauperes et prophetiae 
spiritu clarus (574). 

3*. In Maleo insula in Scotia, sancti Macarii, episcopi, qui, hibernus genere, sancti Columbae discipulus et huius Ecclesiae fundator habetur (s VI).

7. Daventriae in Frisia, sancti Lebuini, presbyteri, qui, monachus ex Anglia proveniens, incolis regionis Christi pacem et salutem nuntiare curavit (650). 

6. Coloniae Agrippinae in Austrasia, sancti Cuniberti, episcopi, qui post invasiones barbaricas in urbe et toto pago ecclesiasticam vitam et pietatem fidelium renovavit (663).

8. Apud Casimiriam ad Vartam fluvium in Polonia, sanctorum Benedicti, Ioannis, Matthaei et Isaac, martyrum, qui ad christianam fidem in Poloniae partibus propagandam missi nocte a latronibus 
iugulati sunt; cum iis commemoratur etiam Christianus, eorum famulus, qui in area sacelli appensus est (1005). 

9*. Pisis in Etruria, beati Ioannis Cini, de Pace nuncupati, qui e militari divino se addixit servitio in Tertio Ordine Sancti Francisci (1335). 

10. Compluti in Hispania, sancti Didaci, religiosi ex Ordine Minorum, qui, tum in Canariis insulis, tum Romae in coenobio Sanctae Mariae in Aracreli, humilitate et caritate in curandis infirmis claruit (1463). 

11. In urbe Tuliman in Mexico, sancti Margariti Flores, presbyteri et martyris, qui in magna persecutione erga Ecclesiam propter sacerdotium comprehensus est et plumbis interfectus nobili coronatus martyrio (1927). 

12*. In vico Alcudia de Carlet in pago Valentino in Hispania, beati Iosephi Medes Ferris, martyris, cui, tempore persecutionis erga fidem, ob impavidam fidelitatem praemium Dominus tribuit aeternum (1936). 

Pridie Idus Novembris

Memoria de san Josafat (Juan) Kuncewicz, obispo de Polotsk, en Rutenia, y mártir, que con ardor incesante impulsó a su pueblo hacia la unidad católica, cultivó con piadoso amor el rito bizantino-eslavo en Witebsk, en Bielorusia, entonces bajo la jurisdicción de Polonia, y cruelmente perseguido por una chusma enemiga, murió por la unidad de la Iglesia y la defensa de la verdad católica (1623).

2. En Ancira, de Galacia, san Nilo abad, que, tenido por discípulo de san Juan Crisóstomo, estuvo al frente de su monasterio mucho tiempo y difundió en sus escritos la doctrina ascética (340).

3*. En la isla de Maleo, en Escocia, san Macario, obispo, oriundo de Irlanda, al que se le considera discípulo de san Columba y fundador de esta Iglesia (s. VI)

4*. En Vienne, de Burgundia, san Hesiquio, obispo, que fue promovido desde la dignidad de senador a la episcopal. Sus hijos fueron san Apolinar, obispo de la Iglesia de Balance, y Avito, que le sucedió en la sede de Vienne (552).

5. En los montes de la región de la Cogolla, no lejos de la ciudad de Logroño, en España, san Emiliano o Millán, presbítero, que, después de llevar vida eremítica y clerical, abrazó la monástica y se hizo famoso por su generosidad para con los pobres y el don de profecía (574).

6. En Colonia, de Austrasia, san Cuniberto, obispo, que, después de las invasiones de los bárbaros, renovó en la ciudad y en todos los pueblos la vida de la Iglesia y la piedad de los fieles (663).

7. En Daventer, de Frisia, san Labuino, presbítero y monje procedente de Inglaterra, que se dedicó a procurar la paz y salvación de Cristo a todos los habitantes de la región (650).

8. En Kasimierz, junto al río Warta, en Polonia, santos Benito, Juan, Mateo e Isaac, mártires, que, enviados a propagar la fe en tierras de aquel país, fueron degollados una noche por los ladrones. Con ellos se conmemora también a Cristiano, su criado, ahorcado en los aledaños de la capilla (1005).

9*. En Pisa, de la Toscana, beato Juan Cini, apellidado “de Paz”, que pasó del servicio militar al servicio de Dios en la Tercera Orden de San Francisco (1335).

10. En Alcalá de Henares, en España, san Diego, religioso de la Orden de los Hermanos Menores, que se distinguió tanto en las islas Canarias como en la iglesia de Santa María de Araceli, en Roma, por su humildad y caridad en el cuidado de los enfermos (1463).

11. En la ciudad de Tulimán, en México, san Margarito Flores, presbítero y mártir, que, en la gran persecución contra la Iglesia, por ser sacerdote fue encarcelado y fusilado, obteniendo así la gloria del martirio (1927).

12*. En la villa Alcudia de Carlet, en la región de Valencia, de España, beato José Medes Ferris, mártir, que durante la persecución contra la fe, por su valiente fidelidad, el Señor le concedió el premio eterno (1936).

Pridie Idus Novembris

Mémoire de saint Josaphat, évêque et martyr. Né dans l’orthodoxie, Jean Kuncewicz adhéra, dès sa jeunesse, à l’union catholique et, devenu évêque de Polotz sous le nom de Josaphat, il déploya un zèle constant à garder son troupeau dans l’unité, attentif à donner toute sa splendeur à la liturgie byzantine slave. Au cours d’une visite pastorale à Vitebsk, en 1623, il fut massacré par une foule déchaînée contre lui et mourut pour l’unité de l’Église et la défense de la vérité catholique.

Près d’Ancyre en Galatie, au Ve siècle, saint Nil, abbé, qui fut disciple de saint Jean Chrysostome, gouverna longtemps son monastère et diffusa par ses écrits la spiritualité ascétique.

*Dans la région d’Aberdeen en Écosse, à la fin du VIe siècle, saint Machar, évêque, d’origine irlandaise, disciple de saint Colomba et considéré comme le fondateur de cette Église.

*À Vienne en Gaule, après 552, saint Hésychius, évêque qui fut auparavant questeur et participa aux conciles des évêques des Gaules à Orléans et à Paris. 3

Sur les hauteurs de La Cogolla en Castille, vers 574, saint Émilien, prêtre. Après une vie érémitique puis cléricale, il embrassa la vie monastique, toujours généreux envers les pauvres et doté de l’esprit de prophétie.

À Cologne en Germanie, vers 660, saint Cunibert, évêque, qui, après les invasions barbares, rénova la vie chrétienne et la piété des fidèles dans la ville et tout le pays alentour.

À Deventer dans la Frise, vers 785, saint Lébuin, prêtre. Moine venu d’Angleterre, il s’attacha à annoncer aux habitants de la région la paix du Christ et le salut.

Près de Casimiria, sur la Warta en Pologne, l’an 1003, les saints martyrs Benoît, Jean, Matthieu et Isaac. Moines camaldules venus d’Italie en Pologne pour y répandre la foi chrétienne, ils furent abattus de nuit par des voleurs, ainsi que saint Christian, leur familier polonais, qui fut pendu sur la place de l’oratoire.

*À Pise en Toscane, au XIVe siècle, le bienheureux Jean, surnommé de la Paix, qui quitta le service des armes pour celui de Dieu dans le Tiers-Ordre de saint François.

À Alcala en Andalousie, l’an 1463, saint Didace (Diégo), religieux de l’Ordre des Mineurs, célèbre par son humilité et sa charité dans le soin des malades, aussi bien aux îles Canaries qu’à l’église Sainte-Marie de l’Ara Cœli à Rome, à Séville et enfin à Alcala, où il mourut.

À Tulimar au Mexique, en 1927, saint Marguerit Florès, prêtre et martyr. Dans la grande persécution mexicaine, il fut arrêté en raison de son sacerdoce et abattu par une rafale de mitrailleuse.

*À Alcudia de Carlet, dans la région de Valence en Espagne, en 1936, le bienheureux Joseph Medez Ferris, martyr. Parce que membre de l’action catholique, il fut fusillé avec ses trois frères religieux, dans la persécution contre l’Église au temps de la guerre civile.

Pridie Idus Novembris

San GIOSAFAT KUNCEWYCZ   Vescovo e martire - Memoria
Wolodymyr in Volynia, Ucraina, 1580 - Vitesbk, Bielorussia, 12 novembre 1623
Nasce a Wolodymyr in Volynia (Ucraina) nel 1580 e viene ricordato come il simbolo di una Russia ferita dalle lotte tra ortodossi e uniati. La diocesi di Polock si trovava in Rutenia, regione che dalla Russia era passata in parte sotto il dominio del Re di Polonia, Sigismondo III. La fede dei Polacchi era quella cattolica romana; in Rutenia invece, come nel resto della Russia, i fedeli aderivano alla Chiesa greco-ortodossa. Si tentò allora un'unione della Chiesa greca con quella latina. Si mantennero cio&egra...
www.santiebeati.it/dettaglio/25100

San DIEGO DI ALCALá   Religioso dei Frati Minori
Alcalá del Puerto, Spagna, ca. 1400 - Alcalá de Henares, Spagna, 12 novembre 1463
È uno dei santi più popolari di Spagna e delle Americhe, dove portano il suo nome fiumi, baie, canali e varie città, tra cui San Diego di California. Nulla però sappiamo della sua famiglia e dei suoi primi anni. In gioventù si fa eremita vicino al paese nativo. Ma se ne va quando la gente intorno a lui diventa troppa. Lo accolgono i francescani di Arizafe, presso Córdoba, e lì egli fa il noviziato come fratello laico, addetto ai lavori vari per la comunità. Ne...
www.santiebeati.it/dettaglio/35300

Sant' ESICHIO I DI VIENNE   Vescovo
fine V sec.
Fu elevato dalla dignità di senatore a quella di vescovo di Vienne, Francia. È padre di Sant'Avito e di Sant'Apollinare.
www.santiebeati.it/dettaglio/77320

San MARGARITO FLORES GARCIA   Sacerdote e martire
Taxco, Messico, 22 febbraio 1899 - Tulimán, Messico, 12 novembre 1927
Nacque a Taxco, Guerrero (Diocesi di Chilapa) il 22 febbraio 1899. Parroco di Atenango del Río, Guerrero (Diocesi di Chilapa). I tre anni trascorsi nel ministero furono sufficienti per conoscere la sua indole sacerdotale. Il Vicario generale della Diocesi lo nominò vicario con funzioni di parroco di Atenango del Rio, Guerrero. Il Padre Margarito si mise all'opera. Fu scoperto, identificato come sacerdote, quando stava per giungere alla meta; fu imprigionato e condotto a Tulimán, Guerrero, luogo in cui venne dato l'...
www.santiebeati.it/dettaglio/90121

Sant' ATANASIE TODORAN E COMPAGNI   Martiri
† 12 novembre 1763
www.santiebeati.it/dettaglio/94743

Santa SELEDRITHA   Badessa di Minster-in-Thanet
VIII-IX sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/98871

Sant' EMILIANO DELLA COGOLLA   Monaco
Sec. VI
www.santiebeati.it/dettaglio/90432

Sant’ ESICHIO II DI VIENNE   Vescovo
VI sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/97089

San NILO IL SINAITA   Confessore
IV-V sec. - Ancyra (Galazia), 430 circa
www.santiebeati.it/dettaglio/92745

San CADWALADR FENDIGAID   Re
† Heavensfield, 664
Cadwaladr, figlio di Cadwallon, detto Fendigaid (“Beato” o “Benedetto” in gallese), fu un sovrano del regno del Gwynedd, in Galles. Costretto alla fuga dai nemici di suo padre quando aveva appena un anno di vita, ereditò il regno nel 655 circa e difese i cristiani del suo paese contro le incursioni pagane. In un’epoca di devastazione e sconforto, rappresentò un barlume di fede per il suo popolo, incarnando il modello di sovrano descritto dalla Bibbia. Probabilmente mor&ig...
www.santiebeati.it/dettaglio/55130

San LIVINO (LEBUINO)   Vescovo
† Houtem (Belgio), 775 ca.
www.santiebeati.it/dettaglio/91741

San PETRUSIO   
V sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/97695

San CUMIANO (CUMMIAN) FADA   Abate
† 662
Fondatore del monastero di Kilcummin e difensore delle usanze liturgiche romane e del computo della data della Pasqua.
www.santiebeati.it/dettaglio/99507

San NAMFASIO   Martire
VIII sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/100050

San BENEDETTO, GIOVANNI, MATTEO, ISACCO E CRISTIANO   Monaci, protomartiri della Polonia
† Kazimierz, Polonia, 12 novembre 1003
Benedetto, di origine campana, è venerato come martire ed evangelizzatore della Polonia. Ma la sua è una storia del tutto particolare. Nato infatti a Benevento intorno all'anno 970, fu oggetto di un caso di simonia: appreso, infatti, della sua vocazione i genitori si adoperarono per farlo ordinare a soli 18 anni e divenire subito canonico. Ma il giovane Benedetto scombinò i piani: capita la gravità di quanto gli era capitato, prima si ritirò in un monastero e poi visse da eremita sul monte Soratte. A cambiare la su...
www.santiebeati.it/dettaglio/91865

San MACHAR DI ABERDEEN   Vescovo
VI secolo
www.santiebeati.it/dettaglio/93163

San CUNIBERTO DI COLONIA   Vescovo
Moselle, Francia, 590 – Colonia, Germania, 663
www.santiebeati.it/dettaglio/93164

San RENATO DI ANGERS   Vescovo
www.santiebeati.it/dettaglio/77300

San SINCHELL DI CLOEN INIS   Abate
VI sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/98554

Beata BIANCA D’ARAGONA   Regina, mercedaria
Moglie di Re Giacomo II° d’Aragona, chiamato il giusto, la Beata Bianca, fu una Regina di estrema carità e pietà. Alla morte del marito vestì l’abito mercedario e visse come una semplice suora fra le altre religiose. Assidua nella preghiera, piena di ogni lode e meriti, si dedicò santamente al Signore. L’Ordine la festeggia il 12 novembre....
www.santiebeati.it/dettaglio/93705

Beato GIUSEPPE RAIMONDO MEDES FERRIS   Laico coniugato, martire
José Ramón Medes Ferrís, fedele laico, nacque il 13 gennaio 1885 ad Algemesí (Valencia) e fu battezzato il medesimo giorno nella chiesa parrocchiale di San Giacomo di Algemesí. Contadino, appartenente al Sindacato Cattolico agricolo, si sposò il 29 gennaio 1913, con la sig.na Purificación Esteve Martínez. Aderì all’Azione Cattolica e fu un eccellente catechista. All’inizio della Rivoluzione ospitò a casa sua due fratelli carmelitani scalzi e una sorella suora cistercense, i quali furono imprigionati il 7 novembre 1...
www.santiebeati.it/dettaglio/93315

Beato GIOVANNI DELLA PACE (CINI DA PISA)   Eremita, fondatore
Pisa, 1270 ca. – 1335 ca.
www.santiebeati.it/dettaglio/92309


+ + +
Comments