The Roman Martyrology for the 16th day before the Kalends of January

Sextodécimo Kaléndas Januárii Luna vicésima tértia Anno Dómini 2022

Luna vicesima quinta Anno Domini 2023

primo 1570 Massíliæ, in Gállia, beáti Lázari Epíscopi, sanctárum Maríæ Magdalénæ ac Marthæ fratris, quem Dóminus in Evangélio appellásse amícum et a mórtuis excitásse légitur.

primo 1888 Romæ [in monte Coelio 1960] natális sancti Joánnis de Matha, Presbýteri et Confessóris, qui Ordinis sanctíssimæ Trinitátis redemptiónis captivórum Fundátor éxstitit. Ipsíus tamen festívitas, ex dispositióne Innocéntii Papæ Undécimi, ágitur sexto Idus Februárii (1213).

Translátio sancti Ignátii, Epíscopi et Mártyris; qui, tértius post beátum Petrum Apóstolum, Antiochénam rexit Ecclésiam. Ejus corpus ab urbe Roma, ubi ipse, sub Trajáno, glorióse martýrium tertiodécimo Kaléndas Januárii consummáverat, Antiochíam delátum, ibídem, in cœmetério Ecclésiæ, extra portam Daphníticam, pósitum fuit; in qua celebritáte sanctus Joánnes Chrysóstomus conciónem ad pópulum hábuit. Póstmodum vero ejus relíquiæ rursus Romam translátæ sunt, et in Ecclésia sancti Cleméntis, una cum córpore ejúsdem beatíssimi Papæ et Mártyris, summa veneratióne recónditæ (a 117 tr).

Constantinópoli sanctæ Olympíadis Víduæ (410 tr).

Hierosolymae, sancti Modesti, episcopi, qui, post Urbem Sanctam a Persis captam et vastatam, monasteria relevavit monachisque implevit et sanctuaria incendio diruta multo labore refecit (634). 

Eleutheropoli in Palaestina, passio sanctorum quinquaginta militum, qui, tempore Heraclii imperatoris, a Saracenis Gazam obsidentibus ob Christi fidem occisi sunt. Inter quos: sancti Ioannes, Paulus, alius Ioannes, alter Paulus, Photinus, Zitas, Eugenius, Muselius, Ioannes, Stephanus, Theodorus, Ioannes, alius Theodorus, filius praecedentis, Georgius, Theopemptus, alius Georgius, Sergius, alius Georgius, alius Theodorus, Cyriacus, alius Ioannes, Zitas, Philoxenus, alius Georgius, alius loannes, alius Georgius, omnes ex cohorte Scythorum; Theodosius, Epiphanius, Ioannes, Theodorus, Sergius, Georgius, Thomas, Stephanus, Conon, alter Theodorus, Paulus, alius Ioannes, alter Georgius, alius Ioannes, alius Ioannes, Paulinus, Caiumas, Abramius, Marmises, Marinus, omnes ex cohorte Voluntariorum (638).

*In Britannia Minore, Sancti Iudicaelis [Gaël, Giguel, Gicquel, ou Juzel], [roi de Domnonée] qui concordiam inter Britones et Francos valde conciliavit et, munere regis deposito, vitam in monasterio sancti Mevenni [saint Méen] exegisse fertur (c 650). 

Andennis [Andenne] in Brabantia, Sanctae Beggae [Bège, Amélie] Viduae, quae, post coniugis necem, monasterium Beatae Mariae Virginis condidit, sub Regulis sanctorum Columbani et Benedicti (693). 

In monasterio Fuldensi in Austrasia, sancti Sturmii, abbatis, qui, discipulus sancti Bonifatii, Saxoniam evangelizavit et celebre hoc monasterium ex praecepto magistri aedificandum curavit ac primus abbas rexit (779).

*In monte Mercurio in Lucania, sancti Christophori de Collesano, monachi, qui tota cum familia sua monasticae conversationi propagandae summopere dedit operam (s XI). 

Prope Bruxellas in Brabantia Lotharingiae, Sanctae Wiwinae [Wivine], primae abbatissae monasterii Beatae Mariae de Bigardis [Bijgaarden], cujus egrégiam sanctitátem mirácula crebra testántur (1170). 

Barcinone in Hispania, sancti Iosephi Manyanet y Vives, presbyteri, qui, ut exemplo sanctae illius Nazarethanae Iesu, Mariae et Ioseph omnes familiae perfectae redderentur, Congregationes Filiorum et Filiarum a Sacra Familia fundavit (1901).

*In vico Don Benito prope Badaiocium in Hispania, beatae Mathildis a Sacro Corde Tellez Robles, virginis, quae, in proximo suo imaginem Christi ipsius inspiciens, benigna cum sedulitate materiali maxime ac spiritali egenorum auxilio se tradidit et Congregationem Filiarum Mariae Matris Ecclesiae fundavit (1901).
 
*Romae apud Sanctam Sabinam in Aventino, beati Hyacinthi (Henrici) Cormier, presbyteri, qui, magister generalis, Ordinem Praedicatorum prudenter rexit studia theologica ac spiritalia admodum fovens (1916). 

V. Et álibi aliórum plurimórum sanctórum Mártyrum et Confessórum, atque sanctárum Vírginum.

R. Deo grátias.

In the Old English Martyrology no saint is eulogised today, December 17.


LDVMSextodecimo Kalendas Ianuarii

1. Hierosolymae, sancti Modesti, episcopi, qui, post Urbem Sanctam a Persis captam et vastatam, monasteria relevavit monachisque implevit et sanctuaria incendio diruta multo labore refecit (634). 

2. Eleutheropoli in Palaestina, passio sanctorum quinquaginta militum, qui, tempore Heraclii imperatoris, a Saracenis Gazam obsidentibus ob Christi fidem occisi sunt. Inter quos: sancti loannes, Paulus, alius Ioannes, alter Paulus, Photinus, Zitas, Eugenius, Muselius, Ioannes, Stephanus, Theodorus, Ioannes, alius Theodorus, filius praecedentis, Georgius, Theopemptus, alius Georgius, Sergius, alius Georgius, alius Theodorus, Cyriacus, alius Ioannes, Zitas, Philoxenus, alius Georgius, alius loannes, alius Georgius, omnes ex cohorte Scythorum; Theodosius, Epiphanius, Ioannes, Theodorus, Sergius, Georgius, Thomas, Stephanus, Conon, alter Theodorus, Paulus, alius Ioannes, alter Georgius, alius Ioannes, alius Ioannes, Paulinus, Caiumas, Abramius, Marmises, Marinus, omnes ex cohorte Voluntariorum (638).

3*. In Britannia Minore, sancti Iudicaelis, qui concordiam inter Britones et Francos valde conciliavit et, munere regis deposito, vitam in monasterio sancti Mevenni exegisse fertur (c 650). 

4. Andennis in Brabantia, sanctre Beggae, viduae, quae, post coniugis necem, monasterium Beatae Mariae Virginis condidit, sub Regulis sanctorum Columbani et Benedicti (693). 

5. In monasterio Fuldensi in Austrasia, sancti Sturmii, abbatis, qui, discipulus sancti Bonifatii, Saxoniam evangelizavit et celebre hoc monasterium ex praecepto magistri aedificandum curavit ac primus abbas rexit (779). 

6*. In monte Mercurio in Lucania, sancti Christophori de Collesano, monachi, qui tota cum familia sua monasticae conversationi propagandae summopere dedit operam (s XI). 

7. Prope Bruxellas in Brabantia Lotharingiae, sanctre Wiwinae, primae abbatissae monasterii Beatae Mariae de Bigardis (1170). 

8. Romae in monte Coelio, sancti Ioannis de Matha, presbyteri, qui, gallus genere, Ordinem Sanctissimae Trinitatis pro captivis redimendis instituit (1213). 

9. Barcinone in Hispania, sancti Iosephi Manyanet y Vives, presbyteri, qui, ut exemplo sanctae illius Nazarethanae Iesu, Mariae et Ioseph omnes familiae perfectae redderentur, Congregationes Filiorum et Filiarum a Sacra Familia fundavit (1901).

10*. In vico Don Benito prope Badaiocium in Hispania, beatae Mathildis a Sacro Corde Tellez Robles, virginis, quae, in proximo suo imaginem Christi ipsius inspiciens, benigna cum sedulitate materiali maxime ac spiritali egenorum auxilio se tradidit et Congregationem Filiarum Mariae Matris Ecclesiae fundavit (1901).
 
11 *Romae apud Sanctam Sabinam in Aventino, beati Hyacinthi (Henrici) Cormier, presbyteri, qui, magister generalis, Ordinem Praedicatorum prudenter rexit studia theologica ac spiritalia admodum fovens (1916). 

Sextodecimo Kalendas Ianuarii

1. En Jerusalén, san Modesto, obispo, el cual, después de que la Santa Ciudad fue conquistada y devastada por los árabes, reconstruyó monasterios y los llenó de monjes, y con mucho trabajo rehizo los santuarios destruidos por el incendio (634).

2. En Eleuterópolis, de Palestina, pasión de los santos cincuenta soldados*, que en tiempo del emperador Heraclio, a causa de su fe en Cristo fueron muertos por los sarracenos que asediaban Gaza (638).

3*. En la Bretaña, san Judicael, que procuró en gran manera la concordia entre los bretones y los francos, y abdicando de su realeza, se dice que vivió en el monasterio de Saint-Méen (c. 650).

4. En Andenne, de Brabante, santa Bega, viuda, la cual, después del asesinato de su marido, fundó el monasterio de la Bienaventurada Virgen María, bajo la Regla de san Columbano y san Benito (693).

5. En el monasterio de Fulda, en Austrasia, san Esturmio, abad, discípulo de san Bonifacio, que evangelizó la Sajonia y, por mandato del maestro, edificó este célebre monasterio, que gobernó como primer abad (779).

6. En el monte Mercurio, de la Lucania, san Cristóbal de Collesano, monje, que, junto con toda su familia, trabajó para extender la vida monástica (s. XI)

7. Cerca de Bruselas, en Brabante, de la Lotaringia, santa Vivina, primera abadesa del monasterio de la Beata María de Grand-Bigard (1170).

8. En Roma, en el monte Celio, san Juan de Mata, presbítero, que, francés de origen, fundó la Orden de la Santísima Trinidad, para la redención de los cautivos (1213).

9*. En Barcelona, en España, beato José Manyanet y Vives, presbítero, que fundó las Congregaciones de Hijos e Hijas de la Sagrada Familia, para que, a ejemplo de la santa Familia de Nazaret, Jesús, María y José, todas las familias se orientaran hacia la perfección (1901).

*Entre los cuales: santos Juan, Pablo, otro Juan, otro Pablo, Fotino, Zitas, Eugenio, Muselio, Juan, Esteban, Teodoro, Juan, otro Teodoro, hijo del precedente, Jorge, Teopento, otro Jorge, Sergio, otro Jorge, otro Teodoro, Ciríaco, otro Juan, Zitas, Filoxeno, otro Jorge, otro Juan y otro Jorge, todos de la cohorte de los Escitas; Teodosio, Epifanio, Juan, Teodoro, Sergio, Jorge, Tomás, Esteban, Conón, otro Teodoro, Pablo, otro Juan, otro Jorge, otro Juan, otro Juan, Paulino, Cayumas, Abramio, Marmises y Marino, todos de la cohorte de los Voluntarios.

10*. En Roma, en Santa Sabina del Aventino, beato Jacinto (Enrique) Cormier, presbítero, el cual, siendo maestro general, gobernó prudentemente la Orden de Predicadores, fomentando los estudios teológicos y espirituales (1916).

Sextodecimo Kalendas Ianuarii

1. À Jérusalem, en 634, saint Modeste, évêque. Après la prise de la Ville sainte et sa dévastation par les Perses, il releva les monastères, les remplit de moines et reconstruisit à grand peine les sanctuaires détruits par l’incendie.

2. À Eleuthéropolis en Palestine, l’an 638, la passion de cinquante saints soldats, qui, au temps de l’empereur Héraclius, furent tués pour la foi du Christ par les Sarrasins qui avaient pris Gaza.

3*. En Bretagne, l’an 658, saint Judicaël, roi de Domnonée, qui contribua beaucoup à établir la paix entre les Bretons et les Francs et, après avoir quitté sa charge, termina sa vie au monastère de saint Méen.

4. À Andenne dans le Brabant, en 693, sainte Begge, veuve. Sœur de sainte Gertrude de Nivelles, après l’assassinat de son mari Ansegise, elle fonda le monastère de la bienheureuse Vierge Marie, sous les règles des saints Colomban et Benoît.

5. Au monastère de Fulda en Saxe, l’an 779, saint Sturmi, abbé. Disciple de saint Boniface, il évangélisa la Saxe et prit soin de construire, à la demande de son maître, ce célèbre monastère, dont il fut le premier abbé.

6*. Au mont Mercure en Lucanie, au Xe siècle, saint Christophe de Collesano, moine, qui avec toute sa famille travailla grandement à propager la vie monastique.

7. À Bigard près de Bruxelles, en 1170, sainte Wiwine, première abbesse du monastère de Sainte-Marie.

8. À Rome, sur le Célius, en 1213, saint Jean de Matha, prêtre d’origine française, fondateur de l’Ordre de la Sainte Trinité pour le rachat des captifs.

9. À Barcelone en Catalogne, l’an 1901, le saint Joseph Manyanet y Vives, prêtre, qui fonda la Congrégation des Fils et des Filles de la Sainte Famille, pour qu’à l’exemple de la famille de Jésus, Marie et Joseph à Nazareth, toutes les familles atteignent la perfection.

10*. En Espagne, la bienheureuse Mathilde a Sacro Corde Tellez Robles, vierge

11*. À Rome, près de Sainte-Sabine sur l’Aventin, en 1916, le bienheureux Hyacinthe (Henri) Cormier, prêtre, Maître général de l’Ordre des Prêcheurs, qu’il dirigea avec prudence, en encourageant beaucoup les études théologiques et spirituelles.

Sextodecimo Kalendas Ianuarii

San GIOVANNI DE MATHA   Sacerdote e fondatore
Faucon, Francia, 23 giugno 1154 - Roma, 17 dicembre 1213
Provenzale, docente di teologia a Parigi, prete a 40 anni, Giovanni de Matha lasciò la cattedra, divenendo sacerdote. Durante la sua prima messa, il 28 febbraio 1193, gli accade qualcosa di straordinario. Mentre celebrava gli comparve una visione: un Uomo dal volto radioso, che teneva per mani due uomini con catene ai piedi, l'uno nero e deforme, l'altro pallido e macilento; quest'uomo gli indicò di liberare queste povere creature incatenate per motivi di fede. Giovanni De Matha comprese immediatament...
www.santiebeati.it/dettaglio/35750

San MODESTO   Patriarca di Gerusalemme
† 630 circa
www.santiebeati.it/dettaglio/81920

Santi MARTIRI DI ELEUTEROPOLI   
Si tratta di cinquanta soldati, che al tempo dell'imperatore Eraclio furono martirizzati dai Saraceni.
www.santiebeati.it/dettaglio/81930

Santo STURMIO DI FULDA   Abate
www.santiebeati.it/dettaglio/81940

San GIUSEPPE MANYANET Y VIVES   Sacerdote e fondatore
Tremp, Spagna, 7 gennaio 1833 - Barcellona, Spagna, 17 dicembre 1901
Fu ordinato sacerdote in La Seu d’Urgell il 9 aprile 1859. Dopo dodici anni d’intenso lavoro al seguito del vescovo José Caixal e al servizio della curia diocesana, si sentì chiamato da Dio alla speciale consacrazione religiosa e a fondare due congregazioni con la missione d’imitare e propagare il culto della Famiglia di Nazaret e di procurare la formazione cristiana delle famiglie, specialmene con l’educazione e l’istruzione cristiana dei ragazzi e dei giovani, e con il ...
www.santiebeati.it/dettaglio/91419

San CRISTOFORO DI COLLESANO   Monaco
www.santiebeati.it/dettaglio/81960

San BRIACO   Eremita in Bretagna
www.santiebeati.it/dettaglio/99907

San FLORIANO   Venerato a Bologna
www.santiebeati.it/dettaglio/82000

Santa WIVINE (VIVINA)   Badessa benedettina
Brabante, Belgio, 1103 – Grand-Bigard (Brabante), 17 dicembre 1170
È considerata come la fondatrice e la prima superiora dell'abbazia benedettina di Grand-Bigard, nella provincia del Brabante in Belgio, dove nel 1126, a 23 anni, fondò un eremo, adottando poi nel 1129, per lei e per le discepole che lì si erano radunate, la Regola di san Benedetto. Il suo nome compare solo in un documento di Goffredo I di Brabante, datato 1133, in cui però non le viene dato nessun titolo. Esiste poi un documento di donazione all'abbazia, da parte di Burcardo, vescovo di Cambrai, che lascia intender...
www.santiebeati.it/dettaglio/92014

Santa BEGGA   Badessa di Andenne
Nata nel VII secolo da nobile famiglia carolingia, Begga si sposò e rimase vedova. Allora - sull'esempio della madre, santa Itta, che alla morte del marito, il beato Pipino di Landen, si era ritirata nel monastero belga di Nivelles - fondò Notre-Dame ad Andenne-sur-Meuse (Belgio), di cui fu badessa. Le si attribuì la fondazione di sei oratori intorno alla chiesa principale: perciò il luogo fu detto "sept-eglises". È considerata, dal XV secolo, l'iniziatrice del movimento delle beghine, per assonanza e perché la sce...
www.santiebeati.it/dettaglio/91759

San LUPO DI ANGER   Vescovo
VII sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/97713

Santi ANANIA, MISAELE E AZARIA (ABDENAGO, MISACH E SIDRACH)   Martiri
Abdenago, Misach e Sidrach, chiamati anche Anania, Misaele e Azaria, sono personaggi biblici. Il libro del profeta Daniele, nei primi tre capitoli, espone la vicenda di questi tre personaggi con dovizia di particolari. Sono i tre giovinetti, divenuti governatori di Babilonia, che, per non aver voluto adorare un idolo pagano, furono gettati in una fornace ardente dalla quale rimasero, però, illesi. Le reliquie dei tre santi vetero-testamentari furono traslati da Babilonia a Costantinopoli, nella chiesa di S. Danie...
www.santiebeati.it/dettaglio/91866

San GIUDICAELE   Re di Bretagna
590 circa – 658 circa
San Giudicaèle (Judicaël), fratello di San Giudoco, in un primo tempo entrò in monastero sotto la guida di San Mavenno (Mèen), ma poi rivendicò i suoi diritti al trono di Bretagna. Governò con saggezza, riportando la pace tra i Bretoni e i Franchi. Dopo aver abdicato al regno, si dice abbia passato gli ultimi anni della sua vita nel monastero di Saint-Mèen....
www.santiebeati.it/dettaglio/92638

Santa TETTA DI WIMBORNE   Badessa
† 745 circa
www.santiebeati.it/dettaglio/98799

Beato PIETRO DI SPAGNA   Martire mercedario
† 1418
Famoso per la propagazione della fede cattolica, il Beato Pietro di Spagna, cavaliere laico dell'Ordine Mercedario, fu uomo di grande dottrina e santità della vita.Trovandosi ad Algeri in Africa, andò in testa all'esercitò cristiano e avanzando con una croce in mano contro le schiere dei saraceni, fu trafitto da una freccia dei mussulmani e poi venne tagliato a pezzi ricevendo la corona dei martiri di Cristo nell'anno 1418.L'Ordine lo festeggia il 17 dicembre....
www.santiebeati.it/dettaglio/94813

Beata MATILDE DEL SAGRADO CORAZON TELLEZ ROBLES   Fondatrice
Robledillo de la Vera, Spagna, 30 maggio 1841 - 17 dicembre 1902
Fondò la Congregazione delle Figlie di Maria Madre della Chiesa. Educata fin da piccola nella fede cristiana, molto giovane decise di dedicarsi totalmente al Signore, nonostante il padre volesse per lei una brillante vita sociale. Oggi la congregazione è presente in Spagna, Portogallo, Italia, Venezuela, Colombia, Perù, Messico....
www.santiebeati.it/dettaglio/92002

Beato FRANCESCO PIAZZA   Minore osservante
† 1445 circa
www.santiebeati.it/dettaglio/97647

Beato MAINARDO   Abate di Sassovivo
† Sassovivo, 10 dicembre 1096
www.santiebeati.it/dettaglio/97903

Beato GIACINTO (ENRICO) CORMIER   Sacerdote domenicano
Orleans, Francia, 8 dicembre 1832 - Roma, 17 dicembre 1916
Avvertendo già da seminarista il richiamo alla vita religiosa, professò in privato i voti ed entrò nel Terz'Ordine. Nel 1856, il giorno dopo la sua ordinazione sacerdotale, entrò nel noviziato di Flavigny, fondato da R. Lacordaire. A partire dal 1859, servì l'Ordine in diversi uffici: maestro dei novizi, priore in molti conventi, priore della provincia di Tolosa per due volte, assistente generale, procuratore dell'Ordine e infine nel 1904 venne eletto Maestro dell'Ordine, destando...
www.santiebeati.it/dettaglio/90773

Beato CRISTOFORO DA PENNE   Francescano
XV-XVI sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/99538

 

+ + +
Comments