The Roman Martyrology for the 4th day before the Nones of August

Quarto Nonas Augústi Luna quinta décima Anno Dómini 2023

Natalis Sancti Alfónsi Maríæ de Ligório, Fundatóris Congregatiónis a sanctíssimo Redemptóre nuncupátæ, Epíscopi sanctæ Agathæ Gothórum, Confessóris et Ecclésiæ Doctóris, qui requiévit in Dómino prídie huius diéi (1787).  

A In Africa sancti Rutílii Mártyris, qui cum sǽpius, de loco in locum fúgiens, persecutiónem declinásset, et perículum intérdum étiam pecúnia redemísset, ex inopináto aliquándo comprehénsus est, et, Prǽsidi oblátus, torméntis cruciátur plúrimis; demum, ígnibus tráditus, egrégio martýrio coronátur (c 212).

R In Africa, commemoratio sancti Rutilii, martyris, qui, cum saepius de loco in locum persecutionem fugisset et periculum interdum etiam pecunia redemisset, inopinato aliquando comprehensus et praesidi oblatus, tormentis plurimis cruciatus, demum ignibus traditus, egregio martyrio coronatus est (c 212). 

A Romæ, in cœmetério Callísti, natális sancti Stéphani Primi, Papæ et Mártyris; qui, in persecutióne Valeriáni, dum Missæ Sacrum perágeret, et, superveniéntibus milítibus, ante altáre intrépidus et immóbilis cœpta mystéria perfíceret, in sede sua decollátus est (257).

R Romae in coemeterio Callisti, sancti Stephani papae Primi, qui, ne christianorum baptismalis cum Christo unio semel tantum efficienda obscuraretur, haereticos prohibuit, qui plenam Ecclesiae communionem peterent, iterum baptizari (257). 

Nicǽæ, in Bithýnia, pássio sanctæ Theodótæ, cum tribus fíliis suis. Ex his primogénitum, nómine Evódium, cum Christum fiduciáliter confiterétur, fecit primo Nicétius, Consuláris Bithýniæ, fústibus cædi; deínde matrem, cum ómnibus fíliis, igne consúmi (a 305 tr).

Sancti Eusebii, primi episcopi Vercellensis in Liguria, qui in tota regione subalpina Ecclesiam firmavit et ob confessionem nicaenae fidei a Constantio principe Scythopolim, dein in Cappadociam et in Thebaidem relegatus est, unde ad sedem suam post octo annos reversus, strenue pro fidei restauratione adversus arianos adlaboravit (371).

In pago Burgensi Hispaniae, sanctae Centollae, martyris (s inc). 

A Patávii sancti Máximi, eiúsdem civitátis Epíscopi, qui, miráculis clarus, beáto fine quiévit (s III-IV).

R Patavii in Venetia, sancti Maximi, episcopi, qui sancto Prosdocimo successisse creditur (s III-IV). 

*Massiliae in Provincia Galliae, Sancti Sereni Episcopi, qui sanctum Augustinum eiusque socios ad evangelizandam Angliam a sancto Gregorio papa Magno missos hospitio accepit et Romam pergens in agro Vercellensi pie requievit (601). 

*Carnuti in Neustria, sancti Betharii, episcopi (c 623). 

*Palentiae in Castella Hispaniae, transitus sancti Petri, episcopi Oxomensis, qui, primum monachus, deinde archidiaconus Ecclesiae Toletanae, tandem ad sedem Oxomensem elatus est, nuper a Maurorum dominatione liberatam, quam pastorali zelo instauravit (1109). 

*Calerogae item in Castella, commemoratio beatae Ioannae, sancti Dominici matris, quae, fide plena, miseris et afflictis magnam misericordiam tribuit (s XIII). 

Natalis Sancti Petri Iuliani Eymard Presbyteri, qui, primum sacerdos dioecesanus, dein sodalis Societatis Mariae foetus, eximius exstitit eucharistici mysterii cultor ac novas instituit Congregationes, alteram clericorum, alteram ancillarum, ad pietatem erga 
Sanctissimum Sacramentum colendam et diffundendam atque in ipso vico La Mure apud Gratianopolim in Gallia, ubi natus erat, e vita discessit (1868). 

*Barbastri item in Hispania, beatorum Philippi a Iesu Munarriz Azcona, Ioannis Diaz Nosti et Leontii Perez Ramos, presbyterorum et martyrum, qui Missionarii Filii Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis, cum persecutio adversus Ecclesiam saeviret, in odium vitae religiosae a militianis ad postes coemeterii plumbis interfecti sunt (1936). 

*Ibidem, beati Zephyrini Gimenez Malla, martyris, qui, cingarus genere, ad pacem et concordiam promovendas inter populum suum et vicinos incubuit, donec in eadem persecutione, cum sacerdotem quemdam per vias a militianis tractum defenderet, in carcerem detrusus et demum in coemeterium ductus, coronam Rosarii in manibus tenens plumbis necatus terrenam peregrinationem perfecit (1936). 

*In vico Hijar prope Terulium in Hispania, beati Francisci Calvo Burillo, presbyteri ex Ordine Praedicatorum et martyris, qui, persecutione erga fidem furente, martyrium passus est (1936). 

*Matriti item in Hispania, beati Francisci Tomas Serer, presbyteri e Tertio Ordine Sancti Francisci Capulatorum a beata Virgine Perdolenti et martyris, qui in eadem persecutione sanguinem pro Christo effundere meruit (1936). 

V. Et álibi aliórum plurimórum sanctórum Mártyrum et Confessórum, atque sanctárum Vírginum.

R. Deo grátias.

In the Old English Martyrology Pope Saint Stephen and then Saint Theodota and her three sons are eulogised today, August 2, as in the Roman Martyrology.LDVMQuarto Nonas Augusti

Sancti Eusebii, primi episcopi Vercellensis in Liguria, qui in tota regione subalpina Ecclesiam firmavit et ob confessionem nicaenae fidei a Constantio principe Scythopolim, dein in Cappadociam et in Thebaidem relegatus est, unde ad sedem suam post octo annos reversus, strenue pro fidei restauratione adversus arianos adlaboravit (371). 

Sancti Petri Iuliani Eymard, presbyteri, qui, primum sacerdos dioecesanus, dein sodalis Societatis Mariae foetus, eximius exstitit eucharistici mysterii cultor ac novas instituit Congregationes, alteram clericorum, alteram ancillarum, ad pietatem erga Sanctissimum Sacramentum colendam et diffundendam atque in ipso vico La Mure apud Gratianopolim in Gallia, ubi natus erat, e vita discessit (1868). 

3. In Africa, commemoratio sancti Rutilii, martyris, qui, cum saepius de loco in locum persecutionem fugisset et periculum interdum etiam pecunia redemisset, inopinato aliquando comprehensus et praesidi oblatus, tormentis plurimis cruciatus, demum ignibus traditus, egregio martyrio coronatus est (c 212). 

4. Romae in coemeterio Callisti, sancti Stephani papae Primi, qui, ne christianorum baptismalis cum Christo unio semel tantum efficienda obscuraretur, haereticos prohibuit, qui plenam Ecclesiae communionem peterent, iterum baptizari (257). 

5. In pago Burgensi Hispaniae, sanctae Centollae, martyris (s inc). 

6. Patavii in Venetia, sancti Maximi, episcopi, qui sancto Prosdocimo successisse creditur (s III-IV). 

7*. Massiliae in Provincia Galliae, sancti Sereni, episcopi, qui sanctum Augustinum eiusque socios ad evangelizandam Angliam a sancto Gregorio papa Magno missos hospitio accepit et Romam pergens in agro Vercellensi pie requievit (601). 

8*. Carnuti in Neustria, sancti Betharii, episcopi (c 623). 

9*. Palentiae in Castella Hispaniae, transitus sancti Petri, episcopi Oxomensis, qui, primum monachus, deinde archidiaconus Ecclesiae Toletanae, tandem ad sedem Oxomensem elatus est, nuper a Maurorum dominatione liberatam, quam pastorali zelo instauravit (1109). 

10*. Calerogae item in Castella, commemoratio beatre Ioannae, sancti Dominici matris, quae, fide plena, miseris et afflictis magnam misericordiam tribuit (s XIII). 

11 *. Barbastri item in Hispania, beatorum Philippi a Iesu Munarriz Azcona, Ioannis Diaz Nosti et Leontii Perez Ramos, presbyterorum et martyrum, qui Missionarii Filii Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis, cum persecutio adversus Ecclesiam saeviret, in odium vitae religiosae a militianis ad postes coemeterii plumbis interfecti sunt (1936). 

12*. Ibidem, beati Zephyrini Gimenez Malla, martyris, qui, cingarus genere, ad pacem et concordiam promovendas inter populum suum et vicinos incubuit, donec in eadem persecutione, cum sacerdotem quemdam per vias a militianis tractum defenderet, in carcerem detrusus et demum in coemeterium ductus, coronam Rosarii in manibus tenens plumbis necatus terrenam peregrinationem perfecit (1936). 

13*. In vico Hijar prope Terulium in Hispania, beati Francisci Calvo Burillo, presbyteri ex Ordine Praedicatorum et martyris, qui, persecutione erga fidem furente, martyrium passus est (1936). 

14*. Matriti item in Hispania, beati Francisci Tomas Serer, presbyteri e Tertio Ordine Sancti Francisci Capulatorum a beata Virgine Perdolenti et martyris, qui in eadem persecutione sanguinem pro Christo effundere meruit (1936). 

Quarto Nonas Augusti

San Eusebio, primer obispo de Vercelli, en la Liguria, que consolidó la Iglesia en toda la región subalpina y que, por defender la fe del Concilio de Nicea, fue desterrado por el emperador Constancio a Escitópolis y, posteriormente, a Capadocia y a la Tebaida. Vuelto a su sede después de ocho años, trabajó con empeño y valentía para restablecer la fe contra los arrianos (371).

San Pedro Julián Eymard, presbítero, el cual fue primeramente sacerdote diocesano y después miembro de la Compañía de María. Adorador eximio del Misterio eucarístico, fundó nuevas congregaciones, una de clérigos y otra de mujeres, para fomentar y difundir la piedad hacia el Santísimo Sacramento. Murió en la aldea La Mure, cerca de Grenoble, en Francia, donde había nacido (1868).

3. En África, conmemoración de san Rutilio, mártir. Durante mucho tiempo escapó de la persecución, huyendo de un lugar a otro y, a veces, salvándose del peligro por dinero, pero, arrestado finalmente de improviso y presentado al presidente, fue torturado con grandes suplicios y arrojado por fin al fuego, recibiendo la corona de un glorioso martirio (c. 212).

4. En Roma, en el cementerio de Calisto, san Esteban I, papa, que prohibió rebautizar a los herejes que buscaban la plena comunión con la Iglesia, para que no quedase oscurecida la unión bautismal de los cristianos con Cristo, que debe realizarse una sola vez (257).

5. En la región cercana a la actual ciudad de Burgos, en Hispania, santa Centolla, mártir (s. inc.).

6. En Padua, en la región de Venecia, san Máximo, obispo, considerado sucesor de san Prosdócimo (s. III/IV).

7*. En Marsella, en la Provenza, de la Galia, san Sereno, obispo. Cuando el papa san Gregorio I Magno envió a san Agustín y sus compañeros a evangelizar Inglaterra, les dio hospitalidad, y mientras se dirigía a Roma, descansó piadosamente en el Señor en Biandrate, cerca de Vercelli (601).

8*. En Carnuto (hoy Chartres), en Neustria, san Betario, obispo (c. 623).

9*. En Palencia, en la región hispánica de Castilla, muerte de san Pedro, obispo de Osma. Fue primeramente monje, después archidiácono de la Iglesia de Toledo y, finalmente, elevado a la sede de Osma, recientemente liberada del dominio mahometano, la cual organizó con pastoral celo (1109).

10*. En Caleruega, población igualmente de Castilla, conmemoración de la beata Juana, madre de santo Domingo, que, llena de fe, hizo grandes obras de misericordia en favor de los pobres y necesitados (s. XIII inc.).

11*. En Barbastro, también en España, beatos Felipe de Jesús Munárriz Azcona, Juan Díaz Nosti y Leoncio Pérez Ramos, presbíteros y mártires. Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen María, en el furor de la persecución contra la Iglesia fueron fusilados a las puertas del cementerio por las milicias populares, en odio a la vida religiosa (1936).

12*. En la misma ciudad, beato Ceferino Giménez Malla, mártir de raza gitana. Se dedicó a promover la paz y la concordia entre su pueblo y los pueblos vecinos. En la persecución ya citada, al ver a un sacerdote arrastrado por las calles por las milicias populares y salir en su defensa, le detuvieron y,
finalmente, conducido al cementerio, fue fusilado, con el rosario en sus manos, consumando así su peregrinación por la tierra (1936).

13*. En la aldea de Híjar, cerca de Teruel, en España, beato Francisco Calvo Burillo, presbítero de la Orden de Predicadores y mártir, que, en el furor creciente de la persecución contra la fe, padeció el martirio (1936).

14*. En Madrid, también en España, beato Francisco Tomás Serer, presbítero de los Terciarios Capuchinos de la Virgen de los Dolores y mártir, que en la misma persecución mereció derramar su sangre por Cristo (1936).

Quarto Nonas Augusti

Mémoire de saint Eusèbe, évêque. Premier pasteur de Verceil en Piémont, il consolida l’Église dans toute la région sub-alpine et, à cause de la confession de foi de Nicée, il fut relégué par l’empereur Constance à Scythopolis, puis en Cappadoce et en Thébaïde, d’où il revint à son siège au bout de huit ans d’exil, et il voulut mener avec ses clercs la vie commune. Il mourut, confesseur de la foi, le premier août 371.

Mémoire de saint Pierre-Julien Eymard, prêtre, d’abord diocésain, puis membre de la Société de Marie. Il fut un propagateur merveilleux du culte du mystère eucharistique, ce qui le conduisit à fonder deux nouvelles Congrégations, celle des Prêtres, et celle des Servantes du Saint-Sacrement pour vénérer et diffuser la piété envers le sacrement de l’Eucharistie. Il mourut, en 1868, à La Mure, près de Grenoble où il était né.

En Afrique, avant 212, saint Rutilius, martyr. Après avoir plusieurs fois changé de lieu pour fuir la persécution, et s’être même quelque fois racheté à prix d’argent, il fut un jour surpris inopinément et présenté au juge, qui lui fit souffrir de nombreux tourments. Enfin, jeté dans le feu, il reçut la couronne d’un glorieux martyre.

À Rome, sur la voie Appienne, au cimetière de Calliste, en 257, saint Étienne Ier, pape. Pour que l’union baptismale des chrétiens avec le Christ, qui ne doit se faire qu’une fois, ne soit pas obscurcie, il interdit de réitérer le baptême des hérétiques qui demanderaient la pleine communion de l’Église.

Au pays de Burgos en Espagne, sainte Centolle, martyre.

À Padoue en Vénétie, au IIIe ou IVe siècle, saint Maxime, évêque, qui succéda, dit-on, au premier évêque, saint....

*À Marseille, après 601, saint Sérénus, évêque, qui accueillit saint Augustin et les autres moines envoyés en Angleterre par le pape saint Grégoire le Grand. Il serait mort, en se rendant à Rome, au pays de Verceil.

*À Chartres, vers 623, saint Béthaire, évêque

*À Palencia en Vieille Castille, l’an 1109, le trépas de saint Pierre, évêque d’Osma ; d’abord moine, puis archidiacre de Tolède, enfin placé à la tête du diocèse d’Osma récemment libéré de la domination des Maures, il le restaura avec tout le zèle d’un pasteur.

*En Castille, Bienheureuse Joannae.

*En Espagne, dans la persécution qui sévit au cours de la guerre civile, en 1936, les bienheureux martyrs : à Basbastre, Philippe de Jésus Munarriz Azcona, Jean Diaz Nosti et Léonce Pérez Ramos, prêtres, missionnaires fils du Coeur Immaculé de Marie, fusillés par les miliciens à la porte du cimetière.

*En Espagne, dans la persécution qui sévit au cours de la guerre civile, en 1936, le bienheureux Zéphyrin Giménez Malla, tsigane, qui s’employa à promouvoir la paix et la concorde entre son peuple et ses voisins et, parce qu’il cherchait à défendre un prêtre maltraité par des miliciens dans les rues, fut emprisonné, conduit au cimetière et fusillé, tenant en main son chapelet.

*En Espagne, à Hijar près de Teruel, le bienheureux François Calvo Burillo, prêtre dominicain.

*En Espagne, dans la persécution qui sévit au cours de la guerre civile, en 1936, le bienheureux François Tomas Serer, prêtre du Tiers-Ordre franciscain.

*En Italie, en 1955, le bienheureux Giustino Maria Russolillo, fondateur de la société des vocations Divines. [béatifié le 7 mai 2011 par Benoît XVI]

Quarto Nonas Augusti

San PIETRO GIULIANO EYMARD   Sacerdote e fondatore - Memoria Facoltativa
La Mure d'Isère, Francia, 4 febbraio 1811 - 1 agosto 1868
Nasce a La Mure d’Isère (diocesi di Grenoble) nel 1811. Dopo aver frequentato il seminario diocesano viene ordinato sacerdote nel 1834. Nel 1839 entra nella nascente congregazione dei Padri Maristi a Lione, dove ben presto diventa il principale collaboratore del fondatore, padre Colin. Il suo ministero lo porterà nel 1851 a vivere un’intensa esperienza spirituale di devozione al Santissimo Sacramento nel santuario lionese di Fourvière. Deciso a coltivare la devozione all’Eucar...
www.santiebeati.it/dettaglio/28550

Sant' EUSEBIO DI VERCELLI   Vescovo - Memoria Facoltativa
Sardegna, inizio IV secolo - Vercelli, 1 agosto 371/372
Il primo vescovo del Piemonte nacque in Sardegna tra la fine del III e l'inizio del IV secolo. Durante gli studi ecclesiastici a Roma si fece apprezzare da papa Giulio I che verso il 345 lo nominò vescovo di Vercelli. Qui stabilì per sé e per i suoi preti l'obbligo della vita in comune, collegando l'evangelizzazione con lo stile monastico. I vercellesi vennero conquistati dalla sua arte oratoria: non solo parlava bene, ma esprimeva ciò che sentiva dentro. Si attirò così l'ostilità degli ariani e dello stesso impera...
www.santiebeati.it/dettaglio/28500

San RUTILIO   Martire
www.santiebeati.it/dettaglio/65310

Santa CENTOLLA   Martire
www.santiebeati.it/dettaglio/65320

San MASSIMO DI PADOVA   Vescovo
III/IV sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/65330

PERDONO DI ASSISI (INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA)   
www.santiebeati.it/dettaglio/91703

San BETARIO DI CHARTRES   Vescovo
www.santiebeati.it/dettaglio/65340

San BASILIO IL BENEDETTO   Taumaturgo russo
1468 - 1552
Basilio nacque nel dicembre 1468 da genitori contadini, in un sobborgo alla periferia di Mosca, fu avviato al mestiere di calzolaio, ma già da fanciullo dimostrò di apprezzare la preghiera solitaria e la vita ascetica. A16 anni predisse la morte di un uomo e a quel punto lasciò la bottega per intraprendere una vita da «folle per Cristo». Trascorreva le giornate nelle strade di Mosca in mezzo alla folla, seminudo e scalzo in tutte le stagioni, rimproverando i viziosi ed esortando tutti a praticare la verità e il ben...
www.santiebeati.it/dettaglio/90961

San PIETRO DI OSMA   Vescovo
† Palencia, 2 agosto 1109
www.santiebeati.it/dettaglio/65370

San GIUSTINO MARIA RUSSOLILLO   Sacerdote e fondatore
Pianura, Napoli, 18 gennaio 1891 – 2 agosto 1955
Giustino Russolillo nacque il 18 gennaio 1891, nella cittadina di Pianura, allora comune a sé, oggi grande quartiere di Napoli, tuttora in diocesi di Pozzuoli. Sperimentò in prima persona le difficoltà cui può andare incontro un giovane che desideri diventare prete, ma non ne ha i mezzi. Anche per questo motivo promise solennemente al Signore, proprio nel giorno della sua ordinazione sacerdotale, che avrebbe fondato un’opera per aiutare i giovani e i ragazzi in tal senso. Il 20 set...
www.santiebeati.it/dettaglio/91501

San SERENO DI MARSIGLIA   Vescovo
www.santiebeati.it/dettaglio/92048

Sant' HABIB   Figlio di Gamaliele il Vecchio
Kefar-Gamla (Gerusalemme) - I secolo
www.santiebeati.it/dettaglio/91567

Santo STEFANO I   Papa
m. 257
Romano, papa dal 12 marzo 254 al 2 agosto 257, fu sepolto nel Cimitero di Callisto sulla via Appia e da Paolo I trasferito, il 17 agosto 761, a S. Silvestro in Capite.Fu molto caritatevole verso i Libellatici (cristiani che nel tempo delle persecuzioni avevano ottenuto da un magistrato un libello attestante di aver sacrificato agli idoli, per quanto ciò non fosse avvenuto).Si oppose fermamente al ribattesimo dei convertiti dall’eresia; stabilì che i paramenti sacri si indossero unicamente in chiesa.La “Passio” che ...
www.santiebeati.it/dettaglio/89023

Sant' ALFREDA (ETELREDA) DI CROWLAND   Monaca Benedettina
Mercia (Gran Bretagna), VIII secolo - Crowland (Inghilterra), 833 ca.
Alfreda è uno dei sei -sette nomi con cui è conosciuta santa Eteldreda, reclusa a Crowland in Inghilterra. Nacque nell'VIII secolo Dopo essere stata fidanzata di Etelberto, re dell'Anglia orientale, ucciso a causa di una congiura. Si ritirò successivamente nella badia di Crowland nello Yorkshire, dive occupò una cella da reclusa nella parte meridionale della chiesa vicino all'altare maggiore. Alfreda morì dopo l'833, le sue reliquie vennero distrutte quando nell'870, l'abbazia fu saccheggiata dai Danesi. La sua fes...
www.santiebeati.it/dettaglio/90304

Beato GUNDECARO II DI EICHSTATT   Vescovo
(?) 10 agosto 1019 - Eichstätt, Germania, 2 agosto 1705
www.santiebeati.it/dettaglio/99606

Beata ANNA PETRONILLA DI SLESIA   Badessa
† Znojmo, Moravia, 2 agosto 1465
www.santiebeati.it/dettaglio/98851

Beato FRANCESCO TOMAS SERER   Sacerdote e martire
Alcalalí, Valencia, 11 ottobre 1911 – Madrid, 2 agosto 1936
Sacerdote della Congregazione dei Terziari Cappuccini di Nostra Signora Addolorata (o Amigoniani), e martire.
www.santiebeati.it/dettaglio/93477

Beato FRANCESCO CALVO BURILLO   Sacerdote domenicano, martire
Híjar, Spagna, 21 novembre 1881 - 2 agosto 1936
www.santiebeati.it/dettaglio/93234

Beati FILIPPO DI GESù MUNARRIZ AZCONA, GIOVANNI DIAZ NOSTI E LEONZIO PEREZ RAMOS   Sacerdoti clarettiani, martiri
† Barbastro, Spagna, 2 agosto 1936
Felipe de Jesús MUNÁRRIZ AZCONA. Nato a Allo (Navarra) il 4 febbraio 1875. Ucciso a Barbastro il 12 agosto 1936. Sacerdote di 61 anni. Superiore della comunità. Missionario attivo e fervente. Molto devoto alla Vergine. Fedele alle costituzioni, trasmetteva la propria osservanza agli studenti. Juan DIAZ NOSTI. Nato a Oviedo (Asturias) il 17 febbraio 1880. Ucciso a Barbastro il 2 agosto 1936. Sacerdote, 56 anni. Uomo maturo e equilibrato. Nella sua missione formativa impartiva un'eccellente fo...
www.santiebeati.it/dettaglio/65380

Beato GIUSEPPE JIMéNEZ REYES   Sacerdote e martire
Santa Fe, Spagna, 20 settembre 1889 - Loja, Spagna, 2 agosto 1936
José Jiménez Reyes nacque a Santa Fe in Spagna il 20 settembre 1889. Studiò nel Seminario di San Cecilio a Granada e fu ordinato il 27 febbraio 1915. All’epoca della guerra civile spagnola era coadiutore di Santa Caterina a Loja: fu arrestato il 21 luglio 1936 e rilasciato due giorni dopo, ma scelse di non fuggire a Granada. Fu nuovamente arrestato il 1° (o il 2) agosto e fucilato presso il cimitero di Loja; aveva quarantasei anni. I suoi resti vennero sepolti nel cimitero di Loja, ma...
www.santiebeati.it/dettaglio/98411

Beato FEDERICO CAMPISANI   Eremita
Siracusa, 1250/1260 - 2 agosto 1335
www.santiebeati.it/dettaglio/90254

Beata GIOVANNA D'AZA   Madre di S. Domenico
Aza (Spagna), 1140 circa – Caleruega (Spagna), 1190/1200 circa
Discendente della nobiltà castigliana, nata ad Aza, vide i suoi tre figli ascendere l’altare: Antonio, Mannes e Domenico. Quest’ultimo sembra aver occupato un posto di predilezione nel suo cuore: fu ottenuto e atteso nella più fervorosa preghiera, preannunziato alla mamma come un fremente segugio che stringe fra i denti una fiaccola con la quale illuminerà e incendierà il mondo. Giovanna morì a Caleruega intorno al 1200....
www.santiebeati.it/dettaglio/90790

Beato ZEFIRINO GIMENEZ MALLA   Martire zingaro
Benavent de Sangría, Spagna, 26 agosto 1861 - Barbastro, Spagna, 2 agosto 1936
Uno zingaro sugli altari! Ceferino Giménez Malla detto "El Pelé", nato a Benavent de Lérida nel 1861 e fucilato presso il cimitero di Barbastro nell'estate del 1936. Nei primi mesi della guerra civile che insanguinò la Spagna fu arrestato per aver difeso un sacerdote; al momento dell'esecuzione stringeva tra le mani la corona del rosario. È il primo zingaro beato nella storia della Chiesa, proclamato il 4 maggio 1997 da Giovanni Paolo II a Roma....
www.santiebeati.it/dettaglio/90025+ + +


Comments