Requiem aeternam dona eis, Domine...

Et lux perpetua luceat eis. Benedictus XVI died some hours ago. Requiescat in pace. 
My usual nonsense has to wait for a while since inter alia I have to go to the pharmacy again this morning, tsk. At Saint-Eugène, the Psalm Miserere, Holy Mass (Puer natus est with commemoration of Saint Silvester), and the Te Deum were sung five hours ago, more or less; the livret is here.

After the chanting of the Miserere mei, Psalm 50, the penitential Psalm par excellence:

V/. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. 
R/. Et salutare tuum da nobis. 

Orémus. Deus, qui culpa offenderis, pœnitentia placaris, preces populi tui supplicantis propitius respice: et flagella tuæ iracundiæ, quæ pro peccatis nostris meremus, averte. Per Christum Dóminum nostrum. R/. Amen.

Introitus. Is. 9, 6. Puer natus est nobis, et fílius datus est nobis: cujus impérium super húmerum ejus: et vocábitur nomen ejus magni consílii Angelus. Ps. 97, 1. Cantáte Dómino cánticum novum, quia mirabília fecit. ℣. Glória Patri.

Oratio. 
Concéde, quǽsumus, omnípotens Deus: ut nos Unigéniti tui nova per carnem Natívitas líberet; quos sub peccáti jugo vetústa sérvitus tenet. Per eúndem Dóminum.


Oratio. de festo. Da, quǽsumus, omnípotens Deus : ut beáti Silvéstri Confessóris tui atque Pontíficis veneránda sollémnitas, et devotiónem nobis áugeat et salútem. Per Dóminum.

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Hebrǽos.
Hebr. 1, 1-12.

Multifáriam, multísque modis olim Deus loquens pátribus in Prophétis: novíssime diébus istis locútus est nobis in Fílio, quem constítuit herédem universórum, per quem fecit et sǽcula: qui cum sit splendor glóriæ, et figúra substántia? ejus, portánsque ómnia verbo virtútis suæ, purgatiónem peccatórum fáciens, sedet ad déxteram majestátis in excélsis: tanto mélior Angelis efféctus, quanto differéntius præ illis nomen hereditávit. Cui enim dixit aliquándo Angelórum: Fílius meus es tu, ego hódie génui te? Et rursum: Ego ero illi in patrem, et ipse erit mihi in fílium? Et cum íterum introdúcit Primogénitum in orbem terræ, dicit: Et adórent eum omnes Angeli Dei. Et ad Angelos quidem dicit: Qui facit Angelos suos spíritus, et minístros suos flammam ignis. Ad Fílium autem: Thronus tuus, Deus, in sǽculum sǽculi: virga æquitátis, virga regni tui. Dilexísti justítiam et odísti iniquitátem: proptérea unxit te Deus, Deus tuus, óleo exsultatiónis præ particípibus tuis. Et: Tu in princípio, Dómine, terram fundásti: et ópera mánuum tuárum sunt cœli. Ipsi períbunt, tu autem permanébis; et omnes ut vestiméntum veteráscent: et velut amíctum mutábis eos, et mutabúntur: tu autem idem ipse es, et anni tui non defícient.

Graduale. Ps. 97, 3 et 2. 
Vidérunt omnes fines terræ salutare Dei nostri: jubiláte Deo, omnis terra. ℣. Notum fecit Dominus salutare suum: ante conspéctum géntium revelávit justitiam suam.

Allelúja, allelúja. ℣. Dies sanctificátus illúxit nobis: veníte, gentes, et adoráte Dóminum: quia hódie descéndit lux magna super terram. Allelúja.

Sequentia.

Votis Pater annuit:
Justum pluunt sidera:
Salvatorem genuit
Intacta puerpera:
Homo Deus nascitur.

Superum concentibus
Panditur mysterium:
Nos mixti pastoribus
Cingamus præsepium
In quo Christus ponitur.

Tu lumen de lumine
Ante solem funderis:
Tu numen de Numine
Ab æterno gigneris,
Patri par progenies.

Tantus es! et superis,
Quæ te premit caritas,
Sedibus delaberis:
Ut surgat infirmitas
Infirmus humi jaces.

Quæ nocens debueram
Innocens exequeris:
Tu legi quam spreveram,
Legifer subjiceris:
Sic doces justitiam!

Cœlum cui regia,
Stabulum non respuis;
Qui donas imperia,
Servi formam induis:
Sic teris superbiam.

Nobis ultro similem
Te præbes in omnibus:
Debilibus debilem,
Mortalem mortalibus:
His trahis nos vinculis!

Cum ægris confunderis,
Morbi labem nesciens;
Pro peccato pateris
Peccatum non faciens:
Hoc uno dissimilis.

Summe Pater, Filium
Qui mittis ad hominem,
Gratiæ principium,
Salutis originem,
Da Jesum cognoscere.

Cujus igne cœlitus
Caritas accenditur,
Ades, alme Spiritus:
Qui pro nobis nascitur,
Da Jesum diligere. 
Amen. Alleluia.


✠ Initium sancti Evangélii secúndum Joánnem.
Joann, 1, 1-14.

In princípio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in princípio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt: et sine ipso factum est nihil, quod factum est: in ipso vita erat, et vita erat lux hóminum: et lux in ténebris lucet, et ténebræ eam non comprehendérunt. Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joánnes. Hic venit in testimónium, ut testimónium perhibéret de lúmine, ut omnes créderent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimónium perhibéret de lúmine. Erat lux vera, quæ illúminat omnem hóminem veniéntem in hunc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognóvit. In própria venit, et sui eum non recepérunt. Quotquot autem recepérunt eum, dedit eis potestátem fílios Dei fíeri, his, qui credunt in nómine ejus: qui non ex sanguínibus, neque ex voluntáte carnis, neque ex voluntáte viri, sed ex Deo nati sunt. Et Verbum caro factum est, et habitávit in nobis: et vídimus glóriam ejus, glóriam quasi Unigéniti a Patre, plenum grátiæ et veritátis.

Offertorium. Ps. 88,12et 15. 
Tui sunt cœli et tua est terra: orbem terrárum et plenitúdinem ejus tu fundásti: justítia et iudicium præparátio sedis tuæ.

Secreta. 
Obláta, Dómine, múnera, nova Unigéniti tui Nativitáte sanctífica: nosque a peccatórum nostrórum máculis emúnda. Per eúndem Dóminum nostrum.

Secreta. de festo. Sancti tui, quǽsumus, Dómine, nos ubíque lætíficant : ut, dum eórum mérita recólimus, patrocínia sentiámus. Per Dóminum.

Communio. Ps. 97, 3. 
Vidérunt omnes fines terræ salutáre Dei nostri.

And a chant at the Communion from the 11th century at Limoge and Puy, sung at the beginning of the new year at 1st Vespers in honor of le préchantre; in these latter days, lacking a precentor, we can conceive this to be sung in honor of and thanksgiving for the Schola itself, I reckon. I believe M de Villiers is perhaps on vacation-- M Vardon is leading the singers in his absence.

Annus novus in gáudio
Agátur in princípio,
Magna sit exultátio
In cantóris tripúdio.

R/. Ad hæc solémnia
Concúrrunt omnia
Voce sonántia,
Cantóris grátia
Et vitæ spátia,
Per quem lætítia
Fit in Ecclésia.

Anni novi princípium
Vox célebret psalléntium,
Et cantórem egrégium
Hymnus extóllat ómnium.

Anno novo in cántica
Reciténtur orgánica,
Tota sonet ars música
In cantóris preséntia.

Annum novum celebrántes,
Exultántes et lætántes
Et cantórem venerántes
Gaudeámus congaudéntes.

Anne nove, sit titúlis
Hódie ineffábilis,
Et tu, cantor mirábilis
Esto per sæcla stábilis.

Postcommunio. 
Præsta, quǽsumus, omnípotens Deus: ut natus hódie Salvátor mundi, sicut divínæ nobis generatiónis est auctor; ita et immortalitátis sit ipse largítor: Qui tecum vivit et regnat.

Postcommunio. de festo. Præsta, quǽsumus, omnípotens Deus : ut, de percéptis munéribus grátias exhibéntes, intercedénte beáto Silvéstro Confessóre tuo atque Pontífice, benefícia potióra sumámus. Per Dóminum.

And after the Last Gospel and the Alma Redemptoris Mater, the Te Deum.Te Deum laudámus: * te Dóminum confitémur.
Te ætérnum Patrem * omnis terra venerátur.
Tibi omnes Ángeli, * tibi Cæli, et univérsæ Potestátes:
Tibi Chérubim et Séraphim * incessábili voce proclámant:

[fit reverentia] Sanctus, Sanctus, Sanctus * Dóminus Deus Sábaoth.

Pleni sunt cæli et terra * majestátis glóriæ tuæ.
Te gloriósus * Apostolórum chorus,
Te Prophetárum * laudábilis númerus,
Te Mártyrum candidátus * laudat exércitus.
Te per orbem terrárum * sancta confitétur Ecclésia,
Patrem * imménsæ majestátis;
Venerándum tuum verum * et únicum Fílium;
Sanctum quoque * Paráclitum Spíritum.
Tu Rex glóriæ, * Christe.
Tu Patris * sempitérnus es Fílius.

[fit reverentia] Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem: * non horruísti Vírginis úterum.

Tu, devícto mortis acúleo, * aperuísti credéntibus regna cælórum.
Tu ad déxteram Dei sedes, * in glória Patris.
Judex créderis * esse ventúrus.

[sequens versus dicitur flexis genibus]
Te ergo quǽsumus, tuis fámulis súbveni, * quos pretióso sánguine redemísti.

Ætérna fac cum Sanctis tuis * in glória munerári.
Salvum fac pópulum tuum, Dómine, * et bénedic hereditáti tuæ.
Et rege eos, * et extólle illos usque in ætérnum.
Per síngulos dies * benedícimus te.

[fit reverentia, secundum consuetudinem] Et laudámus nomen tuum in sǽculum, * et in sǽculum sǽculi.

Dignáre, Dómine, die isto * sine peccáto nos custodíre.
Miserére nostri, Dómine, * miserére nostri.
Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos, * quemádmodum sperávimus in te.
In te, Dómine, sperávi: * non confúndar in ætérnum.

V/. Benedicámus Patrem, & Fílium, cum Sancto Spí-ritu.
R/. Laudémus, et superexaltémus eum in sæcula.
V/. Benedíctus es, Dómine, in firmaménto cœli.
R/. Et laudábilis et gloriósus et superexaltátus in sæcula.
V/. Dómine, exáudi oratiónem meam. 
R/. Et clamor meus ad te véniat. 
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum Spíritu tuo.

Orémus. 

Deus, cujus misericórdiæ non est númerus, et bonitátis infínitus est thesáurus,† piíssimæ  Majestáti tuæ pro colátis donis grátias ágimus, tuam semper cleméntiam exorántes; * ut, qui peténtibus postuláta concédis, eósdem non déserens, ad præmia futúra dispónas. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.


LDVM
Comments