The Roman Martyrology for tomorrow the 4th day before the Nones of June

Quarto Nonas Iúnii Luna tértia décima Anno Dómini 2023

A Lugdúni, in Gállia, Sanctórum Mártyrum Pothíni Epíscopi, Sancti Diáconi, Vétii, Epagáthi, Maturi, Póntici, Bíblidis, Attali, Alexándri et Blandínæ, cum áliis multis; quorum fórtia et iteráta certámina, témpore Marci Aurélii Antoníni et Lúcii Veri, Ecclésiæ Lugdunénsis epístola, ad Ecclésias Asiæ et Phrýgiæ scripta, recénset. In his sancta Blandína, sexu infírmior, córpore imbecíllior, conditióne deiéctior, diuturnióra et acerbióra certámina súbiens, et fortis adhuc pérmanens, gládio iuguláta, céteros secúta est, quos hortabátur ad palmam (177).

R Lugduni in Gallia, Sanctorum Martyrum Pothini, Episcopi, et Blandinae cum quadraginta et sex sociis, quorum fortia et iterata certamina, tempore Marci Aurelii imperatoris, Ecclesiae Lugdunensis epistula ad Ecclesias Asiae et Phrygiae scripta recenset. In his Pothinus episcopus nonagenarius, in carcerem profectus, paulo post spiritum reddidit; alii pariter in carcere occubuerunt, alii vero ante innumera milia hominum ad spectaculum congregatorum in medio arenae statuti: qui cives romani reperti essent, capite plectebantur, ceteri vero bestiis tradebantur. Novissime Blandina, in diuturniora et acerbiora certamina data, gladio denique iugulata, quos ad palmam hortabatur, ceteros secuta est. Quorum nomina: sancti Zacharias presbyter, Vetius Epagatus, Macarius, Asclibiades, Silvius, Primus, Ulpius, Vitalis, Comminus, October, Philomenus, Geminus, Iulia, Albina, Grata, Aemilia, Potamia, Pompeia, Rodana, Biblis, Quartia, Materna, Helpis, Sanctus diaconus, Maturus neophytus, Attalus pergamenus, Alexander phrygius, Ponticus, Istus, Aristeus, Cornelius, Zosimus, Titus, Iulius, Zoticus, Apollonius, Geminianus, Iulia altera, Ausona, Aemilia altera, Iamnica, Pompeia altera, Domna, Iusta, Trophima, Antonia (177).

A In Campánia Sancti Erásmi [Elme] Epíscopi et Mártyris. Hic, sub Diocletiáno Augústo, primum plumbátis cæsus, deínde fústibus gráviter mactátus, post resína, súlphure, plumbo, pice, cera oleóque perfúsus, illǽsus appáruit; deínde Fórmiis, sub Maximiáno, divérsis atque immaníssimis supplíciis íterum tortus, sed ad confirmándum céteros a Deo servátus; tandem, vocánte Dómino, martýrio clarus, sancto fine quiévit. Ipsíus autem corpus Caiétam póstea translátum est (301/303).

R Formiis in Campania, Sancti Erasmi [Elme] Episcopi et Martyris (301/303).
 
A Romæ natális sanctórum Mártyrum Marcellíni Presbýteri, et Petri Exorcístæ, qui, sub Diocletiáno, cum multos in cárcere ad fidem erudírent, ídeo, post dira víncula et plúrima torménta, a Seréno Iúdice decolláti sunt in loco qui dicebátur Silva Nigra; quæ deínde, in honórem Sanctórum, commutáto nómine, Silva Cándida appelláta est. Horum córpora in crypta, iuxta sanctum Tibúrtium, sepúlta sunt; eorúmque sepúlcrum sanctus Dámasus Papa vérsibus póstea exornávit (c 304).

R Sanctorum martyrum Marcellini, presbyteri, et Petri, exorcistae, qui, ut sanctus Damasus papa refert, persecutione Diocletiani imperatoris saeviente, capite damnati ad locum supplicii 
in mediis sentibus ducti sunt et, ut corpora omnibus occulta manerent, suis ipsis manibus sibi sepulcrum fodere iussi sunt, sed pia femina Lucilla Romae via Labicana in coemeterio ad Duas Lauros sancta eorum membra composuit (c 304).

In civitate Astorga in Hispania, Sancti Dictini Episcopi, que defendió con firmeza la sana doctrina cristiana (s. V).

In civitate Girona in Hispaniae regione Tarragonense, natalis sanctorum Germani, Paulini, Justi, et Sicii martyrum (s. inc.).

A In ínsula Proconnéso, in Propóntide, sancti Nicéphori, Epíscopi Constantinopolitáni, qui, paternárum traditiónum propugnátor acérrimus, pro cultu sanctárum Imáginum se Leóni Arméno, Imperatóri Iconoclástæ, constánter oppósuit; a quo mulctátus exsílio, ibídem, cum per quatuórdecim annos longum duxísset martýrium, migrávit ad Dóminum (629).

R Apud Bosphorum in Propontide, transitus sancti Nicephori, episcopi Constantinopolitani, qui, paternarum traditionum propugnator acerrimus, pro cultu sacrarum Imaginum Leoni Armeno imperatori iconoclastae constanter se opposuit; a quo sede pulsus et in monasterio diu relegatus, aequo animo ad Dominum migravit (629).

Romae apud sanctum Petrum, sancti Eugenii Papae Primi et Confessoris, qui sancto Martino martyri successit (657).  

*Aquis Statiellis [Acqui] in Subalpinis [Piedmont], Sancti Guidonis [Guy] Episcopi (1070).
 
A Trani, in Apúlia, Sancti Nicolái Peregríni Confessóris, cuius mirácula in Concílio Románo, cui beátus Urbánus Papa Secúndus prǽfuit, recitáta sunt (1094). 

R Trani in Apulia, Sancti Nicolai, qui, peregrinus, e Graecia ortus regionem percurrebat crucem manu gerens et sine intermissione orans: Kyrie eleison (1094).
 
En la localidad de Ortega, en región de Burgos, memoria de san Juan, presbítero, quien, después de haber visitado los Santos Lugares de Jerusalén, dedicó su vida a atender a los peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela (1163).

*Sandomirii ad Vistulam flumen in Polonia, Beatorum Martyrum Sadochi Presbyteri et sociorum ex Ordine Praedicatorum, qui, ut 
fertur, a Tartaris necati sunt, dum antiphonam canebant Salve Regina, ipsam Matrem Vitae in extremis salutantes (1260).

In urbe Au Thi in Tunquino, Sancti Dominici Ninh Martyris, qui, iuvenis agricola, cum crucem Salvatoris obterere noluisset, et cum sociis, cervicibus abscissis sub Tu Duc imperatore passi sunt (1862). 

V. Et álibi aliórum plurimórum sanctórum Mártyrum et Confessórum, atque sanctárum Vírginum.

R. Deo grátias.

In the Old English Martyrology, Saint Erasmus is eulogised today, as he is likwise in the Roman Martyrology. LDVMQuarto Nonas Iunii

Sanctorum martyrum Marcellini, presbyteri, et Petri, exorcistae, qui, ut sanctus Damasus papa refert, persecutione Diocletiani imperatoris saeviente, capite damnati ad locum supplicii in mediis sentibus ducti sunt et, ut corpora omnibus occulta manerent, suis ipsis manibus sibi sepulcrum fodere iussi sunt, sed pia femina Lucilla Romae via Labicana in coemeterio ad Duas Lauros sancta eorum membra composuit (c 304). 

2. Lugduni in Gallia, sanctorum martyrum Pothini, episcopi, et Blandinae cum quadraginta et sex sociis, quorum fortia et iterata certamina, tempore Marci Aurelii imperatoris, Ecclesiae Lugdunensis 
epistula ad Ecclesias Asiae et Phrygiae scripta recenset. In his Pothinus episcopus nonagenarius, in carcerem profectus, paulo post spiritum reddidit; alii pariter in carcere occubuerunt, alii vero ante innumera milia hominum ad spectaculum congregatorum in medio arenae statuti: qui cives romani reperti essent, capite plectebantur, ceteri vero bestiis tradebantur. Novissime Blandina, in diuturniora et acerbiora certamina data, gladio denique iugulata, quos ad palmam hortabatur, ceteros secuta est. Quorum nomina: sancti Zacharias presbyter, Vetius Epagatus, Macarius, Asclibiades, Silvius, Primus, Ulpius, Vitalis, Comminus, October, Philomenus, Geminus, Iulia, Albina, Grata, Aemilia, Potamia, Pompeia, Rodana, Biblis, Quartia, Materna, Helpis, Sanctus diaconus, Maturus neophytus, Attalus pergamenus, Alexander phrygius, Ponticus, Istus, Aristeus, Cornelius, Zosimus, Titus, Iulius, Zoticus, Apollonius, Geminianus, Iulia altera, Ausona, Aemilia altera, Iamnica, Pompeia altera, Domna, Iusta, Trophima, Antonia (177).
 
3. Formiis in Campania, sancti Erasmi, episcopi et martyris (c 303). 

4. Romae apud sanctum Petrum, sancti Eugenii papre Primi, qui sancto Martino martyri successit (657). 

5. Apud Bosphorum in Propontide, transitus sancti Nicephori, episcopi Constantinopolitani, qui, paternarum traditionum propugnator acerrimus, pro cultu sacrarum Imaginum Leoni Armeno imperatori iconoclastae constanter se opposuit; a quo sede pulsus et in monasterio diu relegatus, aequo animo ad Dominum migravit (629). 

6*. Aquis Statiellis in Subalpinis, sancti Guidonis, episcopi (1070).
 
7. Trani in Apulia, sancti Nicolai, qui, peregrinus, e Graecia ortus regionem percurrebat crucem manu gerens et sine intermissione orans: Kyrie eleison (1094).
 
8*. Sandomirii ad Vistulam flumen in Polonia, beatorum martyrum Sadochi, presbyteri, et sociorum ex Ordine Praedicatorum, qui, ut fertur, a Tartaris necati sunt, dum antiphonam canebant Salve Regina, ipsam Matrem Vitae in extremis salutantes (1260).

9. In urbe Au Thi in Tunquino, sancti Dominici Ninh, martyris, qui, iuvenis agricola, cum crucem Salvatoris obterere noluisset, cervicibus abscissis sub Tu Duc imperatore passus est (1862). 

10. En la ciudad de Astorga, en Hispania, san Dictino, obispo, que defendió con firmeza la sana doctrina cristiana (s. V).

11. En la ciudad de Girona, en la Hispania Tarraconense, memoria de los santos Germán, Paulino, Justo y Sicio mártires (s. inc.).

12. En la localidad de Ortega, en región de Burgos, memoria de san Juan, presbítero, quien, después de haber visitado los Santos Lugares de Jerusalén, dedicó su vida a atender a los peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela (1163).

Quarto Nonas Iunii

Santos mártires Marcelino, presbítero, y Pedro, exorcista, de los cuales el papa san Dámaso cuenta que, en la persecución bajo Diocleciano, fueron condenados a muerte, y conducidos al lugar del
suplicio, que estaba lleno de zarzales, después de obligarles a cavar su propia tumba fueron degollados y enterrados, para que no quedase su sepultura, pero, más tarde, una piadosa mujer llamada Lucila trasladó sus restos a Roma, en la vía Labicana, en el cementerio llamado «ad Duas Lauros» (c. 304).

2. En Lyon, en la Galia, santos mártires Potino, obispo, y Blandina, junto con cuarenta y seis compañeros, de quienes la carta de la Iglesia de Lyon a las Iglesias de Asia y Frigia cuenta con detalle su valeroso y repetido certamen, en tiempo del emperador Marco Aurelio. El obispo Potino, ya nonagenario, al poco tiempo de ser encarcelado falleció, algunos otros también murieron en la cárcel, mientras que los restantes fueron expuestos como espectáculo en el anfiteatro, ante miles de personas, donde los que eran ciudadanos romanos fueron degollados y los demás entregados a las fieras, y por último Blandina, reservada para un combate más cruel y prolongado, después de alentar a sus compañeros les siguió al ser degollada. Estos son los nombres: Zacarías, presbítero, Vecio Epagato, Macario, Asclibíades, Silvio, Primo, Ulpio, Vital, Comino, Octubre, Filomeno, Gemino, Julia, Albina, Grata, Emilia, Potamia, Pompeya, Rodana, Biblis, Quarcia, Materna, Helpis; Santo, diácono; Maturo, neófito; Atalo de Pérgamo, Alexander de Frigia, Pontico, Justo, Aristeo, Cornelio, Zosimo, Tito, Julio, Zotico, Apolonio, Geminiano, otra Julia, Ausona, otra Emilia, Jamnica, otra Pompeya, Domna, Justa, Trófima y Antonia. (177).

3. En Formia, de la Campania, san Erasmo, obispo y mártir (c. 303).

4. En Roma, en la basílica de San Pedro, san Eugenio I, papa, que sucedió a san Martín, mártir (657).

5. En el Bósforo, de la Propóntide, muerte de san Nicéforo, obispo de Constantinopla, quien, propugnador acérrimo de las tradiciones paternas, se opuso con decisión al emperador iconoclasta León el Armenio, defendiendo el culto de las sagradas imágenes. Expulsado de su sede y encerrado mucho tiempo en un monasterio, entregó su alma a Dios (629).

6*. En Acqui, del Piamonte, san Guido, obispo (1070).

7*. En Trani, de la Apulia, san Nicolás, peregrino, que, natural de Grecia, recorría toda la región llevando un crucifijo en la mano y repitiendo incensantemente: «Señor, ten piedad» (1094).

8*. En Sandomierz, junto al río Vístula, en Polonia, beatos Sadoc, presbítero, y sus compañeros de la Orden de Predicadores, mártires, que, según la tradición, fueron víctimas de los tártaros mientras cantaban la Salve Regina, saludando al final de su existencia a la Madre de la Vida (1260).

9. En la ciudad de Au Thi, en Tonquín, santo Domingo Ninh, mártir, joven agricultor que, por no querer pisotear la cruz, fue degollado en tiempo del emperador Tu Duc (1862).

10. En la ciudad de Astorga, en Hispania, san Dictino, obispo, que defendió con firmeza la sana doctrina cristiana (s. V).

11. En la ciudad de Girona, en la Hispania Tarraconense, memoria de los santos Germán, Paulino, Justo y Sicio mártires (s. inc.).

12. En la localidad de Ortega, en región de Burgos, memoria de san Juan, presbítero, quien, después de haber visitado los Santos Lugares de Jerusalén, dedicó su vida a atender a los peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela (1163).

Quarto Nonas Iunii

Comments