The Roman Martyrology for the 5th day before the Kalends of August

Quinto Kaléndas Augústi Luna décima Anno Dómini 2023

A Medioláni natális sanctórum Mártyrum Nazárii et Celsi púeri quorum corpora a sancto Ambrosio inventa sunt, quos Anolínus, sub rábie persecutiónis quæ per Nerónem excitáta est, diu macerátos et afflíctos in cárcere, gládio feríri iussit (a 395).

R Mediolani in Liguria, sanctorum Nazarii et Celsi, martyrum,  (395). 

Commemoratio sanctrum Prochorii, Nicanoris, Timonis, Parmenae et Nicolai proselyti antiocheni, qui e septem fuerunt, quos plenos Spiritu et sapientia elegit multitudo discipulorum quibusque Apostoli manus imposuerunt, ut ministrarent in servitium egenorum (s I). 

A Romæ pássio sancti Victóris Primi, Papæ et Mártyris. 

R Romae, sancti Victoris papre Primi, Africani, qui constituit ut sacrum Pascha ab omnibus Ecclesiis celebraretur die dominica Pascha iudaicum insequenti (c 200). 

A Thebáide, in Ægýpto, commemorátio plurimórum sanctórum Mártyrum, qui in Décii et Valeriáni persecutióne passi sunt, quando Christiánis, optántibus pro Christi nómine gládio pércuti, cállidus hostis, tarda ad mortem supplícia conquírens, ánimas cupiébat iuguláre, non córpora. Ex eórum número unus, post equúleos et láminas ac sartágines superátas, melle perúnctus, ligátis mánibus post tergum, sub ardentíssimo sole, fucórum ac muscárum acúleis expósitus fuit; álius, inter flores mólliter vinctus, cum ad eum, ut concitáret in libídinem, impudicíssimum scortum venísset, præcísam morsu linguam in blandiéntis fáciem éxspuit (c 250).

R Commemoratio plurimorum martyrum, qui in Thebaide Aegypti in persecutione Decii et Valeriani imperatorum passi sunt, cum christianis optantibus pro Christi nomine gladio percuti callidi hostes, tarda ad mortem supplicia conquirentes, animas cuperent iugulare, non corpora (c 250). 

Ancýræ, in Galátia, sancti Eustáthii Mártyris, qui, váriis tormentórum genéribus excruciátus, atque demérsus in flumen, sed inde ab Angelo eréptus, demum, colúmba e cælis adveniénte, ad prǽmia ætérna vocátus est (304 tr).

A Miléti, in Cária, sancti Acátii Mártyris, qui, sub Licínio Imperatóre, post divérsas pœnas, iniéctus in fornácem ac Dei ope servátus illǽsus, cápitis abscissióne martýrium complévit (c 308/311).

R Mileti in Charia, sancti Acacii, martyris sub Licinio imperatore (c 308/311). 

Romæ sancti Innocéntii Primi, Papæ et Confessóris, qui ad Dóminum migrávit quarto Idus Mártii (417).

*Trecis in Gallia, Sancti Cameliani Episcopi, qui discipulus fuit sancti Lupi eiusque successor (536/565). 


R Doli in Britannia Minore, Sancti Samsonis Abbatis et Episcopi, qui Evangelium et disciplinam monasticam, quam in Cambria a sancto Iltudo abbate didicerat, in Domnonia propagavit (s VI). 

Lugdúni, in Gállia, sancti Peregríni Presbýteri, cuius beatitúdinem glória miraculórum testátur (s inc).

*In Suecia, Sancti Botvidi Martyris, qui, suecus genere et in Anglia baptizatus, patriae evangelizationi se tradidit, donec a viro, quem 
ipse a servitute redemerat, occisus est (1100). 

In urbe Nam Dinh in Tunquino, sancti Melchioris Garcia Sanpedro, episcopi ex Ordine Praedicatorum et martyris, qui pro Christo in arctissimam custodiam deductus est et iussu imperatoris Tu Duc membris caesus (1858). 

Matriti in Hispania, sancti Petri Poveda Castroverde, presbyteri et martyris, qui Institutum Teresianum ad institutionem christianam 
divulgandam fundavit et, persecutione erga Ecclesiam incipiente, in odium fidei occisus clarum dedit Deo testimonium (1936). 

Gabasae in pago Caesaraugustano item in Hispania, beatorum Emmanuelis Segura, presbyteri, et Davidis Carlos, religiosi, ex Ordine Clericorum Regularium Scholarum Piarum, martyrum in eadem persecutione (1936). 

Tarracone item in Hispania, sancti Iacobi Hilarii (Emmanuelis) Barbal Cosan, religiosi e Fratribus Scholarum Christianarum, martyris, qui, persecutione grassante, in odium Ecclesiae capite damnatus est (1936). 

Barcinone item in Hispania, beatorum Iosephi Caselles Moncho et Iosephi Castell Camps, presbyterorum e Societate Salesiana et martyrum, qui in eadem persecutione erga fidem per martyrium vitae aeternae gloriam consequi meruerunt (1936). 

*In urbe Bharananganam in Kerala Indiae dicione, beatae Alphonsae ab Immaculata Conceptione (Annae) Muttathupadathu, virginis, 
quae, ut impositum conubium aufugeret, pedem in ignem immisit et, inter Clarissas Malabarienses admissa, fere semper aegrotans vitam Deo obtulit (1946).

V. Et álibi aliórum plurimórum sanctórum Mártyrum et Confessórum, atque sanctárum Vírginum.

R. Deo grátias.

In the Old English Martyrology Saints Nazarius and Celsus are eulogised today, July 28, as in the Roman Martyrology.LDVMQuinto Kalendas Augusti

R Mediolani in Liguria, sanctorum Nazarii et Celsi, martyrum, quorum corpora a sancto Ambrosio inventa sunt (395). 

Commemoratio sanctrum Prochorii, Nicanoris, Timonis, Parmenae et Nicolai proselyti antiocheni, qui e septem fuerunt, quos plenos Spiritu et sapientia elegit multitudo discipulorum quibusque Apostoli manus imposuerunt, ut ministrarent in servitium egenorum (s I). 

Romae, sancti Victoris papre Primi, Africani, qui constituit ut sacrum Pascha ab omnibus Ecclesiis celebraretur die dominica Pascha iudaicum insequenti (c 200). 

Commemonitio plurimorum martyrum, qui in Thebaide Aegypti in persecutione Decii et Valeriani imperatorum passi sunt, cum christianis optantibus pro Christi nomine gladio percuti callidi hostes, 
tarda ad mortem supplicia conquirentes, animas cuperent iugulare, non corpora (c 250). 

Mileti in Charia, sancti Acacii, martyris sub Licinio imperatore (c 308/311). 

*Trecis in Gallia, sancti Cameliani, episcopi, qui discipulus fuit sancti Lupi eiusque successor (c 565). 

7. Doli in Britannia Minore, sancti Samsonis, abbatis et episcopi, qui Evangelium et disciplinam monasticam, quam in Cambria a sancto Iltudo abbate didicerat, in Domnonia propagavit (s VI). 

8*. In Suecia, sancti Botvidi, martyris, qui, suecus genere et in Anglia baptizatus, patriae evangelizationi se tradidit, donec a viro, quem ipse a servitute redemerat, occisus est (1100). 

9. In urbe Nam Dinh in Tunquino, sancti Melchioris Garcia Sanpedro, episcopi ex Ordine Praedicatorum et martyris, qui pro Christo in arctissimam custodiam deductus est et iussu imperatoris Tu Duc membris caesus (1858). 

10. Matriti in Hispania, sancti Petri Poveda Castroverde, presbyteri et martyris, qui Institutum Teresianum ad institutionem christianam divulgandam fundavit et, persecutione erga Ecclesiam incipiente, in odium fidei occisus clarum dedit Deo testimonium (1936). 

11 *. Gabasae in pago Caesaraugustano item in Hispania, beatorum Emmanuelis Segura, presbyteri, et Davidis Carlos, religiosi, ex Ordine Clericorum Regularium Scholarum Piarum, martyrum in eadem persecutione (1936). 

12. Tarracone item in Hispania, sancti Iacobi Hilarii (Emmanuelis) Barbal Cosan, religiosi e Fratribus Scholarum Christianarum, martyris, qui, persecutione grassante, in odium Ecclesiae capite damnatus est (1936). 

13*. Barcinone item in Hispania, beatorum Iosephi Caselles Moncho et Iosephi Castell Camps, presbyterorum e Societate Salesiana et martyrum, qui in eadem persecutione erga fidem per martyrium vitae aeternae gloriam consequi meruerunt (1936). 

14*. In urbe Bharananganam in Kerala Indiae dicione, beatae Alphonsae ab Immaculata Conceptione (Annae) Muttathupadathu, virginis, quae, ut impositum conubium aufugeret, pedem in ignem immisit et, inter Clarissas Malabarienses admissa, fere semper aegrotans vitam Deo obtulit (1946).

Quinto Kalendas Augusti

1. Conmemoración de los santos Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito éste de Antioquía, que fueron de los siete elegidos por la multitud entre los discípulos por considerarlos llenos de Espíritu y sabiduría, y a quienes los apóstoles impusieron las manos para que se dedicaran a atender a los pobres (s. I).

2. En Roma, san Víctor I, papa, africano de nacimiento, que fijó para todas las Iglesias la celebración de la fiesta de Pascua en el domingo que sigue inmediatamente a la Pascua judía (c. 200).

3. Conmemoración de los numerosos mártires que sufrieron el tormento en la Tebaida, en Egipto, durante la persecución en tiempo de los emperadores Decio y Valeriano. A estos cristianos, que deseaban morir pronto por Cristo traspasados por espada, sus crueles perseguidores, pretendiendo más bien degollar sus almas que sus cuerpos, retardaron su muerte lo máximo posible, sometiéndoles a una larga serie de tormentos (c. 250).

4. En Mileto, en la región de la Caria, san Acacio, mártir en tiempo del emperador Licinio (c. 308/311).

5. En Milán, de la provincia de Liguria, santos Nazario y Celso, mártires, cuyos cuerpos fueron hallados por san Ambrosio (inventio 395).

6*. En Troyes, ciudad de Francia, san Cameliano, obispo, discípulo y sucesor de san Lupo (s. VI).

7. En Dol, ciudad de la Bretaña Menor, san Sansón, abad y obispo, que propagó en Domnonia el Evangelio y la disciplina monástica, que había aprendido en Gales del abad san Iltudo (c. 565).

8*. En la región de Sodermanland, en Suecia, san Botvido, mártir, sueco de nacimiento y bautizado en Inglaterra, que estuvo trabajando en la evangelización de su patria hasta que un criado suyo, a quien él había liberado de la esclavitud, le asesinó (1100).

9. En Nam Dinh, de Tonquín, san Melchor García Sampedro, obispo, de la Orden de Predicadores y mártir, encerrado primero por ser cristiano en una estrechísima cárcel, y después, por orden del emperador Tu Duc, materialmente despedazado (1858).

10*. En Madrid, capital de España, beato Pedro Poveda Castroverde, presbítero y mártir, fundador de la Institución Teresiana destinada a promover la formación cristiana, que al comienzo de la persecución contra la Iglesia fue asesinado por odio a la religión, dando un claro testimonio de su fe (1936).

11*. En Gabasa, pueblo de la provincia de Zaragoza, en España también, beatos Manuel Segura, presbítero, y David Carlos, religioso de la Orden de los Clérigos Regulares de las Escuelas Pías, mártires durante la misma persecución (1936).

12*. En Tarragona, igualmente en España, beato Santiago Hilario (Manuel) Barbal Cosán, religioso de los Hermanos de la Escuelas Cristianas, mártir, condenado a la pena capital por odio a la Iglesia en la mencionada persecución (1936).

13*. En Barcelona, de nuevo en España, beatos José Caselles Moncho y José Castell Camps, presbíteros de la Sociedad Salesiana y mártires, que durante la misma persecución religiosa merecieron alcanzar con el martirio la gloria de la vida eterna (1936).

14*. En la ciudad de Bharananganam, en Kérala, en la India, beata Alfonsa de la Inmaculada Concepción (Ana) Muttathupadathu, virgen, que, para evitar que la obligasen a casarse, metió el pie en el fuego, y admitida en las Clarisas Malabarenses, vivió casi continuamente enferma ofreciendo su vida a Dios (1946).

Quinto Kalendas Augusti

1. Commémoraison des saints Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte originaire d’Antioche. Avec Étienne et Philippe, ils formèrent le groupe des Sept, estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse, que l’assemblée des disciples choisit et présenta aux Apôtres, et à qui ceux-ci imposèrent les mains pour qu’ils s’appliquent à la tâche de servir les pauvres.

2. À Rome en 198 ou 199, saint Victor Ier, pape. Né en Afrique, successeur de saint Éleuthère, il établit que toutes les Églises célèbreraient la Pâque le dimanche qui suit la Pâque juive.

3. Commémoraison de nombreux martyrs en Thébaïde. Ils souffrirent durant la persécution de Dèce et de Valérien. Alors que les chrétiens désiraient avec ardeur de périr par l’épée pour le nom du Christ, l’astucieux ennemi imaginait des supplices plus lents, parce qu’il était plus avide de perdre les âmes que les corps.

4. À Milet en Carie, entre 308 et 311, saint Acace, martyr sous l’empereur Licinius.

5. À Milan, les saints martyrs Nazaire et Celse, dont saint Ambroise retrouva les corps.

6*. À Troyes, au VIe siècle, saint Camélien, évêque, qui fut le disciple de saint Loup et son successeur.

7. À Dol de Bretagne, vers 565, saint Samson, abbé et évêque. Il propagea dans la Domnonée l’Évangile et la discipline monastique que l’abbé saint lui avait enseignés au pays de Galles.

8*. En Suède, en 1100, saint Botrid, martyr. Né en Suède, il reçut le baptême en Angleterre et revint dans sa patrie prêcher l’Évangile, mais il fut assassiné sur le littoral par un ancien esclave, qu’il avait affranchi.

9. À Nam Dinh au Tonkin, en 1858, saint Melchior Garcia Sanpedro, évêque, dominicain et martyr. Il fut mené, pour le Christ, dans un cachot très exigu et, sur l’ordre de l’empereur Tu Duc, on lui coupa les membres.

10. À Madrid, en 1936, saint Pierre Poveda Castroverde, prêtre et martyr. Fondateur de l’Institut thérésien destiné à répandre l’éducation chrétienne, il paya de son sang la foi qui l’animait, dans la persécution menée contre l’Église au cours de la guerre civile espagnole.

11*. En 1936, en Espagne, le bienheureux martyr Emmanuel Segura, prêtre, et David Carlos, religieux, tous deux de l’Ordre des Clercs réguliers des Écoles religieuses, tués ensemble à Goben dans la région de Saragosse.

12. En Espagne, Saint Jaques Hilaarii Barbal Cosan, religieux martyr.

13*. En 1936, en Espagne, les bienheureux martyrs Joseph Casello Moncho et Joseph Castell Camps, prêtres salésiens, fusillés à Barcelone.

14*. À Bharananganam au Kérala, en Inde, l’an 1946, sainte Alphonse de l’Immaculée Conception (Anne Muttathupadathu), vierge. Pour fuir le mariage qu’on voulait lui imposer, elle mit son pied dans le feu et, admise parmi les Clarisses de Malabar, elle offrit à Dieu une vie presque toujours souffrante. [canonisée le 12 octobre 2008 par Benoît XVI]

Quinto Kalendas Augusti

Santi NAZARIO E CELSO   Martiri
Paolino, biografo di sant’Ambrogio riferisce che il vescovo di Milano ebbe un’ispirazione che lo guidò sulla tomba sconosciuta di due martiri negli orti fuori città. Erano Nazario e Celso. Il corpo del primo era intatto e fu trasportato in una chiesa davanti a Porta Romana, dove sorse una basilica a suo nome. Sulle reliquie di Celso, le ossa, sorse una nuova basilica. Nazario aveva predicato in Italia, a Treviri e in Gallia. Qui battezzò Celso che aveva nove anni. Furono martirizzat...
www.santiebeati.it/dettaglio/64650

Sant’ EGIDIO DI VILLERS   Monaco
XII-XIII sec. (?)
www.santiebeati.it/dettaglio/98574

San VITTORE I   Papa e martire
m. 199
(Papa dal 189 al 199)Quattordicesimo Papa, venne eletto nel 189 e morì dieci anni dopo. Nei primi cinque anni del suo Pontificato ebbe come interlocutore l'imperatore Commodo, che grazie agli auspici della sua favorita Marcia, simpatizzante verso di loro, non rinnovò la persecuzione contro i cristiani. Anzi, decise la liberazione dei cristiani condannati alla deportazione nelle miniere della Sardegna. Fu tenace difensore della purezza della fede e a questo scopo condannò i vari movimenti ereticali che attaccavano l...
www.santiebeati.it/dettaglio/90137

Santi PROCORO, NICANORE, TIMONE, PARMENAS E NICOLA   Diaconi
I secolo
www.santiebeati.it/dettaglio/91953

San GERANIO DI AUXERRE   Vescovo
† 28 luglio 914
www.santiebeati.it/dettaglio/98107

San SANSONE   Abate e vescovo di Dol
Galles, 485 ca. – Dol, Bretagna, Francia, 565
Sansone nacque verso il 485 nel Galles. Il santo abate Iltud († 540) lo accolse nella sua scuola di Llanilltud Fawr in Galles, insieme a Gildas il Saggio. Fu ordinato prete dal vescovo Dubricio; desideroso di maggiore nascondimento, lasciò il monastero di sant'Iltud e si ritirò in quello dell'abate Pirone nell'isola di Caldey nella Manica, qui rivestì la carica di economo e poi di abate, ma non per molto; degli irlandesi di passaggio lo convinsero a tornare nella sua terra, il Galles. Venne ordinato vescovo nel 522...
www.santiebeati.it/dettaglio/91716

San PIETRO POVEDA CASTROVERDE   Sacerdote, fondatore, martire
Linares, Spagna, 3 dicembre 1874 - Madrid, Spagna, 28 luglio 1936
Pedro Poveda Castroverde nacque a Linares, in Spagna, il 3 dicembre 1874. Fu ordinato sacerdote il 17 aprile 1897. A partire dal 1902 cominciò a occuparsi delle persone che vivevano nelle grotte che circondavano la città di Guadix, creando scuole per la loro istruzione ed educazione sia sul piano culturale che su quello religioso. Lavorò sempre per formare professori cristiani che potessero evangelizzare il mondo dell'educazione e della cultura. Creò accademie e centri pedagogici, che so...
www.santiebeati.it/dettaglio/91486

Sant' ARDUINO DI CEPRANO   Sacerdote
† Ceprano, Frosinone, 28 luglio 627
A Ceprano (Fr), attivo centro produttivo noto soprattutto per le sue cartiere, si conserva il ricordo e il corpo di Sant'Arduino. Non abbiamo molte notizie storiche sulla vita del santo, onorato nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, a Ceprano. Si sa per certo che che visse nell'undicesimo secolo, al tempo della prima crociata. Probabilmente fu un pellegrino o un crociato straniero, forse inglese, venuto a morte nella cittadina laziale presso il Liri e qui onorato a seguito di particolari grazie e miracoli a lui att...
www.santiebeati.it/dettaglio/90464

Sant' ACACIO (ACAZIO) DI MILETO   Martire
m. Mileto, Asia Minore, 321
Il Martyrologium Romanum ricorda oggi Sant’Acacio, martire sotto l’imperatore Licinio presso Mileto in Asia Minore. L’iconografia lo raffigura quale vescovo.
www.santiebeati.it/dettaglio/92516

San GIACOMO ILARIO (EMANUELE) BARBAL COSàN   Religioso martire
Enviny (Lérida), 2 gennaio 1898 - 18 gennaio 1937
Il suo nome di battesimo è Manuel Barbal e nasce a Enviny, in Spagna, il 2 gennaio 1898. A 18 anni entra nella Famiglia lasalliana e si dedica all'insegnamento del latino e alla formazione dei novizi. Mentre transita sulla strada di Enviny, viene arrestato dai miliziani della guerra civile spagnola. Affidato a una famiglia in libertà vigilata, è trasferito nel carcere di Lérida e poi portato davanti al comitato di Tarragona che nel 1936 lo interna nella nave-carcere «Mahon». ...
www.santiebeati.it/dettaglio/90243

Santi MARTIRI DELLA TEBAIDE D'EGITTO   
www.santiebeati.it/dettaglio/64660

San CAMELIANO DI TROYES   Vescovo
www.santiebeati.it/dettaglio/64670

San BOTVIDO DI SVEZIA   Martire
Botvid, evangelizzatore della Svezia e martire, morì nel 1100 per mano di uno schiavo finlandese che aveva riscattato, dopo averlo istruito e battezzato. Stava navigando con lui e con un altro amico attraverso il Mar Baltico, quando l'uomo uccise entrambi i compagni di viaggio e scappò. Secondo una leggenda, tra le tante fiorite intorno alla vita del santo, un uccello guidò con il suo canto una spedizione alla ricerca dei corpi, e non cessò di cinguettare fino a che non furono ritrovati....
www.santiebeati.it/dettaglio/92113

San LIUICAN   Abate
VI (?) sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/99296

San MELCHIORRE GARCIA SANPEDRO   Vescovo e martire
29 aprile 1821 - 28 luglio 1858
E' uno dei venticinque martiri uccisi nel Tonchino Centrale (Vietnam) durante la persecuzione scatenata contro i cristiani, beatificati da Pio XII il 29 aprile 1951. Melchiorre nacque a Cortes, villaggio della parrocchia di Santo Stefano di Cienfuegos, nella provincia di Oviedo, capitale delle Asturie (Spagna), da nobili, ma poveri genitori il 29 aprile 1821. Morì nella città di Nam Định dove fu fatto a pezzi per ordine dell’imperatore Tu-Dùc. Le reliquie del santo sono venerat...
www.santiebeati.it/dettaglio/93420

Beato ASTOLFO LOBO   Vescovo
Eminente teologo di rara sapienza, il Beato Astolfo Lobo, vescovo dell’Ordine Mercedario della città di Tournai in Belgio, fu pastore di anime e padre dei poveri. Governò con prudenza e luminosa fede finché in quella stessa sede episcopale, illustre per la santità e scienza si addormentò nella pace del Signore.L’Ordine lo festeggia il 18 luglio....
www.santiebeati.it/dettaglio/94222

Beato JOSé CAMí CAMí   Sacerdote, postulante trappista, martire
Aitona, Spagna, 5 settembre 1907 - 28 luglio 1936
era un sacerdote di ventinove anni, che desiderava entrare a Viaceli, dove era già stato accettato. Allo scoppio della guerra si trovava nel suo paese di Aytona, per salutare i familiari prima dell'ingresso in monastero. Bloccato a causa delle ostilità, fu convocato davanti al comitato del popolo, ma fu poi rilasciato. Nella notte del 27 luglio 1936 fu cercato di nuovo: volevano 'il prete'. Fu legato con il vice-parroco di Aytona dietro ad un'auto, che partì a tutta velocità, trascinando...
www.santiebeati.it/dettaglio/96782

Beato SABINO HERNANDEZ LASO   Sacerdote salesiano, martire
Villamor de los Escuderos, Spagna, 1 dicembre 1886 - Madrid, Spagna, 28 luglio 1936
Sabino Hernández Laso nacque a Villamor de los Escuderos (Zamora) l' l1 dicembre 1886. Fece il Noviziato a Carabanchel Alto (Madrid) ed emise i voti perpetui a Campelio presso Alicante il 6 gennaio 1914. Il 23 dicembre 1916 ricevette l'ordinazione sacerdotale. Fu sacerdote pio, osservante, colto. Il 19 luglio 1936 venne arrestato a Madrid e maltrattato. Rimesso in libertà, si rifugiò in una pensione; ma il 28 luglio alcuni miliziani vi fecero irruzione e, avendolo riconosciuto come sacer...
www.santiebeati.it/dettaglio/94001

Beato GERMANO MARTIN MARTIN   Sacerdote salesiano, martire
San Cristóbal de Priero, Spagna, 9 febbraio 1899 - Madrid, Spagna, 28 luglio 1936
Germán Martín Martín nacque a San Cristóbal de Priero (Oviedo) il 9 febbraio 1899. Fece la professione religiosa nel 1918 e ricevette l'ordinazione sacerdotale nel 1927. Si prodigò con generosità e zelo al bene delle anime a La Habana (Cuba), a Bilbao e a Madrid. Scoppiata la rivoluzione del 1936, cercò un rifugio e continuò con prudenza a esercitare il ministero. Fu arrestato a Madrid il 30 agosto 1936, e per il solo fatto di essere sacerdote venne fuci...
www.santiebeati.it/dettaglio/94003

Beato DAVIDE CARLOS MARANON   Religioso scolopio, martire
Assarta, Spagna, 29 dicembre 1907 - Peralta de la Sal, Spagna, 28 luglio 1936
Davide Carlos Maranon nacque il 29 dicembre 1907 da Do¬menico Carlos e Gregoria Mararñn in Asarta, provincia di Navarra. Fu battez¬zato il 31 dicembre col nome di Davide. Terminata la scuola elementare e il servizio militare, Il 4 giugno 1931 entrò nel noviziato degli Scolopi a Peralta come fratello laico. Il 12 giugno 1932 emise i primi voti e il 28 giugno 1935 fece la professione solenne. Era incaricato dell'orto e molto stimato dai peraltesi. Il 28 luglio 1936 i miliziani lo condussero insi...
www.santiebeati.it/dettaglio/91746

Beato RAMóN EMILIANO HORTELANO GóMEZ   Martire
Cuenca, Spagna, 8 agosto 1908 - Villalba de la Sierra, Spagna, 28 luglio 1938
www.santiebeati.it/dettaglio/96611

Sant' ALFONSA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE (ANNA MUTTATHUPADATHU)   Vergine
Kudamaloor, India, 19 agosto 1910 - Bharananganam, India, 28 luglio 1946
Anna Muttathupadam nasce a Kudamaloor, nella regione di Arpookara e in diocesi di Changanacherry, nello Stato indiano del Kerala. Rimasta orfana, è educata da una zia materna e dalla nonna. Ben presto si sente attratta dalla vita religiosa. Per sottrarsi all’impegno delle nozze cui la zia cerca di obbligarla, giunge al punto di provocarsi una gravissima ustione. A 17 anni entra nella Congregazione delle Francescane Clarisse assumendo il nome di Alfonsa dell’Immacolata Concezione. Nel 1931 emette ...
www.santiebeati.it/dettaglio/64625

Beato STANLEY FRANCIS ROTHER   Sacerdote missionario, martire
Okarche, Oklahoma, Stati Uniti d’America, 27 marzo 1935 - Santiago Atitlán, Guatemala, 28 luglio 1981
Stanley Francis Rother, nato il 27 marzo 1935 a Okarche, trascorse l’infanzia e l’adolescenza nella fattoria dei suoi genitori. Iniziò la formazione verso il sacerdozio nel Seminario Seminario di San Giovanni a San Antonio, in Texas, poi in quello dell’Assunzione nella stessa città. Tuttavia, fu dimesso perché aveva difficoltà col latino e all’epoca l’insegnamento era impartito solo in quella lingua. Fu poi accolto nel Seminario di Mount St. Mary a Emmetsbur...
www.santiebeati.it/dettaglio/97441

Beato GIUSEPPE GORASTAZU LABAYEN   Padre di famiglia, martire
Beatificato il 13 ottobre 2013.
www.santiebeati.it/dettaglio/96194

Beata CHIARA (SANCIA DI MAIORCA)   Regina di Sicilia, clarissa
† Napoli, 1345
www.santiebeati.it/dettaglio/93636

Beato EMANUELE SEGURA LOPEZ   Sacerdote scolopio, martire
Almonacid de la Sierra, Spagna, 22 gennaio 1881 - Gabasa, Spagna, 28 luglio 1936
Emanuele Segura Lopez nacque ad Almonacid de la Sierra, diocesi e provincia di Saragozza, Spagna, il 22 gennaio 1881, terzo figlio di Johann Franziskus Segura e Franziska López. Al battesimo il giorno seguente ricevette il nome di Emanuele. Il 1° novembre 1899 entrò nel noviziato degli Scolopi a Saragozza, e il 18 agosto 1901 emise i voti semplici a Peralta de la Sal. Concluso il periodo di formazione ed emesso i voti solenni il 1° aprile 1906, fu ordinato sacerdote il 25 aprile 1907. Ademp&ig...
www.santiebeati.it/dettaglio/93424

Beati GIUSEPPE CASELLES MONCHO E GIUSEPPE CASTELL CAMPS   Sacerdoti salesiani e martiri
† Barcellona, Spagna, 27/28 luglio 1936
www.santiebeati.it/dettaglio/92913


+ + +
Comments