The Martyrologium Romanum for the 6th day before the Ides of Octber...

Sexto Idus Octóbris Luna quarta décima Anno Dómini 2022

Sancti Francísci Bórgiæ, Sacerdótis e Societáte Iesu et Confessóris, cuius dies natális prídie Kaléndas Octóbris recensétur (1572).

Commemoratio sancti Pinyti, Cnossi in Creta insula episcopi, qui sub Marco Antonino Vero et Lucio Aurelio Commodo imperatoribus floruit et scriptis suis fidei ac profectus gregis eidem commissi sollicitudini summopere consuluit (c 180).

Apud Septam, in Mauritánia Tingitána, pássio sanctórum septem Mártyrum, ex Ordine Minórum, scílicet Daniélis, Samuélis, Angeli, Leónis, Nicolái, Hugolíni et Domni; qui, cum essent omnes præter Domnum Sacerdótes, ibídem, ob Evangélii prædicatiónem et Mahuméticæ confutatiónem sectæ, a Saracénis contumélias, víncula et flagélla perpéssi, demum, capítibus abscíssis, martýrii palmam adépti sunt (1227).

Bonnæ, in Germánia, sanctórum Mártyrum Cássii et Floréntii, cum áliis plúrimis (c 303 tr).

Colóniæ Agrippínæ in Germania sancti Gereónis Mártyris, cum áliis trecéntis decem et octo; qui pro vera pietáte, in persecutióne Maximiáni, gládiis patiéntes colla subdidérunt (s IV Mrec). 

In território eiúsdem urbis sanctórum Victóris et Sociórum Mártyrum (s IV).

Nicomedíæ in Bithyniae sanctórum Mártyrum Eulámpii, et soróris Eulámpiæ Vírginis. Hæc porro, cum audísset pro Christo fratrem torquéri, in médiam turbam exsíluit, et, fratrem amplexáta, huic sóciam se adiúnxit; atque ambo, coniécti in ollam fervéntis ólei, sed nulla ex parte læsi, tandem, una cum áliis ducéntis, qui eo miráculo permóti credíderant in Christum, cápitis obtruncatióne martýrium complevérunt in persecutione Diocletiani imperatoris (s IV). 

*Nannetibus in Gallia Lugdunensi, sancti Clari, qui primus huius civitatis episcopus colitur (s IV).

Apud vicum Bertunense item in pago Coloniensi Germaniae, sanctorum Victoris et Mallosi, martyrum (s IV). 

Populonii in Etruria, sancti Cerbonii, episcopi, qui, ut sanctus Gregorius papa Magnus refert, Langobardis regionem devastantibus, in Aethaliam insulam secessit, multa virtutis sure exhibens signa (c 575). 

Verónæ sancti Cerbónii Epíscopi.

*In monasterio Iodrensi in pago Meldensi Neustriae, sanctae Telchildis, abbatissae, quae, genere nobilis, meritis fulgens, strenua moribus, virgines sacratas docuit obviam Christo cum lampadibus accensis exire (s VI/VII).

*Prope Ramerude in agro Trecensi item Neustriae, sanctae Tanchae, virginis et martyris, quae, ut fertur pro tuenda virginitate gloriosam mortem oppetiit (644). 

Roffae in Anglia, transitus sancti Paulini, episcopi Eboracensis, qui, monachus et sancti Gregorii papae Magni discipulus, ab eo cum aliis ad praedicandum Evangelium Anglis missus, Edwinum regem Northumbriae ad Christi fidem convertit eiusque populum in fluviis lavacro regenerationis abluit (c 670). 

Cápuæ sancti Paulíni Epíscopi (843 tr).

Apud Septam, in Mauritánia Tingitána, pássio sanctórum septem Mártyrum, ex Ordine Minórum, scílicet Daniélis, Samuélis, Angeli, Leónis, Nicolái, Hugolíni et Domni; qui, cum essent omnes præter Domnum Sacerdótes, ibídem, ob Evangélii prædicatiónem et Mahuméticæ confutatiónem sectæ, a Saracénis contumélias, víncula et flagélla perpéssi, demum, capítibus abscíssis, martýrii palmam adépti sunt (1227).

Bridlingtonae in Anglia, sancti Ioannis, presbyteri, qui prior monasterii Canonicorum Regularium Sancti Augustini oratione, austeritate ac mansuetudine claruit (1379). 

In urbe Khartum in Sudania, sancti Danielis Comboni, episcopi, qui Institutum condidit Missionum Nigritiae et, ipse episcopus in 
Africa constitutus, viribus non parcens, per illas regiones Evangelium propagavit et humanae dignitati multimodis providit (1881). 

*Cracoviae in Poloniae, beatae Angelae Mariae (Sophiae Camillae) Truszkowska, virginis, quae Congregationem Franciscanam sub titulo Sancti Felicis de Cantalicio instituit ad pueros derelictos, pauperes et segregatos adiuvandos (1899). 

*En Espagne, la bienheureuse María Catalina Irigoyen Echegaray (Maria des Épousailles), religieuse basque espagnole, des Servantes de Marie auxiliaires des malades (1918). [béatifiée le 29 octobre 2011 par Benoît XVI]

*In oppido Dzialdowo item in Polonia, beati Leonis Wetmanski, episcopi auxiliaris Plocensis, qui, tempore nefariae erga homines et Deum persecutionis in Polonia, in campo detentionis intrepida morte martyrium complevit (1941).
 
*Apud Linciam in Austria, beati Eduardi Detkens, martyris, qui, polonus natione, in eadem tempestate per supplicium mortiferae exhalationis occubuit (1942). 

V. Et álibi aliórum plurimórum sanctórum Mártyrum et Confessórum, atque sanctárum Vírginum.

R. Deo grátias.

In the Old English Martyrology, there is no saint written for October 10th.

Sexto Idus Octobris

1. Commemoratio sancti Pinyti, Cnossi in Creta insula episcopi, 
qui sub Marco Antonino Vero et Lucio Aurelio Commodo imperato-
ribus floruit et scriptis suis fidei ac profectus gregis eidem commissi 
sollicitudini summopere consuluit (c 180). 

2. Nicomediae in Bithynia, sanctorum Eulampii et sororis eius Eulampiae, martyrum in persecutione Diocletiani imperatoris (s IV). 

3. Coloniae Agrippinae in Germania, sanctorum Gereonis et sociorum, martyrum, qui pro vera pietate gladiis colla fortes subdiderunt (s IV). 

4. Apud vicum Bertunense item in pago Coloniensi Germaniae, 
sanctorum Victoris et Mallosi, martyrum (c s IV). 

5. Bonnae item in Germania, sanctorum Cassii et Florentii, martyrum (c s IV). 

6*. Nannetibus in Gallia Lugdunensi, sancti Clari, qui primus huius 
civitatis episcopus colitur (s IV). 

7. Populonii in Etruria, sancti Cerbonii, episcopi, qui, ut sanctus 
Gregorius papa Magnus refert, Langobardis regionem devastantibus, 
in Aethaliam insulam secessit, multa virtutis sure exhibens signa (c 575). 

8*. Prope Ramerude in agro Trecensi item Neustriae, sanctae Tanchae, virginis et martyris, quae, ut fertur pro tuenda virginitate gloriosam mortem oppetiit (644). 

9. Roffae in Anglia, transitus sancti Paulini, episcopi Eboracensis, 
qui, monachus et sancti Gregorii papae Magni discipulus, ab eo cum 
aliis ad praedicandum Evangelium Anglis missus, Edwinum regem 
Northumbriae ad Christi fidem convertit eiusque populum in fluviis 
lavacro regenerationis abluit (c 670). 

10*. In monasterio Iodrensi in pago Meldensi Neustriae, sanctae Telchildis, abbatissae, quae, genere nobilis, meritis fulgens, strenua moribus, virgines sacratas docuit obviam Christo cum lampadibus accensis exire (s VI/VII). 

11. Apud Septam in Mauritania Tingitana, passio sanctorum septem 
martyrum ex Ordine Minorum, scilicet Danielis, Samuelis, Angeli, 
Leonis, Nicolai et Hugolini, presbyterorum, atque Domni, qui, a 
fratre Elia ad praedicandum Christi Evangelium apud Mauras missi 
ac contumelias, vincula et flagella perpessi, demum, capitibus abscissis, palmam martyrii adepti sunt (1227). 

12. Bridlingtonae in Anglia, sancti Ioannis, presbyteri, qui prior monasterii Canonicorum Regularium Sancti Augustini oratione, austeritate ac mansuetudine claruit (1379). 

13. In urbe Khartum in Sudania, sancti Danielis Comboni, episcopi, 
qui Institutum condidit Missionum Nigritiae et, ipse episcopus in 
Africa constitutus, viribus non parcens, per illas regiones Evangelium propagavit et humanae dignitati multimodis providit (1881). 

14*. Cracoviae in Poloniae, beatae Angelae Mariae (Sophiae Camillae) Truszkowska, virginis, quae Congregationem Franciscanam sub titulo Sancti Felicis de Cantalicio instituit ad pueros derelictos, pauperes et segregatos adiuvandos (1899). 

15*. In oppido Dzialdowo item in Polonia, beati Leonis Wetmanski, 
episcopi auxiliaris Plocensis, qui, tempore nefariae erga homines et 
Deum persecutionis in Polonia, in campo detentionis intrepida morte 
martyrium complevit (1941).
 
16*. Apud Linciam in Austria, beati Eduardi Detkens, martyris, qui, 
polonus natione, in eadem tempestate per supplicium mortiferae exhalationis occubuit (1942). 

*En Espagne, la bienheureuse María Catalina Irigoyen Echegaray (Maria des Épousailles), religieuse basque espagnole, des Servantes de Marie auxiliaires des malades (1918). [béatifiée le 29 octobre 2011 par Benoît XVI]

Sexto Idus Octobris

1. Conmemoración de san Pinito, obispo de Cnosos, en la isla de Creta, que, bajo los emperadores Marco Antonino Vero y Lucio Aurelio Cómodo, se distinguió por sus escritos acerca de la fe y por su preocupación por el crecimiento de la grey que se le había encomendado (c. 180).

2. En Nicomedia, de Bitinia, san Eulampio y su hermana santa Eulampia, mártires durante la persecución desencadenada bajo Diocleciano (s. IV).

3. En la ciudad de Colonia, en Germania, santos Gereón y compañeros, mártires, que ofrecieron su cuello a la espada por defender la verdadera piedad (s. IV).

4. En la localidad de Birten, de nuevo en la región de Colonia, en Germania, santos Víctor y Maloso, mártires (c. s. IV).

5. En la ciudad de Bonn, también en Germania, santos Casio y Florentino, mártires (c. s. IV).

6*. En Nantes, de la Galia Lugdunense, san Claro, venerado como primer obispo de esta ciudad (s. IV).

7. En Populonia, de la Toscana, san Cerbonio, obispo, que, tal como
cuenta el papa san Gregorio I Magno, al invadir los lombardos aquella región se refugió a la isla de Elba, dando pruebas de virtud (c. 575).

8. En Rochester, en Inglaterra, muerte de san Paulino, obispo de York, que siendo monje y discípulo del papa san Gregorio I Magno, fue enviado a Inglaterra para predicar el Evangelio, convirtiendo a Edwino, rey de Northumbria, lavando con las aguas del bautismo a todo su pueblo (644).

9*. En el monasterio de Jouarre, en el territorio de Meaux, en Neustria, santa Telquilde, abadesa, la cual, de familia noble y notable por sus méritos y austera en sus costumbres, enseñó a las vírgenes sagradas a salir al encuentro de Cristo con las lámparas encendidas (c. 670).

10*. Cerca de Ramerude (hoy Arcis-sur-Aube), en la región de Troyes, en Neustria, santa Tanca, virgen y mártir, que, como narra la tradición, por defender su virginidad no dudó en aceptar la muerte (s. VI/VII).

11. En la ciudad de Ceuta, en la Mauritania Tingitana, pasión de los siete santos mártires de la Orden de los Hermanos Menores, Daniel, Samuel, Ángel, León, Nicolás y Hugolino, presbíteros, junto con Domno, enviados por el hermano Elías a predicar el Evangelio a los mahometanos, todos los cuales, después de sufrir insultos, cadenas y azotes, alcanzaron la palma del martirio al ser degollados (1227).

12. En Bridlington, en Inglaterra, san Juan, presbítero, prior del monasterio de Canónigos Regulares de San Agustín, célebre por su oración, austeridad y bondad (1379).

13*. En la ciudad de Khartoum, en Sudán, beato Daniel Comboni, obispo, que fundó el Instituto para las Misiones en África, y elegido obispo en ese continente, se entregó sin reservas y predicó el Evangelio por aquellas regiones, trabajando también para hacer respetar la dignidad humana (1881).

14*. En Cracovia, en Polonia, beata ängela María (Sofía Camila) Truszkowska, virgen, que fundó la Congregación Franciscana de San Félix de Cantalicio, para ayudar a niños abandonados, pobres y marginados (1899).

15*. En la localidad de Dzialdowo, de nuevo en Polonia, beato León Wetmanski, obispo auxiliar de Plock, que, en tiempo de un régimen contrario a Dios y a los hombres, fue encarcelado en un campo de concentración, consumando su martirio con una muerte intrépida (1941).

16*. En la ciudad de Linz, en Austria, beato Eduardo Detkens, mártir, originario de Polonia, que murió en la cámara de gas durante la misma persecución (1942).

Sexto Idus Octobris

1. Commémoraison de saint Pinytos, évêque de Cnossos en Crète, vers 180. Il vécut sous Marc-Antoine Vérus et Lucien Aurèle Commode, et veilla par ses écrits avec la plus haute sollicitude sur la foi et le progrès du troupeau qui lui était confié.
2. À Nicomédie en Bithynie, au début du IVe siècle, les saints Eulampios et sa sœur Eulampie, martyrs de la persécution de Dioclétien.
3. À Cologne en Germanie, vers le IVe siècle, saint Géréon et ses compagnons, martyrs, qui avec courage soumirent leur cou à l’épée, pour la vraie religion.
4. À Birten, dans la région de Cologne, vers le même temps, les saints Victor et Mallosus, martyrs.
5. À Bonn, également en Germanie, vers le même temps, les saints Cassius et Florent, martyrs.
6*. À Nantes, au IVe siècle, Saint Clair, vénéré comme le premier évêque de la cité.
7. À Populonia en Toscane, vers 575, saint Cerbonius, évêque. Comme le rapporte le pape saint Grégoire le Grand, alors que les Lombards dévastaient la région, il se retira dans l’île d’Elbe, montrant beaucoup de signes de sa vertu.
8*. Près de Ramerupt, au pays de Troyes, au VIe ou VIIe siècle, sainte Tanche, vierge et martyre, qui, dit-on, reçut la couronne de gloire pour avoir défendu sa virginité.
9. À Rochester en Angleterre, l’an 644, le trépas de saint Paulin, évêque d’York. Moine et disciple du pape saint Grégoire le Grand, envoyé par lui avec d’autres pour annoncer l’Évangile aux Angles, il convertit à la foi du Christ le roi de Northumbrie, Edwin, et plongea le peuple dans des fleuves pour leur donner le bain de la régénération.
10*. Au monastère de Jouarre, au pays de Meaux, vers 670, sainte Telchtilde, abbesse. De noble naissance, brillante de mérites et de mœurs austères, elle enseigna aux vierges consacrées à aller à la rencontre du Christ avec leurs lampes allumées.
11. À Ceuta au Maroc, en 1227, la passion des sept premiers saints martyrs de l’Ordre des Mineurs : Daniel, Samuel, Ange, Léon, Nicolas et Hugolin, prêtres, ainsi que Domne, religieux. Envoyés par le frère Élie pour annoncer l’Évangile du Christ aux Maures, ils subirent des affronts, des chaînes, des coups et eurent enfin la tête tranchée, recevant ainsi la palme du martyre.
12. À Brindlington en Angleterre, l’an 1379, saint Jean, prêtre. Prieur du monastère de chanoines réguliers de Saint-Augustin, il brilla par son esprit de prière, son austérité et sa douceur.
13. À Khartoum au Soudan, en 1881, saint Daniel Comboni, évêque missionnaire, qui fonda l’Institut pour les Missions d’Afrique noire, et lui-même, établi évêque en Afrique, propagea l’Évangile à travers ces régions sans épargner ses forces, et veilla de multiples façons à sauvegarder la dignité humaine.
14*. À Cracovie, en 1899, la bienheureuse Angèle-Marie (Sophie-Camille Truszkowska), vierge, qui fonda la Congrégation franciscaine de Saint-Félix de Cantalice, pour venir en aide aux enfants abandonnés, aux pauvres et aux personnes marginalisées.
15*. Au camp de concentration de Dzialdowo en Pologne, l’an 1941, le bienheureux Léon Wetmanski, évêque auxiliaire de Plock et martyr. Quand la Pologne fut soumise au régime nazi, il fut interné et succomba aux mauvais traitements continuels du camp.
16*. Près de Linz en Autriche, l’an 1942, le bienheureux Édouard Detkens, prêtre de Varsovie et martyr, qui, dans la même persécution, fut arrêté, déporté à Sachsenhausen, puis à Dachau, enfin envoyé à la chambre à gaz.
**        En Espagne, en 1918, la bienheureuse María Catalina Irigoyen Echegaray (Maria des Épousailles), religieuse basque espagnole, des Servantes de Marie auxiliaires des malades. (béatifiée le 29 octobre 2011 par Benoît XVI)


LDVM


Comments