The Roman Martyrology for the day before the Nones of May

Prídie Nonas Maji Luna sexta décima Anno Dómini 2023

Luna vicésima séptima Anno Dómini 2024

Romae Litaniae minores ad sanctam Mariam Majorem.

primo 1570 1954 1955 Romæ sancti Joánnis, Apóstoli et Evangelístæ, ante Portam Latínam; qui, ab Epheso, jussu Domitiáni, vinctus Romam est perdúctus, et, judicánte Senátu, ante eándem portam in ólei fervéntis dólium missus, exívit inde purior et vegétior quam intrávit.

primo 1960 Damásci natális beáti Ioánnis Damascéni, Presbýteri, Confessóris et Ecclésiæ Doctóris, doctrína et sanctitáte célebris. Hic, pro cultu sanctárum Imáginum, verbo et scriptis advérsus Leónem Isáuricum strénue decertávit; cuius Imperatóris ob calúmnias cum ipsi Ioánni déxtera manus a Saracenórum Príncipe amputáta esset, idem, beátæ Maríæ Vírgini, cuius Imágines defénderat, se comméndans, prótinus déxteram íntegram sanámque recépit. Eius autem festívitas sexto Kaléndas Aprílis celebrátur.

primo 2004 Sancti Lucii Cyrenei, qui in Actibus Apostolorum inter prophetas et doctores Ecclesiae, quae erat Antiochiae, adnumeratur (s I).
 
Antiochíæ sancti Evódii, qui (ut beátus Ignátius ad Antiochénses scribit), primus ibídem a sancto Petro Apóstolo ordinátus Epíscopus, glorióso martýrio vitam finívit (s I).

Lambaesi in Numidia, sanctorum martyrum Mariani, lectoris, et Iacobi, diaconi, quorum prior, cum iampridem infestationes decianae persecutionis in confessione Christi vicisset, iterum cum carissimo collega tentus est et ambo, post dura supplicia, divina gratia confortati, novissime cum multis aliis gladio consummati sunt (c 259).

In Cypro sancti Theódoti, Epíscopi Cyríniæ, qui, sub Licínio Imperatóre, gravíssima passus est, ac tandem, in Ecclésiæ pace, spíritum Deo réddidit (326 tr).

In Africa sanctórum Mártyrum Heliodóri et Venústi, cum áliis septuagínta quinque (s IV). 

Carrhis, in Mesopotámia, sancti Protógenis, Epíscopi et Confessóris (s IV).

Mediolani in Liguria, sancti Venerii, episcopi, qui sancti Ambrosii fuit discipulus et diaconus, Africae episcopis clericos misit adiutorium et sancto Ioanni Chrysostomo exsuli subvenit (409). 
 
Romae, sanctae Benedictae, virginis, quae, sanctimonialis, narrante Gregorio papa Magno, trigesima die post mortem sanctae Gallae, cui maxime prae ceteris dilecta erat, in Deo, sicut ipsa depoposcerat, quievit (s VI).
 
Lindisfarnae [Lindisfarne] in Northumbria, Sancti Eadberti Episcopi, doctrína et pietáte insígnis, qui sancto Cuthberto successit et scientia Scripturarum praeceptorumque caelestium observantia ac praesertim elemosynarum largitate enituit (698). 

Salérni Translátio sancti Matthǽi, Apóstoli et Evangelístæ; cujus sacrum corpus, olim ex Æthiópia ad divérsas regiónes et demum ad eam urbem delátum, ibídem, in dedicáta ejus nómine Ecclésia, summo honóre cónditum fuit (954).

Barcinone in Hispania, sancti Petri Nolasco, presbyteri, qui, una cum sancto Raymundo de Penyafort et Iacobo Aragoniae rege Primo, Ordinem Beatae Mariae de Mercede pro redemptione captivorum instituisse creditur, tempore infidelium potestatis laborem et studium in componendam pacem et in christianos a servitutis iugo sublevandos alacriter impendens (1256).
 
*Monte Politiano in Etruria, beati Bartholomaei Pucci-Franceschi, presbyteri ex Ordine Minorum, qui, uxorem filiosque et divitias pro Dei amore relinquens, pauperculus Christi factus est (1330).

Londinii in Anglia, Beatorum Eduardi Jones et Antonii Middleton Presbyterorum et Martyrum, qui sub Elisabeth regina Prima propter sacerdotium ad ianuas domorum, quas habitabant, furcis suspensi sunt ferroque dissecti (1590). 

*In Quebeco Canadae provincia, Sancti Francisci de Montmorency-Laval Episcopi, qui sedem episcopalem illic constituit et quinquaginta fere annos ad confirmandam et augendam Ecclesiam in ingenti Americae Septemtrionalis regione usque ad sinum mexicanum totum animum intendit (1708). 

*Cairi in Aegypto, Beatae Mariae Catharinae Troiani Virginis e Tertio Ordine Sancti Francisci, quae, ex Italia in Aegyptum missa, novam familiam Sororum Franciscanarum Missionariarum ibidem 
fundavit (1887). 

*Romae, beatae Annae Rosae Gattorno, religiosae, quae, materfamilias, postquam vidua evasit, ad Dominum proximumque totam se devovit et Filias Sanctae Annae Matris Mariae Immaculatae instituit, summa ope in aegrotos, infirmos et inermem infantiam enitens, in quorum vultu Chrisotum pauperem contemplabatur (1900). 
 
qui, e Polonia more militari a persecutoribus humanae dignitatis invasa vi deducti, in castris detentionis Dachani mortifero vapore inquinati pro Christi fide vitam fuderunt (1942).   

V. Et álibi aliórum plurimórum sanctórum Mártyrum et Confessórum, atque sanctárum Vírginum.
R. Deo grátias.

In the Old English Martyrology Saint Eadberht is eulogised, as in the Roman Martyrology.

LDVMMartyrologium 2004 Pridie Nonas Maii

1. Commemoratio sancti Lucii Cyrenei, qui in Actibus Apostolorum inter prophetas et doctores Ecclesiae, quae erat Antiochiae, adnumeratur (s I). 

2. Lambaesi in Numidia, sanctorum martyrum Mariani, lectoris, et Iacobi, diaconi, quorum prior, cum iampridem infestationes decianae persecutionis in confessione Christi vicisset, iterum cum carissimo collega tentus est et ambo, post dura supplicia, divina gratia confortati, novissime cum multis aliis gladio consummati sunt (c 259).
 
3. Mediolani in Liguria, sancti Venerii, episcopi, qui sancti Ambrosii fuit discipulus et diaconus, Africae episcopis clericos misit adiutorium et sancto Ioanni Chrysostomo exsuli subvenit (409). 
 
4. Romae, sanctae Benedictae, virginis, quae, sanctimonialis, narrante Gregorio papa Magno, trigesima die post mortem sanctae Gallae, cui maxime prae ceteris dilecta erat, in Deo, sicut ipsa depoposcerat, quievit (s VI).
 
5. Lindisfarnae in Northumbria, sancti Eadberti, episcopi, qui sancto Cuthberto successit et scientia Scripturarum praeceptorumque caelestium observantia ac praesertim elemosynarum largitate enituit (698). 

6. Barcinone in Hispania, sancti Petri Nolasco, presbyteri, qui, una cum sancto Raymundo de Penyafort et Iacobo Aragoniae rege Primo, Ordinem Beatae Mariae de Mercede pro redemptione captivorum instituisse creditur, tempore infidelium potestatis laborem et studium in componendam pacem et in christianos a servitutis iugo sublevandos alacriter impendens (1256).
 
7*. Monte Politiano in Etruria, beati Bartholomaei Pucci-Franceschi, presbyteri ex Ordine Minorum, qui, uxorem filiosque et divitias pro Dei amore relinquens, pauperculus Christi factus est (1330). 

Londinii in Anglia, beatorum Eduardi Jones et Antonii Middleton, presbyterorum et martyrum, qui sub Elisabeth regina Prima propter sacerdotium ad ianuas domorum, quas habitabant, furcis suspensi sunt ferroque dissecti (1590). 

*In Quebeco Canadae provincia, beati Francisci de Montmorency-Laval, episcopi, qui sedem episcopalem illic constituit et quinquaginta fere annos ad confirmandam et augendam Ecclesiam in ingenti Americae Septemtrionalis regione usque ad sinum mexicanum totum animum intendit (1708). 

*Cairi in Aegypto, beatae Mariae Catharinae Troiani, virginis e Tertio Ordine Sancti Francisci, quae, ex Italia in Aegyptum missa, novam familiam Sororum Franciscanarum Missionariarum ibidem 
fundavit (1887). 

11 *. Romae, beatae Annae Rosae Gattorno, religiosae, quae, materfamilias, postquam vidua evasit, ad Dominum proximumque totam se devovit et Filias Sanctae Annae Matris Mariae Immaculatae instituit, summa ope in aegrotos, infirmos et inermem infantiam enitens, in quorum vultu Chrisotum pauperem contemplabatur (1900). 
 
12*. Prope Monachium Bavariae in Germania, beatorum Henrici Kaczorowski et Casimiri Gostynski, presbyterorum et martyrum, qui, e Polonia more militari a persecutoribus humanae dignitatis invasa vi deducti, in castris detentionis Dachani mortifero vapore inquinati pro Christi fide vitam fuderunt (1942). 

Martyrologium castellanum Pridie Nonas Maii

1. Conmemoración de san Lucio de Cirene, a quien el libro de los Hechos de los Apóstoles nombra entre los profetas y doctores de la Iglesia de Antioquía (s. I).

2. En Lambesa, de Numidia (hoy Argelia), santos mártires Mariano, lector, y Jacobo, diácono. El primero de ellos, después de haber superado con anterioridad por su fe en Cristo diversas pruebas en la persecución desencadenada por Decio, fue detenido de nuevo junto con su querido compañero, y ambos, al cabo de soportar crueles suplicios, confortados con la gracia de Dios fueron muertos a espada en compañía de otros muchos (c. 259).

3. En Milán, de la Liguria (hoy Italia), san Venerio, obispo, discípulo y diácono de san Ambrosio, que acudió en ayuda de los obispos africanos enviándoles clérigos y favoreció a san Juan Crisóstomo en su destierro (409).

4. En Roma, santa Benita, virgen y monja romana, de la cual san Gregorio I Magno cuenta que descansó en el Señor, tal como ella misma había pedido con insistencia, a los treinta días de la muerte de santa Gala, quien la amaba de una manera especial por encima de las demás (s. VI).

5. En Lindisfarne, de Northumbria, en Inglaterra, san Eadberto, obispo, sucesor de san Cutberto, que brilló por su conocimiento de las Escrituras, por su observancia de los preceptos divinos y especialmente por sus generosas limosnas (698).

6*. En Montepulciano, en la Toscana, beato Bartolomé Pucci-Franceschi, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores, quien, impulsado por su amor a Dios, dejó a su mujer, a sus hijos y riquezas, haciéndose pobre de Cristo (1330).

7*. En Londres, en Inglaterra, beatos Eduardo Jones y Antonio Middleton, presbíteros y mártires, los cuales, durante el reinado de Isabel I, por su condición de sacerdotes fueron ahorcados y descuartizados ante su propia casa (1590).

8*. En Quebec, en el dominio de Canadá, beato Francisco de Montmorency-Laval, obispo, quien estableció su sede episcopal en aquella ciudad y desde allí, durante casi cincuenta años, se dedicó con todas sus fuerzas a confirmar y acrecentar la Iglesia en aquella vasta región de América del Norte, llegando incluso hasta el golfo de México (1708).

9*. En El Cairo, en Egipto, beata María Catalina Troiani, virgen de la Tercera Orden de San Francisco, que desde Italia fue enviada a Egipto, en donde fundó una nueva familia de Hermanas Franciscanas Misioneras (1887).

10*. En Roma, beata Ana Rosa Gattorno, religiosa, que era madre de familia, pero, al quedar viuda, lo dejó todo y se entregó totalmente a Dios y al prójimo, fundando las Hijas de Santa Ana, Madre de María Inmaculada, brillando por la gran labor que realizó en favor de los enfermos, los débiles y los niños desamparados, en cuyo rostro contemplaba a Cristo pobre (1900).

11*. Cerca de Munich, de Baviera, en Alemania, beatos Enrique Kaczorowski y Casimiro Gostynski, presbíteros y mártires, que en la invasión de Polonia fueron hechos prisioneros por los perseguidores de la dignidad humana y conducidos al campo de concentración de Dachau, donde, por su fe en Cristo, exhalaron el último suspiro en las cámaras de gas (1942).

Martyrologium gallicanum Pridie Nonas Maii

Martyrologium italianum Pridie Nonas Maii

I santi del 06 Maggio 2023

San PIETRO NOLASCO   Fondatore dei Mercedari

Carcassona, Francia, 1182/9 circa – Barcellona, Spagna, 13 maggio 1249
Era di nobile famiglia e, a Barcellona, commosso dalla condizione degli schiavi dei Mori, ne riscattò centinaia con il proprio denaro, coinvolgendo in quest'opera molte altre persone. Aiutato anche da re Giacomo I e dal vescovo di Barcellona, fondò poi l'Ordine di santa Maria della Misericordia o della Mercede che aveva come scopo la liberazione e la redenzione degli schiavi. Adottò la regola agostiniana con un quarto voto, quello di offrirsi prigionieri al posto di un cristiano in pericolo d'i...
www.santiebeati.it/dettaglio/32550

San PROTOGENE DI HARRAN   Vescovo
www.santiebeati.it/dettaglio/94740

San VENERIO DI MILANO   Vescovo
m. 409
www.santiebeati.it/dettaglio/52010

Santa BENEDETTA DI ROMA   Vergine
sec. VI
www.santiebeati.it/dettaglio/52020

Sant' EDBERTO DI LINDISFARNE   Vescovo
† 6 maggio 698
www.santiebeati.it/dettaglio/52030

San LUCIO DI CIRENE   Vescovo
sec. I-II
Commemorato da S. Luca negli Atti degli Apostoli come vescovo di Cirene, di lui si sa pochissimo. Si celebra oggi il più antico e il più sconosciuto fra i numerosi santi di nome Lucio. Il Martirologio Romano ci dice che presso la Chiesa di Antiochia vi erano “ profeti e dottori “ fra cui Barnaba, Simeone, soprannominato Niger, Lucio di Cirene, Manaèn, compagno d’infanzia di Erode Tetrarca, e Saulo. Questi cinque profeti, secondo gli esegeti della Bibbia di Gerusalemme, rappresentavano il governo della Chiesa di Ant...
www.santiebeati.it/dettaglio/52050

Santa INNEEN   Vergine irlandese
VI sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/97888

Santa SENNARA   Vedova gallese
www.santiebeati.it/dettaglio/96936

San FRANCESCO DE MONTMORENCY-LAVAL   Vescovo
Montigny-sur-Avre, Francia, 30 aprile 1623 - Québec, Canada, 6 maggio 1708
Nato a Montigny-sur-Avre nel 1623 in una delle famiglie più in vista della Francia, François de Montmorency-Laval fu allievo dei Gesuiti nel collegio di La Flèche. A otto anni e mezzo ricevette la tonsura, poi entrò nel collegio di Clermont per completare gli studi di teologia. Fu ordinato sacerdote nel 1647 perché, alla morte del padre e dei due fratelli, era diventato il capofamiglia. Dopo un anno a Parigi, divenne canonico e vicario generale di Évreux. Sei anni dopo venn...
www.santiebeati.it/dettaglio/91844

Santi MARIANO E GIACOMO   Martiri di Lambesa
Martiri a Cirta e Lambesa (Numidia) nel 259
Scampati alla persecuzione di Decio, i due giovani chierici cristiani Mariano e Giacomo – il primo diacono e il secondo lettore – subiscono il martirio nel 259 a Lambèse, in Numidia, l’attuale Algeria, di cui erano originari. A tradirli, l’esortazione ai compagni a restare saldi nella fede.  ...
www.santiebeati.it/dettaglio/92633

Beata MARIA CATERINA TROIANI   Vergine e fondatrice
Giuliano di Roma, Frosinone, 19 gennaio 1813 - Il Cairo, Egitto, 6 maggio 1887
Costanza Troiani,fondatrice delle Francescane Missionarie d’Egitto, che dal 1950 assunsero il nome di Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria, nacque a Giuliano di Romail 19 gennaio 1813. Rimasta orfana della madre fu accolta nel 1816 tra le Monache della Carità di Santa Chiara dove ne vestì l’abito nel 1829. Su consiglio di Mons. Guasto, Vicario apostolico d’Egitto, con altre quattro religiose partì alla volta del Cairo per fondare un pen...
www.santiebeati.it/dettaglio/91679

Beata JUTTA (GIUDITTA) DI SANGERHAUSEN   Vedova
Sangerhausen (Turingia), XIII sec. – Kulmsee (Prussia), 6 maggio 1255
www.santiebeati.it/dettaglio/92219

Beato BARTOLOMEO PUCCI-FRANCESCHI   Sacerdote dei Frati Minori
Montepulciano, Siena, seconda metà XIII secolo - 6 maggio 1330
Nacque a Montepulciano nella seconda metà del XIII secolo. Di famiglia nobile, sposò la figlia del Capitano Tommaso del Pecora, Millia, da cui ebbe quattro figli. Nel 1290, quando i figli raggiunsero la maggiore età, Bartolomeo poté abbracciare la vocazione religiosa entrando nell’Ordine dei Minori del convento cittadino di San Francesco. Da ricco si fece povero, per amore di Cristo, e se molti lo ammiravano dovette però soppo...
www.santiebeati.it/dettaglio/52040

Beati ENRICO KACZOROWSKI E CASIMIRO GOSTYNSKI   Sacerdoti e martiri
† Dachau, Germania, 6 maggio 1942
Questi due sacerdoti polacchi condivisero il martirio nel campo di concentramento tedesco di Dachau il 6 maggio 1942, vittime del nazismo. Furono beatificati da Giovanni Paolo II a Varsavia (Polonia) il 13 giugno 1999 con altri 106 martiri polacchi. Il Beato Enrico Kaczorowski è tra i 108 martiri polacchi beatificati da Giovanni Paolo II nel 1999 a Varsavia: tutti vittime dell'odio nazista. Enrico Kaczorowski nacque il 10 ottobre 1888 a Briezwienna, in Polonia; a 20 anni entrò nel seminario di Wlocla...
www.santiebeati.it/dettaglio/91469

Beati EDOARDO JONES E ANTONIO MIDDLETON   Martiri
m. 1590
www.santiebeati.it/dettaglio/52060

Beata ANNA ROSA GATTORNO   Vedova, Terziaria Francescana, Fondatrice
Genova, 14 ottobre 1831 - Roma, 6 maggio 1900
Nata a Genova nel 1831 da famiglia agiata, a 21 anni si sposò e si trasferì a Marsiglia. Una serie di tracolli economici e disgrazie, culminate con la morte del marito, la segnarono profondamente. Così si fece strada una nuova vocazione. Sotto la guida del confessore, don Giuseppe Firpo, emise i voti come terziaria francescana. Si dedicò ai poveri e ai figli delle operaie, mantenendo con sé anche i propri. A Piacenza iniziò una nuova famiglia religiosa, la Figlie di Sant'An...
www.santiebeati.it/dettaglio/90016

Beato PONZIO DE BARELLIS   Mercedario
† Tolosa, Francia, 17 ottobre 1364
Originario di Tolosa (Francia), il Beato Ponzio de Barellis, era dottore in legge. Successe al Beato Domenico Serrano come Maestro Generale dell’Ordine Mercedario, nominato dal Papa Clemente VI° in agosto o settembre del 1348, fu molto attivo, nonostante che in Europa la peste nera facesse strage e avesse interrotto l’aumento numerico dei mercedari riportandoli a quanti erano, più o meno nel 1317. Durante il suo generalato furono redenti 1600 schiavi; realizzò notevoli opere di restauro e costruzioni di conventi. F...
www.santiebeati.it/dettaglio/94131

Beati PIETRO DE TORNAMIRA E GUGLIELMO TANDI   Mercedari
Mercedari del convento di San Michele del Monte in Saragozza (Spagna), i Beati Pietro de Tornamira e Guglielmo Tandi, redentori nella città di Granada, liberarono 212 schiavi e con la loro evangelizzazione condussero molti infedeli a Cristo. Finché colmi di buone opere il Signore li chiamò nel suo regno.L’Ordine li festeggia il 6 maggio....
www.santiebeati.it/dettaglio/94138

Beato PIETRO I DI TARANTASIA   Vescovo
m. 1140
www.santiebeati.it/dettaglio/92371

 

+ + +


sub Adolpho tyranno, sub Domitiano, Festa Doctorum Ecclesiae, Sanctus Ignatius scripsit

Comments