The Roman Martyrology for the day before the Nones of February

Prídie Nonas Februárii Luna tértia décima Anno Dómini 2023

Luna vicesima quarta Anno Domini 2024

primo 1570 1960 Sancti Andréæ Corsíni, ex Ordine Carmelitárum, Epíscopi Fæsuláni et Confessóris, cuius dies natális ágitur octávo Idus Ianuárii (1373/4).

Romae sancti Eutychii Martyris, qui illustre martyrium consummavit, ac sepultus est in coemeterio Callisti; ejusque sepulcrum postea sanctus Damasus Papa versibus exornavit.

primo R Romae ad Catacumbas via Appia, sancti Eutychii, martyris, qui, insomniis et fame diu multatus demumque in barathrum proiectus, pro Christi fide omnia vicit crudelia iussa tyranni; eiúsque sepúlcrum póstea sanctus Dámasus Papa vérsibus exornávit (s inc).

Perge in Pamphylia, sanctorum Papiae, Diodori et Claudiani, martyrum (s III). 

Foro Semprónii sanctórum Mártyrum Aquilíni, Gémini, Gelásii, Magni et Donáti (s III tr).

A Thmui, in Ægýpto, pássio beáti Philéæ, eiúsdem civitátis Epíscopi, et Philóromi, Tribúni mílitum; qui, in persecutióne Diocletiáni, cum a cognátis et amícis suadéri non possent ut sibi párcerent, ambo, datis cervícibus, palmas a Dómino meruérunt. Cum ipsis innúmera étiam multitúdo fidélium ex eádem urbe, pastóris sui vestígia sequens, martýrio coronáta est (s IV). 

R Alexandriae in Aegypto, passio sanctorum martyrum Phileae, episcopi, et Philoromi, tribuni militum, qui, tempore persecutionis Diocletiani imperatoris, cum a cognatis et amicis moveri non possent, ut sibi parcerent, ambo, datis cervicibus, palmas a Domino meruerunt (s IV). 

Pelusii item in Aegypto, sancti Isidori, presbyteri, qui, doctrina conspicuus, mundum et divitias spernens, vitam Ioannis Baptistae in deserto habitu monastico induto imitari maluit (c 449). 

*Castelloduni [Châteaudun] prope Carnutum [Chartres] in Gallia, transitus Sancti Aventini Episcopi, qui antea sedem Carnutensem tenuit (c 511-528). 

Trecis [Troyes] in Gallia Lugdunensi, Sancti Aventini Eremitae, qui famulus sancti Lupi episcopi habetur (c 537-8). 

Moguntiae [Mayence, Mainz] in Franconia Germaniae, Sancti Rabani cognomento Mauri Episcopi, qui, e monacho Fuldensi ad sedem Moguntinam electus, quidquid ad honorem Dei facere posset numquam praetermisit, scientia vere peritus, eloquio disertus et acceptus Deo pontifex (856). 

*Constantinopoli, sancti Nicolai Studitae, monachi, qui, ob cultum sacrarum Imaginum saepe in exsilium eiectus, tandem hegumenus monasterii Studitae effectus in pace quievit (868). 

Bremæ commemorátio sancti Rembérti, qui, sancti Anschárii discípulus, in ipsíus locum, hac die, óbitum magístri sui próxime subsequenti, olim Hamburgénsis simul ac Breménsis Epíscopus eléctus est (888).

Sempringhamiae in Anglia, sancti Gilberti, presbyteri, qui, Eugenio papa Tertio confirmante, Ordinem monasticum fundavit, in qua duplicem imposuit vitae disciplinam, nempe monialibus Regulam sancti Benedicti, clericis vero Regulam sancti Augustini (1189).
 
Biturigis in Aquitania, Sanctae Ioannae de Valois, quae, Galliae regina, vinculo matrimonii cum Ludovico rege Duodecimo nullo declarato, ad Deum confugit, singulari pietate Crucem excoluit et Ordinem Sanctissimae Annuntiationis beatae Mariae Virginis fundavit; a Pio Papa Duodécimo Sanctárum fastis adscríptæ (1505). 

*Dunelmi in Anglia, beati Ioannis Speed, martyris, qui, sub Elisabeth regina Prima propter auxilium sacerdotibus praestitum capite damnatus, martyrii coronam meruit (1594). 

Amatrice in Aprutio, Sancti Iosephi de Leonessa Presbyteri ex Ordine Fratrum Minorum Capuccinorum et Confessoris, qui Constantinopoli christianos captivos sustentavit et, dire perpessus quod Evangelium usque in palatium sultani mahumetani praedicaverat, in patriam reversus cura pauperum enituit; Benedíctus Décimus quartus, Póntifex Máximus, in Sanctórum cánonem rétulit (1612). 

In loco Oriur in regno Maravensi in India, sancti Ioannis de Brito, presbyteri e Societate lesu et martyris, qui, cum vitam et consuetudinem ascetarum illarum partium effingens multos ad fidem convertisset, glorioso martyrio coronatus est; (1693).   

V. Et álibi aliórum plurimórum sanctórum Mártyrum et Confessórum, atque sanctárum Vírginum.

R. Deo grátias.


LDVM


Pridie Nonas Februarii

1. Romae ad Catacumbas via Appia, sancti Eutychii, martyris, qui, insomniis et fame diu multatus demumque in barathrum proiectus, pro Christi fide omnia vicit crudelia iussa tyranni (s inc). 

2. Perge in Pamphylia, sanctorum Papiae, Diodori et Claudiani, martyrum (s III). 

3. Alexandriae in Aegypto, passio sanctorum martyrum Phileae, episcopi, et Philoromi, tribuni militum, qui, tempore persecutionis Diocletiani imperatoris, cum a cognatis et amicis moveri non possent, ut sibi parcerent, ambo, datis cervicibus, palmas a Domino meruerunt (s IV). 

4. Pelusii item in Aegypto, sancti Isidori, presbyteri, qui, doctrina conspicuus, mundum et divitias spernens, vitam Ioannis Baptistae in deserto habitu monastico induto imitari maluit (c 449). 

5*. Castelloduni prope Carnutum in Gallia, transitus sancti Aventini, episcopi, qui antea sedem Carnutensem tenuit (c 511). 

6. Trecis in Gallia Lugdunensi, sancti Aventini, qui famulus sancti Lupi episcopi habetur (c 537). 

7. Moguntiae in Franconia Germaniae, sancti Rabani, cognomento Mauri, episcopi, qui, e monacho Fuldensi ad sedem Moguntinam electus, quidquid ad honorem Dei facere posset numquam praetermisit, scientia vere peritus, eloquio disertus et acceptus Deo pontifex (856). 

8*. Constantinopoli, sancti Nicolai Studitae, monachi, qui, ob cultum sacrarum Imaginum saepe in exsilium eiectus, tandem hegumenus monasterii Studitae effectus in pace quievit (868). 

9. Sempringhamiae in Anglia, sancti Gilberti, presbyteri, qui, Eugenio papa Tertio confirmante, Ordinem monasticum fundavit, in qua duplicem imposuit vitae disciplinam, nempe monialibus Regulam sancti Benedicti, clericis vero Regulam sancti Augustini (1189).
 
10. Biturigis in Aquitania, sanctae Ioannae de Valois, quae, Galliae regina, vinculo matrimonii cum Ludovico rege Duodecimo nullo declarato, ad Deum confugit, singulari pietate Crucem excoluit et Ordinem Sanctissimae Annuntiationis beatae Mariae Virginis fundavit (1505). 

11 *. Dunelmi in Anglia, beati Ioannis Speed, martyris, qui, sub Elisabeth regina Prima propter auxilium sacerdotibus praestitum capite damnatus, martyrii coronam meruit (1594). 

12. Amatrice in Aprutio, sancti Iosephi de Leonessa, presbyteri ex Ordine Fratrum Minorum Capuccinorum, qui Constantinopoli christianos captivos sustentavit et, dire perpessus quad Evangelium usque in palatium sultani praedicaverat, in patriam reversus cura pauperum enituit (1612). 

13. In loco Oriur in regno Maravensi in India, sancti loannis de Brito, presbyteri e Societate lesu et martyris, qui, cum vitam et consuetudinem ascetarum illarum partium effingens multos ad fidem convertisset, glorioso martyrio coronatus est (1693).

Pridie Nonas Februarii

1. En Roma, en las catacumbas de la vía Apia, san Eutiquio, mártir, que durante mucho tiempo fue castigado con insomnio y hambre y, finalmente, arrojado a una profunda cavidad. Con su fe en Cristo venció la crueldad del tirano (s. inc.).

2. En Perge, de Pamfilia, santos Papías, Diodoro y Claudiano, mártires (s. III).

3. En Alejandría, en Egipto, pasión de los santos mártires Fileas, obispo de Thmuis, y Filoromo, tribuno militar, que durante la persecución bajo el emperador Diocleciano, no pudiendo ser persuadidos por deudos y amigos a pensar en sí mismos, obtuvieron del Señor la palma del martirio al ser degollados (s. IV).

4. En Pelusio, también en Egipto, san Isidoro, presbítero, hombre de profunda doctrina, que, despreciando el mundo y las riquezas, trató de imitar la vida de san Juan Bautista en el desierto, vistiendo el hábito monástico (c. 449).

5*. En Châteaudun, cerca de Chartres, en la Galia, tránsito de san Aventino, obispo, que había ocupado la mencionada sede de Chartres (c. 511).

6. En Troyes, en la Galia Lugdunense, san Aventino, que fue servidor de san Lupo, obispo (c. 537).

7. En Maguncia, de la Franconia, en Alemania, san Rabano, apellidado “Mauro”, obispo, que, siendo monje de Fulda, fue elevado a la sede de Maguncia, y hombre docto en ciencia y elocuente en el hablar, nunca dejó de llevar a cabo todo lo que pudiese redundar a mayor gloria de Dios (856).

8*. En Constantinopla, san Nicolás Estudita, monje, que fue exiliado repetidas veces por defender el culto de las santas imágenes y terminó sus días como hegúmeno del monasterio de Estudion (868).

9. En Sempringham, en Inglaterra, san Gilberto, presbítero, que fundó, con la aprobación del papa Eugenio III, una Orden monástica, en la que impuso una doble disciplina: la Regla de san Benito para las monjas y la de san Agustín para los clérigos (1189).

10. En Bourges, de Aquitania, santa Juana de Valois, que siendo reina de Francia, al ser declarado nulo su matrimonio con Luis XII se dedicó a servir a Dios, cultivando una especial piedad hacia la Santa Cruz y fundando la Orden de la Santísima Anunciación de la Santa Virgen María (1505).

11*. En Durham, en Inglaterra, beato Juan Speed, mártir, que, durante el reinado de Isabel I, por haber auxiliado a unos sacerdotes alcanzó la palma del martirio al ser degollado (1594).

12. En Amatrice, lugar del Abruzo, san José de Leonessa, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, que en Constantinopla sostuvo en su fe a los cristianos cautivos y, habiendo sufrido grandes tribulaciones por haber predicado el Evangelio incluso en el palacio del Sultán, regresó a su patria y se distinguió por atender a los pobres (1612).

13. En el lugar de Oriur, en el reino de Maravá, en la India, san Juan de Brito, presbítero de la Compañía de Jesús y mártir, que después de convertir a muchos a la fe por el hecho de haber abrazado la vida y las costumbres de los ascetas de aquellas regiones, terminó su vida con un glorioso martirio (1693).

Pridie Nonas Februarii

I santi del 04 Febbraio 2023

Santa GIOVANNA DI VALOIS   Regina di Francia, Fondatrice
Nogent-le-Roi, Francia, 23 aprile 1464 – Bourges, Francia, 4 febbraio 1505
Giovanna di Valois, o di Francia, fu prima Regina di Francia e poi monaca e fondatrice di un Ordine religioso; è venerata come santa dalla Chiesa cattolica. Era figlia di Luigi XI e di Carlotta di Savoia e sposò nel 1476 il cugino Luigi d'Orléans (il futuro Luigi XII). Dopo l'annullamento del suo matrimonio (1498), ottenne il titolo di duchessa di Berry. Nel 1502 fondò a Bourges l'ordine delle monache Annunziate. Sin dal 1514 papa Leone X consentì alle monache dell'ordine da lei f...
www.santiebeati.it/dettaglio/39600

San GIUSEPPE (DESIDERI) DA LEONESSA   Sacerdote cappuccino
Leonessa, Rieti, 8 gennaio 1556 – Amatrice, Rieti, 4 febbraio 1612
Nasce a Leonessa, nel Reatino, l'8 gennaio 1556. Eufranio rimane orfano da piccolo e a sedici entra entra nel convento dei cappuccini di Assisi e a diciassette anni pronuncia i voti e prende il nome di Giuseppe. Ordinato sacerdote nel 1580 si dedica alla predicazione. Ma il suo sogno è la missione, sogno che si avvera quando, a trentun'anni, viene mandato a Costantinopoli dove i vescovi cattolici sono stati allontanati e i fedeli rimasti sono emarginati: a costoro i cappuccini danno assistenza. Ma Giuseppe s...
www.santiebeati.it/dettaglio/90380

Sant' AVENTINO DI TROYES   
m. 4 febbraio 538
Nasce in Gallia, nella seconda metà del V secolo, a Bourges. Grazie all'educazione cristiana ricevuta, fin da giovane Aventino viene additato come modello. Da adolescente fa visita al vescovo san Lupo di Troyes che nell'anno 451 ha salvato la città dall'invasione di Attila offrendosi come ostaggio. Il presule lo tiene con sé come collaboratore. Insieme i due santi riscattano quanti più prigionieri stranieri di guerra possono, prendendosi cura di questi uomini resi schiavi. Lupo muore nel 479 e gli succede san Camel...
www.santiebeati.it/dettaglio/92200

Sant' AVENTINO DI CHARTRES   Vescovo
www.santiebeati.it/dettaglio/93512

San CUANNA DI LISMORE   Abate
VII sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/98120

San GILBERTO DI LIMERICK   Vescovo
www.santiebeati.it/dettaglio/39500

Sant’ ELDAD DI CAER LOEW   Vescovo
www.santiebeati.it/dettaglio/97876

Sant' EUTICHIO DI ROMA   Martire
IV sec. (?)
Nel IV secolo Eutichio viene condannato al martirio attraverso la prolungata privazione del cibo e del sonno, per essere infine gettato in un burrone. Quel che sappiamo di lui è scritto nell’epitaffio posto da Papa Damaso sulla sua tomba nel cimitero di San Sebastiano sulla via Appia a Roma....
www.santiebeati.it/dettaglio/39510

Santi PAPIA, DIODORO E CLAUDIANO   Martiri di Perge in Panfilia
III sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/39520

Santi FILEA E FILOROMO   Martiri
† 306
www.santiebeati.it/dettaglio/39530

Sant' ISIDORO DI PELUSIO   Abate
† 450 circa
www.santiebeati.it/dettaglio/39540

Sant' IMERIO DI BOSTO   Pellegrino e martire
www.santiebeati.it/dettaglio/90236

San GILBERTO DI SEMPRINGHAM   
Sempringham (Inghilterra), ca. 1083 - Ivi, 4 febbraio 1189
www.santiebeati.it/dettaglio/39550

San RABANO MAURO   Abate di Fulda
Magonza, 780 ca. - Magonza, 4 febbraio 856
Rabano Mauro fu uno dei protagonisti della cultura carolingia. Nato a Magonza, in Germania nel 780, studiò nella celebre scuola del monastero benedettino di Fulda. Si recò poi a Tours, dove gli fu maestro Alcuino. Ritornato all'abbazia di Fulda, ne divenne la guida e la portò al suo massimo splendore. Nell'847 diventò arcivescovo di Magonza fino alla morte, avvenuta nell'856. Noto come «Magister Germaniae», è considerato il teologo occidentale più erudito del su...
www.santiebeati.it/dettaglio/91530

San MODAN   Abate e confessore
www.santiebeati.it/dettaglio/99726

San NICOLA STUDITA   Abate
† 863
www.santiebeati.it/dettaglio/39570

San GIOVANNI DE BRITTO   Sacerdote gesuita e martire
Lisbona, Portogallo, 1 marzo 1647 - Oriur, India, 11 febbraio 1693
Giovanni de Britto (in portoghese, João de Brito) nacque a Lisbona in Portogallo il 1° marzo 1647. Ancora ragazzo fu ammesso tra i paggi del re di Spagna, ma si ammalò gravemente: sua madre fece voto a san Francesco Saverio che, se il figlio fosse guarito, gli avrebbe fatto vestire per un anno l’abito della Compagnia di Gesù. Così avvenne, ma Giovanni domandò di diventare davvero gesuita. Ordinato sacerdote nel 1673, fu inviato in India. La sua inculturazione profonda, c...
www.santiebeati.it/dettaglio/39625

San LIFARDO   Arcivescovo di Canterbury, martire
† 640 circa
Eroe di una leggenda riportata in tardi Acta editi dai Bollandisti, Lifardo sarebbe stato un arcivescovo di Canterbury e avrebbe accompagnato a Roma in pellegrinaggio il re del Wessex, Caedwalla. Sulla strada del ritorno fu ucciso nella foresta di Arrouaise, in diocesi di Cambrai, verso l'a. 640. Sepolto dapprima a Trecan, il suo corpo fu portato poi a Honnecourt e di qui a St-Quentin, dove poi le reliquie finirono con l'andare disperse quando, nel 1557, la città fu espugnata dagli spagnoli. Il culto di Lif...
www.santiebeati.it/dettaglio/94427

Santa AMMONISIA   Vergine e martire
www.santiebeati.it/dettaglio/91880

Beati ALFONSO DE MENESES E DIONISIO DE VILAREGUT   Mercedari
Nel convento di S. Eulalia in Monpellier (Francia), i due mercedari, Beati Alfonso de Meneses e Dionisio de Vilaregut, testimoniarono la fede in Cristo con il loro esempio di vita dedita alle cose divine. Chiamati anche all’opera di redenzione a Jàtiva e Granada, liberarono 316 schiavi dalle mani dei mori. Infine con la stessa età e stessa santità andarono in cielò.L’Ordine li festeggia il 4 febbraio....
www.santiebeati.it/dettaglio/93976

Beato GIUSTO TAKAYAMA UKON   Padre di famiglia, martire
Haibara-cho, Giappone, 1552 circa – Manila, Filippine, 4 febbraio 1615
Takayama Ukon, figlio di un proprietario terriero convertito al cattolicesimo, venne a sua volta battezzato insieme ai membri della sua famiglia, all’età di dodici anni. Intraprese la carriera militare sulle orme paterne e, come lui, ebbe anche la carica di daimyō, ossia di signore feudale. Nel pieno dell’epoca Sengoku (“epoca degli Stati in guerra”) contribuì a diffondere la fede che gli era stata trasmessa e favorì la predicazione dei missionari. Sotto lo shogun T...
www.santiebeati.it/dettaglio/96314

Beata AGNESE DI BüREN   Badessa
XIV-XV sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/99403

Beata ELISABETTA AMODEI   Terziaria francescana
Palermo, 1465 - Palermo, 4 febbraio 1498
www.santiebeati.it/dettaglio/98164

Beata ANGELA SERAFINA CORREGGIARI   Monaca domenicana
† 4 febbraio 1512
www.santiebeati.it/dettaglio/99474

Beato GIOVANNI SPEED   Martire
† Durham, Inghilterra, 4 febbraio 1594
Il laico John Speed, martire inglese, fu condannato durante la persecuzione di Elisabetta I per aver aiutato i sacerdoti cattolici. Fu beatificato nel 1929 da Papa Pio XI.
www.santiebeati.it/dettaglio/39580

Beato CRISTIANO DI HIMMEROD   Monaco
XII sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/99537


+ + +Comments