Si quis mihi mínistrat, me sequátur: et ubi sum ego, illic et miníster meus erit...


Today is the 4th day within the Octave of Our Lady's Assumption, with commemoration of the Martyr Saint Agapitus. In the rite of Ioannes XXIII it is a feria. Both of these last two days have been feriae at Barroux with the ordo specifying the Sunday Mass; it's a feria today also but am not sure if the text means that the Mass of the Holy Martyr will be sung tomorrow or a different one.

The monks are singing the Mass of Saint Agapitus; which that is there I can't be sure although in the Missale Romanum it is Laetabitur iustus in Domino.


Lectio 7
Lectio sancti Evangelii secundum Lucam
Luc 1:41-50.
In illo tempore: Repleta est Spiritu Sancto Elisabeth et exclamavit voce magna, et dixit: Benedicta tu inter mulíeres. Et réliqua.

Homilia sancti Petri Damiani Episcopi
In Nativitate Beatissimae Mariae Virginis.
Virgo Dei Genitrix, cujus pulchritudinem sol et luna mirantur, súbveni, dómina, clamantibus ad te jugiter: Revértere, revértere Sunamítis, revértere, revértere, ut intueamur te. Tu benedicta, et super benedicta, revértere per potentiam. Fecit in te magna qui potens est, et data est tibi omnis potestas in cælo et in terra. Nihil tibi impossibile, cui possibile est desperatos in spem beatitudinis relevare. Quomodo enim illa potestas tuæ potentiæ poterit obviare, quæ de carne tua carnis suscepit originem? Accedis enim ante illud aureum humanæ, reconciliationis altare, non solum rogans, sed imperans, dómina, non ancilla. Moveat te natura, potentia moveat, quia quanto potentior, tanto misericordior esse debebis. Potestati enim cedit ad gloriam, injurias ulcisci nolle cum possit. Revértere per amórem. Scio, dómina, quia benignissima es, et amas nos amóre invincibili, quos in te et per te Filius tuus et Deus tuus summa dilectione dilexit. Quis scit quoties refrigeras iram Judicis, cum justitiæ virtus a præsentia deitatis egréditur?

R. Diffúsa est grátia in lábiis tuis:
* Proptérea benedíxit te Deus in ætérnum.
V. Myrrha, et gutta, et cásia a vestiméntis tuis, a dómibus ebúrneis, ex quibus delectavérunt te fíliæ regum in honóre tuo.
R. Proptérea benedíxit te Deus in ætérnum.

Lectio 8
Revértere per singularitatem. In manibus tuis sunt thesauri miserationum Domini, et sola electa es, cui gratia tanta conceditur. Absit ut cesset manus tua, cum occasionem quæras salvandi miseros et misericordiam effundendi! neque enim tua gloria minúitur, sed augetur, cum pœnitentes ad veniam, justificati ad gloriam assumuntur. Revértere ergo, Sunamítis, id est despecta, cujus animam pertransivit gladius quæ fabri uxor appellata fuisti. Ad quid? Ut intueamur te. Summa gloria est post Deum te vidére, adhærére tibi, et in tuæ protectionis munimine demorari. Audi nos. Nam et Filius nihil negans honorat te, qui est Deus benedictus in sæcula sæculorum. Amen.

R. Beáta es Virgo María, Dei Génitrix, quæ credidísti Dómino: perfécta sunt in te quæ dicta sunt tibi: ecce exaltáta es super choros Angelórum:
* Intercéde pro nobis ad Dóminum, Deum nóstrum.
V. Ave, María, grátia plena, Dóminus tecum.
R. Intercéde pro nobis ad Dóminum, Deum nóstrum.
V. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
R. Intercéde pro nobis ad Dóminum, Deum nóstrum.

Lectio 9
Pro S. Agapito Martyre.
Agapitus Prænestínus, quindecim annos natus, Aureliáno imperatóre, martyrii cupidíssimus, cum propter constantiam religiónis, imperatóris jussu, primum nervis diutíssime cæsus, deínde in tetrum carcerem conjéctus esset, ut nihil omnino per quatuor dies gustaret, e custódia est edúctus. Et, ardéntibus carbónibus capiti ejus impositis, Deo agens grátias, íterum afféctus verbéribus, nudus ita pédibus suspénsus est, ut ingens fumus e subjecto igne os ejus obrúeret. Tum fervens aqua in ejus ventrem effúsa est, maxillǽque confractæ. Quo témpore judex, e tribunali lapsus, paulo post mórtuus est. Ea re incénso imperatóre, sanctum juvenem jubénte feris óbjici, cum illæ non audérent attingere, Præneste gládio percússus est.

 


Te Deum.


Prænéste natális sancti Agapíti Mártyris, qui cum esset annórum quíndecim, et amóre Christi fervéret, iussu Aureliáni Imperatóris tentus, ac primo nervis crudis diutíssime cæsus, deínde sub Antíocho Præfécto gravióra supplícia passus; exínde cum ex præcépto Imperatóris leónibus obiicerétur, et mínime læsus esset, gládio ministrórum coronándus percútitur (c 274 tr).

 


Introitus. Ps. 63, 11. Lætábitur justus in Dómino, et sperábit in eo: et laudabúntur omnes recti corde. Ps.ibid.,2. Exáudi, Deus, oratiónem meam, cum déprecor: a timóre inimíci éripe ánimam meam. ℣. Glória Patri.

Kyrie, Gloria.

Oratio. Lætétur Ecclésia tua, Deus, beáti Agápiti Mártyris tui confísa suffrágiis: atque, ejus précibus gloriósis, et devóta permáneat et secúra consístat. Per Dóminum.

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Timotheum.
2. Tim. 2, 8-10; 3, 10-12.

Caríssime: Memor esto, Dóminum Jesum Christum resurrexísse a mórtuis ex sémine David, secúndum Evangélium meum, in quo labóro usque ad víncula, quasi male óperans: sed verbum Dei non est alligátum. Ideo ómnia sustíneo propter eléctos, ut et ipsi salútem consequántur, quæ est in Christo Jesu, cum glória cœlésti. Tu autem assecútus es meam doctrínam, institutiónem, propósitum, fidem, longanimitátem, dilectiónem, patiéntiam, persecutiónes, passiónes: quália mihi facta sunt Antiochíæ, Icónii et Lystris: quales perseditiónes sustínui, et ex ómnibus erípuit me Dóminus. Et omnes, qui pie volunt vívere in Christo Jesu, persecutiónem patiéntur.

Graduale. Ps. 36, 24. Justus cum cecíderit, non collidétur: quia Dóminus suppónit manum suam. ℣. Ibid., 26. Tota die miserétur, et cómmodat: et semen ejus in benedictióne erit.

Allelúja, allelúja. ℣. Joann. 8, 12. Qui séquitur me, non ámbulat in ténebris: sed habébit lumen vitæ ætérnæ. Allelúja.

✠ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Joánnem.
Joann. 12. 24-26.
In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Amen, amen, dico vobis, nisi granum fruménti cadens in terram, mórtuum fúerit, ipsum solum manet: si autem mórtuum fúerit, multum fructum affert. Qui amat ánimam suam, perdet eam: et qui odit ánimam suam in hoc mundo, in vitam ætérnam custódit eam. Si quis mihi mínistrat, me sequátur: et ubi sum ego, illic et miníster meus erit. Si quis mihi ministráverit, honorificábit eum Pater meus.

Offertorium. Ps. 20,4-5. Posuísti, Dómine, in cápite ejus corónam de lápide pretióso: vitam pétiit a te, et tribuísti ei, allelúja.

Secreta. Súscipe, Dómine, múnera, quæ in ejus tibi sollemnitáte deférimus: cujus nos confídimus patrocínio liberári. Per Dóminum.

Sanctus, Agnus Dei.

Communio. Joann. 12, 26. Qui mihi mínistrat, me sequátur: et ubi sum ego, illic et miníster meus erit.

Postcommunio. Postcommunio. Satiásti, Dómine, famíliam tuam munéribus sacris: ejus, quǽsumus, semper interventióne nos réfove, cujus sollémnia celebrámus. Per Dóminum.


[MR alternata lectio Léctio Epístolæ beáti Jacóbi Apóstoli.
Jac. 1, 2-12. 
Caríssimi: Omne gáudium existimáte, cum in tentatiónes várias incidéritis: sciéntes, quod probátio fídei vestræ patiéntiam operátur. Patiéntia autem opus perféctum habet: ut sitis perfécti et íntegri, in nullo deficiéntes. Si quis autem vestrum índiget sapiéntia, póstulet a Deo, qui dat ómnibus affluénter, et non impróperat: et dábitur ei. Póstulet autem in fide nihil hǽsitans: qui enim hǽsitat, símilis est flúctui maris, qui a vento movétur et circumfértur. Non ergo ǽstimet homo ille, quod accípiat áliquid a Dómino. Vir duplex ánimo incónstans est in ómnibus viis suis. Gloriétur autem frater húmilis in exaltatióne sua: dives autem in humilitáte sua, quóniam sicut flos fæni transíbit: exórtus est enim sol cum ardóre, et arefécit fænum, et flos ejus décidit et decor vultus ejus depériit: ita et dives in itinéribus suis marcéscet. Beátus vir, qui suffert tentatiónem: quóniam, cum probátus fúerit, accípiet corónam vitæ, quam repromísit Deus diligéntibus se.

LDVM


Comments