Pretiosa est in conspectu Domini mors sanctorum ejus: nec ullo crudelitatis genere destrui potest sacramento crucis Christi fundata religio...
Today is Monday in the 5th week post Pentecosten. There are at least three possibilities for the Mass, depending upon which calendar one attends to. It is the feast of Saint Irenaeus in the 1960, Saint Leo in the 1939, 1954, and 1955, and the 5th day infra Octavam Sanctorum Petri et Pauli Apostolorum in 1570 and 1910. At Barroux, it seems to be the case that the Mass Sapiéntiam Sanctórum narrent pópuli of the Martyrs Saints Processus and Martinianus (whose feast in the Missale Romanum of 1920 was yesterday, July 2) will be sung, which in any event isn't one I've heard for quite a while. Eh.


Lectio 3
De Sermone sancti Leonis Papæ.
Ex Serm. 82. in natali Ss. Apost. Petri et Pauli, in fine.
Pretiosa est in conspectu Domini mors sanctorum ejus: nec ullo crudelitatis genere destrui potest sacramento crucis Christi fundata religio. Non minuitur persecutionibus Ecclesia, sed augetur: et semper Dominicus ager segete ditiori vestitur, dum grana, quæ singula cadunt, multiplicata nascuntur. Unde duo ista præclara divini seminis germina in quantam sobolem germinarint, beatorum millia Mártyrum protestantur, qui apostolicorum æmuli triumphorum, Urbem nostram purpuratis et longe lateque rutilantibus populis ambierunt, et quasi ex multarum honore gemmarum conserto uno diademate coronarunt.


Te Deum.

 

Introitus. Eccli. 44,15 et 14. Sapiéntiam Sanctórum narrent pópuli, et laudes eórum núntiet ecclésia: nómina autem eórum vivent in sǽculum sǽculi. Ps. 32, 1. Exsultate, justi, in Dómino: rectos decet collaudátio. V. Glória Patri.

Oratio. Deus, qui nos sanctórum Mártyrum tuórum Procéssi et Martiniáni gloriósis confessiónibus circúmdas et prótegis: da nobis et eórum imitatióne profícere, et intercessióne gaudére. Per Dóminum.

Oratio. Deus, qui hodiérnam diem Apostolórum tuórum Petri et Pauli martýrio consecrásti: da Ecclésiæ tuæ, eórum in ómnibus sequi præcéptum; per quos religiónis sumpsit exórdium. Per Dóminum

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Hebrǽos.
Hebr. 10, 32-38.

Fratres: Rememorámini prístinos dies, in quibus illumináti magnum certámen sustinuístis passiónum: et in altero quidem oppróbriis et tribulatiónibus spectáculum facti: in altero autem sócii táliter conversántium effécti. Nam et vinctis compássi estis, et rápinam bonórum vestrórum cum gáudio suscepístis, cognoscéntes vos habére meliórem et manéntem substántiam. Nolíte itaque amíttere confidéntiam vestram, quæ magnam habet remuneratiónem. Patiéntia enim vobis necessária est: ut, voluntátem Dei faciéntes, reportétis promissiónem. Adhuc enim módicum aliquántulum, qui ventúrus est, véniet, et non tardábit. Justus autem meus ex fide vivit.

Graduale. Ps. 128. 7-8. Anima nostra, sicut passer, erépta est de láqueo venántium. V. Láqueus contrítus est, et nos liberáti sumus: adjutórium nostrum in nómine Dómini, qui fecit cœlum et terram.

Allelúja, allelúja. V. Ps. 67, 4.
Justi epuléntur et exsúltent in conspéctu Dei: et delecténtur in lætítia. Allelúja.

+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthǽum.
Matth. 16, 14-27.

In illo témpore: Dixit Jesus dis cípulis suis: Si quis vult post me veníre, ábneget semetípsum, et tollat crucem suam, et sequátur me. Qui enim volúerit ánimam suam salvam fácere, perdet eam: qui autem perdíderit ánimam suam propter me, invéniet eam. Quid enim prodest hómini, si mundum univérsum lucrétur, ánimæ vero suæ detriméntum patiátur? Aut quam dabit homo commutatiónem pro ánima sua? Fílius enim hóminis ventúrus est in glória Patris sui cum Angelis suis: et tunc reddet unicuíque secúndum ópera ejus.

Offertorium. Ps. 149, 5-6. Exsultábunt Sancti in glória, lætabúntur in cubílibus suis: exaltatiónes Dei in fáucibus eórum, allelúja.

Secreta. Súscipe, Dómine, preces et múnera: quæ ut tuo sint digna conspéctu. Sanctórum tuórum précibus adjuvémur. Per Dóminum.

Secreta. Hóstias, Dómine, quas nómini tuo sacrándas offérimus, apostólica prosequátur orátio: per quam nos expiári tríbuas et deféndi. Per Dóminum.

Communio. Luc. 12, 4. Dico autem vobis amícis meis: Ne terreámini ab his, qui vos persequúntur.

Postcommunio. Córporis sacri et pretiósi Sánguinis repléti libámine, quǽsumus, Dómine, Deus noster: ut, quod pia devotióne gérimus, certa redemptióne capiámus. Per eúndem Dóminum.

Postcommunio.
Quos cœlésti, Dómine, aliménto satiásti: apostólicis intercessiónibus ab omni adversitáte custódi. Per Dóminum.LDVM


Comments