The Martyrologium Romanum for tomorrow the 5th day before the Ides of October

Quinto Idus Octobris Luna quinta décima Anno Dómini 2022

Commemoratio sancti Philippi, qui, unus e septem diaconis ab Apostolis electis, Samariam ad Christi fidem convertit, Candacis reginae Aethiopum eunuchum baptizavit et, quas civitates pertransibat, cunctas evangelizabat, donec Caesaream venit, ubi requievisse traditur (s I Mrec).

Tarsi, in Cilicia, sanctarum mulierum Zenaidis et Philonillae sororum, quae beati Pauli Apostoli consanguineae et in fide fuerunt discipulae (s I tr).

In pago Vilcassino, in Gallia, passio sanctorum Martyrum Nicasii, qui erat Rotomagensis Episcopus, Quirini Presbyteri, Scubiculi Diaconi, et Pientiae Virginis, sub Praeside Fescennino (s inc).

Tarsi, in Cilicia, natalis sanctorum Martyrum Tharaci, Probi et Andronici; qui, in persecutione Diocletiani, longo tempore carceris squalore afflicti, et tertio diversis tormentis et suppliciis examinati, tandem, in confessione Christi, abscissis cervicibus, triumphum gloriae sunt adepti (c 304 Mrec).

Passio sanctorum Anastasii Presbyteri, Placidi, Genesii et Sociorum.

In Thebaide sancti Sarmatae Abbatis, qui fuit discipulus beati Antonii Abbatis, et a Saracenis pro Christo necatus est (357).

Vesontione, in Galliis, sancti Germani, Episcopi et Martyris (390 tr).

Viroduni item in Gallia, sancti Sanctini, episcopi, qui primus illic Evangelium praedicasse creditur (s IV). 

Veronae sanctae Placidiae Virginis (460 tr).

Apud Rhedones, in Gallia, sancti Aemiliani Confessoris (484 tr).

Ucetiae in Gallia Narbonensi, sancti Firmini Episcopi et Confessoris, qui, sancti Caesarii Arelatensis discipulus, populum suum viam veritatis docuit (c 552). 

In Ossoria Hiberniae regione, sancti Canici Presbyteris et Abbatis Achadhboensis monasterii, quod inter plura alia condidit (599). 

Prope castrum Schemarim in iugis Caucasi, natalis sancti Anastasii, presbyteri, Romanae Ecclesiae apocrisiarii, qui, sancti Maximi Confessoris in confessione fidei catholicae et in exsilio socius, dum in sancta Synaxi dicebat: « Sancta sanctis », animam Deo reddidit (666). 

Apud Lyram in Brabantia, sancti Gummarii Confessoris, qui, miles Deo devotus, ibidem ex bonis suis oratorium exstruxit, ubi depositus est (c 775). 

*Coloniae Agrippinae in Lotharingia Germaniae, sancti Brunonis, episcopi, qui, germanus Othonis imperatoris Primi, Lotharingiae regimine cum episcopatu suscepto, et munere sacerdotis magna cum religione functus est et pro necessitate virtute magnanimi ducis (965). 

*Gnesnae in Polonia, sancti Gaudentii seu Radzim Episcopi, qui, sancti Adalberti Pragensis episcopi carne et spiritu frater ac fidelis comes, eius martyrio adfuit ac postea in vincula coniectus (1011). 

*Rigae ad mare Balticum, commemoratio sancti Meinardi, episcopi, qui, primum in Germania monachus, aetate iam provecta itineri se commisit, ut Livoniae populum evangelizaret, Ykescoli ecclesiam exstruxit et, episcopus ordinatus, christianae fidei fundamenta actuose in hac regione posuit (1196). 

*Bononiae in Aemilia, beati Iacobi de Ulma Griesinger, religiosi ex Ordine Praedicatorum, qui, etsi illitteratus, vitrearum laminarum pictor peritissimus, quinquaginta annos exemplum laboris et orationis omnibus praebuit (1491). 

Calotii in Langobardia, transitus sancti Alexandri Sauli, episcopi primum Aleriensis in Corsica insula, deinde Papiensis, qui, e Congregatione Clericorum Regularium Sancti Pauli, mira caritate pauperes sublevavit (1592). 

Hanoii in Tonquino, sancti Petri Le Tuy, presbyteri et martyris, qui sub imperatore Minh Mang pro Christo decollatus est (1883). 

Matriti in Hispania, sanctae Mariae Desolatae (Emmanuelae) Torres Acosta, virginis, quae inde a iuvenili aetate miram sollicitudinem aegrotorum egenorum exhibuit, quibus indefessa sui ipsius abnegatione subvenit, maxime in Congregatione Servarum Mariae Infirmis Ministrantium, quam fundavit (1887). 

*Barcinone item in Hispania, beati Angeli Ramos Velazquez, religiosi e Societate Salesiana et martyris, qui, tempore persecutionis erga Ecclesiam, certamen pro fide complevit (1936). 

V. Et álibi aliórum plurimórum sanctórum Mártyrum et Confessórum, atque sanctárum Vírginum.

R. Deo grátias.

In the Old English Martyrology October 11th is marked with the name of Saint Aethelburh.

Quintus Idus Octobris

2. Anazarbi in Cilicia, sanctorum Tharaci, Probi et Andronici, 
martyrum, qui in persecutione Diocletiani imperatoris pro confessione Christi vitam obtulerunt (c 304). 

3. In pago Vilcassino Galliae Lugdunensis, commemoratio sanctorum Nicasii, Quirini, Scubiculi et Pientiae, martyrum (s inc). 

5. Commemoratio sancti Sarmatae, abbatis in Thebaide, qui discipulus sancti Antonii a Saracenis necatus est (357).

4. Viroduni item in Gallia, sancti Sanctini, episcopi, qui primus 
illic Evangelium praedicasse creditur (s IV). 
 

6. Ucetiae in Gallia Narbonensi, sancti Firmini, episcopi, qui, sancti Caesarii Arelatensis discipulus, populum suum viam veritatis docuit (c 552). 

7. In Ossoria Hiberniae regione, sancti Canici, abbatis Achadhboensis monasterii, quod inter plura alia condidit (599). 

8. Prope castrum Schemarim in iugis Caucasi, natalis sancti Anastasii, presbyteri, Romanae Ecclesiae apocrisiarii, qui, sancti Maximi Confessoris in confessione fidei catholicae et in exsilio socius, dum in sancta Synaxi dicebat: « Sancta sanctis », animam Deo reddidit (666). 

9. Apud Lyram in Brabantia, sancti Gummarii, qui, miles Deo 
devotus, ibidem ex bonis suis oratorium exstruxit, ubi depositus est (c 775). 

10*. Coloniae Agrippinae in Lotharingia Germaniae, sancti Brunonis, episcopi, qui, germanus Othonis imperatoris Primi, Lotharingiae regimine cum episcopatu suscepto, et munere sacerdotis magna cum religione functus est et pro necessitate virtute magnanimi ducis (965). 

11 *. Gnesnae in Polonia, sancti Gaudentii seu Radzim, episcopi, qui, sancti Adalberti Pragensis episcopi came et spiritu frater ac fidelis 
comes, eius martyrio adfuit ac postea in vincula coniectus (1011). 

12*. Rigae ad mare Balticum, commemoratio sancti Meinardi, episcopi, qui, primum in Germania monachus, aetate iam provecta itineri se commisit, ut Livoniae populum evangelizaret, Ykescoli ecclesiam exstruxit et, episcopus ordinatus, christianae fidei fundamenta actuose in hac regione posuit (1196). 

13*. Bononiae in Aemilia, beati Iacobi de Ulma Griesinger, religiosi 
ex Ordine Praedicatorum, qui, etsi illitteratus, vitrearum laminarum 
pictor peritissimus, quinquaginta annos exemplum laboris et orationis omnibus praebuit (1491). 

14. Calotii in Langobardia, transitus sancti Alexandri Sauli, episcopi 
primum Aleriensis in Corsica insula, deinde Papiensis, qui, e Congregatione Clericorum Regularium Sancti Pauli, mira caritate pauperes sublevavit (1592). 

15. Hanoii in Tonquino, sancti Petri Le Tuy, presbyteri et martyris, 
qui sub imperatore Minh Mang pro Christo decollatus est (1883). 

16. Matriti in Hispania, sanctae Mariae Desolatae (Emmanuelae) Torres Acosta, virginis, quae inde a iuvenili aetate miram sollicitudinem aegrotorum egenorum exhibuit, quibus indefessa sui ipsius abnegatione subvenit, maxime in Congregatione Servarum Mariae Infirmis Ministrantium, quam fundavit (1887). 

17*. Barcinone item in Hispania, beati Angeli Ramos Velazquez, religiosi e Societate Salesiana et martyris, qui, tempore persecutionis 
erga Ecclesiam, certamen pro fide complevit (1936). 

Quintus Idus Octobris

1. Conmemoración de san Felipe, uno de los siete diáconos elegidos por los apóstoles, que convirtió a los samaritanos a la fe en Cristo, bautizó al eunuco de Candace, reina de los etíopes, y evangelizó todas las ciudades por las que pasaba hasta llegar a Cesarea, donde, según la tradición, descansó en el Señor (s. I).

2. En Anazarbe, de Cilicia, santos Táraco, Probo y Andrónico, mártires, que en la persecución bajo el emperador Diocleciano perdieron la vida por confesar a Cristo (c. 304).

3. En la región de Vexin, en la Galia Lugdunense, conmemoración de los santos Nicasio, Quirino, Scubícolo y Piencia, mártires (s. inc.).

4. En Verdún, también en la Galia, san Santino, obispo, que, según se cree, fue el primero en predicar el Evangelio en esta ciudad (s. IV).

5. Conmemoración de san Sármata, abad en la Tebaida, que, siendo discípulo de san Antonio, recibió la muerte a manos de los sarracenos (357).

6. En Uzés, de la Galia Narbonense, san Fermín, obispo, discípulo de san Cesáreo de Arlés, que enseñó a su pueblo el camino de la verdad (c. 552).

7. En la región de Ossory, en Hibernia (hoy Irlanda), san Cánico, abad del monasterio de Achad-bó (hoy Aghaboe), uno de los muchos que fundó (599).

8. Cerca de la fortaleza de Schemaris, en las montañas del Cáucaso,
muerte de san Anastasio, presbítero, apocrisario de la Iglesia Romana y compañero en la confesión de la fe católica y en el destierro de san Máximo el Confesor, que entregó su espíritu a Dios mientras pronunciaba en la celebración de la santa Sinaxis: «Lo santo para los santos» (666).

9. En Lierre, de Brabante, san Gumaro, que era soldado, pero, devoto
de Dios, con sus bienes construyó un oratorio, donde a su muerte fue enterrado (c. 775).

10*. En la ciudad de Colonia, en la Lotaringia, de Germania, san Bruno, obispo, que siendo hermano del emperador Otón I, recibió conjuntamente el gobierno de Lotaringia y la función episcopal, y llevó a cabo su misión sacerdotal con gran fidelidad, mostrando a la vez su gran magnanimidad como príncipe (965).

11*. En Gniezno, ciudad de Polonia, san Gaudencio o Radzim, obispo, que hermano, según la carne y según el espíritu, de san Adalberto, obispo de Praga, compañero fiel suyo en los trabajos, testigo de su martirio, padeciendo también encarcelamientos (c. 1011).

12*. En la ciudad de Riga, junto al mar Báltico, conmemoración de san Meinardo, obispo, que era monje en Germania, y ya anciano, cuando decidió dirigirse a Livonia para evangelizar aquel pueblo, construyó la iglesia de Üxkül, fue ordenado obispo y puso los cimientos de la fe cristiana en aquella región (1196).

13*. En Bolonia, de la Emilia, beato Jacobo de Ulma Griesinger, religioso de la Orden de Predicadores, el cual, aunque analfabeto, era muy buen pintor de vidrieras y daba ejemplo de constante trabajo y oración (1491).

14. En Canosso d’Asti, en la Lombardía, muerte de san Alejandro Sauli, que fue primero obispo de Aleria, en la isla de Córcega, y después de Pavía, y formó parte de la Congregación de los Clérigos Regulares de San Pablo, trabajando con gran caridad en favor de los pobres (1592).

15. En Hanoi, de Tonquín, san Pedro Le Tuy, presbítero y mártir, que, por su fe en Cristo, fue degollado en tiempo del emperador Minh Mang (1833).

16. En Madrid, capital de España, santa María Soledad (Manuela) Torres Acosta, virgen, que desde su juventud demostró gran solicitud hacia los enfermos pobres, a los que atendió con total abnegación, especialmente al fundar la Congregación de las Siervas de María, Ministras de los Enfermos (1887).

17. En Barcelona, también en España, beato Ángel Ramos Velázquez, religioso de la Sociedad Salesiana y mártir, que libró el buen combate de la fe en tiempo de persecución (1936).

Quintus Idus Octobris

1. Commémoraison de saint Philippe, un des Sept choisis par les Apôtres pour les aider dans leur ministère. Il convertit à la foi du Christ l’eunuque, ministre de Candace, reine d’Éthiopie et le baptisa, puis annonça l’Évangile dans toutes les cités qu’il traversait jusqu’à Césarée, où il repose, selon la tradition.

2. À Anazarbe en Cilicie, vers 304, les saints Tharace, Probus et Andronic, martyrs, qui offrirent leur vie en confessant le Christ dans la persécution de Dioclétien.

3. Dans le Vexin, peut-être au IIIe siècle, les saints Nicaise, prêtre, Quirin et Scubicule, martyrs, qui furent, croit-on, les premiers évangélisateurs du pays entre l’Oise et l’Epte, et dont les corps furent recueillis par sainte Pience.

4*. À Verdun, au IVe siècle, saint Saintin, évêque, que l’on croit avoir été le premier à annoncer l’Évangile dans cette cité.

5. Commémoraison de saint Sarmata, abbé en Thébaïde, disciple de saint Antoine, massacré par les Sarrasins en 357.

6. À Uzès en Gaule Narbonnaise, après 552, saint Firmin, évêque. Disciple de saint Césaire d’Arles, il enseigna à son peuple la parole de vérité.

7. À Ossory en Irlande, vers 600, saint Canice (Kenneth), disciple de saint Finnian, ami de saint Colomba et abbé du monastère d’Aghaboe qu’il fonda parmi bien d’autres. Il aimait se retirer dans la solitude des îles.

8. Près du camp de Schemaris dans les monts du Caucase, en 666, le trépas de saint Anastase, prêtre, apocrisiaire de l’Église romaine, compagnon de saint Maxime le Confesseur dans sa confession de foi et dans son exil. Il rendit son âme à Dieu alors qu’il disait dans la sainte assemblée : “Aux saints, les saints mystères”.

9. À Lierre dans le Brabant, vers 775, saint Gommaire. Soldat dévoué à Dieu, il construisit à cet endroit, de ses propres ressources, un oratoire, où il fut mis au tombeau.

10*. À Cologne en Rhénanie, l’an 965, saint Bruno, évêque. Frère de l’empereur Othon Ier, il reçut, avec l’épiscopat, le gouvernement de la Lotharingie et s’acquitta avec un esprit vraiment religieux de son ministère épiscopal et, quand il le fallait, avec le courage d’un chef au grand cœur.

11*. À Gniezno en Pologne, vers 1011, saint Gaudence ou Radzim, évêque. Frère de sang et d’esprit de saint Adalbert, évêque de Prague, il fut son fidèle compagnon, assista à son martyre et fut ensuite mis en prison.

12*. À Riga sur la mer Baltique, en 1196, saint Meinard, évêque. D’abord chanoine régulier en Germanie, il prit la route à un âge déjà avancé pour évangéliser le peuple de Livonie, construisit une église sur une île, près d’Iskill et, ordonné évêque, établit avec vigueur les fondements de la foi chrétienne dans cette région.

13*. À Bologne en Émilie, l’an 1491, le bienheureux Jacques Griesinger d’Ulm, religieux de l’Ordre des Prêcheurs. Il était illettré, mais peintre verrier très expert et donna à tous, pendant cinquante ans, un exemple de travail et de prière.

14. À Calosso d’Asti en Lombardie, l’an 1592, le trépas de saint Alexandre Sauli, évêque, d’abord d’Aléria en Corse, puis de Pavie. Membre de la Congrégation des Clercs réguliers de Saint-Paul, il s’employa à soulager les pauvres avec une admirable charité.

15. À Hanoï au Tonkin, l’an 1833, saint Pierre Lê Tuy, prêtre et martyr, décapité pour le Christ sous l’empereur Minh Mang.

16. À Madrid, en 1887, sainte Marie Désolée (Emmanuelle Torres Acosta), vierge, qui montra dès sa jeunesse une admirable sollicitude pour les pauvres malades, et leur vint en aide avec un oubli d’elle-même continuel et surtout grâce à la Congrégation des Servantes de Marie, ministres des malades, qu’elle fonda.

17*. À Barcelone, en 1936, le bienheureux Ange Ramos Velasquez, religieux salésien et martyr, victime de la persécution religieuse au cours de la guerre civile espagnole.

*Saint Jean XXIII Papae de 1958 à 1963 [Béatifié le 3 septembre 2000] 


LDVM
Comments