The Roman Martyrology for day before the Nones of December

Prídie Nonas Decémbris Luna décima Anno Dómini 2022

Luna vicesima prima Anno Domini 2023

primo R Sancti Ioannis Damasceni, presbyteri et Ecclesiae doctoris, sanctitate et doctrina celebris, qui pro cultu sacrarum Imaginum verbo et scriptis adversus Leonem Isauricum imperatorem strenue decertavit et, monachus effectus in laura Sancti Sabae prope Hierosolymam, sacros hymnos composuit ibique quievit. Eius corpus hac die depositum est (c 750). 

Alexandriae in Aegypto, sancti Heraclae, episcopi, qui, Origenis discipulus, socius et successor in schola, celeberrimam invenit famam et ad hanc sedem regendam electus est (247/249). 

primo A Nicomedíæ pássio sanctæ Bárbaræ, Vírginis et Mártyris; quæ, in persecutióne Maximíni, post diram cárceris maceratiónem, lampadárum adustiónem, mamillárum præcisiónem atque ália torménta, gládio martýrium consummávit (s III/IV).

Sebastopoli in Ponto, sancti Meletii, episcopi, qui, etsi iam eruditionis praerogativa eximius, virtute vero animi et sinceritate vitae longe clarior exstitit (s IV). 

In Mesopotámia sancti Marúthæ Epíscopi, qui Dei Ecclésias, ob persecutiónem Isdegérdis Regis collápsas, in Pérside reparávit, multísque miráculis clarus, apud hostes étiam méruit honorári (c 420 tr).

Bononiae in Aemilia, sancti Felicis, episcopi, qui sub sancto Ambrosio Mediolanensis Ecclesiae diaconus fuerat (431/432). 

Sancti Petri Chrysólogi, Epíscopi Ravennátis, Confessóris et Ecclésiæ Doctóris, cuius memória quarto Nonas huius mensis recensétur (450).

*Cenomani [Mans] in Neustria, Sanctae Adrehildis seu Adae, abbatissae monasterii Sanctae Mariae (c 692).

*Apud Viennam in Gallia Lugdunensi, sancti Apri, presbyteri, qui, patriam relinquens, cellulam sibi exstruxit et solitariam ac poenitentem vitam egit (s VII). 

*In pago Bituricensi [en le Berry] Aquitaniae, Sancti Sigiramni [Cyran] Monachi, peregrini et abbatis Longoretensis [Longorit] (s VII).  

*In monasterio Ellwangensi in Bavaria, sancti Solae, presbyteri et eremitae (794). 

Constantinópoli sanctórum Theóphanis et Sociórum (813-820).

Polyboti in Phrygia, sancti Ioannis, cognomento Thaumaturgi, episcopi, qui contra Leonis Armeni imperatoris consilium magnopere operatus est sacris imaginibus colendis (s IX). 

In monasterio Sigisburgensi in Rhenania Germaniae, sancti Annonis, episcopi Coloniae Agrippinae, qui, Henrico imperatore Quarto regnante, vir strenui ingenii, tam in Ecclesia quam in publicis negotiis in magno fuit honore et ad fidem pietatemque augendam complures ecclesias et monasteria condi curavit (1075). 

Sarisberiae [Sarum, Salisbury] in Anglia, Sancti Osmundi Episcopi, qui, ex Normannia cum Gulielmo rege in Angliam transgressus, mox ad episcopatum promotus ecclesiam cathedralem dicavit atque sedis administrationi et cultui divino consuluit (1099). 

Parmae in Aemilia, sancti Bernardi, episcopi, qui monachus in perfectionem vitae, cardinalis in bonum Ecclesiae, episcopus demum in salutem animarum semper intendit (1133). 

*Senis in Etruria, beati Petri Pectinarii, religiosi e Tertio Ordine Sancti Francisci, peculiari caritate in egenos ac infirmos, humilitate et silentio conspicui (1289). 

*In loco Edo in Iaponia, beatorum martyrum Francisci Galvez, presbyteri ex Ordine Fratrum Minorum, Hieronymi de Angelis, presbyteri, et Simonis Yempo, religiosi, utriusque e Societate lesu, qui in odium fidei igni traditi sunt (c 1622/1623). 
 
*Coloniae Agrippinae in Rhenania Borussiae, beati Adolphi Kolping, presbyteri, qui, de opificibus et iustitia sociali ardenter sollicitus, consociationem iuvenum operariorum condidit et compluribus locis diffudit (1865). 

Veronae in Italia, sancti Ioannis Calabria, presbyteri, qui Congregationem Pauperum Servorum et Servarum a Divina Providentia fundavit (1954).

V. Et álibi aliórum plurimórum sanctórum Mártyrum et Confessórum, atque sanctárum Vírginum.

R. Deo grátias.

In the Old English Martyrology no saint is eulogised today, December 3.

LDVM


Pridie Nonas Decembris

Sancti Ioannis Damasceni, presbyteri et Ecclesiae doctoris, 
sanctitate et doctrina celebris, qui pro cultu sacrarum Imaginum verbo et scriptis adversus Leonem Isauricum imperatorem strenue decertavit et, monachus effectus in laura Sancti Sabae prope Hierosolymam, sacros hymnos composuit ibique quievit. Eius corpus hac die depositum est (c 750).
 
Nicomedíæ pássio sanctæ Bárbaræ, Vírginis et Mártyris; quæ, in persecutióne Maximíni, post diram cárceris maceratiónem, lampadárum adustiónem, mamillárum præcisiónem atque ália torménta, gládio martýrium consummávit (s III/IV).

3. Alexandriae in Aegypto, sancti Heraclae, episcopi, qui, Origenis 
discipulus, socius et successor in schola, celeberrimam invenit famam et ad hanc sedem regendam electus est (247/249). 

4. Sebastopoli in Ponto, sancti Meletii, episcopi, qui, etsi iam eruditionis praerogativa eximius, virtute vero animi et sinceritate vitae longe clarior exstitit (s IV). 

5. Bononiae in Aemilia, sancti Felicis, episcopi, qui sub sancto Ambrosio Mediolanensis Ecclesiae diaconus fuerat (431/432). 

6*. Apud Viennam in Gallia Lugdunensi, sancti Apri, presbyteri, 
qui, patriam relinquens, cellulam sibi exstruxit et solitariam ac poenitentem vitam egit (s VII). 

7*. In pago Bituricensi Aquitaniae, sancti Sigiramni, monachi, peregrini et abbatis Longoretensis (s VII). 

8*. Cenomani in Neustria, sanctae Adrehildis seu Adae, abbatissae 
monasteriii Sanctae Mariae (c 692). 

9*. In monasterio Ellwangensi in Bavaria, sancti Solae, presbyteri et 
eremitae (794). 

10. Polyboti in Phrygia, sancti Ioannis, cognomento Thaumaturgi, 
episcopi, qui contra Leonis Armeni imperatoris consilium magnopere operatus est sacris imaginibus colendis (s IX). 

11. In monasterio Sigisburgensi in Rhenania Germaniae, sancti Annonis, episcopi Coloniae Agrippinae, qui, Henrico imperatore Quarto regnante, vir strenui ingenii, tam in Ecclesia quam in publicis negotiis in magno fuit honore et ad fidem pietatemque augendam complures ecclesias et monasteria condi curavit (1075). 

12. Sarisberiae in Anglia, sancti Osmundi, episcopi, qui, ex Normannia cum Gulielmo rege in Angliam transgressus, mox ad episcopatum promotus ecclesiam cathedralem dicavit atque sedis administrationi et cultui divino consuluit (1099). 

13. Parmae in Aemilia, sancti Bernardi, episcopi, qui monachus in 
perfectionem vitae, cardinalis in bonum Ecclesiae, episcopus demum in salutem animarum semper intendit (1133). 

14*. Senis in Etruria, beati Petri Pectinarii, religiosi e Tertio Ordine 
Sancti Francisci, peculiari caritate in egenos ac infirmos, humilitate et silentio conspicui (1289). 

15*. In loco Edo in Iaponia, beatorum martyrum Francisci Galvez, 
presbyteri ex Ordine Fratrum Minorum, Hieronymi de Angelis, presbyteri, et Simonis Yempo, religiosi, utriusque e Societate lesu, qui in odium fidei igni traditi sunt (c 1622/1623). 
 
16*. Coloniae Agrippinae in Rhenania Borussiae, beati Adolphi Kolping, presbyteri, qui, de opificibus et iustitia sociali ardenter sollicitus, consociationem iuvenum operariorum condidit et compluribus locis diffudit (1865). 

17. Veronae in Italia, sancti Ioannis Calabria, presbyteri, qui Congregationem Pauperum Servorum et Servarum a Divina Providentia fundavit (1954).

Pridie Nonas Decembris

San Juan Damasceno, presbítero y doctor de la Iglesia, célebre
por su santidad y por su doctrina, que luchó valerosamente de
palabra y por escrito contra el emperador León Isáurico para defender el culto de las sagradas imágenes, y hecho monje en la laura de San Sabas, cerca de Jerusalén, compuso himnos sagrados y allí murió. Su cuerpo fue enterrado en este día (c. 750).

2. Conmemoración de santa Bárbara, de la cual se dice que fue virgen y mártir en Nocomedia (s. III/IV).

3. En Alejandría, en Egipto, san Heraclas, obispo, famoso como discípulo de Orígenes, de quien fue colaborador y sucesor en la escuela, y elegido después para regir esta sede (247/249).

4. En Sebastopol, del Ponto, san Melecio, obispo, el cual, aunque ya famoso por su erudición, fue aún más famoso por su virtud y sencillez de vida (s. IV).

5. En Bolonia, de la Emilia, san Félix, obispo, que fue diácono de la Iglesia de Milán con san Ambrosio (431/432).

6*. En Vienne, de la Galia Lugdunense, san Apro, presbítero, el cual, abandonando su patria, se construyó una celda en donde llevó una vida solitaria y penitente (s. VII).

7*. En la región de Bourges, en Aquitania, san Sigiramnio, peregrino y abad de Longoret (s. VII).

8*. En Cenómano (hoy Le Mans), de Neustria, santa Adrehildis o Ada, abadesa del monasterio de Santa María (c. 692).

9*. En el monasterio de Ellwangen, en Baviera, san Sola, presbítero y eremita (794).

10. En Poliboto, de Frigia, san Juan, llamado el Taumaturgo, obispo, que, contra el dictamen del emperador León el Armenio, trabajó intensamente en favor del culto de las sagradas imágenes (s. IX).

11. En el monasterio de Siegburg, de Renania, en Alemania, san Annon, obispo de Colonia, hombre de agudo ingenio, que fue tenido en gran honor tanto, en la Iglesia como en los negocios civiles, en tiempo del emperador Enrique IV, y para aumentar la fe y la devoción, procuró la fundación de muchas iglesias y monasterios (1075).

12. En Salisbury, en Inglaterra, san Osmundo, obispo, que junto con el rey Guillermo se trasladó de Normandía a Inglaterra y, promovido enseguida al episcopado, consagró la iglesia catedral, proveyendo a la administración de la sede y al culto divino (1099).

13. En Parma, de la Emilia, san Bernardo, obispo, el cual, siendo monje, se aplicó a una vida de perfección, y después, como cardenal, buscó el bien de la Iglesia, para, finalmente, ya obispo, procurar la salvación de las almas (1133).

14*. En Siena, de la Toscana, beato Pedro Pectinario, religioso de la Tercera Orden de San Francisco, insigne por su peculiar caridad hacia los pobres y los enfermos, y por su humildad y silencio (1289).

15*. En el lugar llamado Edo, de Japón, beatos mártires Francisco Gálvez, presbítero de la Orden de Hermanos Menores, Jerónimo de Angelis, presbítero, y Simón Yempo, religioso, estos dos últimos de la Compañía de Jesús, todos los cuales fueron quemados por odio a la fe (c. 1622/1623).

16*. En Colonia, de Renania, en Prusia, beato Adolfo Kolping, presbítero, quien, ardientemente solícito para con los trabajadores y la justicia social, fundó una sociedad de jóvenes obreros, que difundió en muchos lugares (1865).

17. En Verona, en Italia, san Juan Calabria, presbítero, quien fundó la
Congregación de Pobres Siervos y Siervas de la Divina Providencia (1954).

Pridie Nonas Decembris

1. Mémoire de saint Jean Damascène, prêtre et docteur de l’Église, célèbre par sa sainteté et sa doctrine. Pour le culte des saintes images, il combattit avec vigueur par sa parole et ses écrits contre l’empereur Léon l’Isaurien et, devenu moine et prêtre dans la laure de Saint-Sabas près de Jérusalem, il composa des hymnes sacrées et y mourut, vers 749.

2. Commémoraison de sainte Barbe, martyre à Nicomédie.

3. À Alexandrie, en 247 ou 248, saint Héraclas, évêque. Disciple d’Origène, son associé, puis son successeur à l’école théologique de la ville, il acquit une grande célébrité et fut appelé à gouverner cette Église.

4. À Sébastopol dans le Pont, au IVe siècle, saint Mélèce, évêque. Déjà éminent par le témoignage de sa science, il fut de loin encore plus illustre par sa force d’âme et sa pureté de vie.

5. À Bologne en Émilie, l’an 431 ou 432, saint Félix, évêque, qui avait été diacre de l’Église de Milan sous saint Ambroise.

6*. A Lyon en Gaulle, saint Apri, prêtre

7*. Dans le Berry, vers 655, saint Sigiramne ou Cyran, qui fut moine, pèlerin et abbé du monastère de Longorit, qui prit ensuite son nom (Saint-Cyran).

8*. Au Mans, au VIe siècle, sainte Adrehilde (Ada ou Adnette), abbesse du monastère de Sainte-Marie.

9*. Au monastère d’Ellwangen en Bavière, l’an 794, saint Sola, prêtre et ermite.

10. À Polybote en Phrygie, au début du VIIIe siècle, saint Jean, évêque, surnommé le Thaumaturge, qui travailla beaucoup, contre l’empereur Léon l’Arménien, pour le culte des saintes images. 1

11. Au monastère de Siegburg en Rhénanie, l’an 1075, le trépas de saint Annon, évêque de Cologne. Homme d’un caractère énergique, il reçut les plus grands honneurs sous le règne de l’empereur Henri IV, aussi bien dans l’Église que dans les affaires publiques et il prit soin de faire construire un grand nombre d’églises et de monastères pour accroître la foi et la piété.

12. À Salisbury en Angleterre, l’an 1099, saint Osmond, évêque. De Normandie, il passa en Angleterre avec Guillaume le Conquérant et, promu bientôt à l’épiscopat, il termina l’église cathédrale de Sarum, en fit la dédicace et s’employa de manière irréprochable à l’administration de son diocèse et au culte divin.

13. À Parme en Émilie, l’an 1133, saint Bernard, évêque, qui chercha toujours, comme moine, la perfection de la vie ; comme cardinal, le bien de l’Église ; comme évêque enfin, le salut des âmes.

14*. À Sienne en Toscane, l’an 1289, le bienheureux Pierre. Marchand de peignes, devenu veuf, il entra dans le Tiers-Ordre de Saint-François, et se fit remarquer par sa charité, en particulier pour les indigents et les malades, par son humilité et par son silence.

15*. À Edo au Japon, en 1623, les bienheureux martyrs François Galvez, prêtre franciscain, Jérôme des Anges, prêtre jésuite, et Simon Yempo, ancien moine bouddhiste devenu religieux jésuite, tous trois livrés au bûcher en haine de la foi.

16*. À Cologne en Rhénanie, l’an 1845, le bienheureux Adolphe Kolping, prêtre. Avec le souci ardent des ouvriers et de la justice sociale, il fonda une association de jeunes travailleurs et la diffusa en beaucoup d’endroits.

17. À Vérone en Vénétie, l’an 1954, saint Jean Calabria, prêtre, fondateur des deux Congrégations des Pauvres serviteurs, et des Pauvres servantes de la divine Providence.

Pridie Nonas Decembris 

San GIOVANNI DAMASCENO   Sacerdote e dottore della Chiesa - Memoria Facoltativa
Damasco, 650 - 749
Nacque intorno al 675 a Damasco (da cui Damasceno) in Siria. Suo padre era ministro delle finanze. Colto e brillante, divenne consigliere e amico del Califfo cioè il prefetto arabo che guidava la regione. La frequentazione del monaco siciliano Cosmo, portato schiavo a Damasco, determinò in lui il desiderio di ritirarsi a vita solitaria, in compagnia del fratello, futuro vescovo di Maiouna. Andò dunque a vivere nella «laura» di San Saba, piccolo villaggio di monaci a Gerusalemme, dov...
www.santiebeati.it/dettaglio/30250

San FELICE DI BOLOGNA   Vescovo
397? - 432
www.santiebeati.it/dettaglio/72710

Sant' APRO DI GRENOBLE   Sacerdote ed eremita
VII sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/80390

Santa BARBARA   Vergine e martire
sec. III
Nacque a Nicomedia nel 273. Si distinse per l'impegno nello studio e per la riservatezza, qualità che le giovarono la qualifica di «barbara», cioè straniera, non romana. Tra il 286-287 Barbara si trasferì presso la villa rustica di Scandriglia, oggi in provincia di Rieti, al seguito del padre Dioscoro, collaboratore dell'imperatore Massimiano Erculeo. La conversione alla fede cristiana di Barbara provocò l'ira di Dioscoro. La ragazza fu così costretta a rifugiarsi in u...
www.santiebeati.it/dettaglio/80400

San GIOVANNI IL TAUMATURGO   Vescovo di Poliboto
IX sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/80420

Sant' ANNONE DI COLONIA   Vescovo
www.santiebeati.it/dettaglio/80430

Sant' ADA (ADREILDE) DI LE MANS   Badessa
www.santiebeati.it/dettaglio/59950

Beata CATERINA DEGLI ANGELI   Clarissa
† 1525
www.santiebeati.it/dettaglio/98102

Sant' OSMUND DI SALISBURY   Vescovo
www.santiebeati.it/dettaglio/80440

San BERNARDO DEGLI UBERTI   Vescovo
Firenze, 1060 circa - Parma, 4 dicembre 1133
Nato intorno al 1060 a Firenze dalla nobile famiglia degli Uberti, Bernardo ereditò vasti possedimenti che donò a parenti, amici e al monastero cittadino di San Salvi, dove giovanissimo entrò nell'ordine Vallombrosano. Divenne abate e in seguito generale della congregazione. Sotto di lui essa si sviluppò in Emilia e Lombardia. Urbano II lo creò cardinale, lo fece vicario pontificio in Alta Italia e legato a Canossa nei domini di Matilde. Si adoperò per dirimere molte contes...
www.santiebeati.it/dettaglio/80450

Santi RAIMONDO DI SAN VITTORE E GUGLIELMO DI SAN LEONARDO   Martiri mercedari
† 1242
Originari di Francia, i Santi Raimondo di San Vittore e Guglielmo di San Leonardo, visitarono frequentemente gli schiavi detenuti nelle carceri in Andalusia (Spagna). Convertirono molti infedeli alla verità cattolica finché furono presi dai mori che accecati dall'odio verso la religione di Cristo invano tentarono di costringerli a rinnegare il loro credo. Così dopo crudeli percosse furono decollati ed esultanti raggiunsero la gloria dei martiri del Signore offerti come incenso prezioso, nell'anno 1242 a Lorca.L'Ord...
www.santiebeati.it/dettaglio/94797

San CRISTIANO   Vescovo
Prussia (Germania), XIII sec. – Sulejow (Polonia), 4 dicembre 1245
www.santiebeati.it/dettaglio/77400

San SUAIRLECH   Abate
† 774
www.santiebeati.it/dettaglio/97624

San SIGIRANNO (CIRANO)   Abate nel Berry
Sec. VII
www.santiebeati.it/dettaglio/90494

San SOLA (SUALO)   Eremita a Eichstatt
www.santiebeati.it/dettaglio/92057

San MELEZIO DI SPOLETO   Vescovo
V-VI sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/98983

San GIOVANNI CALABRIA   Sacerdote
Verona, 8 ottobre 1873 - Verona, 4 dicembre 1954
È il 1900. In una nebbiosa sera di novembre, Giovanni Calabria, giovane studente veronese di teologia, scorge un mucchietto di stracci in un anfratto del portone: è un piccolo zingarello costretto a elemosinare e portare ogni giorno una certa somma per sfuggire a botte e soprusi; non sapendo dove altro rifugiarsi, cerca - come può - di difendersi dal freddo. È un disperato come tanti, uno di quelli per cui non esiste la parola futuro. Giovanni lo porta nella sua casa e lo affida alla mad...
www.santiebeati.it/dettaglio/73650

Sant' ERACLA DI ALESSANDRIA   Vescovo
† 247/8
www.santiebeati.it/dettaglio/80360

San MELEZIO DI SEBASTOPOLI   Vescovo
IV sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/80370

Beato GIROLAMO DE ANGELIS (DEGLI ANGELI)   Sacerdote gesuita, martire
Enna, Sicilia, 1568 - Yeddo, Giappone, 4 dicembre 1623
Entrato nella Compagnia di Gesù, fu ordinato sacerdote a Lisbona e partì, insieme col p. Carlo Spinola, alla volta del Giappone, dove giunse nel 1602. Fu prima superiore della casa di Fouchimi, poi eresse la residenza di Sourounga e stava lavorando per fondarne una a Yedo quando scoppiò violentissima la persecuzione. Nel 1614, anno in cui i missionari ebbero l'ordine di abbandonare il Giappone, egli si nascose a Nagasaki e continuò a far del bene. Catturato e messo in carcere, dopo torm...
www.santiebeati.it/dettaglio/91230

Beato SIMONE YEMPO   Religioso gesuita, martire
Notzu, Findo, 1580 - 1623
In gioventù entrò in un monastero buddista, ma successivamente abbracciò la fede cattolica. Durante le persecuzioni in Giappone, fu catturato e condannato al rogo....
www.santiebeati.it/dettaglio/90719

Beato EUSTACHIO GARCíA CHICOTE   Religioso cistercense, martire
Támara de Campos, Spagna, 16 agosto 1891 - Santander, Spagna, 4 dicembre 1936
Entrò nel Monastero di San Isidoro di Dueñas (Spagna). Nonostante fosse un buon lavoratore e molto silenzioso, la sua poca forza fisica lo condusse ad avere la dispensa dai voti; restò comunque al servizio dell’Ordine presso il monastero di Val San José. Nel 1928 sollecitò la sua riammissione e la ottenne ricominciando il noviziato nel Monastero di Santa Maria di Viaceli. Emise i voti solenni nel gennaio del 1934. Fu ucciso insieme a quattro confratelli. La sua beatificazion...
www.santiebeati.it/dettaglio/98929

Beato ANGELO DE LA VEGA GONZáLEZ   Vedovo, fratello converso cistercense, martire
Noceda del Bierzo, Spagna, 15 ottobre del 1868 - Santander, Spagna, 4 dicembre 1936
Contrasse matrimonio nel 1891. Rimasto vedovo, si prese cura degli otto figli che educò alla fede cristiana. Nel gennaio del 1931 iniziò il noviziato come fratello converso, emise la professione solenne nel gennaio 1936. Fu ucciso insieme a quattro confratelli. La sua beatificazione ha avuto luogo il 3 ottobre 2015....
www.santiebeati.it/dettaglio/98930

Beato EZECHIELE ÁLVARO DE LA FUENTE   Religioso cistercense, martire
Espinosa de Cerrato, Spagna, 21 maggio 1917 - Santander, Spagna, 4 dicembre 1936
Entrò come oblato nel Monastero di Viaceli. Nel 1933 prese l’abito come novizio ed emise i voti temporali due anni dopo. Fu ucciso insieme a quattro confratelli. La sua beatificazione ha avuto luogo il 3 ottobre 2015....
www.santiebeati.it/dettaglio/98931

Beato EULOGIO ÁLVAREZ LóPEZ   Religioso cistercense, martire
Quintana de Fuseros, Spagna, 28 luglio 1916 - Santander, Spagna, 4 dicembre 1936
Entrò nel Monastero di Santa Maria di Viaceli nel 1930. Emise la professione temporanea nell’aprile del 1935. Fu ucciso insieme a quattro confratelli. La sua beatificazione ha avuto luogo il 3 ottobre 2015....
www.santiebeati.it/dettaglio/98932

Beato BENVENUTO MATA UBIERNA   Novizio cistercense, martire
Celadilla Sotobrin, Spagna, 24 maggio 1908 - Santander, Spagna, 4 dicembre 1936
Entrò nel Monastero di Santa Maria di Viaceli; dopo aver appena iniziato il noviziato, fu ucciso insieme a quattro confratelli. La sua beatificazione ha avuto luogo il 3 ottobre 2015....
www.santiebeati.it/dettaglio/98933

Beato GUIDO DA SELVENA   Religioso
Selvena, Grosseto, 1200 - Seggiano, 1287/8
Nacque nel 1200 a Selvena (Grosseto), divenne francescano e visse in santità profetizzando e operando miracoli. Morì nel 1287 circa nel convento del Colombaio presso Seggiano....
www.santiebeati.it/dettaglio/96181

Beato GIOVANNI HARA MONDO   Terziario francescano, martire
Usui, Giappone, ? – Tokyo, Giappone, 4 dicembre 1623
Laico della diocesi giapponese di Funai e terziario francescano, Giovanni Hara Mondo subì il martirio nella sua patria nel contesto di feroci ondate persecutorie contro i cristiani. In seguito ad un rapido processo iniziato con il Nulla Osta della Santa Sede concesso in data 2 settembre 1994, è stato riconosciuto il suo martirio il 1° luglio 2007 ed è stato beatificato il 24 novembre 2008, sotto il pontificato di Papa Benedetto XVI, unitamente ad altri 187 martiri giapponesi....
www.santiebeati.it/dettaglio/94395

Beato PIETRO PETTINAIO   Terziario francescano
Campi, Siena, ? - Siena, 4 dicembre 1289
Questo è un beato laico. Fabbrica e vende pettini; di qui il soprannome. È nato in data incerta a Campi, poi la sua famiglia si è trasferita nella vicina Siena. Sposato, ma senza figli, diventa proprietario di una casa e di una vigna, e si fa presto notare per la generosità anche verso i concorrenti: nei giorni di mercato, arriva tardi a vendere per non danneggiarli troppo. Ma non è mai in ritardo all’ospedale di Santa Maria della Scala, dove medica ferite e piaghe; né...
www.santiebeati.it/dettaglio/91337

Beata MARIA DI PISA   Sposa, monaca e reclusa
† Pisa, 4 dicembre 1200
www.santiebeati.it/dettaglio/97750

Beato ADOLFO KOLPING   Sacerdote, fondatore
Kerpen (Colonia), 8 dicembre 1813 – Colonia, 4 dicembre 1865
Adolph Kolping da calzolaio si fece sacerdote e da vero "padre dei lavoratori artigiani" fondò un'opera, Kolpingwerk, diffusa in tutto il mondo con centinaia di migliaia di membri. Nato nel 1813 a Kerpen (vicino Colonia) da famiglia di pastori, esercitò il mestiere di ciabattino in giro per la Germania. Poi riprese gli studi interrotti e fu ordinato prete a Colonia. Fu destinato alla zona industriale di Wuppertal e divenne assistente della locale società dei giovani lavoratori. Nel 1835 fondò la prima casa di assis...
www.santiebeati.it/dettaglio/91899

 +  +  +
Comments