The Roman Martyrology for the 13th day before the Kalends of April

Tertiodecimo Kalendas Aprilis Luna vicésima octáva Anno Dómini 2023

Luna nona Anno Dómini 2024

primo 1570 R 
In Asia item natalis sancti Archippi, qui beati Pauli Apostoli exstitit commilito, et cujus ipse in Epistola ad Philemonem et ad Colossenses meminit (s I).

primo 1960 In Iudǽa natális sancti Ióachim, patris immaculátæ Vírginis Genetrícis Dei Maríæ, Confessóris. Ipsíus tamen festum ágitur décimo séptimo Kaléndas Septémbris.

Antiochae in Syria, sanctorum Pauli, Cyrilli et aliorum, martyrum (s inc). 

Eodem die sanctorum Photinae Samaritanae, Joseph et Victoris filiorum, itemque Sebastiani Ducis, Anatolii, Photii, Photidis, Parasceves et Cyriacae germanarum; qui omnes, Christum confessi, martyrium sunt assecuti (s inc).

Amisi, in Paphlagonia, sanctarum septem mulierum, scilicet Alexandrae, Claudiae, Euphrasiae, Matronae, Julianae, Euphemiae et Theodosiae; quae in fidei confessione sunt caesae, easque secutae sunt Derphuta et soror ipsius (a 311).

*Metis [Metz] in Gallia Belgica, Sancti Urbicii Episcopi (c 450). 

*Bracarae [Braga] in Lusitania, Sancti Martini Episcopi, qui, e Pannonia oriundus, primum sedem Dumiensem [Dume], dein Bracarensem [Braga] accepit, cuius zelo et praedicatione Suevi, ariana haeresi derelicta, fidem cathlicam amplexi sunt (c 579).
 
In insula Fama [Farne] in Northumbria, transitus Sancti Cuthberti Episcopi Lindisfarnensis [Lindisfarne], a pueritia ad obitum usque sanctis operibus et miraculorum signis effulsit, qui in pastorali munere eadem claruit diligentia, qua antea in monasterio et eremo, atque Celtorum austeritates ac vivendi genus cum moribus romanis pacifice composuit (687).
 
In monasterio Fontanellae [Fontenelle] in Neustria, depositio Sancti Vulframni [Wulfram], qui, ex monacho episcopus Senonensis [Sens] electus, ad gentem Frisiorum evangelico nuntio ditandam se contulit; tandem in monasterium Fontanellae reversus ibidem in pace quievit (c 700). 

Commemoratio sancti Nicetae, episcopi Apolloniae in Macedonia, qui pro sanctarum Imaginum cultu ab imperatore Leone Armeno in exsilium eiectus est (733). 

In laura Sancti Sabae in Palaestina, passio sanctorum viginti monachorum, qui a Saracenis incursoribus in ecclesia Genetricis Dei fumo suffocati sunt (797). 

*Senis in Etruria, beati Ambrosii Sansedoni, presbyteri ex Ordine Praedicatorum, qui, sancti Alberti Magni discipulus, licet doctrina et praedicatione sapiens, simul in omnes simplicem se praebuit (1287). 

Pragae in Bohemia, Sancti Ioannis Nepomuceni Presbyteri et Martyris, qui in Ecclesia tuenda multas a Venceslao rege Quarto accepit iniurias et, tormentis et cruciatibus expositus, tandem adhuc spirans in Moldavam flumen deiectus est (1393). 

*Mantuae in Langobardia, beati Baptistae Spagnoli, presbyteri ex Ordine Carmelitarum, qui inter principes pacem conciliavit et Ordinem ipsum reformavit, cui Leonis papae Decimi iussu invitus praepositus est (1516).
 
*Florentiae in Etruria, beati Hippolyti Galantini, qui Sodalitatis Doctrinae Christianae fundator, in catecheticam institutionem puerorum simpliciorumque egregiam impendit operam (1619). 

*Erenei in pago Meduano [Ernée dans le Maine] Galliae, Beatae Ioannae Veron Virginis et Martyris, quae in pueros aegrotosque curandos se impendit et, cum in gallica perturbatione sacerdotes a persecutoribus abdidisset, ferro interempta est (1794).
 
*Tarracone in Hispania, beati Francisci a Iesu Maria Ioseph Palau y Quer, presbyteri ex Ordine Carmelitarum Discalceatorum, qui in ministerio graves persecutiones sustulit atque in insulam Ehusam ob falsas accusationes relegatus est et ab omnibus derelictus (1872).
 
Flaviobrigae in Vasconia Hispaniae, sanctae Mariae Iosephae a Corde Iesu Sancho de Guerra, virginis, quae Congregationem Sororum Iesu Servarum condidit et ad curationem aegrotorum praesertim et pauperum informavit (1912). 
 
*Leopoli [Lviv] in Ucraina, Sancti Iosephi Bilczewski Episcopi, qui magna caritatis sedulitate morum doctrinaeque institutioni cleri et populi Latinorum incubuit et, belli tempore, pauperum egenorumque necessitatibus omni ope ac studio subvenit (1923). 

V. Et álibi aliórum plurimórum sanctórum Mártyrum et Confessórum, atque sanctárum Vírginum.
R. Deo grátias.

In the Old English Martyrology Saint Cuthbert is eulogised today, March 20, and the third day of Creation. 

LDVMTertiodecimo Kalendas Aprilis

1. Commemoratio sancti Archippi, commilitonis beati Pauli Apostoli, cuius ipse in epistulis ad Philemonen et ad Colossenses meminit (s I). 

2. Antiochae in Syria, sanctorum Pauli, Cyrilli et aliorum, martyrum (s inc). 

3*. Metis in Gallia Belgica, sancti Urbicii, episcopi (c 450). 

4*. Bracane in Lusitania, sancti Martini, episcopi, qui, e Pannonia oriundus, primum sedem Dumiensem, dein Bracarensem accepit, cuius zelo et praedicatione Suevi, ariana haeresi derelicta, fidem cathlicam amplexi sunt (c 579).
 
5. In insula Fama in Northumbria, transitus sancti Cuthberti, episcopi Lindisfarnensis, qui in pastorali munere eadem claruit diligentia, qua antea in monasterio et eremo, atque Celtorum austeritates ac 
vivendi genus cum moribus romanis pacifice composuit (687).
 
6. In monasterio Fontanellae in Neustria, depositio sancti Vulframni, qui, ex monacho episcopus Senonensis electus, ad gentem Frisiorum evangelico nuntio ditandam se contulit; tandem in monasterium Fontanellae reversus ibidem in pace quievit (c 700). 

7. Commemoratio sancti Nicetae, episcopi Apolloniae in Macedonia, qui pro sanctarum Imaginum cultu ab imperatore Leone Armeno in exsilium eiectus est (733). 

8. In laura Sancti Sabae in Palaestina, passio sanctorum viginti monachorum, qui a Saracenis incursoribus in ecclesia Genetricis Dei fumo suffocati sunt (797). 

9*. Senis in Etruria, beati Ambrosii Sansedoni, presbyteri ex Ordine Praedicatorum, qui, sancti Alberti Magni discipulus, licet doctrina et praedicatione sapiens, simul in omnes simplicem se praebuit (1287). 

10. Pragae in Bohemia, sancti Ioannis Nepomuceni, presbyteri et martyris, qui in Ecclesia tuenda multas a Venceslao rege Quarto accepit iniurias et, tormentis et cruciatibus expositus, tandem adhuc 
spirans in Moldavam flumen deiectus est (1393). 

11 *. Mantuae in Langobardia, beati Baptistae Spagnoli, presbyteri ex Ordine Carmelitarum, qui inter principes pacem conciliavit et Ordinem ipsum reformavit, cui Leonis papae Decimi iussu invitus praepositus est (1516).
 
12*. Florentiae in Etruria, beati Hippolyti Galantini, qui Sodalitatis Doctrinae Christianae fundator, in catecheticam institutionem puerorum simpliciorumque egregiam impendit operam (1619). 

13*. Erenei in pago Meduano Galliae, beatae Ioannae Veron, virginis et martyris, quae in pueros regrot6sque curandos se impendit et, cum in gallica perturbatione sacerdotes a persecutoribus abdidisset, ferro interempta est (1794).
 
14*. Tarracone in Hispania, beati Francisci a Iesu Maria loseph Palau y Quer, presbyteri ex Ordine Carmelitarum Discalceatorum, qui in ministerio graves persecutiones sustulit atque in insulam Ehusam  ob falsas accusationes relegatus est et ab omnibus derelictus (1872).
 
15. Flaviobrigae in Vasconia Hispaniae, sanctae Mariae Iosephae a Corde Iesu Sancho de Guerra, virginis, quae Congregationem Sororum Iesu Servarum condidit et ad curationem aegrotorum praesertim et pauperum informavit (1912). 
 
16*. Leopoli in Ucraina, beati Iosephi Bilczewski, episcopi, qui magna caritatis sedulitate morum doctrinaeque institutioni cleri et populi Latinorum incubuit et, belli tempore, pauperum egenorumque necessitatibus omni ope ac studio subvenit (1923). 

Tertiodecimo Kalendas Aprilis

1. Conmemoración de san Arquipo, compañero en los combates del apóstol san Pablo, que lo recuerda en las cartas a Filemón y a los Colosenses (s. I).

2. En Antioquía, de Siria, santos Pablo, Cirilo y otros, mártires (s. inc).

3. En Metz, en la Galia Bélgica, san Urbicio, obispo (c. 450).

4*. En Braga, en Portugal, san Martín, obispo, que siendo oriundo de Panonia, rigió primero la sede de Dumio y después la de Braga, y con su celo y predicación los suevos abandonaron la herejía arriana y abrazaron la fe católica (c. 579).

5. En la isla de Farne, en Northumbria, tránsito de san Cutberto, obispo de Lindisfarne, que en el ministerio pastoral se distinguió por la diligencia que antes demostró en el monasterio y en el eremo, armonizando pacíficamente las austeridades y género de vida de los celtas con las costumbres romanas (687).

6. En el monasterio de Fantanelle, en Neustria (hoy Francia), sepultura de san Vulframno, el cual, siendo monje, fue elegido obispo de Sens y se dedicó a evangelizar a los frisios. Finalmente, vuelto al citado monasterio, allí descansó en paz (c. 700).

7. Conmemoración de san Nicetas, obispo de Apolonia, en Macedonia, que por dar culto a las santas imágenes fue desterrado por el emperador León el Armenio (733).

8. En la laura de San Sabas, en Palestina, martirio de veinte santos monjes, que fueron ahogados con humo en la iglesia de la Madre de Dios por los sarracenos que habían invadido el monasterio (797).

9*. En Siena, en la Toscana, beato Ambrosio Sansedonio, presbítero de la Orden de Predicadores, que fue discípulo de san Alberto Magno, y aunque eximio en doctrina y predicación, se mostró al mismo tiempo sencillo para con todos (1287).

10. En Praga, en Bohemia, san Juan Nepomuceno, presbítero y mártir, que por defender la Iglesia sufrió muchas injurias por parte del rey Venceslao IV y, expuesto a tormentos y torturas, aún respirando fue arrojado al río Moldava (1393).

11*. En Mantua, en Lombardía, beato Bautista Sapgnoli, presbítero de la Orden de los Carmelitas, que fomentó la paz entre los príncipes y reformó la misma Orden, de la cual fue nombrado prepósito por el papa León X (1516).

12*. En Florencia, en la Toscana, beato Hipólito Galantino, fundador de la Cofradía de la Doctrina Cristiana, que realizó una egregia labor en la instrucción catequética de los niños y de la gente sencilla (1619).

13*. En Erenée, en la región de Mayenne, en Francia, beata Juana Véron, virgen y mártir, que se entregó al cuidado de niños y enfermos, y por haber ocultado de los perseguidores a sacerdotes durante la Revolución Francesa, fue guillotinada (1794).

14*. En Tarragona, en España, beato Francisco de Jesús, María y José Palau y Quer, presbítero de la Orden de Carmelitas Descalzos, que en el ministerio soportó graves persecuciones y, acusado falsamente, fue relegado a la isla de Ibiza y abandonado por todos (1872).

15. En Bilbao, del País Vasco, en España, santa María Josefa del Corazón de Jesús Sancho de Guerra, virgen, que fundó la Congregación de las Hermanas Siervas de Jesús y las formó especialmente para el cuidado de los enfermos y de los pobres (1912).

16*. En Lviv, en Ucrania, beato José Bilczewski, obispo de los latinos, que se dedicó con gran caridad a la formación de las costumbres y de la doctrina del clero y del pueblo latinos, y durante la guerra hizo de todo para ayudar a los pobres y necesitados (1923).

Tertiodecimo Kalendas Aprilis

I santi del 20 Marzo 2023

San GIUSEPPE   Sposo della Beata Vergine Maria - Solennità
Questa celebrazione ha profonde radici bibliche; Giuseppe è l'ultimo patriarca che riceve le comunicazioni del Signore attraverso l'umile via dei sogni. Come l'antico Giuseppe, è l'uomo giusto e fedele (Mt 1,19) che Dio ha posto a custode della sua casa. Egli collega Gesù, re messianico, alla discendenza di Davide. Sposo di Maria e padre putativo, guida la Sacra Famiglia nella fuga e nel ritorno dall'Egitto, rifacendo il cammino dell'Esodo. Pio IX lo ha dichiarato patrono della Chiesa universal...
www.santiebeati.it/dettaglio/20200

San GIOVANNI NEPOMUCENO   Sacerdote e martire
Nepomuk, Boemia, 1330 - Praga, Boemia, 1383
Nacque nel 1330 a Nepomuk, in Boemia, fu consacrato sacerdote a Praga e divenne predicatore di corte del re Venceslao. La moglie del re, Giovanna di Baviera, conosciutolo, lo scelse come confessore. Il re, corrotto, sospettava che Giovanna gli fosse infedele e la tormentava spesso per conoscere ciò che esisteva solo nella sua mente. Si rivolse così a Giovanni per conoscere le confessioni della donna. Ma il santo si rifiutò di rispondere. Nonostante le minacce Giovanni si mostrò inflessib...
www.santiebeati.it/dettaglio/53500

San VULFRANNO   Arcivescovo di Sens
m. 700/703 circa
www.santiebeati.it/dettaglio/46080

San NICETA DI APOLLONIADE   Vescovo
† 733
www.santiebeati.it/dettaglio/46090

Sant' ALESSANDRA DI AMISO E COMPAGNE   Martiri
Sono poche le notizie che si sanno su di lei, al contrario sono molte e non sempre attendibili le leggende popolari che narrano facesse parte di un gruppo di sette donne che si presentarono al prefetto Amiso, proclamando la loro fede cristiana e denunciandolo per la sua crudeltà. Di conseguenza morirono gettate in una fornace ardente. In modo più attendibile, Teodoto di Ancita ci racconta di sette vergini, con gli stessi nomi, che subirono il martirio sotto il prefetto Teocteno, morendo annegate. Nonostante queste ...
www.santiebeati.it/dettaglio/46100

Santi MARTIRI DI SAN SABA   
m. 797
www.santiebeati.it/dettaglio/46110

San MARTINO DI BRAGA   Vescovo
Pannonia (attuale Ungheria), circa 510 - Braga (Portogallo), 20 marzo 579
«Si istruì a tal punto nelle lettere che veniva considerato secondo a nessuno nel proprio tempo». E' il ritratto scelto da Gregorio di Tours per descrivere il suo contemporaneo Martino. Il santo nasce circa nel 510 in Pannonia (Ungheria) e muore il 20 marzo 579 a Braga (Portogallo). Il suo apostolato sarà in Galizia e in modo particolare nelle regione degli Svevi. Sarà il primo vero evangelizzatore di quella regione europea. Diventerà vescovo di Dumio. Le sue spoglie mortali riposano, dopo varie peregrinazioni nell...
www.santiebeati.it/dettaglio/91426

San GIUSEPPE BILCZEWSKI   Vescovo
Wilamowice, Polonia, 26 aprile 1860 - Leopoli, Ucraina, 20 marzo 1923
Arcivescovo di Leopoli dei latini, Giuseppe Bilczewski (1860 - 1923), durante la prima guerra mondiale fu punto di riferimento per cattolici, ortodossi ed ebrei per la città ucraina. E' stato canonizzato da Papa Benedetto XVI il 23 ottobre 2005....
www.santiebeati.it/dettaglio/90660

Sant' ARCIL II   Re di Georgia, martire
VIII secolo
www.santiebeati.it/dettaglio/46640

Sant’ ARCHIPPO DI COLOSSI   Discepolo di San Paolo, martire
m. sec. I
Sant’Archippo, compagno e discepolo di San Paolo Apostolo, fu da questi citato nella lettera a Filemone ed in quella ai Colossesi, meritandosi così la venerazione quale santo da parte delle Chiese d’Oriente e d’Occidente nonostante la scarsità di notizie sul suo operato....
www.santiebeati.it/dettaglio/92998

San CUTBERTO DI LINDISFARNE   Vescovo
Northumbria, 634 c. - Farne, 20 marzo 687
www.santiebeati.it/dettaglio/46150

San LEONZIO DI SAINTES   Vescovo
† 640 ca.
www.santiebeati.it/dettaglio/97116

San VILFINO (O VULFINO) DI DIE   Vescovo
www.santiebeati.it/dettaglio/97159

Santa MARIA GIUSEPPA DEL CUORE DI GESù (SANCHO DE GUERRA)   Vergine e fondatrice
Vitoria, Spagna, 7 settembre 1842 - Bilbao, Spagna, 20 marzo 1912
www.santiebeati.it/dettaglio/90020

Santa CLAUDIA E COMPAGNE   Martiri di Amiso
www.santiebeati.it/dettaglio/46050

Santi PAOLO, CIRILLO, EUGENIO E COMPAGNI   Martiri in Siria
www.santiebeati.it/dettaglio/46060

Sant' URBICIO DI METZ   Vescovo
sec. V
www.santiebeati.it/dettaglio/46070

Beato MICHELE CARCANO DA MILANO   Francescano
Milano, 1427 - Lodi, 20 marzo 1484
www.santiebeati.it/dettaglio/99593

Beato AMBROGIO SANSEDONI   Domenicano
Siena, 16 aprile 1220 - Siena, 20 marzo 1286
Entrò nell'Ordine Domenicano a diciassette anni ed ebbe a Parigi, come Maestro, San Albergo Magno e come condiscepolo San Tommaso d’Aquino, di cui emulò l’angelica purità. Compiuti brillantemente gli studi, fu inviato a Colonia ad insegnare Teologia, rifiutando il titolo di Maestro, cosi come ricusò l'Arcivescovado di Siena. In Germania predicò in tedesco con tanto inaspettato successo. Fu tanta la sua fama di sapienza e di santità, da essere implorato il suo in...
www.santiebeati.it/dettaglio/46120

Beato BATTISTA SPAGNOLI   
Mantova, 17 aprile 1447 - Mantova, 20 marzo 1516
Nacque a Mantova il 17 aprile 1447. Entrò giovanissimo nell’Ordine Carmelitano, dedicandosi agli studi umanistici e alla teologia. Il suo genio versatile si espresse soprattutto nella poesia, con composizioni in lingua latina, al tempo molto apprezzate in tutta Europa. Esperto nelle sacre discipline, dedito al bene della Chiesa, fine diplomatico, ricoprì diversi incarichi prestigiosi anche su mandato pontificio. La sua profonda spiritualità lo portò a riconoscere lucidamente i mali de...
www.santiebeati.it/dettaglio/46140

Beata GIOVANNA VERON   Vergine e martire
Quelaines, Francia, 6 agosto 1766 - Ernée, Francia, 20 marzo 1794
Jeanne Véron, religiosa professa delle Soeurs de la Charité de Notre-Dame d’Evron, era addetta alla scuola parrocchiale di St-Pierre-des-Landes e spiccava per la sua dolcezza verso il prossimo. Fu ghigliottinata durante la Rivoluzione Francese per avere rifiutato i giuramenti prescritti e nascosto i preti refrattari al giuramento. Venne portata al patibolo in barella poiché idropica. Le sue spoglie mortali, insieme a quelle della consorella Francoise Tréhet, dal 1814 sono venerate nella chiesa di St-Pierre-des-Land...
www.santiebeati.it/dettaglio/93294

Beato IPPOLITO GALANTINI   Laico, fondatore
Firenze, 12 ottobre 1565 - Firenze, 20 marzo 1619
Figlio di un tessitore e lavoratore al telaio egli stesso, Ippolito Galantini spese tutta la vita - trascorsa nella natìa Firenze - per la catechesi. Nato nel 1565, dodicenne anni iniziò a radunare i suoi coetanei per istruirli nella fede. Nonostante le umili origini e la giovanissima età, l'arcivescovo Alessandro de' Medici (poi Papa Leone XI) lo volle come maestro di dottrina cristiana nella chiesa di Santa Lucia al Prato. Aiutato da alcuni benefattori che gli fornirono un oratorio, continu&o...
www.santiebeati.it/dettaglio/46200

Beato DANIELE DI UNGRISPACH   Oblato cistercense
XIV-XV sec.
La tradizione racconta che Daniele era un ricco commerciante della Carinzia, che grazie ai suoi viaggi a Venezia, aveva conosciuto e fatto amicizia con i religiosi camaldolesi del monastero di San Mattia a Murano. Spesso ospite dei monaci, chiese di essere a loro aggregato come oblato. Ottenuta l’aggregazione poté vivere accanto a loro per oltre vent’anni, godendo della possibilità di attendere ai suoi commerci. Nel 1411, mentre stava dormendo fu aggredito da alcuni assassini e fu s...
www.santiebeati.it/dettaglio/99494

Beato FRANCESCO DI GESù MARIA GIUSEPPE (FRANCISCO PALAU Y QUER)   Sacerdote carmelitano
Aytona, Spagna, 29 dicembre 1811 - Tarragona, Spagna, 20 marzo 1872
Francisco Palau y Quer nacque il 29 dicembre 1811 ad Aytona (Spagna). Nel 1828 entrò nel seminario di Lèrida. Completato il triennio di studi filosofici e concluso il primo corso di teologia, nel 1832 passò nell'Ordine dei Carmelitani Scalzi dove l'anno successivo emise i voti. Costretto da circostanze politiche a vivere da exclaustrato, potè ricevere l'Ordinazione Sacerdotale a Barbastro nel 1836. Dopo un lungo periodo di permanenza in Francia (1840 - 1851), ritornò in Spagna e s...
www.santiebeati.it/dettaglio/90056


+ + +


Comments