The Roman Martyrology for the 9th day before the Kalends of November

Nono Kaléndas Novémbris Luna décima Anno Dómini 2023

primo A Festum sancti Raphaélis Archángeli, cuius dígnitas ac benefícia in sacro Tobíæ libro celebrántur.

A In Monastério Fontis Frígidi, diœcésis Carcassonénsis, in Gállia, sancti Antónii Maríæ Claret, olim Archiepíscopi Cubáni, Fundatóris Missionariórum Filiórum Immaculáti Cordis beátæ Maríæ Vírginis, animárum zelo et mansuetúdine præclári, quem Pius Duodécimus, Póntifex Máximus, Sanctórum fastis adscrípsit. Ipsíus autem festum prídie huius diéi celebrátur.

R Sancti Antonii Mariae Claret, episcopi, qui, presbyter ordinatus, plures annos Catalauniam Hispaniae regionem peragravit populo praedicans; Societatem instituit Missionariorum FiliorumImmaculati Cordis Beatae Mariae Virginis et, episcopus factus Sancti Iacobi in Cuba insula, de salute animarum optime meritus est. In Hispaniam reversus, adhuc multa pro Ecclesia sustinuit et exsul apud monachos Cistercienses Fontis Frigidae prope Narbonem in Gallia meridionali obiit (1870).

Hierapoli in Phrygia, sanctorum Cyriaci et Claudiani, martyrum (s inc).

Venúsiæ, in Apúlia, natális sanctórum Mártyrum Felícis, Epíscopi Africáni; Audácti et Ianuárii, Presbyterórum; Fortunáti et Séptimi, Lectórum. Hi omnes, témpore Diocletiáni, a Magdelliáno Procuratóre multis diu vínculis et carcéribus in Africa et Sicília maceráti sunt, et, cum Felix sacros Libros iuxta ipsíus Imperatóris edíctum trádere nullátenus voluísset, gládii tandem occisióne consummáti sunt (a 305 tr).

A Constantinópoli sancti Procli Epíscopi (446).

R Constantinopoli, sancti Procli, episcopi, qui beatam Mariam Dei Genetricem strenue proclamavit et corpus sancti Ioannis Chrysostomi de exsilio triumphali translatione civitati reddidit, ut in Concilio Oecumenico Chalcedonensi Magnus etiam appellari mereretur (446).

In Campánia sancti Marci Solitárii, cuius præclára ópera sanctus Gregórius Papa descrípsit (s V).

A In civitáte Nagran, apud Homerítas, in Arábia, pássio sanctórum Arétæ, et Sociórum eius trecentórum et quadragínta, témpore Iustíni Imperatóris, sub Dúnaan, Iudǽo tyránno. Post eos Christiána múlier incéndio trádita est; cuius fílius annórum quinque, cum Christum balbutiéndo confiterétur, nec blandítiis nec minis retinéri posset, in ignem ubi mater ardébat, se præcípitem dedit (523).

R Negranae in Arabia, passio sanctorum Arethae, principis civitatis, et sociorum eius trecentorum et quadraginta, tempore Iustini imperatoris, sub Du Nuwas seu Dunan, Homeritarum rege (523).

*Apud Turonos [Touraine] in Neustria, Sancti Senochi Presbyteri, qui in ruderibus antiquis monasterium constituit, vigiliis orationeque et caritate erga servos assiduus (576).

A In monastério Duríni [?], in Gállia, Sancti Martíni Diáconi et Abbátis, cuius corpus inde ad Vertávum [Vertou] monastérium delátum est (s VI).

R In monasterio Vertavensi [Vertou] in pago Ratiatensi [Retz près de Nantes] Galliae, Sancti Martini Diaconi et Abbatis, quem sanctus Felix episcopus Nannetensis ad paganos regionis convertendos misit (s VI).

A Tungris [Tongres], in Bélgio, Sancti Evergisli [Ebrégise]
Coloniénsis et Mártyris; qui, ob pastorális offícii curam illuc proféctus, ibídem, dum nocte solus ad monastérium sanctíssimæ Genitrícis Dei Maríæ oratúrus pérgeret, a latrónibus sagítta percússus occúbuit (c 590).

R Apud Tungros [Tongres] in Brabantia Austrasiae, Sancti Evergisli [Ebrégise] Episcopi Coloniensis et Martyris, qui, dum de pastorali officio curas adhibebat, Pictavium profectus a latronibus in itinere percussus occubuit (c 590).

A In ínsula Sargiénsi [Sercq] Sancti Maglórii Epíscopi, qui ibídem, dimísso Episcopáli offício, quod erga sparsos in Armórica Británnos per triénnium exercúerat, monastérium constrúxit, in quo sancte réliquum vitæ tempus exégit; cuius corpus Lutétiam Parisiórum póstea translátum fuit (c 605).

R In Britannia Minore, Sancti Maglorii, qui, sancti Iltuti discipulus, sancto Samsoni Dolensi [Dol] episcopo successisse et in solitudine Sargiensis [Sercq] insulae vitam duxisse traditur (c 605).

*Constantiae [Coutances] in Neustria, Sancti Fromundi Episcopi, qui coenobium monialium Hameti [Ham, près de Montebourg] condidit et pastorale munus in amore Domini exercuit (s VII).

Huei in Annamia, sancti Iosephi Le Bang Thi, martyris, qui, centurio, in carcere detentus quod christianus esset, in tormentis fidem, a qua numquam deflexit, inter concaptivos testatus est, demum strangulatus sub imperatore Tu Duc (1860).

*Comi in Italia, beati Aloysii Guanella, presbyteri, qui Congregationem Servorum a Caritate et Filiarum a Sancta Maria Providentiae fundavit, tum ad miseriorum afflictorumque necessitatibus subveniendum, tum ad eorum salutem provehendam (1915).

*Ronchi ad Athesim flumen in agro Veronensi Italiae, beati Iosephi Baldo, presbyteri, qui, pastorali curae addictus, Congregationem Parvarum Filiarum a Sancto Ioseph fundavit ad senes aegrotosque iuvandos necnon infantes iuvenesque instituendos (1915).

V. Et álibi aliórum plurimórum sanctórum Mártyrum et Confessórum, atque sanctárum Vírginum.

R. Deo grátias.

In the Old English Martyrology Saint Genesius is eulogised today, October 24.
LDVMNono Kalendas Novembris

Sancti Antonii Mariae Claret, episcopi, qui, presbyter ordinatus, plures annos Catalauniam Hispaniae regionem peragravit populo praedicans; Societatem instituit Missionariorum Filiorum
Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis et, episcopus factus Sancti Iacobi in Cuba insula, de salute animarum optime meritus est. In Hispaniam reversus, adhuc multa pro Ecclesia sustinuit et exsul apud monachos Cistercienses Fontis Frigidae prope Narbonem in Gallia meridionali obiit (1870). 

2. Hierapoli in Phrygia, sanctorum Cyriaci et Claudiani, martyrum (s inc). 

3. Constantinopoli, sancti Procli, episcopi, qui beatam Mariam Dei 
Genetricem strenue proclamavit et corpus sancti Ioannis Chrysostomi de exsilio triumphali translatione civitati reddidit, ut in Concilio Oecumenico Chalcedonensi Magnus etiam appellari mereretur (446). 

4. Negranae in Arabia, passio sanctorum Arethae, principis civitatis, 
et sociorum eius trecentorum et quadraginta, tempore Iustini imperatoris, sub Du Nuwas seu Dunan, Homeritarum rege (523). 

5*. Apud Turonos in Neustria, sancti Senochi, presbyteri, qui in 
ruderibus antiquis monasterium constituit, vigiliis orationeque et caritate erga servos assiduus (576). 

6*. In monasterio Vertavensi in pago Ratiatensi Galliae, sancti Martini, diaconi et abbatis, quem sanctus Felix episcopus Nannetensis ad paganos regionis convertendos misit (s VI). 

7. Apud Tungros in Brabantia Austrasiae, sancti Evergisli, episcopi 
Coloniensis et martyris, qui, dum de pastorali officio curas adhibebat, Pictavium profectus a latronibus in itinere percussus occubuit (c 590). 

8. In Britannia Minore, sancti Maglorii, qui, sancti Iltuti discipulus, sancto Samsoni Dolensi episcopo successisse et in solitudine Sargiensis insulae vitam duxisse traditur (c 605). 

9*. Constantiae in Neustria, sancti Fromundi, episcopi, qui coenobium monialium Hameti condidit et pastorale munus in amore Domini exercuit (s VII). 

10. Huei in Annamia, sancti Iosephi Le Bang Thi, martyris, qui, 
centurio, in carcere detentus quod christianus esset, in tormentis fidem, a qua numquam deflexit, inter concaptivos testatus est, demum strangulatus sub imperatore Tu Duc (1860). 

1 *. Comi in Italia, beati Aloysii Guanella, presbyteri, qui Congregationem Servorum a Caritate et Filiarum a Sancta Maria Providentiae fundavit, tum ad miseriorum afflictorumque necessitatibus subveniendum, tum ad eorum salutem provehendam (1915). 

12*. Ronchi ad Athesim flumen in agro Veronensi Italiae, beati Iosephi Baldo, presbyteri, qui, pastorali curae addictus, Congregationem Parvarum Filiarum a Sancto Ioseph fundavit ad senes aegrotosque iuvandos necnon infantes iuvenesque instituendos (1915).

Nono Kalendas Novembris

San Antonio María Claret, obispo, que, ordenado presbítero, durante varios años se dedicó a predicar al pueblo por las comarcas de Cataluña, en España. Fundó la Sociedad de Misioneros Hijos
del Corazón Inmaculado de la Virgen María y, ordenado obispo de Santiago de Cuba, trabajó de modo admirable por bien de las almas.
Habiendo regresado a España, tuvo que soportar muchas pruebas por
la Iglesia, muriendo desterrado en el monasterio de monjes cistercienses de Fontfroide, cerca de Narbona, en el mediodía de Francia (1870).

2. En Hierápolis, de Frigia, santos Ciríaco y Claudiano, mártires (s. inc.).

3. En Constantinopla, san Proclo, obispo, que proclamó insistentemente a la Virgen María como Madre de Dios, dispuso el solemne retorno de las restos de san Juan Crisóstomo a esta ciudad y, en el Concilio Ecuménico de Calcedonia, mereció ser llamado “Grande” (446).

4. En la ciudad de Nagrán, en Arabia, martirio de los santos Aretas, príncipe de la ciudad, y trescientos cuarenta compañeros, que, en tiempo del emperador Justino, fueron asesinados por Du Nuwas o Dunan, rey de los himyaritas (523).

5*. En la región de Tours, en Neustria, san Senoco, presbítero, que construyó un monasterio en unas antiguas ruinas, mostrándose asiduo a las vigilias, a la oración y a la caridad hacia los siervos (576).

6*. En el monasterio de Vertou, en el territorio de Armórica, en la Galia, san Martín, diácono y abad, al que san Félix, obispo de Nantes, envió para convertir a los paganos de la región (s. VI).

7. Cerca de Tongres, en el Brabante, de Austrasia, san Evergislo, obispo de Colonia y mártir, que en el ejercicio de su misión pastoral, mientras se dirigía a Poitiers, fue asesinado por unos malhechores (c. 590).

8. En Bretaña Menor, san Maglorio, que, discípulo de san Iltuto, sucedió a san Sansón como obispo de Dol y después llevó vida solitaria en la isla de Serk, según cuenta la tradición (c. 605).

9*. En Coutances, de Neustria, san Fromundo, obispo, que fundó el monasterio de monjas de Ham y ejerció sus funciones pastorales movido por el amor de Dios (s. VII).

10. En Hué, ciudad de Annam, san José Le Dang Thi, mártir, que, siendo militar, fue encarcelado por ser cristiano y en medio de los tormentos a que le sometieron no cedió en su fe, dando testimonio ante sus compañeros de prisión, por lo que acabó estrangulado en tiempo del emperador Tu Duc (1860).

11*. En la ciudad de Como, en Italia, beato Luis Guanella, presbítero, que fundó la Congregación de los Siervos de la Caridad y también la de las Hijas de Santa María de la Providencia, para atender a las necesidades de los desamparados y afligidos, y procurarles la salvación eterna (1915).

12*. En Ronco all’Adige, en la región de Verona, en Italia, beato José Baldo, presbítero, que, entregado al ministerio pastoral, fundó la Congregación de las Pequeñas Hijas de San José, para atender a los ancianos y a los enfermos, así como para educar a niños y jóvenes (1915).

Nono Kalendas Novembris

Mémoire de saint Antoine-Marie Claret, évêque. Après son ordination presbytérale, il parcourut pendant plusieurs années la Catalogne, en prêchant au peuple, et fonda la Société des Missionnaires Fils du Cœur Immaculé de Marie. Devenu évêque de Santiago de Cuba, il se soucia plus que tout du salut des âmes. Revenu en Espagne, il eut beaucoup à souffrir pour l’Église et finit ses jours en exil chez les moines cisterciens de Fontfroide près de Narbonne, en 1870.

À Hiérapolis en Phrygie, les saints Cyriaque et Claudien, martyrs.

À Constantinople, en 446, saint Proclus, évêque, qui proclama avec force la bienheureuse Marie Mère de Dieu et qui rendit à la cité, par une translation solennelle, le corps de saint Jean Chrysostome qui était mort en exil.

À Negran en Arabie, l’an 523, la passion de saint Arétas, prince de la cité, et de ses compagnons au nombre de trois cent quarante, au temps de l’empereur Justin, sous Du Nuwas ou Dun’ an, roi des Homérites.

*En Touraine, l’an 576, saint Sénoch, prêtre, qui établit un monastère dans des ruines antiques et fut assidu aux veilles, à la prière et à la charité envers les esclaves.

*Au monastère de Vertou au pays de Retz près de Nantes, au VIe siècle, saint Martin, diacre et abbé, que saint Félix, évêque de Nantes, envoya pour convertir les païens du pays.

À Tongres dans le Brabant, vers 590, la passion de saint Ebrégise, évêque de Cologne et martyr. Alors qu’il s’acquittait avec soin de son office de pasteur, en route vers Poitiers, il tomba sous les coups de brigands.

En Bretagne, vers 605, saint Magloire. Disciple de saint Iltud, il accompagna, dit-on, son parent saint Samson en Armorique, lui succéda comme évêque-abbé à Dol et termina sa vie dans la solitude de l’île de Sercq.

*À Coutances à la fin du VIIe siècle, saint Fromond, évêque, qui fonda à Ham un couvent de moniales et exerça son ministère pastoral dans l’amour de Dieu.

À Hué en Annam, l’an 1860, saint Joseph Lê Dang Thi, martyr. Officier dans l’armée, il fut détenu en prison, sous l’empereur Tu Duc, parce que chrétien, témoigna, parmi ses co-détenus, de sa foi, dont il ne s’écarta jamais, et fut enfin étranglé.

*À Côme en Lombardie l’an 1915, saint Louis Guanella, prêtre, qui fonda la Congrégation des Serviteurs de la Charité et celle des Filles de la Providence, pour subvenir aux besoins des miséreux et des affligés et les faire parvenir au salut. (canonisé le 23 octobre 2011 par Benoit XVI)

*À Ronco sur l’Adige, sur le territoire de Vérone, en 1916, le bienheureux Joseph Baldo, prêtre. Curé de la paroisse, il fonda la Congrégation des Humbles Filles de Saint-Joseph pour aider les vieillards et les malades et pour éduquer les enfants et les jeunes.

Nono Kalendas Novembris

Sant' ANTONIO MARIA CLARET   Vescovo e fondatore - Memoria Facoltativa
Sallent, Catalogna, Spagna, 23 dicembre 1807 - Fontfroide, Francia, 24 ottobre 1870
Una figura del secolo XIX al cui nome è tuttora legata una congregazione religiosa diffusa in tutti i continenti, quella dei Missionari del Cuore Immacolato di Maria, detti appunto Clarettiani. Di origine catalana, appena ordinato sacerdote Claret si reca a Roma, a Propaganda Fide, per essere inviato missionario. Ma la salute precaria lo costringe a tornare in patria. Così per sette anni si dedica alla predicazione delle missioni popolari tra la Catalogna e le Isole Canarie. È tra i giovani rag...
www.santiebeati.it/dettaglio/29850

San LUIGI GUANELLA   Sacerdote e fondatore
Fraciscio di Campodolcino, Sondrio, 19 dicembre 1842 - Como, 24 ottobre 1915
Luigi Guanella nacque a Fraciscio di Campodolcino (Sondrio) nel 1842. Nel 1866 divenne sacerdote. Nella sua attività pastorale avvicinò le esperienze del Cottolengo e di don Bosco, che incontrò a Torino e con il quale trascorse tre anni. Nel 1881 fondò i Servi della Carità e le Figlie di Santa Maria della Provvidenza. Presto da Como si diffusero in Italia e anche in America, Asia e Africa. A Roma, con l'aiuto di Pio X, sorse la basilica del Transito di San Giuseppe. Guanella inter...
www.santiebeati.it/dettaglio/75000

Santi FELICE, ADAUTTO E GENNARO   Martiri venerati a Venosa
m. 303
www.santiebeati.it/dettaglio/95525

Santi ARETA E RUMA, SPOSI, E 340 COMPAGNI   Martiri di Nagran
† Nagran, Arabia, VI secolo
www.santiebeati.it/dettaglio/92761

Santi MARCO, SOTERICO E VALENTINA   Martiri in Asia
www.santiebeati.it/dettaglio/74940

San MAGLORIO   Vescovo, abate
Vannes, 535 - Serk (La Manica), 24 ottobre 605
www.santiebeati.it/dettaglio/92873

Santi CIRIACO E CLAUDIANO   Martiri
www.santiebeati.it/dettaglio/74955

Sante PETRONILLA E PONZIA   Badesse premostratensi
XII secolo
www.santiebeati.it/dettaglio/93646

San PROCLO DI COSTANTINOPOLI   Vescovo
† 446
Difese la maternità divina di Maria, lottò contro l'eresiarca Nestorio e, dopo la deposizione di costui, divenne Patriarca di Costantinopoli.
www.santiebeati.it/dettaglio/74960

San SENOCO   Sacerdote
www.santiebeati.it/dettaglio/74965

San MARTINO DI VERTOU   Abate
VI sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/74970

Sant' EBREGISILO (EVERGISLO) DI COLONIA   Vescovo
† 594 circa
www.santiebeati.it/dettaglio/74975

San FROMUNDO DI COUTANCES   Vescovo
VII sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/74980

San GIUSEPPE LE DANG THI   Martire
www.santiebeati.it/dettaglio/74985

Beato EXIMENO DE AYVAR   Mercedario
Cavaliere laico e commendatore del convento di Santa Maria in Sarrione (Aragona), il Beato Eximeno de Ayvar, fu illustre per lo zelo, l'austerità e la pietà. Con le sue famose gesta rese onore e gloria all'Ordine Mercedario e al Signore ed ora esulta per sempre nella patria del paradiso.L'Ordine lo festeggia il 24 ottobre....
www.santiebeati.it/dettaglio/94764

Beato GUGLIELMO DE ANGLESI   Mercedario
XIII secolo
Dopo la riconquista di Maiorca (Spagna), nel 1230 da parte del Beato Giacomo l°, Re d'Aragona, i cavalieri laici mercedari ritornarono sull'isola. Il Beato Guglielmo de Anglesi faceva parte appunto del convento del Santissimo Salvatore in Maiorca dove fu esempio di eroiche virtù e riportò gli isolani alla fede cattolica. Cavaliere insigne meritò dopo la morte il titolo di Beato.L'Ordine lo festeggia il 24 ottobre....
www.santiebeati.it/dettaglio/94765

Beato GIUSEPPE BALDO   Sacerdote e fondatore
Puegnago, Brescia, 19 febbraio 1843 – Ronco all’Adige, Verona, 24 ottobre 1915
Nacque il 19 febbraio 1843 a Puegnago, sulla riva occidentale del Lago di Garda in provincia di Brescia, sesto di nove figli. A 16 anni entrò nel Seminario vescovile di Verona. Ordinato sacerdote nel 1865 a soli 22 anni, gli fu affidato l'incarico di vicereggente del Collegio vescovile di Verona. Nel 1877 gli fu assegnata la parrocchia di Ronco all'Adige (Verona), dove già all'arrivo trovò le minacce di un gruppo di massoni. Numerose le opere che nacquero dal suo impegno sociale e caritativo. N...
www.santiebeati.it/dettaglio/92225

Beata MARIA TUCI   Vergine e martire
Ndërfushaz, Albania, 12 marzo 1928 - Scutari, Albania, 24 ottobre 1950
Maria Tuci, nativa del villaggio di Ndërfushaz in Albania, frequentò il collegio delle suore Stimmatine a Scutari e domandò di poter entrare nel loro Istituto religioso. Incaricata d’insegnare nelle scuole elementari di due paesi, trasmise clandestinamente anche il catechismo. Arrestata con alcuni familiari il 10 agosto 1949, fu condotta nel carcere di Scutari, dove, per non aver rivelato il nome dell’uccisore di un politico comunista e per non aver voluto concedersi a un membro della...
www.santiebeati.it/dettaglio/94615

Beata BENIGNA CARDOSO DA SILVA   Vergine e martire
Santana do Cariri, Brasile, 15 ottobre 1928 – 24 ottobre 1941
Benigna Cardoso da Silva nacque il 15 ottobre 1928 a Santana do Cariri, nello Stato brasiliano del Ceará. Rimasta orfana molto presto, fu presa in adozione insieme ai fratelli maggiori. Di carattere riservato, amava aiutare in casa, per non essere di peso alla famiglia adottiva. Fu assidua alla Comunione frequente, specie nei Primi Venerdì del mese, in onore al Sacro Cuore di Gesù. Quando ebbe dodici anni, le si fece avanti come pretendente un ragazzo, Raul Alves Ribeiro, ma lei lo rifiut&ograv...
www.santiebeati.it/dettaglio/98248 


+ + +


Comments