The Roman Martyrology for the 3rd day before the Ides of June

Tértio Idus Iúnii Luna vicésima secúnda Anno Dómini 2023

A Salamínæ, in Cypro, natális sancti Bárnabæ Apóstoli, qui, natióne Cýprius, cum Paulo Géntium Apóstolus a discípulis ordinátus, multas regiónes cum eo peragrávit, iniúnctum sibi opus Evangélicæ prædicatiónis exércens; postrémo, Cyprum proféctus, ibi Apostolátum suum glorióso martýrio decorávit. Eius corpus, témpore Zenónis Imperatóris, ipso Bárnaba revelánte, repértum est, una cum códice Evangélii sancti Matthǽi, eiúsdem Bárnabæ manu descrípto (s I).

R Memoria sancti Barnabae, Apostoli, qui vir bonus et plenus Spiritu Sancto et fide, inter primos fideles Hierosolymae annumeratus, Antiochiae Evangelium praedicavit et Saulum Tarsensem vix conversum ad fratrum numerum introduxit atque in primo illius itinere ad Asiam evangelizandam comitatus est; Concilio Hierosolymitano porro interfuit et in insulam Cyprum, patriam suam, reversus Evangelium diffudit (s I). 

Aquiléiæ pássio Sanctórum Felícis et Fortunáti fratrum, qui, in persecutióne Diocletiáni et Maximiáni, equúleo suspénsi, atque, ardéntibus lampádibus circa eórum látera appósitis et mox divína virtúte exstínctis, per ventrem fervénti oleo sunt perfúsi; et ad últimum, cum in Christi confessióne persísterent, gloriósi certáminis cursum, obtruncáti cápite, implevérunt (s IV).

Neapoli in Campania, sancti Maximi, episcopi, qui ob fidem nicaenam a Constantio imperatore in exsilium pulsus est ibique aerumnis consumptus fidei confessor occubuit (s IV).
 

R Bremae in Saxonia, Sancti Remberti Episcopi Hamburgensis ac simul Bremensis, qui, sancti Ansgarii fidelis discipulus et successor, 
ministerium suum ad fines Daniae et Sueciae dilatavit et, tempore Normannorum irruptionum, de christianis captivis redimendis curavit (888). 
 
*Moguntiae in Franconia Germaniae, Beati Bardonis Episcopi, qui, primum abbas Heresfeldensis, ad ordinem episcopalem evectus 
Ecclesiam indefessa pastorali sollicitudine egregie curavit (1051). 

*In monasterio Camerae prope Bruxellas in Brabantia, Sanctae Aleydis [Alix, Adelaide] Virginis ex Ordine Cisterciensi, quae, viginti duos annos nata, lepra affecta, vitam reclusam gerere coacta est atque, ultimis vitae annis oculis etiam capta, ne membrum quidem ei sanum permanserat, 
praeter linguam ad Dei laudes canendas (1250). 

A Tarvísii sancti Parísii, civis Bononiénsis, Confessóris et Mónachi, ex Ordine Camaldulénsi.

R Tarvisii in Venetia, sancti Parisii, presbyteri ex Ordine Camaldulensi, qui septuaginta septem annos moniales salutaribus consiliis iuvit in spiritalibus et octavo anno ultra centenarium obiit (1267). 

*Apud Gnesnam in Polonia, Beatae Iolentae Abbatissae, quae, post viri Boleslai Pii ducis obitum, terrenis opibus abdicatis, monasticam 
vitam cum filia in Ordine Sanctae Clarae professa est (1298). 

*Salutiis in Subalpinis, Beati Stephani Bandelli Presbyteri ex Ordine Praedicatorum, egregii praedicatione et in confessionibus audiendis assidui (1450). 

A Salmánticæ, in Hispánia, item natális sancti Ioánnis a sancto Facúndo, ex Eremitárum sancti Augustíni Ordine, Confessóris; qui fídei zelo, sanctimónia vitæ ac miráculis cláruit. Ipsíus autem festívitas sequénti die celebrátur (1479).

R Salmanticae in Hispania, sancti Ioannis a Sancto Facundo Gonzalez de Castrillo, presbyteri ex Ordine Eremitarum Sancti Augustini, qui concordiam inter cives cruentis factionibus exagitatos privatis colloquiis ac vitae sanctitate restituit (1479). 

Romæ Translátio sancti Gregórii Nazianzéni, Epíscopi, Confessóris atque Ecclésiæ Doctóris; cuius sacrum corpus, e Constantinópoli ántea delátum ad Urbem, atque in Ecclésia sanctæ Dei Genitrícis ad Campum Mártium diu asservátum, Gregórius Décimus tértius, Póntifex Máximus, in Capéllam, a se in Basílica sancti Petri magnificentíssime exornátam, summa celebritáte tránstulit, ac postrídie digno honóre sub altári cóndidit (s XVI).

Dertosae in Hispania, sanctae Rosae Franciscae Mariae a Doloribus (Mariae Rosae) Malas Vallve, virginis, quae piarum mulierum sodalicium in Congregationem Sororum Dominae Nostrae a Consolatione vertit afflictorum servitio addictam (1876).
 
Romae, sanctae Paulae Frassinetti, virginis, quae, multis victis initiorum discriminibus, Congregationem Sororum a Sancta Dorothea fundavit ad puellas christiane erudiendas et forti animo summaque cum convenientia suavitatis ac impetus operi suo insistens (1882). 

*Ragusae in Sicilia, beatae Mariae Schinina, virginis, quae humilis et simplex vivere elegit ad curandos infirmos, derelictos et pauperes 
atque Sorores a Sacra Corde Iesu instituit, ut omni generi miseriae auxilium praestarent (1910). 

cum alienam religionem amplecti renuisset, consecrato pane pro spiritali refectione concaptivorum, innumeris cum christifidelibus 
plumbis transfossus, effuso sanguine ad perpetuae pacis fructum pervenit (1915).

V. Et álibi aliórum plurimórum sanctórum Mártyrum et Confessórum, atque sanctárum Vírginum.

R. Deo grátias.

In the Old English Martyrology there is no saint eulogised today, June 11. 


LDVMTertio Idus Iunii

Memoria sancti Barnabae, Apostoli, qui vir bonus et plenus Spiritu Sancto et fide, inter primos fideles Hierosolymae annumeratus, Antiochiae Evangelium praedicavit et Saulum Tarsensem vix conversum ad fratrum numerum introduxit atque in primo illius itinere ad Asiam evangelizandam comitatus est; Concilio Hierosolymitano porro interfuit et in insulam Cyprum, patriam suam, reversus Evangelium diffudit (s I). 

2. Neapoli in Campania, sancti Maximi, episcopi, qui ob fidem nicaenam a Constantio imperatore in exsilium pulsus est ibique aerumnis consumptus fidei confessor occubuit (s IV).
 
3. Bremae in Saxonia, sancti Remberti, episcopi Hamburgensis ac simul Bremensis, qui, sancti Ansgarii fidelis discipulus et successor, ministerium suum ad fines Daniae et Sueciae dilatavit et, tempore Normannorum irruptionum, de christianis captivis redimendis curavit (888). 
 
4*. Moguntiae in Franconia Germaniae, beati Bardonis, episcopi, qui, primum abbas Heresfeldensis, ad ordinem episcopalem evectus Ecclesiam indefessa pastorali sollicitudine egregie curavit (1051). 

5*. In monasterio Camerae prope Bruxellas in Brabantia, sanctae Aleydis, virginis ex Ordine Cisterciensi, quae, viginti duos annos nata, lepra affecta, vitam reclusam gerere coacta est atque, ultimis vitae annis oculis etiam capta, ne membrum quidem ei sanum permanserat, praeter linguam ad Dei laudes canendas (1250). 

6. Tarvisii in Venetia, sancti Parisii, presbyteri ex Ordine Camaldulensi, qui septuaginta septem annos moniales salutaribus consiliis iuvit in spiritalibus et octavo anno ultra centenarium obiit (1267). 

7*. Apud Gnesnam in Polonia, beatae Iolentae, abbatissae, quae, post viri Boleslai Pii ducis obitum, terrenis opibus abdicatis, monasticam vitam cum filia in Ordine Sanctae Clarae professa est (1298). 

8*. Salutiis in Subalpinis, beati Stephani Bandelli, presbyteri ex Ordine Praedicatorum, egregii praedicatione et in confessionibus audiendis assidui (1450). 

9. Salmanticae in Hispania, sancti Ioannis a Sancto Facundo Gonzalez de Castrillo, presbyteri ex Ordine Eremitarum Sancti Augustini, qui concordiam inter cives cruentis factionibus exagitatos privatis colloquiis ac vitae sanctitate restituit (1479). 

10. Dertosae in Hispania, sanctae Rosae Franciscae Mariae a Doloribus (Mariae Rosae) Malas Vallve, virginis, quae piarum mulierum sodalicium in Congregationem Sororum Dominae Nostrae a Consolatione vertit afflictorum servitio addictam (1876).
 
11. Romae, sanctae Paulae Frassinetti, virginis, quae, multis victis initiorum discriminibus, Congregationem Sororum a Sancta Dorothea fundavit ad puellas christiane erudiendas et forti animo summaque cum convenientia suavitatis ac impetus operi suo insistens (1882). 

12*. Ragusae in Sicilia, beatae Mariae Schinina, virginis, quae humilis et simplex vivere elegit ad curandos infirmos, derelictos et pauperes atque Sorores a Sacra Corde Iesu instituit, ut omni generi miseriae auxilium praestarent (1910). 

13*. In vico Kara-Kenpru prope Amidam in Turcia, beati Ignatii Malayan, episcopi Mardinensis Armenorum et martyris in genocidio christianorum illius regi6nis a persecut6ribus fidei patrato, qui, 
cum alienam religionem amplecti renuisset, consecrato pane pro spiritali refectione concaptivorum, innumeris cum christifidelibus plumbis transfossus, effuso sanguine ad perpetuae pacis fructum pervenit (1915).

Tertio Idus Iunii

Memoria de san Bernabé, apóstol, varón bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, que formó parte de los primeros creyentes en Jerusalén y predicó el Evangelio en Antioquía e introdujo entre los
hermanos a Saulo de Tarso, recién convertido. Con él realizó un primer viaje por Asia para anunciar la Palabra de Dios, participó luego en el Concilio de Jerusalén y terminó sus días en la isla de Chipre,
su patria, sin cesar de difundir el Evangelio (s. I).

2. En Nápoles, de la Campania, san Máximo, obispo, que por defender la fe de Nicea fue desterrado por el emperador Constancio, muriendo consumido por diversas calamidades (s. IV).

3. En Bremen, de Sajonia, san Remberto, obispo de Hamburgo y Bremen, fiel discípulo y sucesor de san Oscar, que continuó su ministerio por tierras de Dinamarca y Suecia, y en tiempo de las incursiones de los normandos se preocupó de redimir a los cautivos (888).

En Maguncia, de Franconia, en Germania, beato Bardón, obispo, el cual, siendo abad del monasterio de Hersfeld, fue elevado al orden episcopal y trabajó con suma solicitud pastoral para bien de su iglesia (1051).

5*. En el monasterio de La Camabre, cerca de Bruselas, en Brabante, santa Alicia o Aleide, virgen, de la Orden Cisterciense, que a los veintidós años de edad enfermó de lepra y se vio obligada a vivir como reclusa. Hacia el final de su vida se vio privada de la vista, de modo que ni un solo miembro de su cuerpo estuviese sano, excepto su lengua para cantar las alabanzas de Dios (1250).

6. En Treviso, en el territorio de Venecia, san Paris, presbítero de la Orden Camaldulense, que fue director espiritual de religiosas durante setenta y siete años, falleciendo a la edad de ciento ocho años (1267).

7*. En Gniezno, en Polonia, beata Iolanda, abadesa, la cual, a la muerte de Boleslao el Piadoso, su esposo, abandonando todos los bienes temporales, y junto con su hijo, profesó como monja de la Orden de Santa Clara (1298).

8*. En Saluzzo, del Piamonte, beato Esteban Bandelli, presbítero de la Orden de Predicadores, egregio en la predicación y el sacramento de la confesión (1450).

9. En Salamanca, en España, san Juan de Sahagún González de Castrillo, presbítero de la Orden de los Ermitaños de San Agustín, que, con su santidad de vida y sus coloquios constantes, logró la concordia entre las facciones existentes entre los ciudadanos (1479).

10. En Tortosa, en España, santa Rosa Francisca María de los Dolores (María Rosa) Molas Vallvé, virgen, que convirtió un grupo de piadosas mujeres en la Congregación de Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, para asistir a las personas afligidas (1876).

11. En Roma, santa Paula Frassinetti, virgen, quien, en medio de grandes dificultades, fundó la Congregación de Hermanas de Santa Dorotea, para la formación cristiana de las jóvenes, distinguiéndose por su fortaleza de ánimo, una gran suavidad en el obrar y la energía para dirigir su Instituto (1882).

12*. En Ragusa, de Sicilia, beata María Schininà, virgen, que escogió una vida sencilla y humilde, dedicada a curar enfermos, abandonados y pobres, instituyendo las Hermanas del Sagrado Corazón, para prestar ayuda a todo género de miseria (1910).

13*. En la aldea de Kara-Kenpru, cerca de Amida, en Turquía, beato Ignacio Maloyan, obispo de Mardin, en Armenia, y mártir durante el genocidio de los cristianos de aquella región por obra de los perseguidores de la fe. Por no haber querido abrazar otra religión, después de haber consagrado el pan para la refección espiritual de sus compañeros de cautiverio, fue fusilado junto con un ingente número de cristianos, ofreciendo su sangre para obtener el fruto de la paz (1915).

Tertio Idus Iunii

I santi del 11 Giugno 2023


SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO (CORPUS DOMINI)    - Solennità
Con questa festa onoriamo e adoriamo il “Corpo del Signore”, spezzato e donato per la salvezza di tutti gli uomini, fatto cibo per sostenere la nostra “vita nello Spirito”.  L’Eucaristia è la festa della fede, stimola e rafforza la fede. I nostri rapporti con Dio sono avvolti nel mistero: ci vuole un gran coraggio e una grande fede per dire: “Qui c’è il Signore!”.  ...
www.santiebeati.it/dettaglio/90912

San BARNABA   Apostolo - Memoria
I sec.
San Barnaba non era dei Dodici ma, uomo virtuoso e di fede qual era, viene chiamato apostolo e come tale è venerato. Tra i primi a compiere viaggi per portare la Buona Novella a tutti i popoli, è lui a esortare Paolo alla missione. È morto da martire a Salamina....
www.santiebeati.it/dettaglio/23350

Santa PAOLA FRASSINETTI   Vergine
Genova, 3 marzo 1809 - Roma, 11 giugno 1882
Nella chiesa di Santa Chiara in Albaro (Genova) il 12 agosto 1834 nasce una comunità di future suore educatrici saranno le Figlie della Santa Fede, poi Suore di Santa Dorotea. La fondatrice è Paola Frassinetti, 25 anni. La giovane rimane orfana di madre a 9 anni. Da allora ha dovuto badare al padre e a 4 fratelli con l'aiuto di una zia. A 22 anni diventa collaboratrice del fratello don Giuseppe, parroco a Quinto, presso Genova. Nel 1841 va a Roma, per piantare l'istituto da lei fondato anche lì...
www.santiebeati.it/dettaglio/33300

Sant' ALEIDE DI SCHAERBEEK   Vergine
m. 1250
www.santiebeati.it/dettaglio/56840

San PARISIO   Sacerdote camaldolese
Bologna, 1151 – Treviso, 11 giugno 1267
San Parisio fu monaco, eremita e sacerdote dell’Ordine Camaldolese. Profuse la sovrabbondanza della sua vita interiore quale direttore spirituale delle suore per ben 72 anni. Operò innumerevoli prodigi in vita ed in morte. Quest’ultima giunse per il santo presso Treviso l’11 giugno 1267, alla veneranda età di 108 anni. In tale anniversario è commemorato dal Martyrologium Romanum e dal Menologio Camaldolese....
www.santiebeati.it/dettaglio/92682

Santi 3 MARTIRI MERCEDARI DI DAMIETTA   
† Damietta, Egitto, XIII secolo
Questi tre nobili Santi cavalieri laici dell’Ordine Mercedario, in Oriente liberarono molti cristiani dalla schiavitù. Erano al seguito della VII Crociata, quando una peste orribile si mise a decimare l’esercito cristiano, subito essi si prestarono al servizio dei soldati colpiti dal male, ma vennero fatti prigionieri dagli infedeli.Dopo inaudite torture, furono condotti a Damietta in Egitto ed in odio alla fede cattolica vennero fatti precipitare da un’alta torre meritando la corona gloriosa dei martiri. San Luigi...
www.santiebeati.it/dettaglio/93710

San LUCA DI SIMFEROPOL'   Vescovo
1877 - 1961
www.santiebeati.it/dettaglio/98852

San GIOVANNI DA SAN FACONDO GONZALEZ DE CASTRILLO   Sacerdote eremita agostiniano
Sahagún, Spagna, 1430 - Salamanca, Spagna, 11 giugno 1479
Giovanni nacque da una nobile famiglia di Sahagun, nella regione di Leon, in Spagna, verso il 1430. Per la sua indole profondamente religiosa, passò al servizio dell’ottimo vescovo di Burgos, Alfonso di Cartagena, che lo ordinò sacerdote. Insoddisfatto della vita di curia e neanche allettato dalla promessa di un canonicato, lasciò Burgos e si trasferì a Salamanca dove si dedicò con impegno allo studio e alla predicazione. Affascinato dalla fama che godeva la comunità ...
www.santiebeati.it/dettaglio/90159

Santa TOCHUMRACHT   Vergine irlandese
VII-VIII sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/98125

San MASSIMO DI NAPOLI   Vescovo e martire
Napoli, IV secolo – Oriente?, 361 ca.
www.santiebeati.it/dettaglio/91854

Santa ROSA FRANCESCA MARIA ADDOLORATA (MARIA ROSA) MOLAS VALLVé   Vergine, Fondatrice
Reus, Spagna, 24 marzo 1815 - Tortosa, Spagna, 11 giugno1876
Nasce a Reus il 24 marzo 1815. Entrata tra le Figlie della Carità, nel 1841 prende l'abito religioso e accetta qualunque incarico e lavoro le venga affidato: è superiora, dirige una scuola femminile di ricamo; lavora in ospedale. Ma le difficoltà sono infinite, sia per le vicende politiche del momento e soprattutto per le tensioni interne che turbano la convivenza. E' per questo che, appoggiata dal vescovo di Tortosa, decide di lasciare il suo istituto a Reus. Nasce così la nuova congreg...
www.santiebeati.it/dettaglio/91617

San SOFRONIO (SERGEJ SEMENOVICH SAKHAROV)   Archimandrita
Mosca, Russia, 22 settembre 1896 - Essex, Regno Unito, 11 giugno del 1993
www.santiebeati.it/dettaglio/98283

San REMBERTO   Vescovo di Amburgo e Brema
† 3 febbraio 862
www.santiebeati.it/dettaglio/56820

San BARDONE (BARDO) DI MAGONZA   Vescovo
m. 1051
www.santiebeati.it/dettaglio/56830

Beata IOLANDA D'UNGHERIA   Duchessa di Polonia e badessa
Ungheria, 1235 - Gniezno, Polonia, 11 giugno 1298
Principessa, figlia del re Bela IV d'Ungheria e nipote di Santa Elisabetta d'Ungheria, nacque nel 1235.  Ricevette la sua formazione cristiana dalla sorella maggiore, Santa Kinga (Cunegonda). Unita in matrimonio al duca polacco Bodeslaus, principe di Kalishi in Pomerania. Terziaria francescana, unì ai doveri di sposa e madre, l'esercizio della carità nell'assistenza agli infermi e ai poveri. Nel 1279 rimase vedova e successivamente entrò nelle Clarisse del convento di Sandeck ove si distin...
www.santiebeati.it/dettaglio/90383

Beato STEFANO BANDELLI   Sacerdote domenicano
Castelnuova Scrivia, Alessandria, 1369 - Saluzzo, Cuneo, 11 giugno 1450
Stefano Bandelli nacque a Castelnuovo Scrivia nel 1369, ricevette l'abito domenicano a Piacenza. La sua fama e la sua santità è legata in modo particolare alla città di Saluzzo di cui è patrono. Il più insigne prodigio fu quello avvenuto nel 1487, quando, trovandosi la città di Saluzzo stretta da un terribile assedio, apparve in aria la sua figura accanto a quella della Madonna, liberando miracolosamente la città. Questo memorabile avvenimento è commemorato an...
www.santiebeati.it/dettaglio/90781

Beata MARIA DEL SACRO CUORE DI GESù (MARIA SCHININà AREZZO)   Fondatrice
Ragusa, 10 aprile 1844 - 11 giugno 1910
La beata di oggi era una nobile, come si evince dal nome che per intero suona così: Maria Schininà (cognome del padre) Arezzo (della madre) dei marchesi di Sant'Elia, baroni del Monte e dei duchi di San Filippo delle Colonne. Nata a Ragusa nel 1844, condusse vita signorile fino a quando - morto il padre e sposatisi tutti i fratelli - rimase sola con la madre. Iniziò così il cammino verso i poveri, abbattendo le barriere non solo di censo, ma soprattutto culturali, ai tempi fortissime. Ri...
www.santiebeati.it/dettaglio/91055

Beato IGNAZIO (CHOUKRALLAH) MALOYAN   Vescovo e martire
Mardine, Turchia, 19 aprile 1869 - Kara-Kenpru, Turchia, 11 giugno 1915
Eroica la testimonianza del vescovo Ignazio Maloyan torturato e ucciso dai turchi all'inizio dell'olocausto armeno. Nato a Mardine, in Turchia, Maloyan, di etnia armena, si recherà in Egitto dove si conquisterà la fama di sacerdote esemplare. Il 22 ottobre del 1911, Maloyan viene eletto arcivescovo proprio della diocesi di Mardine. Quattro anni dopo, il 24 aprile del 1915, ha inizio l'operazione di sterminio contro gli armeni residenti in Turchia. E a giugno alcuni ufficiali turchi trascinano il vesco...
www.santiebeati.it/dettaglio/90336+ + +

Comments