The Roman Martyrology for the 3rd day before the Ides of August

Tértio Idus Augústi Luna vicésima quarta Anno Dómini 2023

A Assísii, in Umbria, natális sanctæ Claræ Vírginis, primæ plantæ Páuperum Dominárum Ordinis Minórum; quam, vita et miráculis célebrem, Alexánder Papa Quartus in númerum sanctárum Vírginum rétulit. Ipsíus tamen festum sequénti die celebrátur.  

R Memoria sanctae Clarae, virginis, quae, prima planta Pauperum Dominarum Ordinis Minorum, sanctum Franciscum secuta est, Asisii in Umbria vitam agens asperam, sed operibus caritatis et pietatis locupletem; eximia vero paupertatis 
amatrix, ab ea numquam, ne in extrema quidem indigentia et infirmitate, divelli concessit (1253). 

A Cománæ, in Ponto, sancti Alexándri Epíscopi, cognoménto Carbonárii, qui, ex philósopho disertíssimo eminéntem Christiánæ humilitátis sciéntiam adéptus, et a sancto Gregório Thaumatúrgo in thronum illíus Ecclésiæ sublimátus, non solum prædicatióne, sed étiam consummáto per ignem martýrio fuit illústris.

R Comanae in Ponto, sancti Alexandri, cognomento Carbonarii, episcopi, qui, e philosophia eminentem christianae humilitatis scientiam adeptus et a sancto Gregorio Thaumaturgo in sedem illius Ecclesiae sublimatus, non solum praedicatione, sed etiam consummato per ignem martyrio illustris exstitit (s III). 

A Romæ sanctæ Susánnæ Vírginis, quæ, cum ex nóbili prosápia esset orta et beáti Caii Pontíficis neptis, martýrii palmam, témpore Diocletiáni, cápitis obtruncatióne proméruit (s III tr).

R Romae commemoratio sanctae Susannae, sub cuius nomine, in fastis antiquis inter martyres celebrato, Deo dicata est saeculo sexto basilica Tituli Gaii iuxta Thermas Diocletiani (s inc).

A Romæ, inter duas Lauros, natális sancti Tiburtii Mártyris, qui, sub Iúdice Fabiáno, in persecutióne Diocletiáni, cum Christum, nudis plantis super carbónes ardéntes ingréssus, maióri confiterétur constántia, duci in tértium ab Urbe milliárium atque ibídem gládio animadvérti iubétur (a 305 tr).

R Romae in coemeterio ad duas lauros via Labicana miliario tertio sancti Tiburtii, martyris, cuius laudes sanctus Damasus papa celebravit (s III/IV).  

Tudérti, in Umbria, sanctæ Dignæ Vírginis (s IV tr).

A Pássio sanctórum Rufíni, Marsórum Epíscopi, et Sociórum eius, sub Maximíno Imperatóre (s IV).  

R In Umbria, sancti Rufini, qui primus huius civitatis episcopus et martyr habetur (s IV). 

*Beneventi in Campania, sancti Cassiani, episcopi (s IV). 

A Apud Ebroicénses, in Gállia, sancti Tauríni Epíscopi, qui, a beáto Cleménte Papa ordinátus illíus civitátis Epíscopus, Evangélii prædicatióne Christiánam fidem propagávit, ac, multis pro ea suscéptis labóribus, miraculórum glória conspícuus obdormívit in Dómino (s V). 

R Ebroicis in Gallia, sancti Taurini, qui primus episcopus huius civitatis colitur (s V). 

*In Hibernia, sanctae Attractae, abbatissae, quae a sancto Patricio velum virginum accepisse fertur (s V). 

A In província Valériæ sancti Equítii Abbátis, cuius sánctitas testimónio beáti Gregórii Papæ comprobátur (a 571).

R In provincia Valeriae, sancti Equitii, abbatis, qui, ut sanctus Gregorius papa Magnus scribit, sanctitatis suae gratia multorum monasteriorum pater exstitit et, quocumque pervenerat, Sacrarum Scripturarum aperiebat fontem (a 571). 

A Cameráci, in Gállia, sancti Gaugeríci, Epíscopi et Confessóris (c 625). 

R Cameraci in Austrasia, sancti Gaugerici, episcopi, pietate ac caritate erga pauperes clari, qui a Magnerico Trevirensi diaconus ordinatus est et, ad sedem Cameracensem electus, episcopatum triginta novem annos egit (c 625). 

*Arelate in Provincia, sanctae Rusticolae, abbatissae, quae monialibus sancte praefuit annos fere sexaginta (632). 

*Glocestriae in Anglia, beatorum Ioannis Sandys et Stephani Rowsham, presbyterorum, et Gulielmi Lampley, manulearii, martyrum, qui, sub Elisabeth regina Prima diversis non traditis diebus eadem supplicia pro Christo subierunt (1586-1587-1588). 

*Ad ancoram extra portum Rupifortii ad oram Galliae, beati Ioannis Georgii (Iacobi) Rhem, presbyteri ex Ordine Praedicatorum et martyris, qui, tempore persecutionis in squalidam captivitatem detrusus, socios carceris dire vexatos in spem inducebat, donec ipse insanabili morbo pro Christo occubuit (1794). 

*In vico Agulient in pago Valentino Hispaniae, beati Raphaelis Alonso Gutierrez, martyris, qui, paterfamilias, persecutione erga fidem saeviente, sanguinem pro Christo effudit. Cum eo commemoratur etiam beatus martyr Carolus Diaz Gandia, qui hoc die in eodem pago per certamen fidei vitam accepit aeternam (1936). 

*In vico Prat de Compte prope Tarraconem item in Hispania, beati Michaelis Domingo Cendra, religiosi e Societate Salesiana et martyris, qui in eadem persecutione per martyrium palmam insignem consequi meruit (1936). 

*Ad fines Tibeti, beati Mauritii Tornay, presbyteri et martyris, qui, canonicus regularis e Congregatione Sanctorum Nicolai et Bernardi Montis Iovis, Evangelium in Sinis et Tibeto enixe nuntiavit atque a christiani nominis inimicis necatus est (1949). 

V. Et álibi aliórum plurimórum sanctórum Mártyrum et Confessórum, atque sanctárum Vírginum.

R. Deo grátias.

In the Old English Martyrology Saint Tiburtius is eulogised today, August 11, as in the Roman Martyrology.
LDVMTertio Idus Augusti

Memoria sanctae Clarae, virginis, quae, prima planta Pauperum Dominarum Ordinis Minorum, sanctum Franciscum secuta est, Asisii in Umbria vitam agens asperam, sed operibus caritatis et pietatis locupletem; eximia vero paupertatis amatrix, ab ea numquam, ne in extrema quidem indigentia et infirmitate, divelli concessit (1253). 

2. Comanae in Ponto, sancti Alexandri, cognomento Carbonarii, episcopi, qui, e philosophia eminentem christianae humilitatis scientiam adeptus et a sancto Gregorio Thaumaturgo in sedem illius Ecclesiae sublimatus, non solum praedicatione, sed etiam consummato per ignem martyrio illustris exstitit (s III). 

3. Romae in coemeterio ad duas lauros via Labicana miliario tertio sancti Tiburtii, martyris, cuius laudes sanctus Damasus papa celebravit (s III/IV). 

4. Ibidem, commemoratio sanctae Susannae, sub cuius nomine, in fastis antiquis inter martyres celebrato, Deo dicata est saeculo sexto basilica Tituli Gaii iuxta Thermas Diocletiani (s inc). 

5. Asisii in Umbria, sancti Rufini, qui primus huius civitatis episcopus et martyr habetur (s IV). 

6*. Beneventi in Campania, sancti Cassiani, episcopi (s IV). 

7. Ebroicis in Gallia, sancti Taurini, qui primus episcopus huius civitatis colitur (s V). 

8*. In Hibernia, sanctae Attractae, abbatissae, quae a sancto Patricio velum virginum accepisse fertur (s V). 

9. In provincia Valeriae, sancti Equitii, abbatis, qui, ut sanctus Gregorius papa Magnus scribit, sanctitatis suae gratia multorum monasteriorum pater exstitit et, quocumque pervenerat, Sacrarum Scripturarum aperiebat fontem (a 571). 

10. Cameraci in Austrasia, sancti Gaugerici, episcopi, pietate ac caritate erga pauperes clari, qui a Magnerico Trevirensi diaconus ordinatus est et, ad sedem Cameracensem electus, episcopatum triginta novem annos egit (c 625). 

11 *. Arelate in Provincia, sanctae Rusticolae, abbatissae, quae monialibus sancte praefuit annos fere sexaginta (632). 

12*. Glocestriae in Anglia, beatorum Ioannis Sandys et Stephani Rowsham, presbyterorum, et Gulielmi Lampley, manulearii, martyrum, qui, sub Elisabeth regina Prima diversis non traditis diebus 
eadem supplicia pro Christo subierunt (1586-1587-1588). 

13*. Ad ancoram extra portum Rupifortii ad oram Galliae, beati Ioannis Georgii (Iacobi) Rhem, presbyteri ex Ordine Praedicatorum et martyris, qui, tempore persecutionis in squalidam captivitatem detrusus, socios carceris dire vexatos in spem inducebat, donec ipse insanabili morbo pro Christo occubuit (1794). 

14*. In vico Agulient in pago Valentino Hispaniae, beati Raphaelis Alonso Gutierrez, martyris, qui, paterfamilias, persecutione erga fidem saeviente, sanguinem pro Christo effudit. Cum eo commemoratur etiam beatus martyr Carolus Diaz Gandia, qui hoc die in eodem pago per certamen fidei vitam accepit aeternam (1936). 

15*. In vico Prat de Compte prope Tarraconem item in Hispania, beati Michaelis Domingo Cendra, religiosi e Societate Salesiana et martyris, qui in eadem persecutione per martyrium palmam insignem consequi meruit (1936). 

16*. Ad fines Tibeti, beati Mauritii Tornay, presbyteri et martyris, qui, canonicus regularis e Congregatione Sanctorum Nicolai et Bernardi Montis Iovis, Evangelium in Sinis et Tibeto enixe nuntiavit atque a christiani nominis inimicis necatus est (1949). 

Tertio Idus Augusti

Memoria de santa Clara, virgen, que, como primer ejemplo de las Damas Pobres de la Orden de los Hermanos Menores, siguió a san Francisco, llevando una áspera vida en Asís, en la Umbría,
pero, en cambio, rica en obras de caridad y de piedad. Enamorada de verdad por la pobreza, no consintió ser apartada de la misma ni siquiera en la extrema indigencia y enfermedad (1253).

2. En Comana, en el Ponto, san Alejandro, de sobrenombre Carbonero, obispo, que a partir de la filosofía alcanzó la eminente ciencia de la humildad cristiana y, elevado por san Gregorio Taumaturgo a la sede episcopal de aquella Iglesia, fue célebre no sólo por su predicación, sino también por haber sufrido el martirio por el fuego (s. III).

3. En Roma, en el cementerio llamado «Ad duas lauros», en la vía Labicana, a tres miliarios de la ciudad, san Tiburcio, mártir, cuyas alabanzas cantó el papa san Dámaso (s. III/IV).

4. También en Roma, conmemoración de santa Susana, bajo cuyo nombre, celebrado entre los mártires en los anales antiguos, en el siglo VI fue dedicada a Dios la basílica del Título de Gaio, junto a las termas de Diocleciano (s. inc.).

5. En Asís, de la Umbría, san Rufino, a quien se considera primer obispo de aquella ciudad y mártir (c. s. IV).

6*. En Benevento, de la Campania, san Casiano, obispo (s. IV).

7. En la ciudad de Évreux, en la Galia, san Taurino, a quien se celebra como primer obispo de esta ciudad (c. s. V).

8*. En Hibernia (hoy Irlanda), santa Atracta, abadesa, que, según la tradición, recibió el velo de las vírgenes de manos de san Patricio (s. V).

9. En la provincia de Valeria, en Italia, san Equicio, abad, que, como escribe el papa san Gregorio I Magno, fue padre de muchos monasterios a causa de su santidad y, donde quiera que iba, daba a beber a los demás de la fuente de las Sagradas Escrituras (antes de 571).

10. En Cambrai, en Austrasia, san Gaugerico, obispo, célebre por su piedad y caridad para con los pobres. Fue ordenado diácono por Magnerico de Tréveris y, elegido para la sede episcopal de Cambrai, ejerció el episcopado durante treinta y nueve años (c. 625).

11*. En Arlés, de la Provenza, en la Galia, santa Rustícola, abadesa, que gobernó santamente a sus monjas durante casi sesenta años (632).

12*. En Gloucester, en Inglaterra, beatos Juan Sandys y Esteban Rowsham, presbíteros, y Guillermo Lampley, sastre, mártires, que durante el reinado de Isabel I, en días distintos no conservados en la tradición, sufrieron por Cristo los mismos tormentos (1586, 1587 y 1588).

13*. Cerca de la costa de Francia, ante el puerto de Rochefort, beato Juan Jorge (Jacobo) Rhem, presbítero de la Orden de Predicadores y mártir. Encerrado durante la persecución en una escuálida prisión, levantaba la esperanza de sus compañeros de cárcel, cruelmente torturados, hasta que él mismo, por amor a Cristo, murió de una enfermedad incurable (1794).

14*. En la aldea Agullent, en el territorio de Valencia, en España, beato Rafael Alonso Gutiérrez, mártir, que era padre de familia y, en el furor de la persecución contra la fe, derramó su sangre por Cristo. Con él se conmemora también al bienaventurado mártir Carlos Díaz Gandía, que este mismo día y en la misma localidad recibió la vida eterna por la defensa de la fe (1936).

*En la localidad de Prat de Compte, cerca de Tarragona, en España, beato Miguel Domingo Cendra, religioso de la Sociedad Salesiana y mártir, que, en la misma persecución, mereció alcanzar a través del martirio la palma de la gloria (1936).

16*. En los confines del Tibet, beato Mauricio Tornay, presbítero y mártir. Era canónigo regular de la Congregación de los santos Nicolás y Bernardo de Monte Giove (Gran San Bernardo). Anunció con empeño el Evangelio en China y en el Tibet, y recibió la muerte a manos de los enemigos del nombre cristiano (1949).

Tertio Idus Augusti

Mémoire de sainte Claire, endormie dans le Seigneur en 1253. Éprise de l’idéal de saint François, elle délaissa la sécurité familiale pour suivre Dame pauvreté. Elle obtint également, pour l’Ordre qu’elle fondait au couvent de Saint-Damien d’Assise, le privilège de ne rien posséder, pour se suffire de l’Unique Nécessaire.

À Comane dans le Pont, au IIIe siècle, saint Alexandre, évêque, surnommé le Charbonnier. De philosophe, il devint habile dans la science éminente de l’humilité chrétienne. Élevé par saint Grégoire le Thaumaturge sur le siège de cette Église, il s’y rendit célèbre non seulement par sa prédication, mais encore par son martyre accompli dans les flammes.

Martyr à Rome, au cimetière “Aux deux lauriers”, sur la voie Labicana, saint Tirbutii. Le pape a célébré ses louanges.

À Rome, commémoraison de sainte Suzanne. Sous son nom, célébré dans les fastes antiques comme celui d’une martyre, fut dédiée à Dieu, au VIe siècle, la basilique du titre de Gaius, près des thermes de Dioclétien.

À Assise en Ombrie, saint Rufin, considéré comme le premier évêque de la cité.

*À Bénévent en Campanie, au IVe siècle, saint Cassien, évêque.

À Évreux, peut-être au Ve siècle, saint Taurin, vénéré comme premier évêque de la cité.

*En Irlande, au Ve siècle, sainte Attracta, abbesse, dont on dit qu’elle reçut la voile des vierges des mains de saint Patrice.

Dans le district de Valéria près de Rome, avant 571, saint Equitius, abbé. Comme l’écrit le pape saint Grégoire le Grand, sa grande sainteté lui valut de devenir le père de plusieurs monastères et, partout où il allait, il ouvrait à tous la source des saintes Écritures.

À Cambrai, vers 625, saint Géry, évêque, remarquable par sa piété et sa charité envers les pauvres. Il avait été ordonné diacre par l’évêque de Trèves Magnéric et, élu évêque de Cambrai, il eut un épiscopat de trente-neuf ans.

*À Arles en Provence, l’an 632, sainte Rusticole, abbesse, qui dirigea saintement ses moniales pendant près de soixante ans.

*Commémoraison des bienheureux martyrs Jean Sandys et Étienne Rowsham, prêtres, ainsi que Guillaume Lampley, tailleur, qui subirent les mêmes supplices pour la foi catholique à Gloucester en 1586, à des jours divers, mais inconnus, sous la reine Élisabeth Ière.

*Dans la baie devant le port de Rochefort, en 1794, le bienheureux Jean-Georges Rehm, prêtre dominicain (Père Thomas). Sous la Révolution française, détenu à cause de son sacerdoce, dans des conditions inhumaines, sur un bateau négrier, il ranima la confiance de ses compagnons de captivité écrasés par le malheur, jusqu’à ce qu’il fût emporté par le typhus.

*En Espagne, dans la persécution menée contre l’Église au cours de la guerre civile, en 1936, les bienheureux martyrs : à Agullent, dans la région de Valence, Raphaël Alonso Gutierrez et Charles Diaz Gandia, pères de famille.

*En Espagne, à Prat de Compte près de Tarragone, dans la persécution menée contre l’Église au cours de la guerre civile, en 1936, le bienheureux martyr : Michel Domingo Cendra, religieux salésien.

*Aux confins du Tibet, en 1949, le bienheureux Maurice Tornay, prêtre et martyr. Chanoine régulier du Grand Saint-Bernard, il alla annoncer l’Évangile en Chine et au Tibet, et fut massacré par des ennemis du nom chrétien.

*À Milan, en 1879, le bienheureux Luigi Biraghi, prêtre, fondateur de l’Institut des Sœurs Marcellines. [béatifié le 30 avril 2006 par Benoît XVI]

Tertio Idus Augusti

Santa CHIARA   Vergine - Memoria
Assisi, 1193/1194 - Assisi, 11 agosto 1253
Ha appena dodici anni Chiara, nata nel 1194 dalla nobile e ricca famiglia degli Offreducci, quando Francesco d'Assisi compie il gesto di spogliarsi di tutti i vestiti per restituirli al padre Bernardone. Conquistata dall'esempio di Francesco, la giovane Chiara sette anni dopo fugge da casa per raggiungerlo alla Porziuncola. Il santo le taglia i capelli e le fa indossare il saio francescano, per poi condurla al monastero benedettino di S.Paolo, a Bastia Umbra, dove il padre tenta invano di persuaderla a ritornare a ...
www.santiebeati.it/dettaglio/24000

Sant’ AREDIO DI LIONE   Vescovo
VI-VII sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/98826

Santa FILOMENA DI ROMA   Vergine e martire
III secolo
Il 25 maggio 1802 fu ritrovato nelle Catacombe di Priscilla, sulla Via Salaria a Roma, il corpo di santa Filomena. Monsignor Giacinto Ponzetti, Custode delle Sacre Reliquie, presente all’apertura della tomba, testimoniò trattarsi del corpo appartenente ad una fanciulla di nome Filomena. Monsignor Bartolomeo De Cesare Vescovo di Potenza, amico di don Francesco De Lucia, sacerdote della diocesi di Nola, acquistò le Reliquie del Corpo di santa Filomena per don Francesco. Dopo l’ordinazione ep...
www.santiebeati.it/dettaglio/65825

Sant' ALESSANDRO IL CARBONAIO   Vescovo
www.santiebeati.it/dettaglio/65840

Santa SUSANNA DI ROMA   Martire
Nel Martirologio geronimiano viene commemorata l'11 agosto. Altri codici citano un cimitero di san Susanna ma, a parte questo, si soltanto che a Roma, a partire dal 595, vi era una chiesa a lei dedicata. La "Passio" della santa, forse non del tutto attendibile, dice che era figlia del presbitero Gabinio, fratello del vescovo Gaio e cugino dell'imperatore Diocleziano (fine III - inizio IV sec.). Il suo destino era di diventare la sposa del figlio dell'imperatore, Massimiano. Susanna si oppose ma il rifiuto le costò ...
www.santiebeati.it/dettaglio/65850

San TIBURZIO   Martire
www.santiebeati.it/dettaglio/65860

San CASSIANO DI BENEVENTO   Vescovo
www.santiebeati.it/dettaglio/65870

Sant' EQUIZIO   Abate
480/90 - 570/1
www.santiebeati.it/dettaglio/91219

San TAURINO DI EVREUX   Vescovo
www.santiebeati.it/dettaglio/65880

Sant’ AUTORE DI METZ   Vescovo
V sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/97113

Santa TALLA   Vergine irlandese
www.santiebeati.it/dettaglio/97881

Santa DEGNA   Venerata a Todi
m. 303
www.santiebeati.it/dettaglio/90715

Santa ATTRATTA   Badessa
www.santiebeati.it/dettaglio/65890

Santi TEOBALDO D'INGHILTERRA E COMPAGNO   Martiri mercedari
† 1499
I Santi mercedari Teobaldo d'Inghilterra e compagno, furono inviati in Africa per redenzione ma vennero presi dai pirati e rinchiusi in un carcere. Dopo vari maltrattamenti San Teobaldo fu bruciato in un rogo mentre il Santo compagno fu trafitto da frecce meritando di ricevere dalle mani del Signore la corona del martirio nell'anno 1499. L'Ordine li festeggia l'11 agosto....
www.santiebeati.it/dettaglio/94566

Sant' ELIANO DI FILADELFIA   Martire
Eliano di Filadelfia (oggi Amman in Giordania) era un tessitore cristiano che, in occasione di una rivolta degli abitanti del luogo contro il governatore della città, visitò i nobili in carcere e annunciò la Parola di Dio. Insieme a loro fu condotto davanti ad una statua pagana perchè sacrificase agli idoli: avendo rifiutato, i nobili furono flagellati e poi liberati mentre Eliano fu condannato a morte sul rogo. Il martirio avvenne il 28 novembre ma la sua festa, l'11 agosto, ricorda la traslazione della sua salma ...
www.santiebeati.it/dettaglio/91244

Santa RUSTICOLA DI ARLES   Badessa
www.santiebeati.it/dettaglio/65910

San PRIMO   Martire
www.santiebeati.it/dettaglio/91525

Santa LIADAN DI KILLYON   Badessa
VI sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/99744

San RUFINO DI ASSISI   Vescovo e martire
Primo vescovo di Assisi e martire, san Rufino è il patrono principale della diocesi umbra e a lui è dedicata la Cattedrale fin dalla prima metà del XI secolo. Una «passio» del IX secolo racconta che Rufino, vescovo della città di Amasia nel Ponto, dopo aver convertito il proconsole, sarebbe arrivato con suo figlio Cesidio nella regione dei Marsi nell'Abruzzo. In questa zona avrebbe consacrato una chiesa e dopo proseguì per predicare il Vangelo ad Assisi. Qui venne scop...
www.santiebeati.it/dettaglio/91048

San GAUGERICO DI CAMBRAI   Vescovo
Yvoi, Belgio, VI secolo - Cambrai, Francia, 625 circa
Nacque nel VI secolo a Yvoi, piccola cittadina belga delle Ardenne. In occasione di una visita pastorale nella città, San Magnetico, successore di San Niceto sulla sede episcopale di Treviri, riconobbe l'evidente santità carismatica di Gaugerico e gli conferì l'ordinazione diaconale, non prima però di avergli fatto imparare a memoria l'intero salterio. In seguito a Gaugerico, ormai sempre più zelante, venne affidata la cura pastorale della diocesi di Cambrai, ove dovette combattere fortemente contro il paganesimo. ...
www.santiebeati.it/dettaglio/92840

Beato LUIGI BIRAGHI   Sacerdote e fondatore
Vignate, Milano, 2 novembre 1801 – Milano, 11 agosto 1879
Monsignor Luigi Biraghi, sacerdote della diocesi di Milano, fu dotato di profonda spiritualità e vasta cultura, che profuse nei Seminari come insegnante e direttore spirituale. Fu consigliere dei suoi arcivescovi. Nominato dottore della Biblioteca Ambrosiananel 1855, si dedicò a studi di storia ecclesiastica, di archeologia cristiana e di teologia. Nel difficile trapasso della Lombardia dall’Austria al Regno d’Italia, favorì il dialogo e la pacificazione. Per l’educazione cris...
www.santiebeati.it/dettaglio/92189

Beato ROBALDO RAMBAUDI   Domenicano
XIII secolo
Della famiglia Rambaudi di Alba, entrò tra i religiosi domenicani. Esercitò a Milano, ove convertì molti eretici catari e vi morì verso la fine del secolo XIII. E’ ritenuto fondatore di un convento domenicano ad Alba e di quello di Sant’Eustorgio a Milano.Fu conosciuto per la sua grande devozione all’Eucaristia. Si racconta che un giorno, mentre stava celebrando la santa messa, vide la Santa Vergine nell’atto di accogliere l’anima di un suo confratello, di nome Lanfranco, per portarla in Paradiso.Il beato Robaldo e...
www.santiebeati.it/dettaglio/94535

Beato GIOVANNI BAZAGA PALACIOS   Sacerdote e martire
Benamargosa, Spagna, 8 dicembre 1904 - 11 agosto 1936
Juan Bazaga Palacios nacque l’8 dicembre 1904 a Benamargosa, villaggio nei pressi di Malaga. Studiò nel Seminario di Malaga e nel Seminario di San Dionisio dell’Abbazia di Sacromonte. Ordinato sacerdote il 21 settembre 1929, servì le parrocchie di Capileira e La Herradura. Era molto virtuoso, intelligente e laborioso. Pochi mesi dopo il suo arrivo a La Herradura, fu costretto a rifugiarsi in casa di suo padre, a causa della guerra civile spagnola e della persecuzione. Tentò di torna...
www.santiebeati.it/dettaglio/98414

Beati GIOVANNI SANDYS, STEFANO ROWSHAM E GUGLIELMO LAMPLEY   Martiri
www.santiebeati.it/dettaglio/65920

Beato MAURIZIO TORNAY   Sacerdote e martire
Rosière, Svizzera, 31 agosto 1910 - To Thong, Tibet, 11 agosto 1949
Il beato Maurice Tornay, sacerdote professo dell'Ordine dei Canonici Regolari di Sant’Agostino della Congregazione dei Santi Nicola e Bemardo "Montis Iovis", nacque a Rosière (comune di Orsières - cantone del Vallese), Svizzera, il 31 agosto 1910 e morì martire a To Thong, Tibet, l'11 agosto 1949. La sua tomba si trova presso la missione di Yerkalo, Tibet-Cina. E’ stato beatificato a Roma da Giovanni Paolo II il 16 maggio 1993....
www.santiebeati.it/dettaglio/92068

Beato GIOVANNI GIORGIO (GIACOMO) RHEM   Sacerdote domenicano, martire
Katzenthal, Francia, 1752 - Rochefort, Francia, 11 agosto 1794
www.santiebeati.it/dettaglio/90793

Beati RAFFALE ALONSO GUTIERREZ E CARLO DIAZ GANDIA   Padri di famiglia, martiri
† 11 agosto 1936
Rafael Alonso Gutiérrez, fedele laico, nacque il 14 giugno 1890 a Onteniente (Valenca). Il 24 settembre 1916 si sposò con la Sig.na Adelaida Ruiz Cañada ed ebbero 6 figli. Impiegato della Posta, membro dell’Azione Cattolica parrocchiale e di notevole virtù fu il cattolico più in vista di Onteniente. L’11 agosto 1936, dopo una lunga agonia, morì martirizzato dai miliziani rossi ad Agullent.Carlos Díaz Gandía, fedele laico, nacque a Onteniente (Valencia) il 25 dicembre 1907 e fu battezzato il giorno seguente nella ch...
www.santiebeati.it/dettaglio/93416

Beato MICHELE DOMINGO CENDRA   Salesiano, martire
Caseres, Spagna, 1 marzo 1909 – Prat de Compte, Spagna, 12 agosto 1936
www.santiebeati.it/dettaglio/92918


+ + +Sanctus Gregorius Magnus laudator, Sanctus Damasus Papa laudator, sub Elisabeth Ia,  sub Revolutionis tyrannis in Hispania,sub communistarum tyrannis

Comments