Ora pro pópulo, intérveni pro clero, intercéde pro devóto femíneo sexu: séntiant omnes tuum juvámen, quicúmque célebrant tuam sanctam Nativitatem...

Milítia est vita hóminis super terram, et sicut dies mercenárii, dies ejus. Job 7,1-4Today is the 2nd day within the Octave of Our Lady's Nativity and the Saturday within the 14th week post Pentecosten. The commemoration of Our Lady on Saturday occurs in the Roman Calendar as re-arranged by Ioannes XXIII, accompanied by the commemoration of the Martyr Saint Gorgonius as has been celebrated since Pius V. At Barroux, the ordo seems to me to specify the Mass Salve sancta Parens, perhaps with the commemoration of the Holy Martyr; we shall see.Lectio 4
De Sermone sancti Augustíni Epíscopi.
Serm. 18. de Sanctis, in med.
Exsultat Maria, et matrem se læta miratur, et de Spiritu sancto se peperisse gaudet; nec quia peperit innupta, terretur; sed quia genuerit, cum exsultatione miratur. O femina super feminas benedicta, quæ virum omnino non novit, et virum suo utero circumdedit! Circumdat virum Maria Angelo fidem dando, quia Heva perdidit virum, serpenti consentiendo. O felix obedientia, o insignis gratia! quæ dum fidem humiliter dedit, cæli in se opificem corporavit. Hinc promeruit gloriam, quam ipsa postmodum auxit. Ecce, ait, ex hoc beatam me dicent omnes generationes.

R. Natívitas gloriósæ Vírginis Maríæ ex semine Abrahæ, ortæ de tribu Juda, clara ex stirpe David;
* Cujus vita ínclita cunctas illústrat ecclésias.
V. Hódie nata est beáta Virgo María ex progénie David.
R. Cujus vita ínclita cunctas illústrat ecclésias.

Lectio 5
O beata Maria, quis tibi digne valeat jura gratiarum ac laudum præconia rependere, quæ singulari tuo assensu mundo succurristi perdito? Quas tibi laudes fragilitas humani generis persolvat, quæ solo tuo commercio recuperandi aditum invenit? Accipe ítaque quascumque exiles, quascumque meritis tuis impares gratiarum actiones: et cum susceperis vota, culpas nostras orando excusa. Admitte nostras preces intra sacrarium exauditionis et reporta nobis antidotum reconciliationis.

R. Cum jucunditáte Nativitátem beátæ Maríæ celebrémus,
* Ut ipsa pro nobis intercédat ad Dóminum Jesum Christum.
V. Corde et ánimo Christo canámus glóriam in hac sacra solemnitáte præcélsæ Genetrícis Dei Maríæ.
R. Ut ipsa pro nobis intercédat ad Dóminum Jesum Christum.

Lectio 6
Sit per te excusabile quod per te ingerimus: fiat impetrabile quod fida mente poscimus. Accipe quod offerimus, redona quod rogamus, excusa quod timemus: quia tu es spes unica peccatorum. Per te speramus veniam delictorum, et in te beatissima nostrorum est exspectatio præmiorum. Sancta Maria, succurre miseris, juva pusillanimes, refove flebiles, ora pro populo, interveni pro clero, intercede pro devoto femineo sexu: sentiant omnes tuum juvamen, quicumque celebrant tuam sanctam Nativitatem.

R. Natívitas tua, Dei Génitrix Virgo, gáudium annuntiávit univérso mundo;
* Ex te enim ortus est sol justítiæ, Christus Deus noster: * Qui, solvens maledictiónem, dedit benedictiónem; et confúndens mortem, donávit nobis vitam sempitérnam.
V. Benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui.
R. Ex te enim ortus est sol justítiæ, Christus Deus noster.
V. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
R. Qui, solvens maledictiónem, dedit benedictiónem; et confúndens mortem, donávit nobis vitam sempitérnam.

Lectio 7
Léctio sancti Evangélii secúndum Matthǽum.
Matt 1:1-16.
Lectio vii. Cap. 1. Liber generationis Jesu Christi filii David, filii Abraham. Abraham genuit Isaac. Isaac autem genuit Jacob. Et réliqua.

De Homilia sancti Hierónymi Presbýteri.
Lib. 1. Comm. in Matth.
Jacob autem genuit Joseph. Hunc locum objecit nobis Julianus Augustus de dissonantia Evangelistarum, cur Evangelista Matthæus Joseph dixerit filium Jacob, et Lucas eum filium appellarit Heli: non intelligens consuetudinem Scripturarum, quod alter secundum naturam, alter secundum legem ei pater sit. Scimus enim hoc per Moysen, Deo jubente, præceptum, ut si frater aut propinquus absque liberis mortuus fuerit, alius accipiat uxorem ad suscitandum semen fratris vel propinqui sui. Joseph virum Mariæ. Cum virum audieris, suspicio tibi non subeat nuptiarum: sed recordare consuetudinis Scripturarum, quod sponsi viri, et sponsæ vocentur uxores.

R. Beátam me dicent omnes generatiónes,
* Quia fecit mihi Dóminus magna qui potens est, et sanctum nomen ejus.
V. Et misericórdia ejus a progénie in progénies timéntibus eum.
R. Quia fecit mihi Dóminus magna qui potens est, et sanctum nomen ejus.

Lectio 8
Et a transmigratione Babylonis usque ad Christum generationes quatuordecim. Numera a Jechonia usque ad Joseph, et invenies generationes tredecim. Quartadecima ergo generatio in ipsum Christum reputabitur. Christi autem generatio sic erat. Quærat diligens lector, et dicat: Cum Joseph non sit pater Domini Salvatoris, quid pertinet ad Dominum generationis ordo deductus usque ad Joseph? Cui respondebimus, primum, non esse consuetudinis Scripturarum, ut mulierum in generationibus ordo texatur. Deínde, ex una tribu fuísse Joseph et Mariam, unde ex lege eam accipere cogebatur ut propinquam et quod simul censentur in Bethlehem, ut de una videlicet stirpe generati.

R. Felix namque es, sacra Virgo María, et omni laude digníssima:
* Quia ex te ortus est sol justítiæ, Christus, Deus noster.
V. Ora pro pópulo, intérveni pro clero, intercéde pro devóto femíneo sexu: séntiant omnes tuum juvámen, quicúmque célebrant tuam sanctam Visitatiónem.
R. Quia ex te ortus est sol justítiæ.
V. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
R. Christus, Deus noster.

Lectio 9
Commemoratio S. Gorgonii Martyris
Gorgonius, Nicomedíæ natus, Diocletiáni imperatóris cubicularius, Dorothéo colléga suo adjutore, réliquos omnes cubículi minístros ad Christi fidem perdúxit. Uterque autem, cum vidísset quodam die Mártyrem coram Diocletiáno acerbíssime cruciari, ejus exemplo martyrii amóre incénsus est. Itaque ambórum hæc vox erupit: Quid est, imperátor, quod hujus condemnáta senténtia, quæ nobis cum eo communis est, unum illum punis? istius nostra étiam est fides, idem propositum. Eos ígitur vinctos imperátor flagellis cóncidi jubet, ita ut toto corpore cutis dirumperétur, et in plagas acetum infundi sale permixtum; mox revinctis in cratícula súbjici ímperat vim candéntium carbónum. Denique, varie torti, suspendio necáti sunt. Ac sancti Gorgonii corpus aliquándo Romam portátum, inter duas Lauros via Latina sepúltum, póstea a Gregório quarto summo Pontifice in basilicam Principis Apostolórum translátum est.


Te Deum.Introitus. Sedulius. Salve, sancta Parens, eníxa puérpera Regem: qui cœlum terrámque regit in sǽcula sæculórum. Ps. 44, 2. Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi. ℣. Glória Patri.

Kyrie, Gloria.

Oratio. 
Concéde nos fámulos tuos, quæsumus, Dómine Deus, perpetua mentis et corporis sanitáte gaudére: et, gloriosa beátæ Maríæ semper Vírginis intercessióne, a præsénti liberári tristitia, et aeterna perfrui lætítia. Per Dóminum.

At Barroux, with the commemoration of the Holy Martyr.

Oratio. Sanctus tuus, Dómine, Gorgónius sua nos intercessióne lætíficet: et pia fáciat sollemnitáte gaudére. Per Dóminum.

Léctio libri Sapiéntiæ.
Eccli. 24, 14-16.

Ab inítio et ante sǽcula creáta sum, et usque ad futúrum sǽculum non désinam, et in habitatióne sancta coram ipso ministrávi. Et sic in Sion firmáta sum, et in civitáte sanctificáta simíliter requiévi, et in Jerúsalem potéstas mea. Et radicávi in pópulo honorificáto, et in parte Dei mei heréditas illíus, et in plenitúdine sanctórum deténtio mea.

Graduale. Benedícta et venerábilis es, Virgo María: quæ sine tactu pudóris invénia es Mater Salvatóris. ℣. Virgo, Dei Génetrix, quem totus non capit orbis, in tua se clausit víscera factus homo.

Allelúja, allelúja. ℣. Post partum, Virgo, invioláta permansísti: Dei Génetrix, intercéde pro nobis. Allelúja.

✠ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.
Luc. 11, 27-28.

In illo témpore: Loquénte Jesu ad turbas, extóllens vocem quædam múlier de turba, dixit illi: Beátus venter, qui te portávit, et úbera, quæ suxísti. At ille dixit: Quinímmo beáti, qui áudiunt verbum Dei, et custódiunt illud.

Offertorium. Luc. 1, 28 et 42. Ave, María, grátia plena; Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui.

Secreta. Tua, Dómine, propitiatióne, et beátæ Maríæ semper Vírginis intercessióne, ad perpétuam atque præséntem hæc oblátio nobis profíciat prosperitátem et pacem. Per Dóminum.

Secreta. Grata tibi sit, Dómine, nostræ servitútis oblátio: pro qua sanctus Gorgónius Martyr intervéntor exsístat. Per Dóminum.

Sanctus, Agnus Dei.

Communio. Beáta viscera Maríæ Vírginis, quæ portavérunt ætérni Patris Fílium, allelúja.

Postcommunio. Sumptis, Dómine, salútis nostræ subsídiis: da, quǽsumus, beátæ Maríæ semper Vírginis patrocíniis nos ubique prótegi; in cujus veneratióne hæc tuæ obtúlimus majestáti. Per Dóminum.

Postcommunio. Famíliam tuam, Deus, suávitas ætérna contíngat et végetet: quæ in Mártyre tuo Gorgónio Christi, Fílii tui, bono júgiter odóre pascátur: Qui tecum.


LDVM

Comments