The Roman Martyrology for the 6th day before the Nones of October

Sexto Nonas Octóbris Luna décima séptima Anno Dómini 2023

A Festum sanctórum Angelórum Custodum.

R Memoria sanctorum Angelorum Custodum, qui, primum ad contemplandam in splendore faciem Dei vocati, a Domino etiam apud homines commissi sunt, ut iis invisibili sua, sed sollicita, praesentia adessent ac consulerent.

A Nicomedíæ sancti Eleuthérii, mílitis et Mártyris, cum áliis innúmeris; qui, cum Diocletiáni regia incéndio conflagrásset et falso huius críminis essent accusáti, omnes, iubénte eódem sævíssimo Imperatóre, acervátim necáti sunt. Horum porro álii gládiis obtruncabántur, álii cremabántur ígnibus, álii in mare præcipitabántur; sed inter eos primus Eleuthérius, cum per singula torménta, diu cruciátus, valídior redderétur, martýrium victóriæ suæ, ígnibus velut aurum examinátus, complévit (s III-IV).

R Nicomediae in Bithynia, sancti Eleutherii, martyris (s III-IV). 

Romæ pássio sancti Modésti Sardi, Levítæ et Mártyris; qui, sub Diocletiáno Imperatóre, equúleo tortus atque igne adústus est. Ipsíus vero corpus, Benevéntum póstea translátum, in Ecclésia suo insigníta nómine collocátum fuit (a 305 tr).

Antiochíæ sanctórum Mártyrum Primi, Cyrílli et Secundárii (s inc)

*Numanciae in Hispania Carthaginensi, sancti Saturii, eremitae (606). 

A In território Atrebaténsi [Arras] item pássio Beáti Leodegárii [Léger] Augustodunénsis Epíscopi; quem, váriis iniúriis et divérsis supplíciis pro veritáte afflíctum, Ebroínus, Maior domus régiæ Theodoríci, intérfici iussit (679-680 et 677).

R Sarcinione in territorio Neustriae Atrebatensis [Arras], passio Sancti Leodegarii [Léger] Augustodunensis [Autun] episcopi, quem, variis afflictum iniuriis et excaecatum, Ebroinus maiordomus aulae regiae Theodorici iniuste interfecit. Cum eo colitur memoria fratris eius sancti Gerini, martyris, qui, duobus annis antea, eiusdem Ebroini iussu lapidibus obrutus est (679-680 et 677). 

A Eódem die Sancti Geríni Mártyris, qui frater éxstitit beáti Leodegárii, Augustodunénsis Epíscopi, et, iubénte ipso Ebroíno, lapídibus óbrutus est (677).

*Andagii [Andain] in saltu Arduennae in Austrasia, Sancti Beregisi Abbatis, qui monasterium clericorum regularium ibidem fundavit eique sedulo praefuit (c 725). 


A Constantinópoli sancti Theóphili Mónachi, qui, pro defensióne sanctárum Imáginum a Leóne Isáurico sævíssime cæsus et in exsílium pulsus, migrávit ad Dóminum (s VIII).

R Constantinopoli, commemoratio sancti Theophili, monachi, qui pro defensione sacrarum Imaginum a Leone Isaurico saevissime caesus est et in exsilium pulsus (s VIII).

*Nagasakii in Iaponia, Beatorum Ludovici Yakichi et Luciae, coniugum, atque filiorum eorum Andreae et Francisci, martyrum, qui pro Christo mortem obierunt, pueris cum matre coram patre decollatis, ipso postea in ignem proiecto (1622). 

*In salo ante Rupifortium in Gallia in squalida corbita ancoris deligata, Beati Georgii Edmundi Rene Presbyteri et Martyris, qui, canonicus Vezeliacensis, tempore gallicae perturbationis ad navalia vincula damnatus quod munus sacerdotale exerceret, corporis tabe consumptus occubuit (1794). 

*Lugduni in Gallia, Beati Antonii Chevrier Presbyteri, qui Opus Providentiae Pradense instituit, ubi sacerdotes ad iuvenes pauperes christiana religione docendos compararentur (1879).

*A Castres, la bienheureuse Émilie de Villeneuve fondatrice de la congrégation de Notre Dame de l’Immaculée Conception (1854). [béatifiée le 5 juillet 2009 par Benoît XVI]

*Fianarantsore in Madagascaria, beati Ioannis Beyzym, presbyteri e Societate Iesu, qui fervidam hac in insula pro leprosis exercuit navitatem, quorum corpori et spiritui magna ope caritatis inservivit (1912). 

*Prope Castaliam ad oram Hispaniae, beatorum Francisci Carceller, ex Ordine Clericorum Regularium Scholarum Piarum, et Isidori Bover Oliver, e Sodalitate sacerdotum operariorum dioecesanorum, presbyterorum et martyrum, qui, persecutione saeviente, in odium sacerdotii ante murum coemeterii plumbis interempti martyrium consummarunt (1936). 

*In vico Sax prope Lucentum item in Hispania, beatorum Eliae et Ioannis Baptistae Carbonell Molla, presbyterorum et martyrum, qui, fratres, in eadem persecutione erga Ecclesiam plumbis interfecti sunt (1936).

*In vico Silla prope Valentiam item in Hispania, beatae Mariae Guadalupe (Mariae Franciscae) Ricart Olmos, religiosae ex Ordine Servorum Mariae et martyris, quae in eadem tempestate ob Christi testimonium coronata est (1936).

*In urbe Stanislawow in Polonia, beatae Mariae Antoninae Kratochwil, virginis e Congregatione Sororum Scholarium a Domina Nostra et martyris, quae, belli tempore, carceri propter fidem data est, ubi cruciatibus pro Christo Sponso afflicta occubuit (1942). 

V. Et álibi aliórum plurimórum sanctórum Mártyrum et Confessórum, atque sanctárum Vírginum.

R. Deo grátias.

In the Old English Martyrology no saint is eulogised today, October 2.
LDVMSexto Nonas Octobris

Memoria sanctorum Angelorum Custodum, qui, primum ad contemplandam in splendore faciem Dei vocati, a Domino etiam apud homines commissi sunt, ut iis invisibili sua, sed sollicita, praesentia adessent ac consulerent. 

2. Nicomediae in Bithynia, sancti Eleutherii, martyris (s III-IV). 

3*. Numanciae in Hispania Carthaginensi, sancti Saturii, eremitae (606). 

4. Sarcinione in territorio Neustriae Atrebatensis, passio sancti Leodegarii, Augustodunensis episcopi, quem, variis afflictum iniuriis et excaecatum, Ebroinus maiordomus aulae regiae Theodorici iniuste interfecit. Cum eo colitur memoria fratris eius sancti Gerini, martyris, qui, duobus annis antea, eiusdem Ebroini iussu lapidibus obrutus est (679-680 et 677). 

5*. Andagii in saltu Arduennae in Austrasia, sancti Beregisi, abbatis, qui monasterium clericorum regularium ibidem fundavit eique sedulo praefuit (c 725). 

6*. In Rhaetia, sancti Ursicini, episcopi Curiensis et primi abbatis monasterii Disentinensis ab ipso fundati (795). 

7. Constantinopoli, commemoratio sancti Theophili, monachi, qui pro defensione sacrarum Imaginum a Leone Isaurico saevissime caesus est et in exsilium pulsus (s VIII). 

8*. Nagasakii in Iaponia, beatorum Ludovici Yakichi et Luciae, coniugum, atque filiorum eorum Andreae et Francisci, martyrum, qui pro Christo mortem obierunt, pueris cum matre coram patre decollatis, ipso postea in ignem proiecto (1622). 

9*. In salo ante Rupifortium in Gallia in squalida corbita ancoris deligata, beati Georgii Edmundi Rene, presbyteri et martyris, qui, canonicus Vezeliacensis, tempore gallicae perturbationis ad navalia 
vincula damnatus quod munus sacerdotale exerceret, corporis tabe consumptus occubuit (1794). 

10*. Lugduni in Gallia, beati Antonii Chevrier, presbyteri, qui Opus Providentiae Pradense instituit, ubi sacerdotes ad iuvenes pauperes christiana religione docendos compararentur (1879). 

*A Castres, la bienheureuse Émilie de Villeneuve fondatrice de la congrégation de Notre Dame de l’Immaculée Conception (1854). [béatifiée le 5 juillet 2009 par Benoît XVI]

11 *. Fianarantsore in Madagascaria, beati Ioannis Beyzym, presbyteri e Societate Iesu, qui fervidam hac in insula pro leprosis exercuit navitatem, quorum corpori et spiritui magna ope caritatis inservivit (1912). 

12*. Prope Castaliam ad oram Hispaniae, beatorum Francisci Carceller, ex Ordine Clericorum Regularium Scholarum Piarum, et Isidori Bover Oliver, e Sodalitate sacerdotum operariorum dioecesanorum, presbyterorum et martyrum, qui, persecutione saeviente, in odium sacerdotii ante murum coemeterii plumbis interempti martyrium consummarunt (1936). 

13*. In vico Sax prope Lucentum item in Hispania, beatorum Eliae et Ioannis Baptistae Carbonell Molla, presbyterorum et martyrum, qui, fratres, in eadem persecutione erga Ecclesiam plumbis interfecti sunt (1936). 

14*. In vico Silla prope Valentiam item in Hispania, beatae Mariae Guadalupe (Mariae Franciscae) Ricart Olmos, religiosae ex Ordine Servorum Mariae et martyris, quae in eadem tempestate ob Christi testimonium coronata est (1936). 

15*. In urbe Stanislawow in Polonia, beatae Mariae Antoninae Kratochwil, virginis e Congregatione Sororum Scholarium a Domina Nostra et martyris, quae, belli tempore, carceri propter fidem data 
est, ubi cruciatibus pro Christo Sponso afflicta occubuit (1942). 

Sexto Nonas Octobris

Memoria de los santos Ángeles Custodios, que llamados ante todo a contemplar en la gloria el rostro del Señor, han recibido también una función en favor de los hombres, de modo que, con
su presencia invisible pero solícita, los asistan y aconsejen.

2. En Nicomedia, de Bitinia, san Eleuterio, mártir (s. III/IV).

3. En Numancia, en la Hispania Cartaginense, san Saturio, eremita (606).

4. En Sarcing, en el territorio de Arras, en Neustria, muerte de san Leodegario, obispo de Autun, el cual, sometido a varios suplicios y cegado, fue condenado a muerte injustamente por Ebroino, mayordomo de palacio del rey Teodorico. Con él se venera la memoria de su hermano Gerino, mártir, que dos años antes, por orden del mismo Ebroino, había sido lapidado (679-680 y 677).

5*. En Andage o Andain, en los bosques de Ardennes, en Austrasia, san Beregiso, abad, que fundó en este lugar un monasterio de canónigos regulares, el cual presidió con fidelidad (c. 725).

6. En Constantinopla, conmemoración de san Teófilo, monje, que, por defender el culto de las santas imágenes, fue torturado cruelmente por el emperador León el Isáurico y después exiliado (795).

7*. En la Recia, san Ursicino, obispo de Chur (Coira) y primer abad del monasterio de Disentis, que él mismo había fundado (s. VIII).

8*. En Nagasaki, en Japón, beatos Luis Yakichi y Lucía, esposos, junto con sus hijos Andrés y Francisco, mártires, que murieron por Cristo. La madre y los hijos fueron degollados en presencia del padre, y éste fue quemado vivo (1622).

9*. En el mar frente a Rochefort, en el litoral norte de Francia, en una vieja nave anclada, beato Jorge Edmundo René, presbítero y mártir, que, siendo canónigo de Vézelay, durante la Revolución Francesa fue encarcelado por su condición de sacerdote, muriendo víctima de tuberculosis (1794).

10*. En Lyon, en Francia, beato Antonio Chevrier, presbítero, que instituyó la Obra de la Providencia del Prado, para preparar sacerdotes destinados a enseñar la doctrina cristiana a jóvenes pobres (1879).

11*. En Fianarantsoa, en la isla de Madagascar, beato Juan Beyzym, presbítero de la Compañía de Jesús, que ejerció su ministerio junto a los leprosos, a los que prodigó una obra de caridad en favor de sus cuerpos y de sus espíritus (1912).

12*. Cerca de Castellón, en el levante español, beatos Francisco Carceller, de la Orden de los Clérigos Regulares de las Escuelas Pías, e Isidoro Bover Oliver, de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, presbíteros y mártires, que, durante la persecución, en odio al sacerdocio fueron fusilados junto al muro del cementerio, consumando así su martirio (1936).

13*. En el lugar de Sax, cerca de Alicante, también en España, beatos Elías y Juan Bautista Carbonell Mollá, presbíteros y mártires, que, siendo hermanos, fueron fusilados en la misma persecución contra la Iglesia (1936).

14*. En la aldea de Silla, cerca de Valencia, también en España, beata María Guadalupe (María Francisca) Ricart Olmos, religiosa de la Orden de los Siervos de María y mártir, que en la misma persecución recibió el martirio por su testimonio en favor de Cristo (1936).

15*. En la ciudad de Stanislanòw, de Polonia, beata María Antonina Kratochwil, virgen, de la Congregación de las Hermanas de las Escuelas de Nuestra Señora y mártir, que, durante la guerra mundial, fue encarcelada por su fe y murió a causa de las torturas soportadas por Cristo (1942).

Sexto Nonas Octobris

Mémoire des saints Anges gardiens. Appelés d’abord à contempler dans sa splendeur la face de Dieu, ils sont aussi mis par le Seigneur au service des hommes, pour être à leurs côtés et veiller sur eux, d’une manière invisible, mais très attentive.

À Nicomédie en Bithynie, au IIIe ou IVe siècle, saint Éleuthère, martyr.

À Numance en Espagne, l’an 606, saint Saturius, ermite.

Sur le territoire d’Arras, en 679 ou 680, la passion de saint Léger, évêque d’Autun. Il fut en butte à la haine d’Ébroïn, maire du palais du roi de Neustrie Théodoric, qui le fit assassiner, après lui avoir fait crever les yeux et subir d’autres tortures. Avec lui on vénère la mémoire de son frère saint Guérin, martyr, lapidé deux ans auparavant sur l’ordre du même Ébroïn.

*À Andain, dans un col des Ardennes, après 725, saint Bérégise, abbé, qui fonda en cet endroit un monastère de clercs réguliers et le gouverna avec soin.

*En Rhétie, au VIIIe siècle, saint Ursicin, évêque de Coire, fondateur et premier abbé du monastère de Disentis.

*À Constantinople, commémoraison de saint Théophile, moine. Pour la défense des saintes images, il fut blessé grièvement par l’empereur Léon l’Arménien et envoyé en exil, où il mourut vers 795.

*À Nagasaki au Japon, en 1622, les bienheureux martyrs Louis Yakichi, Lucie, son épouse et leurs fils André et François, qui allèrent à la mort pour le Christ, les enfants et leur mère décapités devant le père, et lui-même ensuite brûlé vif.

*Sur l’île Madame, au large du port de Rochefort, en 1794, le bienheureux Georges-Edmond René, prêtre et martyr. Chanoine de Vézelay, il fut déporté, sous la Révolution française, à cause de son sacerdoce, sur un bateau négrier, et mourut, épuisé par la fièvre.

*À Lyon, en 1879, le bienheureux Antoine Chevrier, prêtre, qui fonda l’Œuvre de la Providence du Prado, pour la formation de prêtres capables d’enseigner la religion chrétienne aux jeunes gens pauvres.

*À Fianarantsoa à Madagascer, en 1912, le bienheureux Jean Beyzym, prêtre de la Compagnie de Jésus, qui exerça de grand cœur son activité dans l’île en faveur des lépreux, dont il s’employa à soulager les corps et les esprits avec beaucoup de charité.

*En divers lieux d’Espagne, dans la persécution menée contre les prêtres et les religieux au cours de la guerre civile, en 1936, cinq bienheureux martyrs : François Carceller, prêtre, des Clercs réguliers des Écoles religieuses, et Isidore Bover, de la Fraternité des prêtres ouvriers diocésains, fusillés devant le mur du cimetière de Forcall, près de Castillon de la Plana

*En Espagne, les bienheureux frères Élie et Jean-Baptiste Carbonell Molla, prêtres, fusillé à Sax, près de Lugo en Galice.

*En Espagne, la bienheureuse Marie-Guadeloupe (Marie-Françoise Ricart Olmos), religieuse de l’Ordre des Servites de Marie, torturée sauvagement et défigurée, à Silla, dans la région de Valence.

*À Stanislawow en Pologne, l’an 1942, la bienheureuse Marie-Antonine Kratochwil, vierge, des Sœurs des écoles de Notre-Dame, et martyre. Supérieure de son couvent, arrêtée avec les autres sœurs par l’occupant nazi, sur dénonciation, et internée, elle mourut à l’hôpital des suites des mauvais traitements subis en prison.

*A Castres, en 1854 la bienheureuse Émilie de Villeneuve fondatrice de la congrégation de Notre Dame de l’Immaculée Conception. [béatifiée le 5 juillet 2009 par Benoît XVI]

Sexto Nonas Octobris

Santi ANGELI CUSTODI    - Memoria
Nella storia della salvezza, Dio affida agli Angeli l'incarico di proteggere i patriarchi, i suoi servi e tutto il popolo eletto. Pietro in carcere viene liberato dal suo Angelo. Gesù a difesa dei piccoli dice che i loro Angeli vedono sempre il volto del Padre che sta nei Cieli. Figure celesti presenti nell'universo religioso e culturale della Bibbia - così come di molte religioni antiche - e quasi sempre rappresentati come esseri alati (in quanto forza mediatrice tra Dio e la Terra), gli angeli trov...
www.santiebeati.it/dettaglio/24750

Santa DIATERIA   Vergine
www.santiebeati.it/dettaglio/98086

San DAGAMONDO DI CONDAT   Abate
VI-VII sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/99669

San TEOFILO DI BULGARIA   Monaco
Sec. VIII
www.santiebeati.it/dettaglio/90457

Santa GIOVANNA EMILIA DE VILLENEUVE   Religiosa e fondatrice
Toulouse, Francia, 9 marzo 1811 - Castres, Francia, 2 ottobre 1854
Jeanne-Émilie de Villeneuve, originaria di Tolosa in Francia, trascorse un’infanzia agiata, ma aperta ai bisogni degli altri. Dopo la morte di una sua sorella maggiore, trovò la gioia vera nella frequenza ai Sacramenti e nel condividere la vita dei più poveri. Dietro l’impulso di un benefattore, fondò la congregazione delle Suore dell’Immacolata Concezione di Castres, più note come “suore azzurre” o “suore blu” per il colore dell’abi...
www.santiebeati.it/dettaglio/95117

San GERINO   Martire venerato a St-Vivant
www.santiebeati.it/dettaglio/90284

San BEREGISO   Abate di Andage
www.santiebeati.it/dettaglio/72630

Sant' URSICINO DI COIRA   Vescovo
† Disentis, Svizzera, 2 ottobre 769
www.santiebeati.it/dettaglio/72635

Santi ELEUTERIO E COMPAGNI DI NICOMEDIA   Martiri
www.santiebeati.it/dettaglio/90323

San MODESTO   Diacono e martire
www.santiebeati.it/dettaglio/91873

San LEODEGARIO DI AUTUN   Vescovo
Alsazia (Francia)? - Artois (Francia), 2-3 ottobre 677-680
Diacono a Poitiers, lavorò all'amministrazione diocesana. Successivamente fu ordinato sacerdote. Decise di entrare come monaco nell'abbazia di Maxentius nel 650. Nel 651 divenne abate, carica che mantenne per sei anni e durante la quale pose l'abbazia sotto la Regola di s. Benedetto. Nel 656 divenne consigliere della regina santa Bathild e tutore dei suoi figli. Nel 663 diventa vescovo riformatore di Autun nel 663. Durante il suo episcopato ha combattuto contro il manicheismo, ha riformato il clero secolare, ha raf...
www.santiebeati.it/dettaglio/90609

Beati ELIA E GIOVANNI BATTISTA CARBONELL MOLLà   Fratelli, sacerdoti, martiri
† 2 ottobre 1936
www.santiebeati.it/dettaglio/93446

Beato ENRICO SAIZ APARICIO   Sacerdote salesiano, martire
Ubierna, 1 dicembre 1889 – Carabachel Alto (Madrid), 2 ottobre 1936
Nacque a Ubierna (Burgos) il 1° dicembre 1889 e fu battezzato il giorno seguente. A 16 anni sentendo l'inclinazione allo stato religioso e sacerdotale, fu ammesso al Noviziato di Sarrià (Barcellona) e vi professò il 5 settembre 1909. Venne ordinato sacerdote a Salamanca il 28 luglio 1918.Furono suo campo di apostolato i collegi di Campello, Barcellona, Madrid e Salamanca; fu Direttore a Salamanca, a Madrid, e quindi nello Studentato Teologico di Carabanchel Alto (Madrid), dove lo sorprese la rivol...
www.santiebeati.it/dettaglio/92168

Beati LUDOVICO E LUCIA, SPOSI, CON I FIGLI ANDREA E FRANCESCO YAKISCI   Martiri
† Nagasaki, Giappone, 2 ottobre 1622
I beati coniugi Ludovico e Lucia Yakichi ed i loro figli Andrea e Francesco, famiglia della diocesi di Funai, patirono la morte per Cristo in Giappone, loro patria. I due fanciulli furono decapitati assieme alla madre dinanzi al padre, e questi venne infine bruciato vivo. Ciò avvenne il 2 ottobre 1622 a Nagasaki, città giapponese della quale erano nativi. I due figli erano nati rispettivamente nel 1615 e nel 1619, mentre dei genitori non si conoscono le date. Il sommo pontefice Beato Pio IX beatific&o...
www.santiebeati.it/dettaglio/92963

Beato BERNARDO DA MANDELLO DEL LARIO   Laico Francescano
† 1487 o 1491 (?)
www.santiebeati.it/dettaglio/97061

Beato ANTONIO CHEVRIER   Sacerdote
Lione, 16 aprile 1826 - 2 ottobre 1879
Fu davanti al presepe, in un momento di intensa preghiera, che ebbe l'intuizione di vivere in pieno la povertà. Guidato da Giovanni Maria Vianney, il curato d'Ars, Antonio Chevrier accettò di diventare il direttore spirituale della «Città di Gesù Bambino», che si proponeva di incentivare la Prima Comunione nei bambini poveri. Era nato il 16 aprile 1826 a Lione, da una modesta famiglia. A 17 anni entrò in seminario e nel 1850 fu ordinato sacerdote. Precursore dell'impeg...
www.santiebeati.it/dettaglio/90667

Beato BONAVENTURA RELLI DA PALAZZOLO   Francescano
† Torino, 2 ottobre 1657
Bonaventura Relli nacque a Palazzolo, presso Trino. Era devotissimo della Madonna di Crea. Dapprima pensò ad entrare tra gli Agostiniani, ma poi entrò tra i Minori Conventuali a Giaveno. In seguito fu trasferito a Santa Maria degli Angeli a Torino.Predicò nelle valli valdesi a Luserna ed Angrogna, dove la sua fama si diffuse grazie allapredicazione, all’austerità di vita e ai miracoli.Nel 1634 fu mandato da papa Urbano VIII in Albania e Serbia, territori sotto il dominio dell&rsquo...
www.santiebeati.it/dettaglio/94289

Beato FRANCESCO CARCELLER GALINDO   Sacerdote scolopio, martire
Forcall, Spagna, 3 ottobre 1901 - Castellón, Spagna, il 2 ottobre 1936
Nacque il 3 ottobre 1901 a Forcall (Castellon), in Spagna in una famiglia molto credente dove, ad eccezione del primogenito, gli altri sei figli divennero religiosi. A 13 anni entrò nel postulantato dei padri scolopi di Morella. Ordinato sacerdote il 19 dicembre 1925 a Lérida, svolse il suo ministero a Barcellona nel collegio di Sant'Antonio e poi in quello di Nostra Signora. «La grazia più grande che Dio mi può concedere è quella del martirio, poiché così avr&...
www.santiebeati.it/dettaglio/91748

Beata MARIA ANTONINA (MARIA ANNA) KRATOCHWIL   Vergine e martire
Ostrava-Vitcovice, Repubblica Ceca, 21 agosto 1881 – Stanislawów, Polonia, 2 ottobre 1942
La beata Maria Antonina (al secolo Maria Anna Kratochwil), professa della Congregazione delle Suore Scolastiche di Nostra Signora, nacque a Ostrava-Vitcovice (Moravia), oggi Repubblica Ceca, il 21 agosto 1881 e morì a Stanislawów, Polonia, il 2 ottobre 1942. Fu beatificata da Giovanni Paolo II a Varsavia (Polonia) il 13 giugno 1999 con altri 107 martiri polacchi....
www.santiebeati.it/dettaglio/93073

Beato ALFONSO DEL RIO   Mercedario
† 1313
Redentore mercedario, il Beato Alfonso del Rio, passando per Granada in Spagna, liberò 258 cristiani prigionieri sotto il regno moro di Ismaele V° e da questi ricevuto con grande benevolenza per le sue ammirevoli virtù. Morì santamente nell'anno 1313.L'Ordine lo festeggia il 2 ottobre....
www.santiebeati.it/dettaglio/94611

Beato ANDREA XIMENEZ   Mercedario
Fulgido per la santità della vita e l'autorevolezza dovunque si trovasse, il Beato Andrea Ximenez, fu un religioso mercedario esemplare facendo onore alla Chiesa ed al propio Ordine. Passando in redenzione nel regno moro di Granada in Spagna, liberò da una dura oppressione 128 schiavi. Alla fine glorioso raggiunse la felicità eterna in Gesù Cristo.L'Ordine lo festeggia il 2 ottobre....
www.santiebeati.it/dettaglio/94612

Beato BARTOLOMEO BLANCO MARQUEZ   Cooperatore salesiano, martire
Pozoblanco, Spagna, 25 dicembre 1914 – Jaén, Spagna, 2 ottobre 1936
Exallievo e cooperatore salesiano, Bartolomeo Blanco Marquez venne ucciso durante la persecuzione religiosa innescata dalla  guerra civile spagnola. Era un giovane buono, retto e coraggioso, impegnato nello studio della questione sociale e della dottrina sociale della Chiesa. Attivissimo anche nell’Azione Cattolica. Proprio per la sua militnza cattolica fu incarcerato, poi condannato a morte. Prima di ricevere il colpo mortale esclamò: “Viva Cristo Re!”. Il 26 giugno 2006 papa Benedett...
www.santiebeati.it/dettaglio/49050

Beato GIORGIO EDMONDO RENè   Martire
www.santiebeati.it/dettaglio/72640

Beata MARIA GUADALUPE (MARIA FRANCESCA) RICART OLMOS   Vergine e martire
Albal, Spagna, 23 febbraio 1881 – Silla, Spagna, 2 ottobre 1936
www.santiebeati.it/dettaglio/93381

Beato SZILáRD ISTVáN BOGDáNFFY   Vescovo e martire
Crna Bara, Serbia, 11 febbraio 1911 – Nagyenyed, Romania, 2 ottobre 1953
Vescovo di Oradea Mare dei Latini. Martire sotto il regime comunista. Beatificato il 30 ottobre 2010.
www.santiebeati.it/dettaglio/95177

Beato GIOVANNI BEYZYM   Sacerdote gesuita
Beyzymy Wielkie, Ucraina, 15 maggio 1850 - Marana, Madagascar, 2 ottobre 1912
P. Giovanni Beyzym nacque a Beyzymy Wielkie in Volinia il 15 maggio 1850. Dopo aver terminato il ginnasio a Kiev, entrò nel noviziato dei padri gesuiti a Stara Wies´ presso Brzozów. Ricevette gli ordini sacri a Cracovia dalle mani del Vescovo Albin Dunajewski, nel 1881. Per molti anni fu educatore e protettore dei giovani nei collegi della Società di Cristo a Tarnopol e a Chyrów. A 48 anni, con il consenso dei superiori, partì per il Madagascar per il " servizio ai lebb...
www.santiebeati.it/dettaglio/91083

Beato ISIDORO BOVER OLIVER   Sacerdote e martire
Nacque a Vinaroz, provincia di Castellón, il 2 maggio 1890. Durante la sua formazione sacerdotale nel collegio di San Giuseppe di Tortosa entrò nella Fraternità, il 12 agosto 1910. Terminati gli studi e ordinato sacerdote 1'8 dicembre 1912, s'imbarco per il Messico, dove esercitò l'apostolato nei seminari di Cuernavaca, provvisoriamente collocato a Tacabaya. Nell'ottobre 1914 dovette ritornare a Tortosa in Spagna, dove da allora visse stabilmente ad eccezione di due mesi di ...
www.santiebeati.it/dettaglio/95734

Beato ANTONIO FUENTES BALLESTEROS   Sacerdote e martire
Mojácar, Spagna, 2 novembre 1887 – Los Gallardos, Spagna, 2 ottobre 1936
Antonio Fuentes Ballesteros nacque a Mojácar, in provincia e diocesi di Almería, il 2 novembre 1887. Il 17 dicembre 1910 fu ordinato sacerdote. Era parroco della parrocchia di Lubrín quando morì in odio alla fede cattolica, preceduto di poco da suo fratello don José, il 2 ottobre 1936, a Los Gallardos, in provincia di Almería. Don Antonio e don José, inseriti in un gruppo di 115 martiri della diocesi di Almeria, sono stati beatificati ad Aguadulce, presso Almer&iacut...
www.santiebeati.it/dettaglio/97271

Beato GIUSEPPE FUENTES BALLESTEROS   Sacerdote e martire
Mojácar, Spagna, 2 novembre 1887 – Los Gallardos, Spagna, 2 ottobre 1936
José Fuentes Ballesteros nacque a Mojácar, in provincia e diocesi di Almería, il 13 maggio 1885. Il 4 giugno 1909 fu ordinato sacerdote. Era coadiutore della parrocchia di Lubrín quando morì in odio alla fede cattolica, alcuni minuti prima di suo fratello don Antonio, il 2 ottobre 1936, a Los Gallardos, in provincia di Almería. Don José e don Antonio, inseriti in un gruppo di 115 martiri della diocesi di Almeria, sono stati beatificati ad Aguadulce, presso Almer&iacu...
www.santiebeati.it/dettaglio/97272


+ + +Comments