The Roman Martyrology for the 15th day before the Kalends of September

Quintodécimo Kaléndas Septémbris Luna secúnda Anno Dómini 2023

A Prænéste natális sancti Agapíti Mártyris, qui cum esset annórum quíndecim, et amóre Christi fervéret, iussu Aureliáni Imperatóris tentus, ac primo nervis crudis diutíssime cæsus, deínde sub Antíocho Præfécto gravióra supplícia passus; exínde cum ex præcépto Imperatóris leónibus obiicerétur, et mínime læsus esset, gládio ministrórum coronándus percútitur (c 274 tr).

R Praeneste in Latio, sancti Agapiti, martyris (s inc). 

Myræ in Lýcia sanctórum Mártyrum Leónis et Iuliánæ (s inc).

Romæ sanctórum Mártyrum Hermæ, Serapiónis et Polyǽni, qui per angústa, saxósa et áspera loca raptáti, ánimas Deo reddidérunt (s II).

In Illýrico sanctórum Mártyrum Flori et Lauri artis lapicidínæ, qui, consúmptis martýrio eórum magístris Próculo et Máximo, sub Licióne Prǽside post multa torménta in profúndum púteum sunt demérsi (s II).

Uticae in Africa, sanctorum martyrum Massae Candidae, qui, crebriores piscibus ab Apostolis in rete tractis, fideles episcopo suo Quadrato, simul Christum Dei Filium confitentes, magnanimi mortem occubuerunt (s III/IV). 

Myrae in Lycia, sancti Leonis, martyris (s III/IV). 

Romæ beatórum Ioánnis et Crispi Presbyterórum, qui in persecutióne Diocletiáni multa Sanctórum córpora officiosíssime sepeliérunt, quorum méritis et ipsi póstmodum sociáti, gáudia vitæ ætérnæ meruérunt (a 305 tr).

A Romæ via Lavicána sanctæ Hélenæ matris Constantíni Magni piíssimi Imperatóris, qui primus Ecclésiæ tuéndæ atque amplificándæ exémplum céteris Princípibus prǽbuit (c 329).

R Romae via Labicana, sanctae Helenae, matris Constantini imperatoris, quae singulariter studuit egenos iuvare et pie mixta turbis ecclesias adire atque, Hierosolymam peregrinata, ut Christi Nativitatis, Passionis et Resurrectionis loca investigaret, praesepe crucemque Domini venerandis basilicis honoravit (c 329). 


R Metis in Gallia Belgica, Sancti Firmini Episcopi (s IV). 

*Arelate in Provincia, Sancti Eonii Episcopi, qui Ecclesiam suam ab errore Pelagii defendit et sanctum Caesarium, quem presbyterum 
ordinaverat, populo suo commendavit successorem (502). 

In Bithynia, transitus sancti Macarii, hegumeni monasterii Pelecetensis, qui sub Leone imperatore Quinto pro defensione sacrarum Imaginum multa passus est (850). 

*In monasterio Cavensi in Campania, beati Leonardi, abbatis, viri admodum pacifici (1255). 

*Ravennae in Flaminia, beati Rainaldi de Concoregio, episcopi, zelo, prudentia et caritate clari (1321). 

*Mantuae in Langobardia, beatae Paulae Montaldi, virginis, abbatissae ex Ordine Clarissarum, devotione erga Passionem Domini, assidua oratione et austeritatibus conspicuae (1514). 

*In navi servitutis in salo constituta apud Rupifortium in Gallia, Beati Antonii Banassat Presbyteri et Martyris, qui, parochus, saeviente gallica perturbatione, in odium fidei detentus esurie ad Dominum migravit (1794). 

Valle Mauri prope Matritum in Hispania, beati Francisci Arias Martin, presbyteri et martyris, qui, novitius in Ordine Sancti Ioannis a Deo, tempore persecutionis iter perfectionis in brevi consummavit (1936). 

*Barbastri prope Oscam in Aragonia Hispaniae, beatorum Iacobi Falgarona Vilanova et Athanasii Vidaurreta Labra, religiosorum e Congregatione Missionariorum Filiorum Cordis Immaculati Mariae et martyrum in eadem persecutione (1936). 

*Apud Alcanitium in pago Dertosensi Hispaniae, beati Martini Martinez Pascual, presbyteri et martyris, qui, in Sodalitatem sacerdotum operariorum dioecesanorum aggregatus, in eadem tempestate eodem die gloriosam suscepit coronam (1936). 

*In vico Rafelbunyol in pago Valentino Hispaniae, beati Vincentii Mariae Izquierdo Alcon, presbyteri et martyris, in odium fidei interempti (1936). 

*Sancti Iacobi in Chilia, Beati Alberti Hurtado Cruchaga Presbyteri e Societate Iesu, qui opus condidit, ut pauperibus tecto carentibus vagisque potissimum pueris verum et domesticum daretur 
domicilium (1952).

V. Et álibi aliórum plurimórum sanctórum Mártyrum et Confessórum, atque sanctárum Vírginum.

R. Deo grátias.

In the Old English Martyrology Saint Agapitus is eulogised today, August 18, as in the Roman Martyrology.
LDVMQuintodecimo Kalendas Septembris

1. Praeneste in Latio, sancti Agapiti, martyris (s inc). 

2. Uticae in Africa, sanctorum martyrum Massae Candidae, qui, crebriores piscibus ab Apostolis in rete tractis, fideles episcopo suo Quadrato, simul Christum Dei Filium confitentes, magnanimi mortem occubuerunt (s III/IV). 

3. Myrae in Lycia, sancti Leonis, martyris (s III/IV). 

4 . Romae via Labicana, sanctae Helenae, matris Constantini imperatoris, quae singulariter studuit egenos iuvare et pie mixta turbis ecclesias adire atque, Hierosolymam peregrinata, ut Christi Nativitatis, Passionis et Resurrectionis loca investigaret, praesepe crucemque Domini venerandis basilicis honoravit (c 329). 

5. Metis in Gallia Belgica, sancti Firmini, episcopi (s IV). 

6*. Arelate in Provincia, sancti Eonii, episcopi, qui Ecclesiam suam ab errore Pelagii defendit et sanctum Caesarium, quem presbyterum ordinaverat, populo suo commendavit successorem (502). 

7. In Bithynia, transitus sancti Macarii, hegumeni monasterii Pelecetensis, qui sub Leone imperatore Quinto pro defensione sacrarum Imaginum multa passus est (850). 

8*. In monasterio Cavensi in Campania, beati Leonardi, abbatis, viri admodum pacifici (1255). 

9*. Ravennae in Flaminia, beati Rainaldi de Concoregio, episcopi, zelo, prudentia et caritate clari (1321). 

10*. Mantuae in Langobardia, beatae Paulae Montaldi, virginis, abbatissae ex Ordine Clarissarum, devotione erga Passionem Domini, assidua oratione et austeritatibus conspicuae (1514). 

11 *. In navi servitutis in salo constituta apud Rupifortium in Gallia, beati Antonii Banassat, presbyteri et martyris, qui, parochus, saeviente gallica perturbatione, in odium fidei detentus esurie ad Dominum migravit (1794). 

12*. Valle Mauri prope Matritum in Hispania, beati Francisci Arias Martin, presbyteri et martyris, qui, novitius in Ordine Sancti Ioannis a Deo, tempore persecutionis iter perfectionis in brevi consummavit (1936). 

13*. Barbastri prope Oscam in Aragonia Hispaniae, beatorum Iacobi Falgarona Vilanova et Athanasii Vidaurreta Labra, religiosorum e Congregatione Missionariorum Filiorum Cordis Immaculati Mariae et martyrum in eadem persecutione (1936). 

14*. Apud Alcanitium in pago Dertosensi Hispaniae, beati Martini Martinez Pascual, presbyteri et martyris, qui, in Sodalitatem sacerdotum operariorum dioecesanorum aggregatus, in eadem tempestate eodem die gloriosam suscepit coronam (1936). 

15*. In vico Rafelbunyol in pago Valentino Hispaniae, beati Vincentii Mariae Izquierdo Alcon, presbyteri et martyris, in odium fidei interempti (1936). 

16*. Sancti Iacobi in Chilia, beati Alberti Hurtado Cruchaga, presbyteri e Societate Iesu, qui opus condidit, ut pauperibus tecto carentibus vagisque potissimum pueris verum et domesticum daretur 
domicilium (1952).

Quintodecimo Kalendas Septembris

1. En Palestrina, en el Lacio, san Agapito, mártir (s. inc.).

2. En Utica, en África, santos mártires llamados de la “Masa Cándida”, que, superiores en número a los peces recogidos en sus redes por los apóstoles, aceptaron con gran fortaleza la muerte por permanecer fieles a su obispo Cuadrado y confesar, a la vez, a Cristo como Hijo de Dios (s. III/IV).

3. En Myra, de Licia, san León, mártir (s. III/IV).

4. En Roma, en la vía Labicana, santa Elena, madre del emperador Constantino, que tuvo un interés singular en ayudar a los pobres y acudía a la iglesia piadosamente confundida entre los fieles. Habiendo peregrinado a Jerusalén para descubrir los lugares del Nacimiento de Cristo, de su Pasión y
Resurrección, honró el pesebre y la cruz del Señor con basílicas dignas de veneración (c. 329).

5. En Metz, en la Galia Bélgica, san Fermín, obispo (s. IV).

6*. En Arlés, en la Provenza, san Eonio, obispo, que defendió su iglesia del error de Pelagio y recomendó a su pueblo como sucesor suyo a san Cesáreo, a quien él mismo había ordenado de presbítero (502).

7. En Bitinia, muerte de san Macario, hegúmeno del monasterio de Pelecete, que, en tiempo del emperador León V, sufrió muchas pruebas por la defensa de las sagradas imágenes, muriendo en el destierro (850).

8*. En el monasterio de Cava, en la Campania, beato Leonardo, abad, hombre sumamente pacífico (1255).

9*. En Ravena, en la Romaniola, beato Reinaldo de Concorégio, obispo, ilustre por su celo, prudencia y caridad (1321).

10*. En Mantua, de la Lombardía, beata Paula Montaldi, virgen, abadesa de la Orden de las Clarisas, que se distinguió por su devoción a la pasión del Señor y por su constante oración y austeridad (1514).

11*. En una nave destinada a trabajos forzados, anclada frente a Rochefort, en Francia, beato Antonio Banassat, presbítero y mártir, que, por ser párroco, en el furor de la Revolución Francesa fue detenido por odio a la fe y, muerto por inanición, emigró al Señor (1794).

12*. En Valdemoro, cerca de Madrid, en España, beato Francisco Arias Martín, presbítero y mártir, que siendo novicio en la Orden de San Juan de Dios, en corto tiempo, durante la persecución religiosa recorrió el camino de la perfección (1936).

13*. En Barbastro, cerca de Huesca, en España, beatos Jacobo Falgarona Vilanova y Atanasio Vidaurreta Labra, religiosos de la Congregación de Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María, mártires en la misma persecución (1936).

14*. En Alcañiz, cerca de la región de Tortosa, en España, beato Martín Martínez Pascual, presbítero y mártir. Miembro de la Sociedad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, recibió en la misma persecución y en el mismo día la corona de la gloria (1936).

15*. En la localidad llamada Rafelbunyol, en el territorio de Valencia, en España, beato Vicente María Izquierdo Alcón, presbítero y mártir, que recibió la muerte por odio contra la fe (1936).

16*. En Santiago de Chile, beato Alberto Hurtado Cruchaga, presbítero de la Compañía de Jesús, que fundó una obra para que los pobres que carecen de techo y los vagabundos, sobre todo niños, pudieran encontrar un verdadero y familiar hogar (1952).

Quintodecimo Kalendas Septembris

À Palestrina dans le Latium, saint Agapit, martyr.

En Afrique, saint martyr Massae Candidae

À Myre en Lycie, au IVe siècle, saint Léon, martyr.

À Rome, sur la voie Labicane, vers 329, sainte Hélène, mère de l’empereur Constantin le Grand. Elle subvenait aux besoins de toutes sortes de personnes et, mêlée à la foule, aimait à visiter pieusement les églises. Elle fit le pèlerinage de Jérusalem pour rechercher les lieux de la Nativité, de la Passion et de la Résurrection du Christ et fit construire des basiliques pour honorer la crèche et la croix du Seigneur.

À Arles en Provence, en 504, saint Éone, évêque, qui défendit son Église contre les erreurs de Pélage et recommanda au peuple, pour lui succéder, saint Césaire qu’il avait ordonné prêtre.

En Bithynie, l’an 850, le trépas de saint Macaire, supérieur du monastère de Peleceta à Constantinople, qui fut expulsé de la ville pour la défense des saintes images sous l’empereur Léon l’Arménien et qui termina sa vie en exil.

*Au monastère de Cava en Campanie, l’an 1255, le bienheureux Léonard, abbé, homme tout à fait pacifique.

*À Ravenne en Romagne, l’an 1321, le bienheureux Renaud de Concoregio, évêque, plein de zèle, de prudence et de charité.

*À Mantoue en Lombardie, l’an 1514, la bienheureuse Paule Montaldi, vierge, abbesse de l’Ordre des Clarisses, remarquable par sa dévotion à la passion du Seigneur, sa prière continuelle et ses amitiés.

*Dans la baie devant le port de Rochefort, en 1794, le bienheureux Antoine Banassat, prêtre et martyr. Curé au diocèse de Limoges au moment de la Révolution française, en raison de son sacerdoce, il fut détenu sur un bateau négrier et y mourut d’inanition.

*En Espagne, dans la persécution menée contre l’Église au cours de la guerre civile, en 1936, à Val de Moro près de Madrid, le bienheureux martyr François Arias Martin, prêtre, novice dans l’Ordre de Saint-Jean de Dieu.

*En Espagne, dans la persécution menée contre l’Église au cours de la guerre civile, en 1936, en Aragonle, le bienheureux martyr Jacques Falgarona Vilanova, r religieux des missionnaires fils du Coeur immaculé de Marie, tué à Barbastro :

*En Espagne, dans la persécution menée contre l’Église au cours de la guerre civile, en 1936, en Catalogne, le bienheureux martyr Martin Martinez Pascual, de la fraternité des prêtres ouvriers diocésains, près d’Alacanes, dans la région de Tortose.

*En Espagne, dans la persécution menée contre l’Église au cours de la guerre civile, en 1936, à Rafelbunyol dans la région de Valence, le bienheureux martyr, Vincent-Marie Izquierdo Alcon, prêtre.

*À Santiago du Chili, en 1952, le saint Albert Hurtado Cruchaga, prêtre de la Compagnie de Jésus, qui fonda une œuvre pour donner un toit aux pauvres sans abri, et surtout un domicile vrai et familial aux jeunes vagabonds. [canonisé le 23 octobre 2005 par Benoit XVI]

Quintodecimo Kalendas Septembris

Sant' ELENA   Madre di Costantino
Drepamim (Bitinia), III sec. – ? † 330 ca.
Di famiglia plebea, Elena venne ripudiata dal marito, il tribuno militare Costanzo Cloro, per ordine dell'imperatore Diocleziano. Quando il figlio Costantino, sconfiggendo il rivale Massenzio, divenne padrone assoluto dell'impero, Elena, il cui onore venne riabilitato, ebbe il titolo più alto cui una donna potesse aspirare, quello di «Augusta». Fu l'inizio di un'epoca nuova per il cristianesimo: l'imperatore Costantino, dopo la vittoria attribuita alla protezione di Cristo, concesse ai cristiani ...
www.santiebeati.it/dettaglio/66500

San GIOVANNI DI RILA   Anacoreta
Skrino, Bulgaria, 876 circa - Rila, Bulgaria, 18 agosto 946
www.santiebeati.it/dettaglio/91411

San LAURO E COMPAGNI   Martiri
Bisanzio - † Ulpiana, Illirico (II secolo)
Gemelli e martiri, Floro e Lauro era stati istruiti nell'arte della scultura. Quando i loro maestri, cristiani come loro, subirono il martirio sotto l'imperatore Adriano (117-138), i due fratelli decisero di lasciare Bisanzio e recarsi nella penisola balcanica mettendosi al servizio del preside romano Licione nella città di Ulpiana (odierna Skopje in Macedonia). A loro si rivolse Licinio, figlio dell'imperatrice Elpidia, per costruire un tempio. L'opera fu portata a termine. E avvenne anche un fatto straordi...
www.santiebeati.it/dettaglio/66600

San RUSTICO DI CAHORS   Vescovo e martire
VI-VII sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/99626

San FRANCO   Venerato a Francavilla a Mare
www.santiebeati.it/dettaglio/90281

Sant' AGONE DI POITIERS   Vescovo
III-IV sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/99509

San LEONE   Martire
www.santiebeati.it/dettaglio/66510

Sant' ALBERTO HURTADO CRUCHAGA   Sacerdote gesuita, fondatore
Vina del Mar, Cile, 22 gennaio 1901 - Santiago del Cile, 18 agosto 1952
Sin da ragazzo aveva dovuto subire sulla propria carne le difficili condizioni del povero nella vita quotidiana. Rimasto giovanissimo orfano del padre, la madre dovette inviare i figli presso parenti. Alberto, di pronta intelligenza e forte volontà, lavorava al pomeriggio e spesso anche alla sera per contribuire al mantenimento della famiglia. Rimandò l'entrata nella Compagnia di Gesù, perché senti primario l'obbligo di offrire al suo più vicino prossimo, i familiari, il pane quot...
www.santiebeati.it/dettaglio/90067

San FIRMINO DI METZ   Vescovo
www.santiebeati.it/dettaglio/66520

Santi MARTIRI DI UTICA (MASSA CANDIDA)   
† Utica, Africa, III-IV secolo
www.santiebeati.it/dettaglio/92896

Sant' EONIO DI ARLES   Vescovo
† 502 (?)
www.santiebeati.it/dettaglio/66530

Sant' AGAPITO   Martire
m. Palestrina, 18 agosto 274
Agapito, probabilmente membro della nobile famiglia Anicia della città di Palestrina, ricevette il dono della fin dagli inizi della sua vita, grazie alla predicazione di S. Pietro che sicuramente si recò ad evangelizzare l'antica Praeneste patria del famosissimo tempio della Fortuna Primigenia. All'età di 15 anni affrontò coraggiosamente il crudele martirio sotto l'imperatore Aureliano e il prefetto Antioco. Morì decapitato fuori della città il 18 agosto 274. Parlan...
www.santiebeati.it/dettaglio/92898

San MACARIO DI PELECETE   Abate
† 18 agosto 840 (?)
www.santiebeati.it/dettaglio/66540

San FLORO   Martire
Gemelli e martiri, Floro e Lauro era stati istruiti nell'arte della scultura. Quando i loro maestri, cristiani come loro, subirono il martirio sotto l'imperatore Adriano (117-138), i due fratelli decisero di lasciare Bisanzio e recarsi nella penisola balcanica mettendosi al servizio del preside romano Licione nella città di Ulpiana (odierna Skopje in Macedonia). A loro si rivolse Licinio, figlio dell'imperatrice Elpidia, per costruire un tempio. L'opera fu portata a termine. E avvenne anche un fatto straordi...
www.santiebeati.it/dettaglio/66550

Beato ANTONIO BANASSAT   Martire
www.santiebeati.it/dettaglio/66560

Beato FRANCESCO ARIAS MARTIN   Sacerdote e martire
Granada, Spagna, 26 aprile 1884 - Valdemoro, Spagna, 18 agosto 1936
Padre Francesco Arias, sacerdote novizio della comunità dei Fatebenefratelli di Ciempozuelos, nato a Granada il 26 aprile 1884, aveva cercato inutilmente di nascondersi a Ciempozuelos in una piccola grotta dell'orto, ma fu infine ucciso in odio alla fede. E' stato beatificato da Papa Giovanni Paolo II il 25 ottobre 1992....
www.santiebeati.it/dettaglio/66570

Beato VINCENZO MARIA IZQUIERDO ALCON   Sacerdote e martire
www.santiebeati.it/dettaglio/93454

Beati GIACOMO FALGARONA VILANOVA E ATANASIO VIDAURRETA LABRA   Martiri clarettiani
† Barbastro, Spagna, 18 agosto 1936
Jaime FALGARONA VILANOVA. Nato a Argelaguer (Girona) i1 6 agosto 1912. Ucciso a Barbastro il 18 agosto 1936. Studente, 24 anni. Era devoto e dispo­nibile, buono e pacifico. Fedele alla vita spirituale, si impegnava nella pratica delle virtù religiose e nella preparazione all'apostolato. Atanasio VIDAURRETA LABRA. Nato a Adiós (Navarra) il 2 maggio 1911. Ucciso a Barbastro il 18 agosto 1936. Studente, 25 anni. Gentile, cordiale, paziente e profondamente caritatevole, si sforzò di praticar...
www.santiebeati.it/dettaglio/66580

Beato MARTINO MARTINEZ PASCUAL   Sacerdote e martire
Valdealgorfa, Spagna, 11 novembre 1910 – 18 agosto 1936
Martín Martínez Pascual nacque a Valdealgorfa, provincia di Teruel, l’11 novembre 1910. Dopo il quarto anno di teologia nel Seminario di Saragozza, nel 1934 entrò nella Fraternità dei Sacerdoti Operai Diocesani del Cuore di Gesù e terminò l’ultimo anno di teologia a Tortosa. Ordinato sacerdote il 15 giugno 1935, fu educatore e professore rispettivamente nel collegio vocazionale e nel seminario di Murcia. Allo scoppio della guerra civile spagnola e della consegue...
www.santiebeati.it/dettaglio/66590

Beati 64 MARTIRI NEI PONTONI DI ROCHEFORT   durante la Rivoluzione Francese
† La Rochelle, Rochefort, Francia, 1794/1795
www.santiebeati.it/dettaglio/92979

Beato ANICETO LIZASOAIN LIZASO   Religioso redentorista, martire
Irañeta, Spagna, 17 aprile 1877 – Madrid, Spagna, 18 agosto 1936
Aniceto Lizasoain Lizaso nacque a Irañeta, villaggio in Navarra, il 17 aprile 1877. Quando ebbe dodici anni, nel febbraio 1889, entrò tra i Redentoristi a El Espino presso Burgos. Ebbe molti problemi nella formazione perché parlava solo in basco, la sua lingua madre, e perché non era affatto portato per la speculazione filosofica. Per questa ragione, i superiori lo posero di fronte a un’alternativa: o lasciare la vita religiosa, o continuare come fratello coadiutore. Decise di rest...
www.santiebeati.it/dettaglio/99160

Beato RINALDO DA CONCOREZZO   Vescovo
Milano (o Concorezzo, Milano), 1250-1260 circa – Argenta, Ferrara, 18 agosto 1321
Si hanno poche notizie sulle origini di Rinaldo (o Rainaldo), probabilmente nativo di Milano o di Concorezzo tra il 1250 e il 1260. Giurista apprezzato, venne chiamato a Lodi per insegnarvi Diritto. Nel 1289 entrò nel seguito del vice cancelliere della Curia Romana, il cardinale milanese Pietro Peregrosso. Continuò il suo percorso curiale divenendo segretario del cardinale Benedetto Caetani, nipote di papa Bonifacio VIII, e servendo successivamente il Pontefice, che lo scelse per importanti missioni. ...
www.santiebeati.it/dettaglio/66650

Beati DOMENICO DE MOLINAR E GASPARE DI SALAMANCA   Mercedari
XV secolo
I Beati Domenico de Molinar e Gaspere di Salamanca, mercedari spagnoli, predicarono la fede cristiana nel regno di Granada e liberarono 293 schiavi dalla prigionia dei mori nell'anno 1419. Dopo una vita colma di sante opere, con tanti meriti raggiunsero la felicità eterna del Signore.L'Ordine li festeggia il 18 agosto....
www.santiebeati.it/dettaglio/94572

Beato LEONARDO   Abate di Cava
m. 18 agosto 1255
www.santiebeati.it/dettaglio/91265

Beata PAOLA MONTALDI   Vergine, Badessa clarissa
Volta Mantovana, Mantova, 1443 - Mantova, 18 agosto 1514
Nacque a Volta Mantovana nel 1443 e a soli quindicianni entrò tra le Clarisse di Santa Lucia in Mantova. Condusse vita austerissima. La passione del Signore e l’eucaristia furono l’oggetto delle sue conversazioni e devozioni. Piena di carità verso le consorelle, fu per molti anni abbadessa e sotto il suo governo il monastero rifiorì per numero di religiose e per esemplarità di vita. Scrisse diversi opuscoli imperniati sul nome di Gesù, che purtroppo s...
www.santiebeati.it/dettaglio/66700+ + +


Comments