The Roman Martyrology for the 18th day before the Kalends of October

Décimo octávo Kaléndas Octóbris Luna vicésima nona Anno Dómini 2023

A Exaltátio sanctæ Crucis, quando Heráclius Imperátor, Chósroa Rege devicto, eam de Pérside Hierosólymam reportávit (327, 629).

R Festum exaltationis Sanctae Crucis, quae, postridie dedicationis basilicae Resurrectionis super sepulcrum Christi erectae, exaltatur et honoratur, sicut victoriae eius paschalis tropaeum et signum in caelo appariturum, alterum adventum eius iam universis praenuntians (327, 629).

A Romæ, via Appia, beáti Cornélii, Papæ et Mártyris; qui, in persecutióne Décii, post exsílii relegatiónem, iussus est plumbátis cædi, et sic, cum áliis vigínti et uno promíscui sexus, decollári. Sed et Cæreális miles cum Sallústia uxóre, quos idem Cornélius in fide instrúxerat, eódem die sunt cápite plexi (252).

R Romae via Appia in crypta Lucinae coemeterii Callisti, depositio sancti Cornelii, papae et martyris, qui Novatiani schismati fortiter obstitit, plures de lapsis magna caritate recepit in communionem Ecclesiae; a Gallo imperatore demum Centumcellas expulsus, passus est, ut ait sanctus Cyprianus, quidquid pati potuit. Eius memoria perendie celebratur (252).

A In Africa pássio sancti Cypriáni, Epíscopi Carthaginénsis, sanctitáte et doctrína claríssimi; qui, sub Valeriáno et Galliéno Princípibus, post durum exsílium, cápitis detruncatióne martýrium consummávit, sexto milliário a Carthágine, iuxta mare. Eorúndem vero sanctórum Cornélii et Cypriáni memória sextodécimo Kaléndas Octóbris festíve celebrátur (258).

R Carthagine, passio sancti Cypriani, episcopi, sanctitate et doctrina clarissimi, qui funestissimis temporibus Ecclesiam optime rexit, confessores fidei in aerumnis firmavit et, Valeriano et Gallieno principibus, post durum exsilium, coram frequentissimo populo a proconsule gladio animadverti iussus martyrium consummavit. Eius memoria perendie celebratur (258).

In Africa pássio sanctórum Mártyrum Crescentiáni, Victóris, Rósulæ et Generális (258 tr).

Romæ sancti Crescéntii púeri, qui sancti Euthýmii fílius éxstitit; atque, in persecutióne Diocletiáni, sub Turpílio Iúdice, via Salária, gládio percússus, occúbuit (a 305 tr).

A Tréviris sancti Matérni Epíscopi, qui fuit discípulus beáti Petri Apóstoli; ac Tungrénses, Coloniénses et Trevirénses, aliósque finítimos pópulos ad Christi fidem perdúxit.

R Coloniae Agrippinae in Germania, sancti Materni, episcopi, qui Tungrenses, Colonienses et Trevirenses incolas ad Christi fidem perduxit (post 314).

A Apud Cománam, in Ponto, natális sancti Ioánnis, Epíscopi Constantinopolitáni, Confessóris et Ecclésiæ Doctóris, propter áureum eloquéntiæ flumen cognoménto Chrysóstomi; qui, ab inimicórum factióne in exsílium eiéctus, et, cum e sancti Innocéntii Primi, Summi Pontíficis, decréto inde revocarétur, in itínere, a custodiéntibus milítibus multa mala perpéssus, ánimam Deo réddidit. Eius autem festívitas sexto Kaléndas Februárii celebrátur, quo die sacrum ipsíus corpus a Theodósio iunióre Constantinópolim fuit translátum. Hunc vero præclaríssimum divíni verbi præcónem Pius Papa Décimus cæléstem Oratórum sacrórum Patrónum declarávit atque constítuit (407).

R Apud Comanam in Ponto, natalis sancti Ioannis Chrysostomi, episcopi, cuius memoria pridie huius diei relata est (407).

In monasterio Bellaevallensi in pago Galliae Bisuntino, Transitus Sancti Petri Episcopi, qui, ex abbate Cisterciensi, sedem Tarantasiensem, ad quam evectus erat, ferventi studio rexit, concordiam inter populos enixe promovens (1174).

Ptolemaide in Palaestina, Sancti Alberti Episcopi, qui, e Vercellensi ad Hierosolymitanam translatus Ecclesiam, eremitis montis Carmeli regulam tradidit et, dum festum Sanctae Crucis celebrabat, ab improbo homine, quem reprehenderat, gladio enecatus est (1215).

*In vico Eben in Tirolo, Sanctae Notburgae Virginis, quae, curae domesticae intenta, Christo in pauperibus famulata est, agricolis exemplum sanctitatis praebens (1313).

*In salo ante Rupifortium ad litus Galliae, Beati Claudii Laplace Presbyteri et Martyris, qui, in gallica perturbatione propter sacerdotium in corbitam trusus ad ancoras constitutam, gravi tabe confectus martyrium complevit (1794).

In urbe Cemtuana provinciae Sichuan Sinarum, sancti Gabrielis Taurini Dufresse, episcopi et martyris, qui actuosum ministerium, cui quadraginta annos vacaverat, decollationis martyrio perfecit (1815).

V. Et álibi aliórum plurimórum sanctórum Mártyrum et Confessórum, atque sanctárum Vírginum.

R. Deo grátias.

In the Old English Martyrology, Saint Cornelius and Saint Cyprian are eulogised today, September 14, as in the Roman Martyrology.
LDVM
Decimo octavo Kalendas Octobris

Festum exaltationis Sanctae Crucis, quae, postridie dedicationis basilicae Resurrectionis super sepulcrum Christi erectae, exaltatur et honoratur, sicut victoriae eius paschalis tropaeum et
signum in caelo appariturum, alterum adventum eius iam universis praenuntians.

2. Romae via Appia in crypta Lucinae coemeterii Callisti, depositio sancti Cornelii, papae et martyris, qui Novatiani schismati fortiter obstitit, plures de lapsis magna caritate recepit in communionem Ecclesiae; a Gallo imperatore demum Centumcellas expulsus, passus est, ut ait sanctus Cyprianus, quidquid pati potuit. Eius memoria perendie celebratur (252).

3. Carthagine, passio sancti Cypriani, episcopi, sanctitate et doctrina clarissimi, qui funestissimis temporibus Ecclesiam optime rexit, confessores fidei in aerumnis firmavit et, Valeriano et Gallieno principibus, post durum exsilium, coram frequentissimo populo a proconsule gladio animadverti iussus martyrium consummavit. Eius memoria perendie celebratur (258).

4. Coloniae Agrippinae in Germania, sancti Materni, episcopi, qui Tungrenses, Colonienses et Trevirenses incolas ad Christi fidem perduxit (post 314).

R Apud Comanam in Ponto, natalis sancti Ioannis Chrysostomi, episcopi, cuius memoria pridie huius diei relata est (407). 

6. In monasterio Bellaevallensi in pago Galliae Bisuntino, transitus sancti Petri, episcopi, qui, ex abbate Cisterciensi, sedem Tarantasiensem, ad quam evectus erat, ferventi studio rexit, concordiam inter populos enixe promovens (1174).

7. Ptolemaide in Palaestina, sancti Alberti, episcopi, qui, e Vercellensi ad Hierosolymitanam translatus Ecclesiam, eremitis montis Carmeli regulam tradidit et, dum festum Sanctae Crucis celebrabat, ab
improbo homine, quem reprehenderat, gladio enecatus est (1215).

8*. In vico Eben in Tirolo, sanctae Notburgae, virginis, quae, curae domesticae intenta, Christo in pauperibus famulata est, agricolis exemplum sanctitatis praebens (1313).

9*. In salo ante Rupifortium ad litus Galliae, beati Claudii Laplace, presbyteri et martyris, qui, in gallica perturbatione propter sacerdotium in corbitam trusus ad ancoras constitutam, gravi tabe confectus martyrium complevit (1794).

10. In urbe Cemtuana provinciae Sichuan Sinarum, sancti Gabrielis Taurini Dufresse, episcopi et martyris, qui actuosum ministerium, cui quadraginta annos vacaverat, decollationis martyrio perfecit (1815).


Decimo octavo Kalendas Octobris

Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, que al día siguiente de la dedicación de la basílica de la Resurrección, erigida sobre el Sepulcro de Cristo, es ensalzada y venerada como trofeo pascual de
su victoria y signo que aparecerá en el cielo, anunciando a todos la segunda Venida.

2. En Roma, en la vía Apia, en la cripta de Lucina del cementerio de Calixto, sepultura de san Cornelio, papa y mártir, que se opuso seriamente a la escisión de Novaciano y, con gran espíritu de caridad, recuperó a la plena comunión con la Iglesia a muchos cristianos caídos en la herejía. Padeció al final el destierro a Civitavecchia, en la Toscana, por parte del emperador Galo, sufriendo lo indecible en palabras de san Cipriano. Su memoria se celebra pasado mañana (252).

3. En Cartago, de la África romana, pasión de san Cipriano, obispo muy esclarecido en santidad y doctrina, que gobernó sabiamente la Iglesia en tiempos difíciles, consolidando la fe de los cristianos en medio de tribulaciones, e imperando Galieno, después de sufrir un penoso exilio, consumó su fe en el martirio, decapitado por orden del procónsul, ante gran concurrencia de pueblo. Su memoria se celebra también pasado mañana (258).

4. En Colonia Agripina, de Germania, san Materno, obispo, que convirtió a la fe de Cristo a gentes de Tongres, Colonia y Tréveris (post 314).

5. En Comana del Ponto, muerte de san Juan Crisóstomo, obispo, cuya memoria se relató ayer (407).

6. En el monasterio de Bellevaux, en la región de Besançon, en Francia, tránsito de san Pedro, obispo, que, siendo abad cisterciense, fue promovido a la sede de Tarantasia, rigiéndola con fervorosa diligencia y esforzado fomento de la concordia entre los pueblos (1174).

7. En Tolemaida (San Juan de Acre), cerca de la actual Haifa, en Palestina, san Alberto (de Castro Gualteri), obispo, que, trasladado de la Iglesia de Vercelli a la de Jerusalén, dio una Regla a los eremitas del monte Carmelo y, mientras celebraba la fiesta de la Santa Cruz, fue asesinado por la espada de un malvado, a quien había reprendido (1215).

8*. En la localidad de Eben, en el Tirol, santa Notburga, virgen, cuya dedicación a las labores domésticas y al servicio de Cristo en los pobres fue ejemplo de santidad para sus compatriotas (1313).

9*. En el mar, frente a la costa gala de Rochefort, beato Claudio Laplace, presbítero y mártir, que, debido a su sacerdocio, murió por inanición y contagio, encarcelado en una nave de transporte anclada en el mar, en tiempo de la Revolución Francesa (1794).

10. En la ciudad de Chengtu, de la provincia de Sichuan, en China, san Gabriel Taurino Dufresse, obispo y mártir, degollado cruelmente después de una plena dedicación a la actividad ministerial durante cuarenta años (1815).

Decimo octavo Kalendas Octobris

Fête de la Croix glorieuse. Au lendemain de la dédicace de la basilique de la Résurrection, érigée sur le tombeau du Christ, la sainte Croix est exaltée et honorée, comme le trophée de sa victoire pascale et le signe qui apparaîtra dans le ciel, annonçant déjà d’avance à tous son glorieux avènement.

À Rome, sur la voie Appienne, dans la crypte de Lucine au cimetière de Calliste, en 253, la mise au tombeau de saint Corneille, pape et martyr, qui s’opposa avec force au schisme de Novatien, reçut avec une grande charité dans la communion de l’Église un grand nombre de ceux qui avaient failli dans la persécution ; enfin chassé de Rome par l’empereur Gallus et envoyé à Cemtucellae [Civitavecchia], il souffrit, dit saint Cyprien, tout ce qu’il est possible de souffrir. Sa mémoire sera célébrée après-demain.

À Carthage, en 258, la passion de saint Cyprien, évêque, très renommé pour sa sainteté et sa doctrine : dans une période calamiteuse, il dirigea excellemment son Église, ranima l’espérance des confesseurs de la foi dans leur épreuve et, après un dur exil, sous les empereurs Valérien et Gallien, fut condamné par le proconsul à avoir la tête tranchée et consomma son martyre devant un peuple très nombreux. Sa mémoire sera célébrée après-demain.

À Cologne en Germanie, après 314, saint Materne, évêque, qui convertit à la foi du Christ les peuples de Tongres, de Cologne et de Trèves.

Près de Comane dans le Pont, en 407, la naissance au ciel de saint Jean Chrysostome, évêque, dont la mémoire a été célébrée la veille.

Au monastère de Bellevaux dans la région de Besançon, en 1176, le trépas de saint Pierre, évêque. D’abord moine à l’abbaye cistercienne de Bonnevaux, puis fondateur et premier abbé de Tamié, il fut élu au siège épiscopal de Tarentaise et dirigea son Église avec un zèle ardent, vivant comme un moine et cherchant à rétablir la concorde entre les peuples.

*À Saint-Jean d’Acre en Palestine, en 1215, le trépas de saint Albert, évêque. Transféré du siège de Verceil à l’Église de Jérusalem, il donna une règle de vie aux ermites du mont Carmel et, alors qu’il célébrait la fête de la sainte Croix, il fut assassiné à coups de couteau par un prélat qu’il avait déposé pour inconduite.

*À Eben dans le Tyrol, en 1313, la mise au tombeau de sainte Notburge, vierge, qui, occupée aux soins domestiques, servait le Christ dans les pauvres, offrant aux paysans un exemple de sainteté.

*Sur l’île Madame, au large du port de Rochefort, en 1794, le bienheureux Claude Laplace, prêtre d’Autun et martyr. Sous la Révolution française, à cause de son sacerdoce, il fut déporté, dans des conditions inhumaines, sur un bateau négrier, et mourut d’une maladie putride.

À Chengdu, dans la province chinoise de Sichuan, en 1816, saint Gabriel-Taurin Dufresse, évêque missionnaire et martyr, qui acheva par le supplice de la décapitation un ministère très actif mené pendant quarante ans.

Decimo octavo Kalendas Octobris

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE    - Festa
Questa festa nacque a Gerusalemme, nell’anniversario della dedicazione, avvenuta il 14 settembre 335, delle due basiliche fatte edificare da Costantino, l’una sul Golgota (ad Martyrium), l’altra presso il santo Sepolcro (Anastasis), anche a seguito del ritrovamento delle reliquie della croce da parte di Elena, madre dell’imperatore. La croce, già strumento del più terribile fra i supplizi, che Costantino nel 320 proibì di usare, per il cristiano è l’albero d...
www.santiebeati.it/dettaglio/21500

Santa PLACILLA (ÆLIA FLACCILLA)   Imperatrice
† 385
Santa Placilla è l'imperatrice nota nel mondo latino con il nome di Aelia Flaccilla, prima moglie di san Teodosio I il Grande. Come il marito anch'essa era di origini spagnole. Il matrimonio fui celebrato nel 376 e Placilla partorì tre figli negli anni seguenti. Assai probabilmente proprio per complicazioni seguite all'ultimo parto, Placilla morì prematuramente nel 385. Nella sua breve esistenza terrena fu ispiratrice di moderazione e di clemenza nella politica di suo marito, contribuendo con la promozione della fe...
www.santiebeati.it/dettaglio/81950

San GABRIELE TAURINO DUFRESSE   Vescovo e martire
Lezoux, Francia, 8 dicembre 1750 – Chengdu, Cina, 14 settembre 1815
Jean-Gabriel-Taurin Dufresse, sacerdote membro della Società per le Missioni Estere di Parigi, partì per la Cina un anno dopo la sua ordinazione. Fu più volte arrestato mentre cercava di diffondere il Vangelo nella provincia del Sichuan. Consacrato vescovo e, in seguito, nominato vicario apostolico del Sichuan, indisse un sinodo e curò la formazione del clero indigeno, senza mai vantarsi degli eventuali successi ottenuti nell’evangelizzazione. Spiato dal governo cinese, venne arres...
www.santiebeati.it/dettaglio/70230

San CRESCENZIO DI ROMA   Martire
L'unica fonte biografica su Crescenzio sono gli Acta ricevuti dal Baronio ab Ecclesia Perusina, conservati nella Biblioteca Vallicelliana in una copia del 1600 e pubblicati negli Acta Sanctorum. Questi Acta sono stati redatti in Toscana, probabilmente quando avvenne, nel 1058, la traslazione del corpo di Crescenzio a Siena. Crescenzio, di nobile famiglia romana, fu battezzato con i genitori dal prete Epigmenio (24 marzo). Durante la persecuzione di Diocleziano la famiglia riparò a Perugia, dove morì il padre Eutimi...
www.santiebeati.it/dettaglio/70250

San MATERNO DI COLONIA   Vescovo
Colonia (Germania), IV secolo
www.santiebeati.it/dettaglio/90255

Sant' ODILARDO DI NANTES   Vescovo
VIII sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/99215

San MOR   Patrono di Llannor
www.santiebeati.it/dettaglio/99731

San PIETRO II DI TARANTASIA   Vescovo
Saint-Maurice-de-l’Exil (Delfinato, Francia), 1102 – Bellevaux (Francia), 14 settembre 1174
Desiderando appartarsi da ogni gloria mondana, si fece cistercense. Si distinse nella stretta osservanza della Regola e diresse l'abbazia di Tamié. Per le sue eccelse qualità, il Papa lo nominò arcivescovo di Tarentaise in Francia....
www.santiebeati.it/dettaglio/92372

Sant' ALBERTO DI GERUSALEMME   Vescovo e martire
Castel Gualtieri, Parma, 1149 - San Giovanni d'Acri, Palestina, 14 settembre 1214
Nato verso la metà del secolo XII nella città di Castel Gualtieri, in Emilia (Italia), entrò tra i Canonici Regolari della Santa Croce di Mortara (Pavia), e fu Priore nel 1180. Vescovo di Bobbio nel 1184, fu trasferito l'anno seguente a Vercelli, che governò per vent'anni. In questo periodo svolse, con fermezza e prudenza, missioni di portata nazionale ed internazionale. Fu mediatore di pace tra le città di Pavia e Milano nel 1194 e tra le città di Parma e Piacenza cinque a...
www.santiebeati.it/dettaglio/71925

Santa NOTBURGA DI EBEN   Domestica
Rattenberg (Tirolo), XIII sec. - † 14 settembre 1313
Nacque nel 1265 a Rattenberg (Nord Tirolo). Fu domestica e cuoca di un nobile nel vicino castello sul Rottenburg; distribuiva generosamente ai poveri tutto ciò che avanzava dalla tavola dei padroni. Morta la contessa, sua figlia impedì tale attività. Notburga allora passò a servizio di agricoltori a Eben. Qui fece fermare con un miracolo il lavoro dei campi dopo il suono delle campane. Morta il 14 settembre 1313, il suo scheletro dorato si venera nella chiesetta della cittadina di Eben. Nel 1718 le reliquie furono ...
www.santiebeati.it/dettaglio/91639

Beato CLAUDIO LAPLACE   Sacerdote e martire
www.santiebeati.it/dettaglio/70220

Beato ANTONIO RONDON   Mercedario
Secondo provinciale del Cile, il Beato Antonio Rondon, fu uno zelante missionario degli araucani. Famosissimo per la santità della vita e la cultura, predicò la fede ad una moltitudine di pagani che battezzò egli stesso e fu chiamato apostolo degli araucani.Moderatore delle province di Cusco e Cile finché glorioso per le virtù e miracoli morì all'età di 102 anni.L'Ordine lo festeggia il 14 settembre....
www.santiebeati.it/dettaglio/94592

Beato RAIMONDO DA MONCADA   Mercedario
Nobile cavaliere e compagno di San Pietro Nolasco dal quale ricevette l'abito mercedario come cavaliere laico, il 10 agosto 1218 stesso giorno della fondazione dell'Ordine, il Beato Raimondo de Mancada fu il terrore dei mori.Più volte sostenne grandi lotte contro i saraceni per la fede di Cristo, tuttavia sempre intento alla meditazione delle cose celesti ed in fretta si avviò verso le delizie del paradiso.L'Ordine lo festeggia il 14 settembre....
www.santiebeati.it/dettaglio/94594

Beato GIOVANNI CACCIA DA NOVARA   Agostiniano
† 1466
www.santiebeati.it/dettaglio/97790


+ + +

Festa Domini Nostri Iesu Christi, sub Decio, sub Valeriano et Gallieno, Festa Discipulorum Apostolorum, sub Diocletiano

Comments