The Roman Martyrology for tomorrow the 11th day before the Kalends of October

Undécimo Kaléndas Octóbris Luna vicésima quinta Anno Dómini 2022

Festum sancti Matthaei Apostoli et Evangelistae, qui, Levi cognominatus, a Domino Iesu vocatus ad sequendum, munus publicani seu vectigalium exactoris reliquit et, inter Apostolos electus, Evangelium conscripsit, quo Iesum Christum, filium David, filium Abrahae, Vetus Testamentum adimplevisse praesertim proclamatur; 
qui, in Aegypti regióne prǽdicans, martýrium passus est. Huius Evangélium, Hebrǽo sermóne conscríptum, ipso Matthǽo revelánte, invéntum est, una cum córpore beáti Bárnabæ Apóstoli, témpore Zenónis Imperatóris (s I).

In terra Saar sancti Ionæ Prophétæ, filii Amathi, qui sepúltus est in Geth, cuius nomine liber Veteris Testamenti appellatus est et celeber exitus e ceti ventre tamquam signum dominicae Resurrectionis in ipso Evangelio enarratur.

In Æthiópia sanctæ Iphigéniæ Vírginis, quæ, baptizáta a beáto Matthǽo Apóstolo et Deo dicáta, sancto fine quiévit (s I).

3. In Graecia, commemoratio sancti Quadrati, Apostolorum discipuli, qui, ut fertur in persecutione Hadriani imperatoris Ecclesiam terrore dispersam fide et industria sua congregans, librum pro christianae religionis defensione apostolica doctrina dignum eidem imperatori porrexit (s II).

Romæ sancti Pámphili Mártyris.

Eódem die, via Cláudia, vigésimo ab Urbe milliário, pássio sancti Alexándri Epíscopi, qui, sub Antoníno Imperatóre, pro Christi fide, víncula, fustes, equúleum, lámpades ardéntes, ungulárum laniatiónem, béstias ac fornácis superávit flammas, ac tandem, gládio cæsus, vitam adéptus est gloriósam. Eius corpus póstea beátus Dámasus Papa in Urbem tránstulit sexto Kaléndas Decémbris (s inc). 

In Cypro sancti Isácii, Epíscopi et Mártyris.

In Phœnícia sancti Eusébii Mártyris, qui, cum ultro Præféctum adísset et se Christiánum esse denuntiásset, ab eo, multis torméntis afflíctus, cápite cæsus est. [Gazae in Palaestina, sanctorum Eusebii, Nestabi et Zenonis, martyrum, qui, fratres, tempore Iuliani Apostatae imperatoris, irruente in eos gentilium turba, discerpti atque necati sunt. Passus est cum eis sanctus Nestor, qui ex acceptis vulneribus paulo post martyrium consummavit (362).] 

*Aptae Iuliae in Provincia, sancti Castoris, episcopi, qui, cupiens monachorum vitam fratribus in novella monasterio explanari, a sancto Ioanne Cassiano petiit, ut eximias traderet conferentias ascetarum Aeyptiorum (c 420). 

*In monasterio Lancarvanensi in Cambria meridionali, sancti Cadoci, abbatis, sub cuius nomine etiam in Cornubia et in Britannia 
Minore plura monasteria condita sunt (s VI). 

*In monasterio Ettenheimensi in Badena regione, sancti Landeolini, monachi, ex Hibernia orti (s VII). 

*Trunchinii in Flandria Austrasiae, sancti Gerulphi, martyris, adulescentis (c 750). 

*Trecis ad Sequanam in Gallia, sanctae Maurae, virginis, pietatis et caritatis operibus assiduae (c 850). 

*Pisauri in Piceno Italiae, beati Marci de Mutina Scalabrini, presbyteri ex Ordine Praedicatarum, qui plurimos errantes in viam iustitiae reducere potuit (1498). 

Apud arcem Quang-Tri in Annamia, sanctorum Francisci Jaccard, presbyteri e Societate Parisiensi Missionum ad exteras gentes, et Thomae Tran Van Thien, martyrum, qui, sub imperatore Minh
Mang, pro Christo carcerem verberaque subierunt demumque laqueo suffocati sunt (1838).

Apud Sai-Nam-Hte in Corea, passio sanctorum martyrum Laurentii Imbert, episcopi, Petri Maubant et lacobi Chastan, presbyterorum e Societate Parisiensi Missionum ad exteras gentes, qui ad vitam christianorum servandam sese satellitibus contulerunt et gladio interfecti sunt (1839). 

*In vico Benisoda in pago Valentino in Hispania, beatorum martyrum Vincentii Galbis Girones, patrisfamilias, et Emmanuelis Torro Garcia, qui, passioni Christi configurati, quem coluerunt, martyrii triumpho imitati sunt (1936).

V. Et álibi aliórum plurimórum sanctórum Mártyrum et Confessórum, atque sanctárum Vírginum.

R. Deo grátias.

In the Old English Martyrology, September 21st is the feast of the Apostle Saint Matthew.
Undecimo Kalendas Octobris

Festum sancti Matthaei Apostoli et Evangelistae, qui, Levi 
cognominatus, a Iesu vocatus ad sequendum, munus publicani seu vectigalium exactoris reliquit et, inter Apostolos electus, Evangelium conscripsit, quo Iesum Christum, filium David, filium Abrahae, Vetus Testamentum adimplevisse praesertim proclamatur (s I) 

2. Commemoratio sancti Ionae, prophetae, filii Amathi, cuius nomine liber Veteris Testamenti appellatus est et celeber exitus e ceti 
ventre tamquam signum dominicae Resurrectionis in ipso Evangelio 
enarratur. 

4. Romae via Salaria Vetere, sancti Pamphili, martyris (s inc). 

5. Ad Baccanas via Cassia vicesimo miliario ab urbe Roma, sancti 
Alexandri, martyris (s inc). 

6. Gazae in Palaestina, sanctorum Eusebii, Nestabi et Zenonis, martyrum, qui, fratres, tempore Iuliani Apostatae imperatoris, irruente in eos gentilium turba, discerpti atque necati sunt. Passus est cum eis sanctus Nestor, qui ex acceptis vulneribus paulo post martyrium consummavit (362). 

7*. Aptae Iuliae in Provincia, sancti Castoris, episcopi, qui, cupiens 
monachorum vitam fratribus in novella monasterio explanari, a sancto Ioanne Cassiano petiit, ut eximias traderet conferentias ascetarum Aeyptiorum (c 420). 

8*. In monasterio Lancarvanensi in Cambria meridionali, sancti Cadoci, abbatis, sub cuius nomine etiam in Cornubia et in Britannia 
Minore plura monasteria condita sunt (s VI). 

9*. In monasterio Ettenheimensi in Badena regione, sancti Landeolini, monachi, ex Hibernia orti (s VII). 

10*. Trunchinii in Flandria Austrasiae, sancti Gerulphi, martyris, 
adulescentis (c 750). 

11 *. Trecis ad Sequanam in Gallia, sanctae Maurae, virginis, pietatis et caritatis operibus assiduae (c 850). 

12*. Pisauri in Piceno Italiae, beati Marci de Mutina Scalabrini, presbyteri ex Ordine Praedicatarum, qui plurimos errantes in viam iustitiae reducere potuit (1498). 

13. Apud arcem Quang-Tri in Annamia, sanctorum Francisci Jaccard, presbyteri e Societate Parisiensi Missionum ad exteras gentes, et Thomae Tran Van Thien, martyrum, qui, sub imperatore Minh
Mang, pro Christo carcerem verberaque subierunt demumque laqueo suffocati sunt (1838).

14. Apud Sai-Nam-Hte in Corea, passio sanctorum martyrum Laurentii Imbert, episcopi, Petri Maubant et lacobi Chastan, presbyterorum e Societate Parisiensi Missionum ad exteras gentes, qui ad vitam christianorum servandam sese satellitibus contulerunt et gladio interfecti sunt (1839). 

15*. In vico Benisoda in pago Valentino in Hispania, beatorum martyrum Vincentii Galbis Girones, patrisfamilias, et Emmanuelis Torro Garcia, qui, passioni Christi configurati, quem coluerunt, martyrii triumpho imitati sunt (1936).

Undecimo Kalendas Octobris

Fiesta de san Mateo, apóstol y evangelista, llamado antes Leví,
 que al ser invitado por Jesús para seguirle, dejó su oficio de publicano o recaudador de impuestos y, elegido entre los apóstoles, escribió un evangelio en que se proclama principalmente que Jesucristo es hijo de David, hijo de Abrahán, dando plenitud al Antiguo Testamento.

2. Conmemoración de san Jonás, profeta, hijo de Amitay (2Re 14, 25),
cuyo nombre lleva un libro del Antiguo Testamento, y su conocida expulsión
del vientre del cetáceo es presentada en el propio Evangelio como signo de
la Resurrección del Señor (Mt 12, 40).

3. En Grecia, conmemoración de san Cuadrado, discípulo de los apóstoles, que, según tradición, en la persecución bajo el emperador Adriano, congregó con su fidelidad y laboriosidad a la Iglesia dispersa por el terror, escribiendo un libro —que dio al mismo emperador— en defensa de la religión
cristiana, digno de la doctrina apostólica (s. II).

4. En Roma, en la vía Salaria Antigua, san Pámfilo, mártir (s. inc.).

5. En Baccano, en la vía Claudia, a veinte miliarios de la ciudad de Roma,
san Alejandro, mártir (s. inc.).

6. En Gaza, de Palestina, santos Eusebio, Nestabi y Zenón, mártires y
hermanos, que en tiempo del emperador Juliano el Apóstata fueron despedazados y muertos por el populacho gentil. Con ellos sufrió el martirio san
Néstor, a consecuencia de las heridas recibidas (362).

7*. En Apta Julia (hoy Apt), ciudad de la Provenza, san Cástor, obispo,
quien, deseando dar a conocer a los hermanos de un nuevo monasterio la
vida de los monjes, pidió a san Juan Casiano que redactase las célebres Colaciones sobre los ascetas de Egipto (c. 420).

8*. En el monasterio de Lan-Carvan, en Cambria meridional, san Cadoc,
abad, bajo cuya autoría también fueron fundados muchos monasterios en la
región de Cornwall (Cornualles), en Inglaterra, y en Bretaña Menor (s. VI).

9*. En el monasterio de Ettenheim, en la región de Baden, de Germania,
san Landelino, monje, oriundo de Hibernia (hoy Irlanda) (s. VII).

10*. En Tronchiennes, en Flandes, de Austrasia (hoy Bélgica), san Gerulfo,
mártir, adolescente (c. 750).

11*. En Troyes, a orillas del Sena, en la Galia Lugdunense (hoy Francia),
santa Maura, virgen, dedicada a obras de piedad y caridad (c. 850).

12*. En Pesaro, del Piceno, en Italia, beato Marcos de Mútina Scalabrini,
presbítero de la Orden de Predicadores, que atrajo a muchos errantes al
camino de la santidad (1498).

13. En la ciudadela Quáng-Tri, en Annam (hoy Vietnam), pasión de los
santos Francisco Jaccard, presbítero de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París, y Tomás Tramm Van Thiên, mártires, que sufrieron cárcel y azotes
por Cristo, finalmente muriendo ahorcados en tiempo del emperador Minh
Mang (1838).

14. En Sai-Nam-Hte, en Corea, pasión de los santos mártires Lorenzo
Imbert, obispo, Pedro Maubant y Jacobo Chastan, presbíteros de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París, los cuales, por salvar la vida de sus
cristianos, se ofrecieron a los soldados de guardia hasta ser asesinados a
espada (1839).

15*. En Benisoda, en la provincia de Valencia, en España, beatos mártires
Vicente Galvis Gironés, padre de familia, y Manuel Torró García, que, configurados a la pasión de Cristo, a quien adoraron, le imitaron con el triunfo
del martirio (1936).

Undecimo Kalendas Octobris
1. Fête de saint Matthieu, Apôtre et Évangéliste. surnommé Lévi, appelé par Jésus à le suivre, il abandonna son métier de publicain ou collecteur d’impôts et, choisi dans le groupe des Douze, il écrivit son Évangile, où il montre que Jésus, le Christ, fils de David, fils d’Abraham, a porté à son terme l’Ancienne Alliance.
2. Commémoraison de saint Jonas, prophète, fils d’Amittaï, qui a donné son nom à un livre de l’Ancien Testament. Sa sortie célèbre du ventre du poisson est donnée, dans l’Évangile lui-même, comme un signe de la Résurrection du Seigneur.
3. Commémoraison de saint Quadratus. L’historien Eusèbe rapporte qu’au IIe siècle, durant la persécution d’Hadrien, il réunit en Grèce, grâce à sa foi et à son zèle, l’Église dispersée par la terreur et présenta à l’empereur un livre, écrit pour la défense de la religion chrétienne et digne de l’enseignement des Apôtres.
4. À Rome, sur l’ancienne voie Salarienne, saint Pamphile, martyr.
5. À Baccano, sur la voie Cassia, à vingt milles de Rome, saint Alexandre, martyr.
6. À Gaza en Palestine, l’an 362, les saints martyrs Eusèbe, Nestabe et Zénon. Au temps de Julien l’Apostat, ces trois frères furent mis en pièces et massacrés par une foule de païens qui s’était jetée sur eux. Saint Nestor souffrit avec eux, et, à la suite des blessures reçues, consomma peu après son martyre.
7*. À Apt en Provence, vers 420, saint Castor, évêque. Désireux de faire connaître la vie monastique aux frères d’un tout nouveau monastère, il demanda à saint Jean Cassien de lui donner, après les Institutions cénobitiques, les plus célèbres Conférences des Pères du désert d’Égypte.
8*. Au monastère de Llancarvan au pays de Galles, au VIe siècle, saint Cadoc, abbé, sous le nom de qui plusieurs monastères ont été établis dans ce pays, mais aussi en Cornouailles et en Bretagne.
9*. Au monastère d’Ettenhen dans la région de Bade, au VIIe siècle, saint Landelin, moine, venu d’Irlande.
10*. Près de Tronchiennes en Flandre, vers 750, saint Gérulphe, adolescent que son oncle aurait tué d’un coup d’épée et qui fut considéré et comme martyr.
11*. À Troyes, vers 850, sainte Maure, vierge, assidue à la prière et aux œuvres de charité.
12*. À Pesaro dans les Marches, en 1498, le bienheureux Marc Scalabrini, ou de Modène, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs, qui put ramener un grand nombre d’égarés sur le chemin de la justice.
13. À Quang-Tri, près de Hué en Annam, l’an 1838 les saints martyrs François Jaccard, prêtre de la Société des Missions étrangères de Paris, et Thomas Tran Van Thien, qui, sous l’empereur Minh Mang, subirent pour le Christ la prison et les coups avant d’être étranglés.
14. À Sai-Nam-Hte en Corée, l’an 1839, les saints martyrs Laurent Imbert, évêque, Pierre Maubant et Jacques Chastan, prêtres de la Société des Missions étrangères de Paris. Pour préserver la vie des chrétiens du pays, ils se livrèrent aux mains des soldats et furent mis à mort à coups de sabre.
15*. À Benisoda dans la région de Valence en Espagne, en 1936, les bienheureux martyrs Vincent Galbis Girones, père de famille, et Emmanuel Torro Garcia, fusillés parce que membres de l’action catholique, dans la persécution déchaînée au cours de la guerre civile.


LDVM


Festa Sanctorum Veteris Testamenti,Festa Discipulorum Apostolorum

Comments