The Martyrologium Romanum for tomorrow the 7th day before the Ides of October

Séptimo Idus Octóbris Luna tértia décima Anno Dómini 2022

Lutétiæ Parisiórum natális sanctórum Mártyrum Dionýsii Areopagítæ Epíscopi, Rústici Presbýteri, et Eleuthérii Diáconi. Ex his Dionýsius, ab Apóstolo Paulo baptizátus, primus Atheniénsium Epíscopus ordinátus est; deínde Romam venit, atque inde a beáto Cleménte, Románo Pontífice, in Gállias prædicándi grátia diréctus est, et ad præfátam urbem devénit; ibíque, cum per áliquot annos commíssum sibi opus fidéliter prosecútus esset, tandem, a Præfécto Fescenníno, post gravíssima tormentórum génera, una cum Sóciis, gládio animadvérsus, martýrium complévit (s III).

Commemoratio sancti Abrahæ, Patriárchæ et ómnium credéntium Patris.

Apud Iúliam, in território Parménsi, via Cláudia, sancti Domníni Mártyris; qui, sub Maximiáno Imperatóre, cum vellet persecutiónis rábiem declináre, a persequéntibus est comprehénsus, et, gládio transverberátus, glorióse occúbuit (a 310 tr s IV Mrec).

Laodiceae in Syria, passio sanctorum Diodori, Diomedis et Didymi (s inc).

Antiochíæ sanctæ Públiæ Abbatíssæ, quæ coniuge defuncto monasterium ingressa, transeúnte Iuliáno Apóstata, Davídicum illud cum suis Virgínibus canens: «Simulácra Géntium argéntum et aurum», et; «Símiles illis fiant qui fáciunt ea»; Imperatóris iussu, álapis cæsa est, et gráviter obiurgáta (a 363 tr s IV Mrec). 

Hierosólymis sanctórum Androníci et Athanásiæ cóniugis (inc s V).

*In pago Bigorrensi ad clivum mantis Pyrenrei, sancti Sabini, eremitae, qui monasticam vitam in Aquitania illustravit (s V). 

*Tifani Tiberini in Umbria, sancti Domnini, eremitae (610). 

In Hannónia Austrasiae sancti Gisléni Epíscopi et Confessóris qui, relícto Episcopátu, Mónachi vitam in monastério a se constrúcto exércuit, et multis virtútibus cláruit (s VII). 

Apud Cassínum sancti Deúsdedit Abbátis, qui, a Sicárdo tyránno in cárcerem trusus, illic, fame et ærúmnis conféctus, réddidit spíritum (834 tr). 

*Brennoviae in Bohemia, depositio sancti Guntheri, eremitae, qui, saeculi deliciis relictis, primum ad vitae monasticae latebras, dein etiam ad remotas inter Bavariam et Bohemiam solitudines silvarum secessit, in quibus tam coniunctus Deo quam ab hominibus disiunctus vixit et obiit (1045). 

*In monasterio Montis Salvii in Gallia, sancti Bernardi Ruthenensis, abbatis canonicorum regularium (1110). 

Valéntiæ, in Hispánia Tarraconénsi, sancti Ludovíci Bertrandi, ex Ordine Prædicatórum, Confessóris; qui, apostólico spíritu clarus, Evangélium quod Americánis prædicáverat, vitæ innocéntia multísque éditis miráculis confirmávit et varios indigenas 
populos Christi Evangelium docuit et ab oppressoribus defendit (1581).

Natalis Sancti Ioannis Leonardi Presbyteri, qui Lucae in Etruria quam artem exercuerat apothecariam deseruit, ut sacerdotio initiaretur. Inde ad pueros doctrina christiana docendos, ad vitam apostolicam cleri instaurandam et ad fidem christianam ubique propagandam Ordinem Clericorum Regularium, postea Matris Dei nuncupatum, instituit, quapropter multas suscepit tribulationes, et Romae fundamenta iecit Collegii de Propaganda Fide, ubi laborum pondere fractus placide obiit (1609).

In loco Turon in Asturia Hispaniae regione, sanctorum martyrum Innocentii ab Immaculata (Emmanuelis) Canoura Arnau, preshyteri e Congregatione Passionis, et octo sociorum, e Fratribus Scholarum Christianarum, qui in illius temporis tempestatibus in odium fidei sine iudicio exterminati supremam victoriam adepti sunt. Quorum nomina: sancti Cyrillus Bertrandus (Iosephus) Sanz Tejedor, Marcianus Iosephus (Philomenus) Lopez Lopez, Victorianus Pius (Claudius) Bernabe Cano, Iulianus Alaphridus (Wilfridus) Fernandez Zapico, Beniamin Iulianus (Vincentius Alphonsus) Andres, Augustus Andreas (Romanus) Martin Fernandez, Benedictus a Iesu (Hector) Valdivielso Saez et Anicetus Adolphus (Emmanuel) Seco Gutierrez (1934). 

V. Et álibi aliórum plurimórum sanctórum Mártyrum et Confessórum, atque sanctárum Vírginum.

R. Deo grátias.

In the Old English Martyrology there is no saint written on October 9th.

Septimo Idus Octobris

Sanctorum Dionysii, episcopi, et sociorum, martyrum, quorum ille a Romano Pontifice missus in Galliam pervenisse traditur et, primus episcopus Parisiorum effectus, prope Lutetiam una cum Rustico presbytero et Eleutherio diacono martyr occubuisse (s III). 

Sancti Ioannis Leonardi, presbyteri, qui Lucae in Etruria 
quam artem exercuerat apothecariam deseruit, ut sacerdotio initiaretur. Inde ad pueros doctrina christiana docendos, ad 
vitam apostolicam cleri instaurandam et ad fidem christianam 
ubique propagandam Ordinem Clericorum Regularium, postea 
Matris Dei nuncupatum, instituit, quapropter multas suscepit 
tribulationes, et Romae fundamenta iecit Collegii de Propaganda 
Fide, ubi laborum pondere fractus placide obiit (1609). 

3. Commemoratio sancti Abrahae, patriarchae et omnium credentium patris, qui, Domino vocante, ab urbe Ur Chaldaeorum, patria 
sua, egressus est et per terram erravit eidem et semini eius a Deo 
promissam. Item totam fidem suam in Deo manifestavit, cum, sperans contra spem, unigenitum Isaac ei iam seni a Domino datum ex uxore sterili in sacrificium offerre non renuit. 

4. Laodiceae in Syria, passio sanctorum Diodori, Diomedis et Didymi (s inc). 

5. Apud Iuliam in territorio Parmensi via Claudia, sancti Domnini, 
martyris (s IV). 

6. Antiochiae in Syria, commemoratio sanctae Publiae, quae, coniuge defuncto, monasterium ingressa, Iuliano imperatore Apostata transeunte, davidicum illud « Simulacra gentium argentum et aurum » et «Similes illis fiant qui faciunt ea» cum virginibus suis canens, imperatoris iussu, alapis caesa est et graviter obiurgata (a 363 tr s IV MRec). 

7*. In pago Bigorrensi ad clivum mantis Pyrenrei, sancti Sabini, 
eremitae, qui monasticam vitam in Aquitania illustravit (s V). 

8*. Tifani Tiberini in Umbria, sancti Domnini, eremitae (610). 

9. In Hannonia Austrasiae, sancti Gisleni, qui monasticam vitam in 
cella a seipso exstructa duxit (s VII). 

10. Apud Casinum, sancti Deusdedit, abbatis, qui, a Sicerdo tyranno in carcerem trusus, illic fame et aerumnis confectus spiritum Deo 
reddidit (834). 

11 *Brennoviae in Bohemia, depositio sancti Guntheri, eremitae, qui, saeculi deliciis relictis, primum ad vitae monasticae latebras, dein etiam ad remotas inter Bavariam et Bohemiam solitudines silvarum secessit, in quibus tam coniunctus Deo quam ab hominibus disiunctus vixit et obiit (1045). 

12*. In monasterio Montis Salvii in Gallia, sancti Bernardi Ruthenensis, abbatis canonicorum regularium (1110). 

Sancti Ioannis Leonardi, presbyteri, qui Lucae in Etruria quam artem exercuerat apothecariam deseruit, ut sacerdotio initiaretur. Inde ad pueros doctrina christiana docendos, ad vitam apostolicam cleri instaurandam et ad fidem christianam ubique propagandam Ordinem Clericorum Regularium, postea Matris Dei nuncupatum, instituit, quapropter multas suscepit tribulationes, et Romae fundamenta iecit Collegii de Propaganda Fide, ubi laborum pondere fractus placide obiit (1609).

13. Valentiae in Hispania, sancti Ludovici Bertran, presbyteri ex 
Ordine Praedicatorum, qui in America Meridionali varios indigenas 
populos Christi Evangelium docuit et ab oppressoribus defendit (1581). 

14. In loco Turon in Asturia Hispaniae regione, sanctorum martyrum 
Innocentii ab Immaculata (Emmanuelis) Canoura Arnau, preshyteri e Congregatione Passionis, et octo sociorum, e Fratribus Scholarum 
Christianarum, qui in illius temporis tempestatibus in odium fidei 
sine iudicio exterminati supremam victoriam adepti sunt. Quorum nomina: sancti Cyrillus Bertrandus (Iosephus) Sanz Tejedor, Marcianus Iosephus (Philomenus) Lopez Lopez, Victorianus Pius (Claudius) Bernabe Cano, Iulianus Alaphridus (Wilfridus) Fernandez Zapico, Beniamin Iulianus (Vincentius Alphonsus) Andres, Augustus Andreas (Romanus) Martin Fernandez, Benedictus a Iesu (Hector) Valdivielso Saez et Anicetus Adolphus (Emmanuel) Seco Gutierrez (1934). 


Septimo Idus Octobris

San Dionisio, obispo, y compañeros, mártires, de los cuales la
tradición quiere que el primero, enviado por el Romano Pontífice a la Galia, fuese el primer obispo de París, y que junto con el
presbítero Rústico y el diácono Eleuterio, padeciesen en las afueras
de la ciudad (s. III).

San Juan Leonardi, presbítero, que dejó la ciudad de Luca, en la
Toscana, donde ejercía como farmacéutico, para llegar a ser sacerdote, y con el fin de enseñar a los niños la doctrina cristiana, restaurar la vida apostólica del clero y propagar la fe cristiana, instituyó la Orden de Clérigos Regulares, más tarde llamados de la Madre de Dios, debiendo sufrir por ello muchas contradicciones. También inició el Colegio de Propaganda Fide, en el que, agotado por los trabajos, descansó piadosamente (1609).

3. Conmemoración de san Abrahán, patriarca y padre de todos los creyentes, que, llamado por Dios, salió de su patria, la ciudad de Ur de Caldea, y peregrinó por la tierra que Dios había prometido a él y a sus descendientes. Manifestó toda su fe en Dios, esperando contra toda esperanza al no negarse a ofrecer en sacrificio al hijo unigénito, Isaac, que el Señor le había dado, ya anciano, de su esposa Sara.

4. En Laodicea, de Siria, pasión de los santos Diodoro, Diomedes y Dídimo (s. inc.).

5. En la ciudad llamada Julia (hoy Fidenza), en el territorio de Parma, en la vía Claudia, san Domino, mártir (s. IV).

6. En Antioquía, de Siria, conmemoración de santa Publia, que, al morir su marido, entró en un monasterio, y mientras cantaba con sus compañeras vírgenes las palabras del salmo «los ídolos de los gentiles son oro y plata» y «sean semejantes los que los hacen», al pasar allí el emperador Juliano el Apóstata ordenó que la abofeteasen y reprendiesen con aspereza (s. IV).

7*. En la región de Bigorre (Saint-Savin-de-Lavedan), a los pies de los montes Pirineos, san Sabino, eremita, que ilustró la vida monástica en Aquitania (s. V).

8*. En Tiferno, junto al Tíber (hoy Città di Castello), en la Umbría, san Domnino, eremita (610).

9. En la región de Hainaut, en Austrasia, san Gisleno, que vivió como
monje en una celda que él mismo se había construido (s. VII).

10. En el monasterio de Montecasino, san Deusdedit, abad, que fue encarcelado por el tirano Sicardo y, consumido por el hambre y las privaciones, entregó su espíritu a Dios (834).

11*. En el monasterio de Brevnov, en Bohemia, san Guntero, eremita, que, abandonando los bienes de la tierra, abrazó la vida monástica y, más tarde, se retiró a la soledad de los bosques situados entre Baviera y Bohemia, viviendo y muriendo desligado de todo, pero al mismo tiempo muy unido a Dios y a los hombres (1045).

12*. En el monasterio de Montsalvy, en Francia, san Bernardo de Rodez, abad de los canónigos regulares de ese cenobio (1110).

13. En Valencia, en España, san Luis Bertrán, presbítero de la Orden de Predicadores, que en América meridional predicó el evangelio de Cristo y defendió a varios pueblos indígenas (1581).

14. En la localidad de Turón, en la región española de Asturias, santos mártires Inocencio de la Inmaculada (Manuel) Canoura Arnau, presbítero de la Congregación de la Pasión, y ocho compañeros, de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, que, durante la revolución, en odio a la fe fueron asesinados sin juicio previo, alcanzando así la victoria. Sus nombres son: santos Cirilo Bertrán (José) Sanz Tejidor, Marciano José (Filomeno) López López, Victoriano Pío (Claudio) Bernabé Cano, Julián Alfredo (Vilfrido) Fernández Zapico, Benjamín Julián (Vicente) Alonso Andrés, Augusto Andrés (Román) Martín Fernández, Benito de Jesús (Héctor) Valdivieso Sáez y Aniceto Adolfo (Manuel) Seco Gutiérrez
 (1934).

Septimo Idus Octobris

1. Mémoire de saint Denis, évêque, et de ses compagnons, martyrs. Selon la tradition, saint Denis fut envoyé en Gaule avec six autres compagnons par le pape de Rome vers 250, et, devenu premier évêque des Parisiens, il subit le martyre avec le prêtre Rustique et le diacre Éleuthère, sans doute sous la persécution de Valérien, en 258.

2. Mémoire de saint Jean Léonardi, prêtre. Après avoir été aide-pharmacien à Lucques en Toscane, il reçut le sacerdoce et, à partir de là, pour enseigner aux enfants la doctrine chrétienne, restaurer la vie apostolique du clergé et propager la foi chrétienne, il fonda un Ordre de Clercs réguliers, appelé ensuite de la Mère de Dieu, ce qui lui causa bien des tribulations, puis il jeta à Rome les bases du Séminaire de la Propagation de la foi, et il mourut en 1609, victime de sa charité lors d’une épidémie de peste.

3. Commémoraison de saint Abraham, patriarche et père des croyants. Vers 1850 avant le Christ, à l’appel de Dieu, il quitta Our en Chaldée, sa patrie, et parcourut la terre que Dieu lui avait promise, à lui et à sa descendance. Il manifesta sa foi totale en Dieu, espérant contre toute espérance, ne refusant pas même d’offrir en sacrifice son fils unique Isaac que Dieu lui avait donné dans sa vieillesse par sa femme Sara, jusqu’alors stérile.

4. À Laodicée en Syrie, la passion des saints Diodore, Diomède et Didyme.

5. Sur la voie Claudienne, sur le territoire de Parme, au début du IVe siècle, saint Domnin martyr.

6. À Antioche de Syrie, au IVe siècle, sainte Publia. Après la mort de son mari, elle entra dans un monastère. Au passage de Julien l’Apostat, elle chanta avec ses vierges le verset du psaume : “les idoles des païens, or et argent ; qu’ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font”. Sur l’ordre de l’empereur, elle fut souffletée et gravement punie.

7*. Au pays de Bigorre, sur les pentes des Pyrénées, au Ve siècle, saint Savin, ermite, qui, après trois ans de vie monastique à Ligugé, passa treize ans dans la solitude.

8*. À Tiferno en Ombrie, l’an 610, saint Domnin, ermite.

9. En Hannonie, entre 681 et 685, saint Ghislain, qui mena la vie monastique dans un couvent qu’il avait construit.

10. Au Mont-Cassin dans le Latium, vers 834, saint Deusdedit, abbé, qui fut mis dans un cachot par le tyran Sicard et, accablé par la faim et les mauvais traitements, y rendit son âme à Dieu.

11*. À Brennov en Bohême, l’an 1045, la mise au tombeau de saint Gunther, ermite, qui, après une jeunesse désordonnée, se retira d’abord dans l’obscurité de la vie monastique, puis dans les solitudes éloignées des forêts entre la Bavière et la Bohême, et là il vécut et mourut, aussi uni à Dieu que séparé des hommes.

12*. Au monastère de Montsalvy en Rouergue, l’an 1110, saint Bernard de Rodez, abbé de chanoines réguliers.

13. À Valence en Espagne, l’an 1601, Saint Louis Bertrand, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs, qui enseigna l’Évangile du Christ à divers peuples indigènes d’Amérique du Sud et les défendit contre leurs oppresseurs.

14. À Turon dans les Asturies, en 1937, saint martyr Innocent de l’Immaculée (Emmanuel Canoura Arnau), prêtre de la Congrégation de la Passion, et huit compagnons, frères des Écoles chrétiennes, qui furent massacrés en haine de la foi dans la persécution déchaînée contre l’Église au cours de la guerre civile espagnole.

*En Angleterre, le bienheureux John Henry Newman, cardinal, théologien et christologue. Prêtre anglican il se converti au catholicisme en 1845 (1890). [béatifié le 19 septembre 2010 par Benoît XVI; fêté le jour de sa conversion le 9 octobre, décédé le 11 août]  


LDVM


Comments