The Roman Martyrology for the 18th day before the Kalends of September

Décimo octávo Kaléndas Septémbris Luna vicésima octáva Anno Dómini 2023

A Assúmptio sanctíssimæ Dei Genetrícis Vírginis Maríæ.


R Sollemnitas Assumptionis beatae Mariae Virginis, Dei et Domini nostri Iesu Christi Genetricis, quae, expleto terrestris vitae cursu, corpore et anima ad caelestem gloriam assumpta est. Hane fidem Ecclesiae traditione receptam Pius papa Duodecimus sollemniter definivit (1950). 

A Romæ, via Appia, sancti Tharsícii Acolythi, quem Pagáni, cum inveníssent Córporis Christi Sacraménta portántem, cœpérunt disquírere quid géreret. At ipse, indígnum iúdicans porcis pródere margarítas, támdiu ab illis mactátus est fústibus et lapídibus, donec exhaláret spíritum; et, revolúto eius córpore, sacrílegi discussóres nihil Sacramentorum Christi in occísi mánibus aut in vestibus invenerunt. Christiáni autem collegerunt Mártyris corpus, et in cœmetério Callísti honorífice sepeliérunt (c 257).

R Romae in coemeterio Callisti via Appia, commemoratio sancti Tarsicii, martyris, qui, Christi defendens sacratissimam Eucharistiam, quam insana gentilium turba profanare conabatur, lapidibus usque ad mortem mactari maluit quam sacra prodere canibus (c 257). 

Nicomediae in Bithynia, sanctorum Stratonis, Philippi et Euthychiani, martyrum (s inc). 

Mediolani in Liguria, sancti Simpliciani, episcopi, quem sanctus Ambrosius sibi designavit successorem atque sanctus Augustinus laudibus celebravit (401). 

A Tagáste, in Africa, Sancti Alípii Epíscopi, qui beáti Augustíni olim discípulus, póstea in conversióne sócius, in múnere pastoráli colléga, et in certamínibus advérsus hæréticos commílito strénuus, ac demum in cælésti glória consors fuit (c 430). 

R Commemoratio Sancti Alypii Episcopi Thagastensis in Numidia, qui sancti Augustini olim discipulus, postea in conversione socius, in munere pastorali collega et in certaminibus adversus haereticos commilito strenuus ac demum in caelesti gloria consors fuit (c 430). 

*Hildesiae in Saxonia Germaniae regione, sancti Altfridi, episcopi, qui ecclesiam cathedralem exstruxit et monasteria condenda fovit (874). 

A Apud Albam Regálem, in Pannónia, item natális sancti Stéphani, Regis Hungarórum et Confessóris; qui, divínis virtútibus exornátus, primus Húngaros ad Christi fidem convértit, et a Deípara Vírgine, ipso die Assumptiónis suæ, in cælum recéptus fuit. Eius vero festívitas quarto Nonas Septémbris, quo die munitíssima Budæ arx, sancti Regis ope, ab exércitu Christiáno strénue recuperáta fuit, potíssimum recólitur, ex dispositióne Innocéntii Papæ Undécimi (1038).

R Apud Albam Regalem in Pannonia, natalis sancti Stephani, regis Hungarorum, cuius memoria postridie huius diei colitur (1038). 

Suessíone, in Gálliis, Sancti Arnúlphi [Arnoul] Epíscopi et Confessóris (1087).

A Cracóviæ, in Polónia, natális sancti Hyacínthi, ex Ordine Prædicatórum, Confessóris, quem Clemens Octávus, Póntifex Máximus, in Sanctórum númerum rétulit. Ipsíus autem festum sextodécimo Kaléndas Septémbris celebrátur (1257).

R Cracoviae in Polonia, sancti Hyacinthi, presbyteri ex Ordine Praedicatorum, qui a sancto Dominico designatus est, ut Ordinem in illa natione propagaret, et cum beato Ceslao et Henrico  Germanico sociis in Bohemia ac Silesia Evangelium praedicavit (1257). 

*Saviliani in Subalpinis, beati Haymonis Taparelli, presbyteri ex Ordine Praedicatorum, veritatis defensoris indefessi (1495). 

*Pallantiae apud Novariam in Italia, beatae Iulianae de Busto Arsitio, virginis ex Ordine Sancti Augustini, invicta animi fortitudine mirabilique patientia et assidua caelestium rerum contemplatione insignis (1501). 

A Romæ sancti Stanislái Kostka, Polóni, novítii e Societáte Iesu et Confessóris; qui, consummátus in brevi, per angélicam vitæ innocéntiam explévit témpora multa, et a Benedícto Décimo tértio, Pontífice Máximo, in Sanctórum album relátus est (1568).

R Romae, sancti Stanislai Kostka, qui, polonus genere, Societatem Iesu ingredi cupiens, paternae domus fugam arripuit et pedibus Romam petiit, ubi a sancto Francisco de Borja in novitiatum admissus, brevi consumptus in humillimis officiis praestandis, sanctitate clarus obiit (1568). 

*In oppido Wenga prope Busira in Congo [antea Belgico], beati Isidori Bakanja, martyris, qui adulescens christiane initiatus, fidem sedulo 
coluit et impavide adeo testatus est, dum laborem exercebat, ut a praeposito coloniae in odium christianae religionis diuturna flagellatione excruciaretur et paucos post menses, persecutori ignoscens, spiritum redderet (1909). 

In loco Chalchihuites territorii Durangensis in Mexico, sanctorum martyrum Aloysii Batis Sainz, presbyteri, Emmanuelis Morales, patrisfamilias, Salvatoris Lara Puente et Davidis Roldan Lara, 
qui in persecutione mexicana in odium nominis christiani interfecti sunt (1926). 

*Barbastri prope Oscam in Aragonia Hispaniae, beatorum Ludovici Masferrer Vila, presbyteri, et undeviginti sociorum, martyrum, qui, religiosi e Congregatione Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis Mariae, persecutione contra Ecclesiam saeviente, in Christo vitam posuerunt et confratres pridie huius diei in eodem loco interfectos in gloriam Domini amplexi sunt. Quorum nomina: beati Josephus Maria Blasco Juan, Alphonsus Sorribes Teixido, acolythi; Josephus Maria Badia Mateu, Josephus Figuero Beltran, Eduardus Ripoll Diego, Franciscus Maria Roura Farro, Iesus Augustinus Viela Ezcurdia, lectores; losephus Maria Amoros Hernandez, Ioannes Baixeras Berenguer, Raphael Briega Morales, Ludovicus Escale Binefa, Raymundus Illa Salvia, Ludovicus Llado Teixido, Michael Masip Gonzalez, Faustinus Perez Garcia, Sebastianus Riera Coromina, Iosephus Maria Ros Florensa; Franciscus Castan Messeguer et Emmanuel Martinez Jarauta, religiosi (1936). 

*In vico Almazora apud Castaliam ad litus Hispanire, beati Iosephi Mariae Peris Polo, presbyteri e Sodalitate sacerdotum operariorum 
dioecesanorum et martyris, qui in eadem persecutione in coemeterio martyrii palmam adeptus est (1936). 

*Matriti item in Hispania, beatae Mariae a Sacrario a Sancto Aloysio Gonzaga (Elvirae) Moragas Cantarero, virginis ex Ordine Carmelitarum Discalceatarum et in eadem persecutione martyris (1936). 

*Item Matriti in Hispania, beati Dominici (Augustini) Hurtado Soler, presbyteri e Tertio Ordine Sancti Francisci Capulatorum a 
beata Virgine Perdolenti et martyris, qui ob Christi testimonium coronatus est (1936). 

*In vico Motril apud Granatam ad litus Hispaniae, beati Vincentii Soler, presbyteri ex Ordine Augustinianorum Recollectorum et martyris, qui in eadem persecutione, cum aliis concaptivis ab Ipso pie ad mortem paratis capite damnatus est et ante coemeterii muros plumbis transfossus in Christo triumphavit (1936). 

*In vico Palma de Gandia in pago Valentino item in Hispania, beati Carmeli Sastre Sastre, presbyteri et martyris, qui in eadem persecutione, Christi vestigiis adhaerens, per eius gratiam ad regna pervenit aeterna (1936). 

*In oppido Tarrega prope Barcinonem item in Hispania, beati Iacobi Bonet Nadal, presbyteri e Societate Salesiana et martyris, qui in Christi sanguine discipulus fidelis meruit redimi (1936). 

*Patavii in Italia, beati Claudii (Richardi) Granzotto, religiosi ex Ordine Fratrum Minorum, qui professionis religiosae exercitium cum arte statuarii coniunxit et paucis annis in Christi imitatione perfectionem assecutus est (1947).

V. Et álibi aliórum plurimórum sanctórum Mártyrum et Confessórum, atque sanctárum Vírginum.

R. Deo grátias.

In the Old English Martyrology the Assumption of Our Lady is eulogised, as in the Roman Martyrology.LDVMDecimo octavo Kalendas Septembris

Sollemnitas Assumptionis beatae Mariae Virginis, Dei et Domini nostri Iesu Christi Genetricis, quae, expleto terrestris vitae cursu, corpore et anima ad caelestem gloriam assumpta est. Hane fidem Ecclesiae traditione receptam Pius papa Duodecimus sollemniter definivit (1950). 

2. Romae in coemeterio Callisti via Appia, commemoratio sancti Tarsicii, martyris, qui, Christi defendens sacratissimam Eucharistiam, quam insana gentilium turba profanare conabatur, lapidibus usque ad mortem mactari maluit quam sacra prodere canibus (c 257). 

3. Nicomediae in Bithynia, sanctorum Stratonis, Philippi et Euthychiani, martyrum (s inc). 

4. Mediolani in Liguria, sancti Simpliciani, episcopi, quem sanctus Ambrosius sibi designavit successorem atque sanctus Augustinus laudibus celebravit (401). 

5. Commemoratio sancti Alypii, episcopi Thagastensis in Numidia, qui sancti Augustini olim discipulus, postea in conversione socius, in munere pastorali collega et in certaminibus adversus haereticos commilito strenuus ac demum in caelesti gloria consors fuit (c 430). 

6*. Hildesiae in Saxonia Germaniae regione, sancti Altfridi, episcopi, qui ecclesiam cathedralem exstruxit et monasteria condenda fovit (874). 

7*. Apud Albam Regalem in Pannonia, natalis sancti Stephani, regis Hungarorum, cuius memoria postridie huius diei colitur (1038). 

8. Cracoviae in Polonia, sancti Hyacinthi, presbyteri ex Ordine Praedicatorum, qui a sancto Dominico designatus est, ut Ordinem in illa natione propagaret, et cum beato Ceslao et Henrico Germanico sociis in Bohemia ac Silesia Evangelium praedicavit (1257). 

9*. Saviliani in Subalpinis, beati Haymonis Taparelli, presbyteri ex Ordine Praedicatorum, veritatis defensoris indefessi (1495). 

10*. Pallantiae apud Novariam in Italia, beatae Iulianae de Busto Arsitio, virginis ex Ordine Sancti Augustini, invicta animi fortitudine mirabilique patientia et assidua caelestium rerum contemplatione insignis (1501). 

11. Romae, sancti Stanislai Kostka, qui, polonus genere, Societatem Iesu ingredi cupiens, paternae domus fugam arripuit et pedibus Romam petiit, ubi a sancto Francisco de Borja in novitiatum admissus, brevi consumptus in humillimis officiis praestandis, sanctitate clarus obiit (1568). 

12*. In oppido Wenga prope Busira in Congo Belgico, beati Isidori Bakanja, martyris, qui adulescens christiane initiatus, fidem sedulo coluit et impavide adeo testatus est, dum laborem exercebat, ut a praeposito coloniae in odium christianae religionis diuturna flagellatione excruciaretur et paucos post menses, persecutori ignoscens, spiritum redderet (1909). 

13. In loco Chalchihuites territorii Durangensis in Mexico, sanctorum martyrum Aloysii Batis Sainz, presbyteri, Emmanuelis Morales, patrisfamilias, Salvatoris Lara Puente et Davidis Roldan Lara, 
qui in persecutione mexicana in odium nominis christiani interfecti sunt (1926). 

14*. Barbastri prope Oscam in Aragonia Hispaniae, beatorum Ludovici Masferrer Vila, presbyteri, et undeviginti sociorum, martyrum, qui, religiosi e Congregatione Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis Mariae, persecutione contra Ecclesiam saeviente, in Christo vitam posuerunt et confratres pridie huius diei in eodem loco interfectos in gloriam Domini amplexi sunt. Quorum nomina: beati Josephus Maria Blasco Juan, Alphonsus Sorribes Teixido, acolythi; Josephus Maria Badia Mateu, Josephus Figuero Beltran, Eduardus Ripoll Diego, Franciscus Maria Roura Farro, Iesus Augustinus Viela Ezcurdia, lectores; losephus Maria Amoros Hernandez, Ioannes Baixeras Berenguer, Raphael Briega Morales, Ludovicus Escale Binefa, Raymundus Illa Salvia, Ludovicus Llado Teixido, Michael Masip Gonzalez, Faustinus Perez Garcia, Sebastianus Riera Coromina, Iosephus Maria Ros Florensa; Franciscus Castan Messeguer et Emmanuel Martinez Jarauta, religiosi (1936). 

15*. In vico Almazora apud Castaliam ad litus Hispanire, beati Iosephi Mariae Peris Polo, presbyteri e Sodalitate sacerdotum operariorum dioecesanorum et martyris, qui in eadem persecutione in coemeterio martyrii palmam adeptus est (1936). 

16*. Matriti item in Hispania, beatae Mariae a Sacrario a Sancto Aloysio Gonzaga (Elvirae) Moragas Cantarero, virginis ex Ordine Carmelitarum Discalceatarum et in eadem persecutione martyris (1936). 

17*. Item Matriti in Hispania, beati Dominici (Augustini) Hurtado Soler, presbyteri e Tertio Ordine Sancti Francisci Capulatorum a beata Virgine Perdolenti et martyris, qui ob Christi testimonium coronatus est (1936). 

18*. In vico Motril apud Granatam ad litus Hispaniae, beati Vincentii Soler, presbyteri ex Ordine Augustinianorum Recollectorum et martyris, qui in eadem persecutione, cum aliis concaptivis ab Ipso pie ad mortem paratis capite damnatus est et ante coemeterii muros plumbis transfossus in Christo triumphavit (1936). 

19*. In vico Palma de Gandia in pago Valentino item in Hispania, beati Carmeli Sastre Sastre, presbyteri et martyris, qui in eadem persecutione, Christi vestigiis adhaerens, per eius gratiam ad regna pervenit aeterna (1936). 

20*. In oppido Tarrega prope Barcinonem item in Hispania, beati Iacobi Bonet Nadal, presbyteri e Societate Salesiana et martyris, qui in Christi sanguine discipulus fidelis meruit redimi (1936). 

21 *. Patavii in Italia, beati Claudii (Richardi) Granzotto, religiosi ex Ordine Fratrum Minorum, qui professionis religiosae exercitium cum arte statuarii coniunxit et paucis annis in Christi imitatione perfectionem assecutus est (1947).

Decimo octavo Kalendas Septembris

Solemnidad de la Asunción de la bienaventurada Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, que, acabado el curso de su vida en la tierra, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria de
los cielos. Esta verdad de fe, recibida de la tradición de la Iglesia, fue definida solemnemente por el papa Pío XII (1950).

2. En Roma, en el cementerio de Calixto, en la vía Apia, conmemoración de san Tarsicio, mártir, que por defender la santísima Eucaristía de Cristo, que una furiosa turba de gentiles intentaba profanar, prefirió ser inmolado, muriendo apedreado antes que entregar a los perros las cosas santas (c. 257).

3. En Nicomedia, de Bitinia, santos Estratón, Felipe y Eutiquiano, mártires (s. inc.).

4. En Milán, en la provincia de Liguria, san Simpliciano, obispo, al que san Ambrosio designó como sucesor suyo y san Agustín dedicó grandes elogios (401).

5. Conmemoración de san Alipio, obispo de Tagaste, en Numidia, que en un tiempo fue discípulo de san Agustín y, posteriormente, compañero suyo de conversión, colega en el ministerio pastoral, camarada en la lucha contra los herejes, para, finalmente, también ser partícipe con él de la gloria del cielo (c. 430).

6*. En Hildesheim, de Sajonia, en Alemania, san Altfredo, obispo, que construyó la iglesia catedralicia y favoreció la construcción de monasterios (874).

7. En Alba Real (hoy Székesfehérvár), en Hungría, muerte de san Esteban, rey de los húngaros, cuya memoria se celebra el día siguiente (1038).

8. En Cracovia, en Polonia, san Jacinto, presbítero de la Orden de Predicadores, que fue designado por santo Domingo para propagar la Orden en aquella nación y, teniendo por compañeros al beato Ceslao y a Enrique Germánico, predicó el Evangelio en Bohemia y Silesia (1257).

9*. En Saviliano, del Piamonte, beato Aymón Taparelli, presbítero de la Orden de Predicadores, incansable defensor de la verdad (1495).

10*. En Palancia, cerca de Novara, en Italia, beata Juliana de Busto Arsicio, virgen de la Orden de San Agustín, insigne por su invencible fortaleza de ánimo, su admirable paciencia y su constante contemplación de los bienes celestiales (1501).

11. En Roma, san Estanislao de Kostka. Polaco de origen, con el deseo de entrar en la Compañía de Jesús huyó de la casa paterna y se dirigió a pie a Roma, siendo admitido allí en el noviciado por san Francisco de Borja y, consumado en breve tiempo realizando los mas humildes servicios, murió resplandeciente de santidad (1568).

12*. En la ciudad de Wenga, en las cercanías de Busira, en el Congo Belga, beato Isidoro Bakanja, mártir, que iniciado en la fe cristiana en su adolescencia, la cultivó diligentemente y dio testimonio de ella con valentía, mientras realizaba su trabajo. El encargado de la colonia, por odio a la religión cristiana, lo torturó azotándole largo tiempo y pasados pocos meses, y perdonando a su verdugo, entregó a Dios su espíritu (1909).

13. En la localidad de Chalchihuites, del territorio de Durango, en México, santos mártires Luis Batis Sáinz, presbítero, Manuel Morales, padre de familia, Salvador Lara Puente y David Roldán Lara, que, por odio al nombre cristiano, sufrieron la muerte durante la persecución mexicana (1926).

14*. En Barbastro, cerca de Huesca, en Aragón, de España, beatos Luis Masferrer Vila, presbítero, y diecinueve compañeros, mártires. Eran religiosos de la Congregación de Misioneros del Inmaculado Corazón de María y, en el furor de la persecución contra la Iglesia, pusieron su vida en manos de Cristo y se unieron en un abrazo con sus hermanos que, el día anterior y en el mismo lugar, habían sufrido la muerte para gloria del Señor. Sus nombres: Beatos José María Blas Juan, Alfonso Sorribes Teixidó, acólitos; José María Badia Mateu, José Figuero Beltrán, Eduardo Ripoll Diego, Francisco María Roura Farró, Jesús Agustín Viela Ezcurdia, lectores; José María Amorós Hernández, Juan Baixeras Berenguer, Rafael Briega Morales, Luis Escalé Binefa, Raimundo Illa Salvia, Luis Lladó Teixidó, Miguel Masip González, Faustino Pérez García, Sebastián Riera Coromina, José María Ros Florerisa, Francisco Castán Messeguer y Manuel Martínez Jarauta, religiosos (1936).

15*. En Almazora, junto a Castellón, en el Levante, de España, beato José María Peris Polo, presbítero de la Sociedad de Sacerdotes Operarios Diocesanos y mártir, que, durante la misma persecución, alcanzó en el cementerio la palma del martirio (1936).

16*. En Madrid, también en España, beata María del Sagrario de San Luis Gonzaga (Elvira) Moragas Cantarero, virgen, de la Orden de las Carmelitas Descalzas, y mártir en la mencionada persecución (1936).

17*. Asimismo en Madrid, en España, beato Domingo (Agustín) Hurtado Soler, presbítero de los Terciarios Capuchinos de la Virgen de los Dolores y mártir, que fue coronado por el testimonio de Cristo (1936).

18*. En Motril, junto a Granada, de Andalucía, en España, beato Vicente Soler, presbítero de la Orden de los Agustinos Recoletos y mártir, que, en la misma persecución, fue condenado a muerte junto con otros cautivos, a los que él había preparado piadosamente para la muerte y, fusilado ante los muros del cementerio, alcanzó la gloria del triunfo en Cristo (1936).

19*. En Palma de Gandía, en el territorio valenciano, también en España, beato Carmelo Sastre Sastre, presbítero y mártir, que, en la misma persecución, siguiendo las huellas de Cristo llegó, ayudado por su gracia, al reino eterno (1936).

20*. En la ciudad de Tárrega, cerca de Barcelona, igualmente en España, beato Jaime Bonet Nadal, presbítero de la Sociedad Salesiana y mártir, que, como fiel discípulo, mereció ser redimido con la sangre de Cristo (1936).

21*. En Padua, en Italia, beato Claudio (Ricardo) Granzotto, religioso de la Orden de los Hermanos Menores, que unió el ejercicio de su profesión religiosa con el arte de escultor, y en pocos años consiguió la perfección imitando a Cristo (1947).

Decimo octavo Kalendas Septembris

Solennité de l’Assomption de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus Christ, qui, au terme de sa vie terrestre, fut élevée en son corps et en son âme à la gloire du ciel. C’est la doctrine de foi, reçue de la Tradition de l’Église, que le pape Pie XII a définie solennellement en 1950.

Commémoraison de saint Tarcisius, martyr, et inhumé à Rome, au cimetière de Calliste sur la voie Appienne, au IIIe siècle. Comme le rapporte le pape saint Damase, alors que Tarcisius portait le sacrement du Christ, il voulut éviter que l’Eucharistie soit profanée par la foule furieuse des païens et préféra être lapidé jusqu’à la mort plutôt que de livrer les choses saintes aux chiens.

À Nicomédie en Bithynie, les saints martyrs Straton, Philippe et Eutychien.

À Milan, en 404, saint Simplicien, évêque, que saint Ambroise désigna pour lui succéder et que saint Augustin a couvert de louanges.

Commémoraison de saint Alypius, évêque de Thagaste en Numidie qui fut disciple et confident de saint Augustin, ensuite son compagnon de conversion, son collègue dans la charge pastorale, son associé intrépide dans les luttes contre les hérétiques ; il partagea enfin son sort dans la patrie du ciel, vers 430.

*À Hildesheim en Saxe, l’an 876, saint Altfrid, évêque, qui construisit la cathédrale et encouragea l’édification de monastères.

*Près d’Albe-Royale en Pannonie, l’an 1038, la naissance au ciel de saint , roi de Hongrie, dont la mémoire sera célébrée demain.

À Cracovie en Pologne, l’an 1257, saint Hyacinthe, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs, que saint Dominique désigna pour propager l’Ordre dans ce pays, et qui, avec le bienheureux et Henri le Germanique, ses compagnons, prêcha l’Évangile en Bohême et en Silésie.

*À Savigliano dans le Piémont, en 1495, le bienheureux Aymon Taparelli, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs, défenseur inlassable de la vérité.

*À Sainte-Marie-du-Mont près de Varèse, en Lombardie, en 1501, la bienheureuse Julienne de Busto Arsizio, vierge, religieuse converse augustine, remarquable par sa force d’âme invincible, sa patience admirable et sa contemplation continuelle des réalités célestes.

À Rome, en 1568, saint Stanislas Kostka. Né en Pologne et désireux, malgré son père, d’entrer dans la Compagnie de Jésus, il prit la fuite pour quitter la maison familiale et gagner Rome à pied. Là, saint François de Borgia l’admit au noviciat, mais, arrivé au but en peu de temps, il mourut rayonnant d’une sainteté précoce, à l’âge de dix-huit ans.

*À Wenga, près de Busira au Congo belge, en 1909, le bienheureux Isidore Bankanja, martyr. Devenu chrétien à l’adolescence, il entretint soigneusement sa foi et en témoigna sans peur dans son travail, à tel point que le directeur de la colonie lui fit subir longuement la flagellation en haine de la religion chrétienne et, au bout de quelques jours, Isidore rendit l’âme en pardonnant à son persécuteur.

À Chalchihuites, sur le territoire de Durango au Mexique, en 1926, les saints martyrs Louis Batis Sainz, prêtre, Emmanuel Morales, père de famille, Sauveur Lara Puente et David Roldan Lara, fusillés par des soldats en haine du nom chrétien durant la persécution en ce pays.

*En Espagne, durant la persécution menée contre l’Église au cours de la guerre civile, en 1936, en Aragon, le bienheureux Louis Masferrer Vila, prêtre, missionnaire fils du Cœur immaculé de Marie.

*En Espagne, durant la persécution menée contre l’Église au cours de la guerre civile, en 1936, dans la région du Levant, le bienheureux Joseph-Marie Peris Polo, de la Fraternité des prêtres ouvriers diocésains, fusillé dans le cimetière d’Almazora.

*En Espagne, durant la persécution menée contre l’Église au cours de la guerre civile, en 1936, la bienheureuse Marie du Sanctuaire de Saint-Louis de Gonzague (Elvire Moragas Cantarero), vierge carmélite.

*En Espagne, durant la persécution menée contre l’Église au cours de la guerre civile, en 1936, à Madrid, le bienheureux Dominique (Augustin Hurtado Soler), prêtre du Tiers-Ordre franciscain.

*En Espagne, durant la persécution menée contre l’Église au cours de la guerre civile, en 1936, en Andalousie, le bienheureux Vincent Soler, prêtre augustin, qui prépara d’autres, prisonniers comme lui, à mourir pieusement et fut fusillé devant le mur du cimetière de Motril, près de Grenade.

*En Espagne, durant la persécution menée contre l’Église au cours de la guerre civile, en 1936, à Palma de Gandia, au pays de Valence, le bienheureux Carmel Sastre Sastre.

*En Espagne, durant la persécution menée contre l’Église au cours de la guerre civile, en 1936, en Catalogne, le bienheureux Jacques Bonet Nadal, prêtre salésien, tué à Tarrega près de Barcelone.

*À Pavie, en Italie, le bienheureux Claude Granzotto, religieux.

Decimo octavo Kalendas Septembris

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA    - Solennità
L'Immacolata Vergine, preservata immune da ogni colpa originale, finito il corso della sua vita, fu assunta alla celeste gloria in anima e corpo e dal Signore esaltata quale regina dell'universo, perché fosse più pienamente conforme al Figlio suo, Signore dei dominanti e vincitore del peccato e della morte'. (Conc. Vat. II, 'Lumen gentium', 59). L'Assunta è primizia della Chiesa celeste e segno di consolazione e di sicura speranza per la chiesa pellegrina. La 'dormitio Virginis' e l'assunzione,...
www.santiebeati.it/dettaglio/20450

San LUIGI BATIS SáINZ   Sacerdote e martire
Miguel Auza, Messico, 13 settembre 1830 – Chalchihuites, Messico, 15 agosto 1926
www.santiebeati.it/dettaglio/90115

San SALVATORE LARA PUENTE   Giovane laico, martire
Berlín, Messico, 13 agosto 1905 - Chalchihuites, Messico, 15 agosto 1926
www.santiebeati.it/dettaglio/90124

Sant' EMANUELE MORALES   Padre di famiglia, martire
Mesillas, Messico, 8 febbraio 1898 – Chalchihuites, Messico, 15 agosto 1926
Manuel Morales, messicano di Mesillas, compendiò in sé tutte le virtù del laico cristiano impegnato nella vita, nella famiglia, nell’apostolato. Dall’Eucaristia vissuta e adorata trasse la forza per essere un padre gentile e uno sposo fedele, ma anche per battersi, in quanto membro dell'Associazione Cattolica della Gioventù Messicana e presidente della sezione di Chalchihuites della Lega Nazionale in Difesa della Libertà Religiosa, contro le leggi che avversavano la re...
www.santiebeati.it/dettaglio/90127

San DAVIDE ROLDáN LARA   Giovane laico, martire
Chalchihuites, Messico, 2 marzo 1902 – 15 agosto 1926
David Roldán Lara nacque a Chalchihuites, nella diocesi di Durango in Messico, il 2 marzo 1902. Rimase orfano di padre quando aveva appena un anno. Studiò nel Seminario Conciliare di Durango, ma dovette uscirne per ragioni economiche. A diciassette anni trovò lavoro in un’impresa mineraria, per sostenere la madre e i fratelli. Aderì all’Associazione Cattolica della Gioventù Messicana, di cui divenne presidente nel 1925. Fu anche vicepresidente della sezione del suo pae...
www.santiebeati.it/dettaglio/90131

Santi STRATONE, FILIPPO ED EUTICHIANO   Martiri
www.santiebeati.it/dettaglio/66090

NOSTRA SIGNORA DI MADHU   
Nostra Signora di Madhu è il titolo con cui viene venerata, in un villaggio della parte nord dello Sri Lanka, una statua della Madonna col Bambino, portata da alcuni cattolici in fuga dalle persecuzioni scatenate dagli olandesi nel 1670. In Italia, una copia di quest’immagine è venerata presso la chiesa del Gesù Nuovo a Napoli, nella cappella di san Carlo Borromeo....
www.santiebeati.it/dettaglio/96556

Sant' ALFREDO (O ALTFRIDO)   
Colonia, inizi sec. IX - 15 agosto 874
www.santiebeati.it/dettaglio/66100

San SIMPLICIANO   
Roma (?) ca. 320 - Milano ca. 401
www.santiebeati.it/dettaglio/91704

Sant' ALIPIO DI TAGASTE   Vescovo
www.santiebeati.it/dettaglio/66110

Sant' ARDUINO DI RIMINI   Sacerdote ed eremita
m. Abbazia di San Godendo (Romagna), 1009
Sant’Arduino di Rimini fu mirabile esempio della validità dei sacramenti ai fini della salvezza, anche se amministrati da persone indegne, come il vescovo simoniaco da cui ricevette l’ordinazione presbiterale. Morì nel 1009 nell’abbazia di San Godendo, dove si era ritirato con il suo maestro Venerio, e fu subito venerato come santo benedettino, anche se pare non vestì mai ufficialmente l’abito di tale ordine....
www.santiebeati.it/dettaglio/92243

San TARCISIO   Martire
† Roma, 15 agosto 257
Nel giorno della solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, la Chiesa ricorda Tarcisio (o Tarsicio). Subì il martirio da adolescente mentre portava l'Eucaristia ai cristiani in carcere. Scoperto, strinse al petto il Corpo di Gesù, per non farlo cadere in mani profane, ma venne ucciso. Il Martirologio romano ne fissa la morte il 15 agosto del 257 d.C. Il corpo venne sepolto insieme a papa Stefano sulla via Appia. Nel 767 papa Paolo I fece traslare le spoglie nella basilica di san Silve...
www.santiebeati.it/dettaglio/66150

Santa GIOCONDA DI ROMA   Vergine e martire
Venerata a Rimella.
www.santiebeati.it/dettaglio/92047

San STANISLAO KOSTKA   Novizio gesuita
Rostkow, Polonia, ottobre 1550 - Roma, 15 agosto 1568
Stanislao Kostka, nato nel 1550, proveniva da una nobile famiglia. All’età di tredici anni venne mandato a studiare a Vienna, nella scuola dei gesuiti, che fu poi requisita dall’imperatore d’Austria. Stanislao, pur costretto in un alloggio provvisorio, si mantenne devoto e diligente. Nel corso di una grave malattia maturò il proposito di far parte dei Gesuiti. Così fuggì da Vienna alla volta di Dillingen. Nonostante la reazione del padre il giovane fu irremovibile. And&...
www.santiebeati.it/dettaglio/66200

San GIACINTO ODROVAZ   Sacerdote domenicano
Cracovia, Polonia, 1183 c. - 15 agosto 1257
Nato in Slesia nel 1183, è parente stretto di Iwon Odrowaz, vescovo di Cracovia. Studiò diritto e teologia a Cracovia, Praga e Bologna e fu ordinato sacerdote e poi canonico della cattedrale di Cracovia; successivamente giunse a Roma e fu quasi sicuramente in Italia che, nel 1221, incontrò san Domenico di Guzman, che nel maggio di quell'anno celebrò il secondo capitolo generale del suo Ordine. Decise di diventare domenicano e dopo il noviziato ripartì per l'Europa orientale, dove ...
www.santiebeati.it/dettaglio/66250

San NAPOLEONE   Martire
Questo santo appartiene senz’altro più alla politica che all’agiografia. Infatti, al culmine dell’ascesa napoleonica con la vittoria di Austerlitz il 2 dicembre 1805, si volle avere la celebrazione del genetliaco dell’imperatore. Le ricerche in tal senso portarono alla scoperta di un santo martire di nome Neapolis, compagno di S. Saturnino. Da qui venne intessuta la leggenda di un martire, dapprima torturato, poi agonizzante in prigione fino alla morte. Si ricorda il 15 agosto....
www.santiebeati.it/dettaglio/93662

Beato GIACOMO BONET NADAL   Sacerdote salesiano e martire
Santa Maria de Montmagastrell, Spagna, 4 agosto 1884 – Tarrega, Spagna, 18 agosto 1936
www.santiebeati.it/dettaglio/92930

Beato CARMELO SASTRE SASTRE   Sacerdote e martire
www.santiebeati.it/dettaglio/93442

Beato DOMENICO MARIA DA ALBORAYA (AGOSTINO HURTADO SOLER)   Sacerdote e martire
www.santiebeati.it/dettaglio/93474

Beato CLAUDIO (RICCARDO) GRANZOTTO   Francescano
Santa Lucia di Piave, Treviso, 23 agosto 1900 - Chiampo, Vicenza, 15 agosto 1947
Nel giorno della solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, la Chiesa ricorda il Beato Claudio. Nasce a Santa Lucia di Piave (Treviso) il 23 agosto 1900, da umile famiglia. Studia all'Accademia di Venezia, dedicandosi alla scultura. Nel 1930 vince il concorso per la statua del Giocatore di palla da collocare nel Foro Mussolini di Roma, opera però mai realizzata perché il Granzotto rifiuta di iscriversi al partito fascista. Alcuni suoi lavori si trovano nel paese natale, in particolare...
www.santiebeati.it/dettaglio/90428

Beata ARMIDA BARELLI   Terziaria francescana e cofondatrice
Milano, 1° dicembre 1882 – Marzio, Varese, 15 agosto 1952
Armida Barelli, detta Ida, nata a Milano in una famiglia borghese indifferente alla religione, apprese i primi elementi della fede come allieva delle Orsoline di Milano, poi durante la sua permanenza nel collegio delle Suore della Santa Croce di Menzingen. Non si sentiva chiamata al matrimonio né alla consacrazione religiosa, pur interrogandosi sul volere di Dio su di lei: nel 1909 si consacrò a Dio in forma privata. L’incontro, col padre francescano Agostino Gemelli, nel 1910, le aprì vi...
www.santiebeati.it/dettaglio/91976

Beato PIO ALBERTO DEL CORONA   Vescovo domenicano
Livorno, 5 luglio 1837 - Firenze, 15 agosto 1912
Alberto Del Corona nasce a Livorno il 5 luglio 1837 da Giuseppe ed Ester Bucalossi, umili negozianti di calzature, loro quarto ed ultimo figlio. Sul sacro colle di Montenero, a pochi chilometri da Livorno, ai piedi della veneratissima immagine di Maria, Patrona della Toscana, all’età di diciassette anni prese l’ultima decisione di consacrare la sua vita a Dio. Il 4 dicembre 1854 Albertino, come era chiamato in famiglia, pregò il padre di volerlo condurre a Firenze, dove si presentò ...
www.santiebeati.it/dettaglio/90195

Beato GIOVANNI MESONERO HUERTA   Sacerdote e martire
Rágama, Spagna, 12 settembre 1913 - Arenas de San Pedro, Spagna, 15 agosto 1936
www.santiebeati.it/dettaglio/96603

Beati LUDOVICO MASFERRER VILA E 19 COMPAGNI   Martiri clarettiani
† Barbastro, Spagna, 15 agosto 1936
Luis MASFERRER VILA. Nato a S. Vicente de Torello (Barcellona) il 9 luglio 1912. Ucciso a Barbastro il 15 agosto 1936. Sacerdote, 24 anni. Abile nei lavori manuali, sempre disposto a dare una mano ai suoi fratelli. Dotato di grande finezza spirituale, lo si vedeva spesso davanti all'immagine di Gesù....
www.santiebeati.it/dettaglio/66140

Beate ELISABETTA E MARIA DEL PARADISO   Vergini mercedarie
Nel monastero di Santa Maria ad Argamasilla, le due monache mercedarie Beate Elisabetta e Maria del Paradiso, sorelle carnali, insieme amarono Cristo come Sposo. Vissute nell'austerità e penitenza, ornate di gigli e preziose virtù, migrarono verso le nozze celesti, i loro corpi furono sepolti nella chiesa dello stesso monastero.L'Ordine le festeggia il 15 agosto....
www.santiebeati.it/dettaglio/94569

Beato FERDINANDO DE PAZOS   Mercedario
Mercedario redentore, il Beato Ferdinando de Pazos, nella città di Fez in Africa, predicò la fede di Cristo con esemplari virtù e liberò più di 100 schiavi dalle prigioni dei mussulmani. Dalla stessa città con tanti meriti, santamente partì per la patria celeste.L'Ordine lo festeggia il 15 agosto....
www.santiebeati.it/dettaglio/94571

Beato GIUSEPPE MARIA PERIS POLO   Sacerdote e martire
Nacque a Cinctorres, provincia di Castel­lòn, il 1° novembre 1889. Durante la formazione sacerdotale nel collegio di San Giuseppe di Tortosa entrò nella Fraternità. Il 12 agosto 1913 e il 12 agosto 1914 emise i voti semplici e lo stesso giorno del 1923 quelli indefiniti. Ordinato sacerdote il 6 giugno 1914, esercitò il ministero come direttore del collegio vocazionale di Tortosa e come rettore nei seminari di Córdoba e Barcelona. Fu un ispirato compositore di m...
www.santiebeati.it/dettaglio/66160

Beata MARIA SAGRARIO DI SAN LUIGI GONZAGA (ELVIRA MORAGAS CANTARERO)   Vergine e martire
Lillo, Spagna, 8 gennaio 1881 - Padrera de S. Isidro, Spagna, 15 agosto 1936
www.santiebeati.it/dettaglio/91507

Beato GIOVANNI DA SIVIGLIA   Cardinale
† Avignone, Francia, 1556
Cardinale Prete di Santa Romana Chiesa del Titolo di Santa Maria in Trastevere, il Beato Giovanni da Siviglia, rifulse per l’umiltà, la misericordia, assiduo nelle preghiere e i digiuni. Cacciò i demoni e con altri miracoli onorò l’Ordine Mercedario e la Chiesa finché santamente spirò nell’anno 1556 ad Avignone in Francia. L’Ordine lo festeggia il 15 agosto....
www.santiebeati.it/dettaglio/93821

Beato VINCENZO SOLER   Agostiniano Recolletto, martire
Malón (Saragozza), 4 aprile 1867 – Motril (Granada), 15 agosto 1936
www.santiebeati.it/dettaglio/92303

Beato AIMONE TAPARELLI   Sacerdote domenicano
Savigliano, Cuneo, 1398 - 5 agosto 1495
Nel giorno della solennità dell'Assunzione della beata Vergine Maria, la Chiesa ricorda, tra gli altri, anche il beato Aimone Taparelli. Taparelli, dei conti di Lagnasco, nacque a Savigliano, in Piemonte, nel 1398. Entrò nell'ordine dei Predicatori all'età di 50 anni, dopo la morte della moglie e dei figli. Fu docente all'Università di Torino, confessore di Amedeo IX duca di Savoia, inquisitore per la Lombardia superiore e la Liguria, priore del convento di Savigliano e vicario provincia...
www.santiebeati.it/dettaglio/90794

Beato LUIGI BELDA Y SORIANO DE MONTOYA   Sacerdote e martire
Palma di Maiorca, Spagna, 11 dicembre 1901 – Almería, Spagna, 15 agosto 1936
Luis Belda y Soriano de Montoya nacque a Palma di Maiorca, in provincia e diocesi di Maiorca, l’11 dicembre 1901. Sposato con Josefa Alberti Merello, ebbe da lei sei figli. Di professione avvocato, era membro dell’Associazione Cattolica dei Propagandisti e delle Conferenze di San Vincenzo de Paoli. Morì in odio alla fede cattolica il 25 agosto 1936 sulla spiaggia di La Garrofa, in provincia di Almería. Inserito in un gruppo di 115 martiri della diocesi di Almeria, è stato beatificat...
www.santiebeati.it/dettaglio/97194

Beato GIOVANNI JOSé VIVAS–PéREZ BUSTOS   Padre di famiglia e martire
Almería, Spagna, 29 gennaio 1901 – 15 agosto 1936
Juan José Vivas-Pérez Bustos nacque ad Almería, nell’omonima provincia e diocesi, il 29 gennaio 1901. Di professione farmacista, diresse anche il periodico cattolico «La Independencia». Sposato con Rafaela Torres Benítez, ebbe tre figli. Fu ucciso in odio alla fede cattolica il 15 agosto 1936, sulla spiaggia di La Garrofa, in provincia di Almería; aveva 35 anni. Inserito in un gruppo di 115 martiri della diocesi di Almeria, è stato beatificato ad Aguadulce...
www.santiebeati.it/dettaglio/97195

Beato ISIDORO BAKANJA   Giovane martire
Wenga, Rep. Dem. del Congo, 1885/90 - Ikili, Rep. Dem. del Congo, 8/15 agosto 1909
Fin da ragazzo, per vivere fu costretto a lavorare come muratore o nei campi. Si convertì al cristianesimo nel 1906. Mentre lavorava alle dipendenze dei colonizzatori in una piantagione di Ikili, dal padrone gli venne proibito di cristianizzare i suoi compagni di lavoro. Il 22 aprile 1909 il sovrintendente della fattoria, dopo avergli strappato lo Scapolare del Carmine, che Isidoro portava come espressione della propria fede cristiana, lo fece fustigare duramente a sangue. In seguito alle ferite riportate in...
www.santiebeati.it/dettaglio/90042

Beato CORRADO DI HEISTERBACH   Cistercense
XII-XIII sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/99516

Beata GIULIANA PURICELLI DA BUSTO ARSIZIO   Religiosa
Busto Verghera, 1427 - 15 agosto 1501
www.santiebeati.it/dettaglio/90062

Beato FRUTTUOSO PéREZ MáRQUEZ   Terziario domenicano, martire
Almería, Spagna, 9 febbraio 1884 – 15 agosto 1936
Fructuoso Pérez Márquez nacque ad Almería, nella comunità autonoma dell’Andalusia, il 9 febbraio 1884. Terminati gli studi primari, entrò nel Seminario diocesano, ma ne uscì alla morte del padre. Si trasferì quindi a Valparaiso, in Cile, ospite di uno zio. Poco dopo essere tornato in patria, cominciò a lavorare come giornalista. Il 20 dicembre 1911, alcuni anni dopo il suo ritorno in Spagna, sposò María Barceló Toro: insieme ebbero q...
www.santiebeati.it/dettaglio/99806

Beato ALBERTO (BERDINI) DA SARTEANO   
Sarteano 1385 – Milano 1450
www.santiebeati.it/dettaglio/90360

 


+ + +
Sanctus Augustinus laudator, sub Revolutionis tyrannis in Hispania, sub Revolutionis tyrannis in Mexico

Comments