The Roman Martyrology for the Ides of April

Idibus Aprilis Luna vicésima secúnda Anno Dómini 2023

Luna quarta Anno Dómini 2024

primo 1570 1960 Hispali [Sevilla], in Hispania, sancti Hermenegildi Martyris, qui fuit filius Leovigildi, Regis Visigothorum Ariani; atque ob catholicae fidei confessionem conjectus in carcerem, et, cum in solemnitate Paschali Communionem ab Episcopo Ariano accipere noluisset, perfidi patris jussu securi percussus est, ac regnum caeleste pro terreno Rex et Martyr intravit (586).   

primo recentior Sancti Martini papae Primi, martyris, qui haeresim monothelitarum in Synodo Lateranensi damnavit, dein, iussu Constantis imperatoris Secondi, ab exarcho Calliopa impetu facto in basilicam Lateranensem, a sede sua abreptus est et Constantinopolim perductus, ubi in ergastulo artissima custodia iacuit, tandem in Chersonesum relegatus, ubi, post circiter duos annos,  tribulationum finem atque aeternam coronam assecutus est (656).

Romae, in persecutione Marci Antonini Veri et Lucii Aurelii Commodi, passio sancti Justini, Philosophi et Martyris; qui, cum secundum librum pro religionis nostrae defensione praefatis Imperatoribus porrexisset, eamque ibidem disputando strenue propugnasset, Crescentis Cynici, cujus vitam et mores nefarios redarguerat, insidiis accusatus quod Christianus esset, remunerationem linguae fidelis, martyrii munus accepit. Ipsius tamen festum sequenti die recolitur (c 165 tr). 

Pergami, in Asia, in eadem persecutione, natalis sanctorum Martyrum Carpi, Thyatirensis Episcopi; Papyli Diaconi, et Agathonicae, ejusdem Papyli sororis et optimae feminae, atque Agathodori, eorum famuli, aliorumque multorum. Hi omnes, post varios cruciatus, pro beatis confessionibus martyrio coronati sunt (s II ).

Dorostori, in Mysia inferiore, passio sanctorum Maximi, Quinctiliani et Dadae, in persecutione Diocletiani (a 305 tr).

Ravennae in Flaminia, sancti Ursi, episcopi, qui sedem episcopalem Classi in civitatem transtulit, ecclesiam cathedralem sub titulo sanctae Anastasis die Paschatis dedicavit et eadem die alicuius anni insequentis ipse ad gloriam resurrectionis migravit (c 425). 

*In monasterio Sanctae Mariae de Capella prope Vastum in pago Galliae Boloniensi [La Capelle près de Wast, au pays de Boulogne], Beatae Idae, quae, vidua Eustachii comitis Boloniensis, liberalitate in pauperes et zelo decoris Domus Dei enituit (1113). 

*Meneviae [Saint Davids] in Cambria, Sancti Caradoci Presbyteri et Eremitae, qui regiam reliquit aulam, ubi harpa canebat, cum canes vidit magis quam homines illic amari, et a Teliavo abbate Deo servire didicit (1124). 

*In monasterio Fontis Avellanae in Umbria, beati Albertini, eremitae et prioris coetus eremitarum, qui solitudinem honoribus anteposuit et civitates inter se inimicitias gerentes conciliare studuit (c 1290).

*In monasterio Cisterciensi Vallis Rosarum in Brabantia, Beatae Idae Virginis [et hic] quae multa a patre passa est, antequam vitam religiosam ingrederetur, et vitae austeritate Christum patientem in corpore suo imitata est (1260? 1294?). 
 
*Tiffani Tiberini in Umbria, beatae Margaritae, virginis e Sororibus de Poenitentia Sancti Dominici, quae, caeca nata, deformis et abiecta, nomini Iesu tamen semper corde confisa est (1320). 

*Roffae [Rochester] in Anglia, Beatorum Francisci Dickenson et Milonis Gerard Presbyterorum et Martyrum, qui a Collegio Anglorum Remensi in patriam reversi, ut ministerium sacerdotalem clandestine ibidem profiterentur, simul sub Elisabeth regina Prima laqueo suspensi sunt aliisque atrocibus cruciatibus affecti (1590). 

*Eboraci [York] item in Anglia, Beatorum Ioannis Lockwood et Eduardi Catherick Presbyterorum et Martyrum sub Carolo rege Primo, quorum prior, octoginta septem annos natus et iam bis capitis sententiae propter sacerdotium elapsus, socium iuniorem et conflictatum ad patibulum praecedere voluit, ut eum ad gloriosum martyrium incitaret (1642). 

*In Henoseos insula in Oceano Indico, beati Scubilionis (Ioannis Bernardi) Rousseau, religiosi ex Instituto Fratrum Scholarum Christianarum, qui indefesse pueros erudivit et pauperibus adiutorium servisque spem praebuit (1867).
 
In pago Totoclan dicionis Guadalaiarensis in Mexico, Sancti Sabae Reyes Presbyteri et Martyris, qui pro Christo Sacerdote et universorum Rege in persecutione mexicana occubuit (1927).

V. Et álibi aliórum plurimórum sanctórum Mártyrum et Confessórum, atque sanctárum Vírginum.
R. Deo grátias.

In the Old English Martyrology there is no saint eulogised today, April 13.

LDVMMartyrologium recentior Idibus Aprilis

Sancti Martini papae Primi, martyris, qui haeresim monothelitarum in Synodo Lateranensi damnavit, dein, iussu Constantis imperatoris Secondi, ab exarcho Calliopa impetu facto in basilicam Lateranensem, a sede sua abreptus est et Constantinopolim perductus, ubi in ergastulo artissima custodia iacuit, tandem in Chersonesum relegatus, ubi, post circiter duos annos, tribulationum finem atque aeternam coronam assecutus est (656). 

2. Pergami in Asia, sanctorum martyrum Carpi, Thyatirensis episcopi, Papyli, diaconi, Agathonicae, eiusdem Papyli sororis, aliorumque multorum, qui pro beatis confessionihus martyrio coronati sunt (c s II). 

3. Ravennae in Flaminia, sancti Ursi, episcopi, qui sedem episcopalem Classi in civitatem transtulit, ecclesiam cathedralem sub titulo sanctae Anastasis die Paschatis dedicavit et eadem die alicuius anni insequentis ipse ad gloriam resurrectionis migravit (c 425).
 
4. Tarracone in Hispania, sancti Hermenegildi, martyris, qui, filius Leovigildi Visigothorum regis ariani, a sancto Leandro episcopo ad catholicam fidem conversus, cum desciscens ab imperio patris in carcerem reclusus esset quod ab ariano episcopo paschalis festivitatis die communionem recipere noluisset, ipsius patris iussu securi percussus occubuit (586). 

5*. In monasterio Sanctae Mariae de Capella prope Vastum in pago Galliae Boloniensi, beatae Idae, quae, vidua Eustachii comitis Boloniensis, liberalitate in pauperes et zelo decoris Domus Dei enituit (1113). 

6*. Meneviae in Cambria, sancti Caradoci, presbyteri et eremitae, qui regiam reliquit aulam, ubi harpa canebat, cum canes vidit magis quam homines illic amari, et a Teliavo abbate Deo servire didicit (1124). 

8*. In monasterio Fontis Avellanae in Umbria, beati Albertini, eremitae et prioris coetus eremitarum, qui solitudinem honoribus anteposuit et civitates inter se inimicitias gerentes conciliare studuit (c 1290).

7*. In monasterio Cisterciensi Vallis Rosarum in Brabantia, beatae Idae, virginis, quae multa a patre passa est, antequam vitam religiosam ingrederetur, et vitae austeritate Christum patientem in corpore suo imitata est (1294). 
 
9*. Tiffani Tiberini in Umbria, beatae Margaritae, virginis e Sororibus de Poenitentia Sancti Dominici, quae, caeca nata, deformis et abiecta, nomini Iesu tamen semper corde confisa est (1320). 

10*. Roffae in Anglia, beatorum Francisci Dickenson et Milonis Gerard, presbyterorum et martyrum, qui a Collegio Anglorum Remensi in patriam reversi, ut ministerium sacerdotalem clandestine ibidem profiterentur, simul sub Elisabeth regina Prima laqueo suspensi sunt aliisque atrocibus cruciatibus affecti (1590). 

11 *. Eboraci item in Anglia, beatorum Ioannis Lockwood et Eduardi Catherick, presbyterorum et martyrum sub Carolo rege Primo, quorum prior, octoginta septem annos natus et iam bis capitis sententiae propter sacerdotium elapsus, socium iuniorem et conflictatum ad patibulum praecedere voluit, ut eum ad gloriosum martyrium incitaret (1642). 

12*. In Henoseos insula in Oceano Indico, beati Scubilionis (Ioannis Bernardi) Rousseau, religiosi ex Instituto Fratrum Scholarum Christianarum, qui indefesse pueros erudivit et pauperibus adiutorium servisque spem praebuit (1867).
 
13. In pago Totoclan dicionis Guadalaiarensis in Mexico, sancti Sabae Reyes, presbyteri et martyris, qui pro Christo Sacerdote et universorum Rege in persecutione mexicana occubuit (1927).

Martyrologium castellanum Idibus Aprilis

San Martín I, papa y mártir, que condenó la herejía de los monoteletas en el Concilio de Letrán y, por orden del emperador Constante II, fue arrancado de su sede por el exarca Calíopa, que entró por la fuerza en la basílica de Letrán, enviando al Pontífice a Constantinopla y encerrándolo en una dura mazmorra bajo estrecha vigilancia, siendo por fin desterrado al Quersoneso, donde, después de unos dos años, concluyeron sus tribulaciones, alcanzando la corona eterna (656).

2. En Pérgamo, en Asia, santos mártires Carpo, obispo de Tiatira, Pápilo, diácono, Agatonica, hermana de Pápilo, y otros muchos, que, por la dicha de su confesión, fueron coronados con el martirio (s. II).

3. En Rávena, de la Flaminia, san Urso, obispo, que trasladó la sede
episcopal desde Classe a esa ciudad, dedicando la iglesia catedral, bajo el título de la santa Anástasis, el día de Pascua, y en la misma fecha, después de algunos años, emigró a la gloria de la resurrección (c. 425).

4. En Tarragona, en Hispania, san Hermenegildo, mártir, que siendo hijo de Leovigildo, rey arriano de los visigodos, fue convertido a la fe católica por san Leandro, obispo de Sevilla, y recluido en la cárcel por disposición de su padre al haberse negado a recibir la comunión de manos de un obispo arriano, el día de la fiesta de Pascua fue degollado por mandato de su propio padre (586).

5*. En el monasterio de Santa María de Capelle, cerca de Wast, en la región de Boulogne, en Francia, beata Ida, la cual, viuda de Eustaquio, conde de Boulogne, brilló por su liberalidad hacia los pobres y por su celo en el decoro de la casa de Dios (1113).

6*. En Menevia, de Cambria, en Gales, san Carádoco, presbítero y ermitaño, que siendo tañedor de arpa en el palacio real, al constatar que allí se quería más a los perros que a los hombres, decidió servir a Dios bajo la dirección del abad Teliavo (1124).

7*. En el monasterio de Fonte Avellana, en la Umbría, beato Albertini, ermitaño y prior de un grupo de eremitas, que antepuso la soledad a los honores y procuró conciliar las ciudades enemistadas entre sí (1294).

8*. En el monasterio cisterciense de Val-des-Roses, en Brabante, beata Ida, virgen, que desde joven sufrió por parte de su padre antes de entrar en la vida religiosa y, con la austeridad cotidiana, imitó en su cuerpo a Cristo sufriente (c. 1290).

9*. En Tiferno Tiberino, de la Umbría, beata Margarita, virgen de las Hermanas de la Penitencia de Santo Domingo, que, ciega de nacimiento, deforme y abandonada, siempre confió, sin embargo, en el nombre de Jesús (1320).

10*. En Rochester, en Inglaterra, beatos Francisco Dickenson y Milón Gerard, presbíteros y mártires, que, tras haberse formado en el Colegio de Reims de los Ingleses, regresaron a su patria para ejercer clandestinamente el ministerio sacerdotal, a causa de lo cual, durante el reinando Isabel I ambos fueron condenados a la horca y después descuartizados (1590).

11*. En York, también en Inglaterra, beatos Juan Lockwood y Eduardo Catherick, presbíteros y mártires en tiempo del rey Carlos I. El primero, de ochenta y siete años, que ya había sido condenado dos veces a la pena capital por ser sacerdote, quiso preceder en el patíbulo a su compañero más joven, que iba algo angustiado ante la muerte, para animarle al glorioso martirio (1642).

12*. En la isla de La Reunion, en el Océano Índico, beato Scubilión (Juan Bernardo), religioso del Instituto de las Escuelas Cristianas, el cual enseñó incansablemente a los niños y ofreció ayuda a los pobres y esperanza a los esclavos (1867).

13*. En la aldea de Totoclán, en la región de Guadalajara, en México, san Saba Reyes, presbítero y mártir, que, por Cristo Sacerdote y Rey del Universo, fue ejecutado durante la persecución mexicana (1927).

Martyrologium gallicanum Idibus Aprilis

Martyrologium italianum I santi del 13 Aprile 2023

San MARTINO I   Papa e martire - Memoria Facoltativa
Todi, VI sec. - Chersonea, Crimea, 16 settembre 655
Originario di Todi, Martino fu prete a Roma e in seguito apocrisario, cioè legato pontificio alla corte imperiale di Costantinopoli. Fu una buona preparazione per il futuro papa. All'epoca il dibattito teologico mirava a stabilire se Gesù aveva una o due volontà. In sintesi si riproponeva la domanda sulle due nature già affrontata al Concilio di Calcedonia. I padri conciliari avevano stabilito che Gesù aveva due nature per poter salvare pienamente l'uomo. Al contrario alcuni teolo...
www.santiebeati.it/dettaglio/26750

Sant' ERMENEGILDO   Principe visigoto, martire
† Tarragona, Spagna, 13 aprile 585
Vissuto nel VI secolo, era figlio di Leovigildo, il primo re di Spagna visigoto e, come tutti i visigoti, era seguace di Ario. Il suo matrimonio con una cattolica provocò tensioni a corte e il re esiliò Ermenegildo e sua moglie a Siviglia.. Qui, il giovane si convertì al cattolicesimo e tentò di sconfiggere il padre con l’aiuto dei Bizantini e degli Svevi. Gettato in carcere a Tarragona, rifiutò di ricevere la Comunione dalle mani di un vescovo ariano e per questo fu giustiz...
www.santiebeati.it/dettaglio/31850

San SABAS REYES SALAZAR   Sacerdote e martire
Cocula, Messico, 5 dicembre 1883 - Tototlán, Messico, 13 aprile 1927
Padre Sabás Reyes Salazar nacque a Cocula, in Messico, il 5 dicembre 1883. Ordinato sacerdote nel dicembre 1911, divenne viceparroco a Tototlán. Si occupò della formazione dei giovani, sia nell'insegnamento della catechesi sia nelle scienze, arti e mestieri e soprattutto nella musica. Durante la guerra civile messicana, quando nel 1927 ci fu il periodo più pericoloso per i sacerdoti, gli venne consigliato di lasciare Tatotlán, ma lui rispose: «Mi hanno lasciato qui e qui att...
www.santiebeati.it/dettaglio/90129

San GUINOCO   Vescovo
† 838 circa
www.santiebeati.it/dettaglio/97853

Sant' ALBERTINO DA MONTONE   Abate
Montone, 1250 (?) - Fonte Avellana, 13 aprile 1294
www.santiebeati.it/dettaglio/90691

Santi CARPO, PAPILO, AGATONICA E COMPAGNI   Martiri
m. Pergamo (Asia), 170 o 250 circa
www.santiebeati.it/dettaglio/92743

San MARZIO   Abate in Alvernia
www.santiebeati.it/dettaglio/91214

San MARICE   
www.santiebeati.it/dettaglio/90714

Santa MARGHERITA DA CITTà DI CASTELLO   Vergine, Terziaria domenicana
Metola, Urbino, 1287 - Città di Castello, Perugia, 13 aprile 1320
Margherita nacque cieca, a Metola, presso Mercatello sul Metauro, oggi in provincia di Pesaro-Urbino, da una famiglia della piccola nobiltà cittadina. I genitori, dopo aver chiesto invano il miracolo della guarigione, abbandonarono la bimba, che alcune donne del popolo raccolsero e ospitarono a turno. Più tardi fu allontanata da un monastero, perché la sua vita suonava come severo rimprovero a religiose dissipate e tiepide. Allora Margherita si rivolse al Terz'Ordine della penitenza di San Dome...
www.santiebeati.it/dettaglio/90763

San CARADOCO   Eremita nel Galles
www.santiebeati.it/dettaglio/49310

Sant' ORSO DI RAVENNA   Vescovo
† 13 aprile 425 ca.
www.santiebeati.it/dettaglio/93384

Beato ROLANDO RIVI   Seminarista, martire
San Valentino, Castellarano, Reggio Emilia, 7 gennaio 1931 – Piane di Monchio, Modena, 13 aprile 1945
www.santiebeati.it/dettaglio/92787

Beato GIOVANNI BERNARDO ROUSSEAU (FRATEL SCUBILIONE)   Religioso lasalliano
Annay-la-Côte, Borgogna, Francia, 22 marzo 1797 – Sainte-Marie, Isola de La Réunion, 13 aprile 1867
Giovanni Bernardo Rousseau (fratel Scubilione), nacque il 22 marzo 1797 ad Annay-la-Côte nella Borgogna, dipartimento dell'Yonne (Francia), primogenito dei quattro figli di un tagliapietre. Istruito dal parroco, nonostante le difficoltà causate dalla Rivoluzione, venne indirizzato all'Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane (Lasalliani), del quale condivideva l'ideale di dedicarsi all'educazione dei giovani. Dopo il noviziato a Parigi (nel 1822 aveva indossato l'abito religioso, prendendo il nome ...
www.santiebeati.it/dettaglio/92534

Beata IDA DI LOVANIO   Monaca a Val-des-Roses
Sec. XIII
www.santiebeati.it/dettaglio/92024

Beata IDA DI BOULOGNE   Contessa
1046 - 13 aprile 1113
Nata nel 1046, sposò il conte di Boulogne, al quale diede tre figli diventati illustri: Goffredo di Buglione, comandante della prima Crociata e conquistatore di Gerusalemme, di cui fu il primo re cristiano, Eustachio III che succedette al padre come conte di Boulogne e Baldovino, a sua volta re di Gerusalemme dopo il fratello; ebbe anche varie figlie. Si era sposata a 17 anni, per obbedire ai genitori; il marito non ostacolò mai la sua attività religiosa e la sua carità. Volle allattare essa stessa i figli ...
www.santiebeati.it/dettaglio/92025

Beati FRANCESCO DICKENSON E MILES GERARD   Martiri
† Rochester, Inghilterra, 13 aprile 1590
I sacerdoti Francis Dickenson e Miles Gerard, martiri inglesi, furono beatificati nel 1929.
www.santiebeati.it/dettaglio/49320

Beati GIOVANNI LOCKWOOD E EDOARDO CATHERICK   Martiri
† York, Inghilterra, 13 aprile 1642
Beatificati nel 1929.
www.santiebeati.it/dettaglio/49330

Beato GIACOMO (JACOPO) DA CERTALDO   Religioso
m. 1292
www.santiebeati.it/dettaglio/92623

Beato SERAFINO MORAZZONE   Sacerdote
Milano, 1 febbraio 1747 – Lecco, 13 aprile 1822
Parroco di Chiuso dal 1773 al 1822, fu confessore di Alessandro Manzoni, probabilmente fino al 1818, anno in cui la famiglia di Manzoni vendette la villa del Caleotto, ove soggiornava. Manzoni ne scrisse un vero panegirico in Fermo e Lucia, ove lo nominò esplicitamente, creando un anacronismo rispetto all'ambientazione seicentesca della storia narrata, interpretato dai commentatori come dovuto all'affetto e all'ammirazione dello scrittore verso questo religioso. Ne I promessi sposi il Manzoni toglierà...
www.santiebeati.it/dettaglio/95460

 

+ + +


Comments