The Roman Martyrology for the 13th day before the Kalends of March

A day off, because it is in fact Quartodecimo Kalendas Martii. I'm presuming that this is somehow due to the leap year, eh: these saints' feasts are on the 17th, that is Quartodecimo Kalendas Martii.

Tertiodécimo Kaléndas Mártii Luna vicésima sexta Anno Dómini 2023

Luna octava Anno Domini 2024

primo 1570 Romae passio sancti Faustini, quem alii quadraginta quatuor secuti sunt ad coronam.

primo 1960 Floréntiæ natális sancti Aléxii Falconérii Confessóris, e septem Fundatóribus Ordinis Servórum beátæ Maríæ Vírginis; qui, décimo supra centésimum vitæ suæ anno, Christi Iesu et Angelórum præséntia recreátus, beáto fine quiévit. Ipsíus tamen ac Sociórum festum prídie Idus Februárii celebrátur (1310). 

primo R Sanctorum septem fundatorum Ordinis Servorum Mariae, scilicet Bonfilii, Bartholomaei, Ioannis, Benedicti, Gerardini, Ricoveri et Alexii, qui, Florentiae antea negotiatores, apud montem Senarium communi consilio beatae Mariae se manciparunt, Ordinem sub Regula sancti Augustini instituentes. Commemorantur simul die, qua superstes eorum, Alexius, dicitur obiisse centenarius (1310). 

In Pérside natális beáti Polychrónii, Epíscopi Babylónis, qui, in persecutióne Décii, ore lapídibus cæso, mánibus exténsis, ad cælum óculos élevans, emísit spíritum (a 250 tr).

Concórdiæ, in Venetórum fínibus, sanctórum Mártyrum Donáti, Secundiáni et Rómuli, cum áliis octogínta sex, eiúsdem corónæ consórtibus (304 tr).

Amaseae in Hellesponto, passio sancti Theodori Tironis, qui, Maximiani imperatoris tempore, pro christianae fidei confessione fortiter caesus est et in carcerem missus, dein ignibus comburendus traditus. Ipsius laudes sanctus Gregorius Nyssenus praeclaro encomio celebravit (306). 

Ibídem sancti Iuliáni Cappádocis, qui, exosculátus necatórum Mártyrum córpora, et ídeo ut Christiánus delátus et ad Prǽsidem ductus, lento igne iussus est combúri (309 tr).

*Treviris [Trèves] in Gallia Belgica, Sancti Bonosi [Bonose] Episcopi et Confessoris, qui, una cum sancto Hilario Pictaviensi, zelo ac doctrina laboravit, ut in regionibus Galliarum fidei integritas servaretur (c 373). 

Romæ pássio sancti Faustíni, quem álii quadragínta quátuor secúti sunt ad corónam (s inc).

Cæsaréæ, in Palæstína, sancti Theodúli senis, qui, cum esset ex família Prǽsidis Firmiliáni, et, Mártyrum excitátus exémplo Christum constánter confiterétur, martýrii palmam, cruci affíxus, nóbili triúmpho proméruit (s IV tr).

*In Armenia, Sancti Mesrobi [Mesrop, Mastots] Doctoris Armenorum, qui, discipulus sancti Narsetis et scriba in palatio regali, monachus factus, litterarum notas finxit, ut populus sanctis Scripturis institueretur, utrumque Testamentum interpretatus est et hymnos aliaque cantica armena lingua composuit (c 440). 

In monasterio Cluain Ednech [Clonenagh] vocato in Hibernia, Sancti Fintani Presbyteri et Abbatis, eiusdem coenobii fundatoris, austeritate celebris (449).
 
Commemoratio sancti Flaviani, episcopi Constantinopolitani, qui, cum fidem catholicam Ephesi defendisset, ab impii Dioscori factione pugnis et calcibus percussus est et, exsilio affectus, brevi postea vitam finivit (c 440). 

*Lindisfarnae in Northumbria, Sancti Finani Episcopi et Abbatis, doctrina atque evangelizationis zelo mirifice praediti (c 656). 

Alciaci apud Morinos, depositio sancti Silvini, episcopi (s VIII). 

*In monasterio Cavensi in Campania, sancti Constabilis, abbatis, qui ob eximiam mansuetudinem et caritatem in omnes operimentum fratrum vulgo appellatus est (1124). 

*Raceburgi [Ratzburg] in Holsatia [Holstein] Germaniae, Sancti Evermodi Episcopi, qui, discipulus sancti Norberti in Ordine Praemonstratensium, in conversionem gentis Venedorum operam impendit (1178). 

*Patavii in Venetia, beati Lucae Belludi, presbyteri ex Ordine Minorum, qui sancti Antonii discipulus et socius fuit (1286)
 
Pyeongyangae in Corea, Sancti Petri Yu Chong-nyul Martyris, qui, paterfamilias, dum noctu Evangelium fidelibus congregatis in domo catechistae perlegebat, apprehensus est et, virgis usque ad mortem caesus, pro Christo occubuit (1866). 

*Rosicae in Polonia, Beati Antonii Leszczewicz Presbyteri e Congregatione Clericorum Marianorum et Martyris, qui, tempore militaris occupationis illius terrae in bello, ab Ecclesiae persecutoribus propter Christi fidem arsus est (1943).

V. Et álibi aliórum plurimórum sanctórum Mártyrum et Confessórum, atque sanctárum Vírginum.

R. Deo grátias.

LDVM


Tertiodecimo Kalendas Martii

Sanctorum septem fundatorum Ordinis Servorum Mariae, scilicet Bonfilii, Bartholomaei, Ioannis, Benedicti, Gerardini, Ricoveri et Alexii, qui, Florentiae antea negotiatores, apud montem Senarium communi consilio beatae Mariae se manciparunt, Ordinem sub Regula sancti Augustini instituentes. Commemorantur simul die, qua superstes eorum, Alexius, dicitur obiisse centenarius (1310). 

2. Amaseae in Hellesponto, passio sancti Theodori Tironis, qui, Maximiani imperatoris tempore, pro christianae fidei confessione fortiter caesus est et in carcerem missus, dein ignibus comburendus traditus. Ipsius laudes sanctus Gregorius Nyssenus praeclaro encomio celebravit (306). 

3*. Treviris in Gallia Belgica, sancti Bonosi, episcopi, qui, una cum sancto Hilario Pictaviensi, zelo ac doctrina laboravit, ut in regionibus Galliarum fidei integritas servaretur (c 373). 

4. In Armenia, sancti Mesrobi, doctoris Armenorum, qui, discipulus sancti Narsetis et scriba in palatio regali, monachus factus, litterarum notas finxit, ut populus sanctis Scripturis institueretur, utrumque Testamentum interpretatus est et hymnos aliaque cantica armena lingua composuit (c 440). 

5. In monasterio Cluain Ednech vocato in Hibernia, sancti Fintani, abbatis, eiusdem coenobii fundatoris, austeritate celebris (449).
 
6. Commemoratio sancti Flaviani, episcopi Constantinopolitani, qui, cum fidem catholicam Ephesi defendisset, ab impii Dioscori factione pugnis et calcibus percussus est et, exsilio affectus, brevi postea vitam finivit (c 440). 

7*. Lindisfarrne in Northumbria, sancti Finani, episcopi et abbatis, doctrina atque evangelizationis zelo mirifice praediti (c 656). 

8. Alciaci apud Morinos, depositio sancti Silvini, episcopi (s VIII). 

9*. In monasterio Cavensi in Campania, sancti Constabilis, abbatis, qui ob eximiam mansuetudinem et caritatem in omnes operimentum fratrum vulgo appellatus est (1124). 

10*. Raceburgi in Holsatia Germaniae, sancti Evermodi, episcopi, qui, discipulus sancti Norberti in Ordine Praemonstratensium, in conversionem gentis Venedorum operam impendit (1178). 

11 *. Patavii in Venetia, beati Lucae Belludi, presbyteri ex Ordine Minorum, qui sancti Antonii discipulus et socius fuit (1286)
 
12. Pyeongyangae in Corea, sancti Petri Yu Chong-nyul, martyris, qui, paterfamilias, dum noctu Evangelium fidelibus congregatis in domo catechistae perlegebat, apprehensus est et, virgis usque ad mortem caesus, pro Christo occubuit (1866). 

13*. Rosicae in Polonia, beati Antonii Leszczewicz, presbyteri e Congregatione Clericorum Marianorum et martyris, qui, tempore militaris occupationis illius terrae in bello, ab Ecclesiae persecutoribus propter Christi fidem arsus est (1943).

Tertiodecimo Kalendas Martii

Los siete santos fundadores de la Orden de los Siervos de María: Bonfilio, Bartolomé, Juan, Benito, Gerardino, Ricovero y
Alejo. Siendo mercaderes en Florencia, se retiraron de común acuerdo al monte Senario para servir a la Santísima Virgen María, fundando una Orden bajo la Regla de san Agustín. Son conmemorados en este día, en el que falleció, ya centenario, el último de ellos, Alejo (1310).

2. En Amasea, en el Helesponto, pasión de san Teodoro, soldado, que bajo el emperador Maximiano, por confesar abiertamente su fe cristiana, fue terriblemente azotado, recluido en la cárcel y finalmente quemado vivo. San Gregorio de Nisa cantó las alabanzas de este santo, en uno de sus discursos (306).

3*. En Tréveris, en la Galia Bélgica, san Bonoso, obispo, que, junto a san Hilario de Poitiers, trabajó con celo y doctrina para que en las regiones de la Galia se mantuviese la integridad de la fe (c. 373).

4. En Armenia, san Mesrob, doctor de los armenios, el cual, siendo discípulo de san Narsete y escriba en el palacio real, se hizo monje. Inventó los signos del alfabeto para que el pueblo fuese instruido en las sagradas Escrituras, tradujo al armenio los dos testamentos y compuso himnos y cánticos (c. 440).

5. Conmemoración de san Flaviano, obispo de Constantinopla, que, por defender la fe católica proclamada en Éfeso, fue atacado con puñetazos y patadas por los partidarios del impío Dióscoro y, enviado al exilio, falleció poco después (449).

6. En el monasterio de Clúain Ednech, en Irlanda, san Fintán, abad fundador del mismo y prestigioso por su austeridad (c. 440).

7*. En Lindisfarne, de Northumbria, san Fian, obispo y abad, célebre por su doctrina y por su celo en la evangelización (c. 656).

8. En Auchy, en la región de Morins, sepultura de san Silvino, obispo (s. VIII).

9*. En el monasterio de Cava, en la Campania, san Constable, abad, que por su eximia mansedumbre y caridad hacia todos, mereció ser llamado “cubridor de los hermanos” (1124).

10*. En Ratzeburg, en Holsacia, de Germania, san Evermodo, obispo, que, discípulo de san Norberto en la Orden Premonstratense, se dedicó a la evangelización de los wendos (1178).

11*. En Padua, en la región de Venecia, beato Lucas Belludi, presbítero, de la Orden de los Frailes Menores, discípulo y compañero de san Antonio (1286).

12. En Pyongyang, en Corea, san Pedro Yu Chong-nyul, mártir, que, siendo padre de familia, mientras leía a los fieles congregados durante la noche en casa del catequista, fue apresado y azotado hasta la muerte por su condición de cristiano (1866).

13*. En Rzeszow, en Polonia, beato Antonio Lesczewicz, presbítero de la Congregación de los Clérigos Marianistas y mártir, que, en la ocupación militar durante la guerra, fue quemado por los perseguidores de la Iglesia a causa de su fe en Cristo (1943).

Tertiodecimo Kalendas Martii

I santi del 17 Febbraio 2023

Santi SETTE FONDATORI DELL'ORDINE DEI SERVI DI MARIA    - Memoria Facoltativa
XIII-XIV sec.
Intorno al 1233, mentre Firenze era sconvolta da lotte fratricide, sette mercanti, membri di una compagnia laica di fedeli devoti della beata Vergine, legati tra loro dell'ideale evangelico della comunione fraterna e del servizio ai poveri, decisero di ritirarsi per far vita comune nella penitenza e nella contemplazione. Lasciate attività, case e beni ai poveri, verso il 1245 si ritirarono sul Monte Senario, nei pressi di Firenze, dove costruirono una piccola dimora e un oratorio dedicato a santa Maria. Molt...
www.santiebeati.it/dettaglio/26150

Santi DONATO, SECONDIANO, ROMOLO E COMPAGNI   Martiri concordiesi
† 17 febbraio 304
www.santiebeati.it/dettaglio/99846

Sant' ALESSIO FALCONIERI   Fondatore
† 17 febbraio 1310
Della famiglia dei Falconieri, zio di Santa Giuliana, Sant’Alessio fu esempio fulgido di umiltà e purezza. La sua vita fu una continua lode a Dio. Amava andare per la questua, impegnandosi specialmente a sostenere i suoi frati mandati a studiare alla Sorbona di Parigi. Morì all’età di 110 anni il 17 febbraio 1310. Clemente XI il 1° dicembre 1717 confermò il suo culto, poi Leone XIII lo ha canonizzato insieme agli altri 6 Fondatori il 15 gennaio 1888. L’ultima edizio...
www.santiebeati.it/dettaglio/99092

San BENEDETTO DI DOLIA   Vescovo
† Cagliari, 17 febbraio 1120 ?
www.santiebeati.it/dettaglio/91414

San SILVINO DI CREMONA   Vescovo
† 773
www.santiebeati.it/dettaglio/98104

San FLAVIANO   Patriarca di Costantinopoli
m. Lidia (Asia Minore), 449/450
Fu ordinato sacerdote a Costantinopoli, città della quale, nel 446, diventò poi il patriarca. Due anni dopo, si trovò in mezzo a un'aspra lotta dottrinale. Nel 431 il Concilio di Efeso aveva chiuso la controversia provocata da Nestorio con la dottrina sulle due «nature divise» in Gesù Cristo: quella divina e quella umana. A poco più di 15 anni di distanza un altro conflitto si accese per opera dell'anziano monaco Eutiche, superiore di un monastero presso Costantinopoli...
www.santiebeati.it/dettaglio/41550

San TEODORO DI AMASEA   Soldato e martire
Soldato dell'esercito romano di origine orientale, Teodoro era stato trasferito ad Amasea, in Anatolia (Turchia) al tempo dell'imperatore Galerio Massimiano (IV sec.). Lì la guarnigione venne raggiunta da un ordine: tutti dovevano sacrificare agli dèi. Teodoro, cristiano, si rifiutò. Venne torturato, imprigionato e infine bruciato vivo. Il culto si diffuse rapidamente in Oriente e dal VI secolo in Occidente. (Avvenire)...
www.santiebeati.it/dettaglio/76900

San FINAN DI LINDISFARNE (DI IONA)   Vescovo
m. 661
Originario della Scozia. Le primie notizie risalgono al periodo della sua permanenza a Iona. Successe a San Aidano nella diocesi di Lindisfarne nel 652 come vescovo. Passerà alla storia per aver convertito vari principi e nobili del suo tempo. Beda il venerabile lo definirà 'Acerrimus veri Paschae defensor". La morte di Finan è posta nel 656. La sua festa è ricordata il 9 gennaio nell'agiografia irlandese, al 17 febbraio, invece, negli autori inglesi e scozzesi. E' da notare che la ...
www.santiebeati.it/dettaglio/36725

San BONOSO DI TREVIRI   Vescovo
www.santiebeati.it/dettaglio/41360

San MESROP   Dottore della Chiesa armena
362 – 441
www.santiebeati.it/dettaglio/41370

San FINTAN   Abate di Cluain Ednech
† 603
www.santiebeati.it/dettaglio/41380

San SILVINO DI THEROUANNE   Vescovo
† Arras, Francia, 720 circa
www.santiebeati.it/dettaglio/41410

Sant' EVERMODO DI RATZEBURG   Vescovo
† 1178
www.santiebeati.it/dettaglio/41420

San PIETRO YU CHONG-NYUL   Martire
Taphyen, Corea del Nord, 1837 – Pyongyang, Corea del Nord, 17 febbraio 1866
Padre di famiglia, fu canonizzato da Giovanni Paolo II il 6 maggio 1984.
www.santiebeati.it/dettaglio/41430

San LUPIANO   
www.santiebeati.it/dettaglio/94424

San LURECH   
VII sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/99557

San MAC EARC   Vescovo
V sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/99562

San CONSTABILE (COSTABILE)   Quarto Abate di Cava
Tresino, Salerno, 1069/70 – Cava de' Tirreni, Salerno, 17 febbraio 1124
Nacque verso il 1070 a Tresino dalla nobile famiglia Gentilcore. A sette anni Costabile fu affidato all'abate di Cava dei Tirreni, Leone I, divenendo poi monaco nella stessa Abbazia. Dimostrò un impegno encomiabile nella Regola benedettina nella vita monastica, tale che fu incaricato dall'abate di importanti trattative di affari. Il 10 gennaio 1118, con il pieno consenso dei monaci, fu elevato dall'abate a suo coadiutore, succedendogli poi nella carica alla sua morte, il 4 marzo 1122. Morì il 17 febbr...
www.santiebeati.it/dettaglio/91125

Beata ASCENSIONE DI SAN GIUSEPPPE (ISABELLA SáNCHEZ ROMERO)   Vergine domenicana, martire
Huéscar, Spagna, 9 maggio 1861 - 17 febbraio 1937
Nata nel 1860 a Granada, Isabel era entrata a 17 anni nel convento delle Domenicane e aveva adottato il nome di Ascensione di San Giuseppe. Descritta da Vatican News come obbediente, silenziosa, lavoratrice e umile, non si lamentava neanche delle ferite che le coprivano il corpo a seguito di una rara malattia. Nel contesto della sanguinosa persecuzione religiosa perpetrata in Spagna durante la Guerra Civile, Isabel venne arrestata nel febbraio 1937, e nonostante l’età avanzata venne gettata in prigione...
www.santiebeati.it/dettaglio/98333

Beata ELISABETTA SANNA   Vedova, Terziaria francescana, membro dell’Unione dell’Apostolato Cattolico
Codrongianos, Sassari, 23 aprile 1788 – Roma, 17 febbraio 1857
Elisabetta Sanna nacque a Codrongianos (Sassari) il 23 aprile 1788. A tre mesi perdette la capacità di sollevare le braccia. Sposata, allevò cinque figli. Nel 1825 restò vedova e fece voto di castità; era la madre spirituale delle ragazze e delle donne della sua terra. Nel 1831, imbarcatasi per un pellegrinaggio in Terra Santa, finì a Roma, e non poté tornare, per sopravvenuti gravi disturbi fisici. Si dedicò totalmente alla preghiera ed a servire i malati e i poveri...
www.santiebeati.it/dettaglio/94038

Beato ANTONIO LESZCZEWICZ   Sacerdote e martire
Abramowszczyzna, Lituania, 30 settembre 1890 – Rosic, Polonia, 17 febbraio 1943
Il beato Antoni Leszczewicz, sacerdote professo dei Chierici Mariani sotto il titolo dell'Immacolata Concezione della B.V.M. (Mariani), nacque a Abramowszczyzna (Vilnius), Lituania, il 30 settembre 1890 e morì a Rosic, (Polonia) il 17 febbraio 1943. Fu beatificato da Giovanni Paolo II a Varsavia (Polonia) il 13 giugno 1999 con altri 107 martiri polacchi....
www.santiebeati.it/dettaglio/93060

Beato LUCA BELLUDI   Sacerdote francescano
Padova, 1200 circa – 17 febbraio 1286
Nato a Padova nei primi anni del 1200, entrò tra i Francescani a 25 anni e secondo la tradizione fu lo stesso san Francesco a vestirlo con il saio. Studiò forse all'università di Padova e nel 1227 fu ordinato sacerdote, incontrando poi sant'Antonio, di cui fu amico e fedele discepolo, tanto da essere chiamato "Luca di Sant'Antonio". Aiutò il maestro nella stesura dei "Sermones". Più tardi si espose in prima linea, con la preghiera e con l'aiuto dell'inter...
www.santiebeati.it/dettaglio/90249

Beato MAZELINO   Abate
X-XI sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/99754

Beato FEDERICO DA BERGA (MARTINO TARRéS PUIGPELAT)   Sacerdote cappuccino, martire
Berga, Spagna, 8 ottobre 1877 – Barcellona, Spagna, 17 febbraio 1937
Nato a Berga, in Catalogna (Spagna), Martí Tarrés Puigpelat entrò nell’ordine cappuccino nel 1896 e ricoprì la carica di ministro provinciale di Catalogna dal 1921 al 1924. Religioso e superiore attivo ed austero, fu assassinato dai marxisti a Barcellona il 17 febbraio 1937, in quanto sacerdote. Il suo nome figura a capo del gruppo dei martiri cappuccini della Catalogna, un totale di 15 sacerdoti, 6 chierici e 5 fratelli laici uccisi a Barcellona per mano marxista durante il period...
www.santiebeati.it/dettaglio/96699


+ + +


Comments