The Roman Martyrology for tomorrow the 10th day before the Kalends of October

Décimo Kaléndas Octóbris Luna vicésima sexta Anno Dómini 2022

Sancti Thomæ a Villa Nova, ex Eremitárum sancti Augustíni Ordine, Epíscopi Valentíni et Confessóris; cujus dies natális recólitur sexto Idus Septémbris (1555). [this is in the first position because in the Traditional Calendar it is the feast of Saint Thomas]

Romæ pássio sanctárum Vírginum et Mártyrum Dignæ et Eméritæ, sub Valeriáno et Galliéno; quarum relíquiæ in Ecclésia sancti Marcélli asservántur (259 tr).

Apud pagum Castrénsium sancti Jonæ, Presbýteri et Mártyris; qui, cum sancto Dionýsio proféctus in Gálliam, ibídem, Juliáni Præfécti jussu verbéribus cæsus, gládio martýrium consummávit (s III tr).

Agauni in pago Vallensi apud Helvetios natális sanctórum Mártyrum Thebæórum legionis Maurítii, Exsupérii, Cándidi, Victóris, Innocéntii et Vitális, cum Sóciis ejúsdem legiónis; qui, sub Maximiáno, pro Christo necáti, gloriósa passióne Ecclesiam mundumque illustrárunt. [qui, ut sanctus Eucherius Lugdunensis tradidit, cum sociis eiusdem Thebaeae legionis et Victore veterano] (c 302).

Antinoópoli, in Ægýpto, sanctæ Iráidis, Vírginis Alexandrínæ, et Sociórum Mártyrum. Ipsa Virgo, cum esset ad hauriéndam e próximo fonte aquam egréssa, et navim vidísset Confessóribus Christi onústam, prótinus, relícta hýdria, se illis adjúnxit, ac, simul cum iis in urbem ducta, prima ómnium, post multa supplícia, cápite cæsa est; deínde Presbýteri, Diáconi, et Vírgines, aliíque omnes eódem mortis génere consúmpti sunt (303 tr).

Apud civitátem Meldénsem beáti Sanctíni Epíscopi, qui fuit discípulus sancti Dionýsii Areopagítæ; et, ejúsdem civitátis Epíscopus ab eo consecrátus, primus illic Evangélium prædicávit (356 tr).

In vico Libroso territorii Bituricensis in Aquitania, sancti Silvani, eremitae (c s V).

Romæ sancti Felícis Papæ Quarti, qui pro fide cathólica plúrimum laborávit (530).

In território Constantiénsi, in Gállia, sancti Lautónis [seu Laudi] Epíscopi (post 549).

In monte Glonna ad Ligerim flumen in pago Pictaviensi Galliae, sancti Florentii, presbyteri (c s VI). 

Lauduni in Neustria, sanctae Salabergae, abbatissae, quam caecam sanctus Columbanus sanavisse et ad Dei servitium direxisse fertur (c 664).

Ratisbónæ, in Bavária, sancti Emmerámi, Epíscopi et Mártyris; qui, ut álios liberáret, mortem sævíssimam, Christi causa, patiénter súbiit (c 690). 

*In monasterio Cisterciensium Morimundi in Gallia, transitus beati Othonis, episcopi Frisingensis, qui in monachali habitu, quem
numquam in episcopatu deposuerat, obiit (1158). 
 
Augustae Taurinorum in Subalpinis, sancti Ignatii de Sandone (Laurentii Mauritii) Belvisotti, presbyteri ex Ordine Fratrum Minorum Capuccinorum, in poenitentibus audiendis et infirmis adiuvandis assidui (1770). 

*In salo ante Rupifortium in Gallia, beati Iosephi Marchandon, presbyteri et martyris, qui, tempore gallicae perturbationis propter sacerdotium in tabidam actuariam coniectus, esurie ac morbo consumptus ad Patrem migravit (1794). 

Seuli in Corea, passio sanctorum Pauli Chong Ha-sang et Augustini Yu Chin-gil, martyrum, quorum alter primam christianorum communitatem viginti annos tempore persecutionis direxit, alter litteris ad Gregorium papam Sextum Decimum scripsit, ut presbyteros in Coream mitteret, et, ambo catechistae, simul post dira supplicia pro fide decollati sunt. 

*Monte Serrato in Hispania, beati Caroli Navarro, presbyteri ex Ordine Clericorum Regularium Scholarum Piarum et martyris, persecutione erga religiosos saeviente, illustri martyrio coronati (1936). 

*Ibidem, beati Germani Gozalvo Andreu, presbyteri et martyris, qui in eadem persecutione ob Christi testimonium coronatus est (1936). 

*Alzirae in pago Valentino item in Hispania, beatorum martyrum Vincentii Pelufo Corts, presbyteri, et Iosephae Moscardo Montalva, 
virginis, qui, tempore eiusdem persecutionis erga fidem, ante Deum omnipotentem palmam victoriae gerere meruerunt (1936). 

*In vico Bolbaite item in pago Valentino, beati Vincentii Sicluna Hernandez, presbyteri et martyris, in eadem tempestate interfecti (1936). 

*In vico Corbera prope Valentiam item in Hispania, beatae Mariae a Purificatione Vidal Pastor, virginis et martyris, quae cum Christo Sponso ad nuptias aeternas meruit intrare (1936). 

V. Et álibi aliórum plurimórum sanctórum Mártyrum et Confessórum, atque sanctárum Vírginum.

R. Deo grátias.

In the Old English Martyrology, September 22nd is the feast of Saint Maurice and the 6,600 Martyrs, 'the Theban Legion'.
Decimo Kalendas Octobris

1. Romae in coemeterio Commodillae via Ostiensi, commemoratio 
sanctae Emeritae, martyris (s inc). 

2. Agauni in pago Vallensi apud Helvetios, sanctorum martyrum 
Mauritii, Exsuperii, Candidi, militum, qui, ut sanctus Eucherius 
Lugdunensis tradidit, cum sociis eiusdem Thebaeae legionis et Victore veterano, sub Maximiano imperatore pro Christo necati, gloriosa sua passione Ecclesiam illustrarunt (c 302). 

3. Romae via Salaria Vetere, depositio sanctae Basillae, martyris, sub Diocletiano et Maximiano imperatoribus (304). 

4. In vico Libroso territorii Bituricensis in Aquitania, sancti Silvani, eremitae (c s V). 

6. In territorio Galliae Constantiensi, sancti Lautonis seu Laudi, 
episcopi (post 549).

5. In monte Glonna ad Ligerim flumen in pago Pictaviensi Galliae, 
sancti Florentii, presbyteri (c s VI).  

7. Lauduni in Neustria, sanctae Salabergae, abbatissae, quam caecam sanctus Columbanus sanavisse et ad Dei servitium direxisse fertur (c 664). 

8. Ratisbonae in Bavaria, sancti Emmerammi, episcopi, qui pro 
Christi fide interemptus est (c 690). 

9*. In monasterio Cisterciensium Morimundi in Gallia, transitus 
beati Othonis, episcopi Frisingensis, qui in monachali habitu, quem
numquam in episcopatu deposuerat, obiit (1158). 
 
10. Augustae Taurinorum in Subalpinis, sancti Ignatii de Sandone 
(Laurentii Mauritii) Belvisotti, presbyteri ex Ordine Fratrum Minorum Capuccinorum, in poenitentibus audiendis et infirmis adiuvandis assidui (1770). 

11 *. In salo ante Rupifortium in Gallia, beati Iosephi Marchandon, 
presbyteri et martyris, qui, tempore gallicae perturbationis propter sacerdotium in tabidam actuariam coniectus, esurie ac morbo consumptus ad Patrem migravit (1794). 

12. Seuli in Corea, passio sanctorum Pauli Chong Ha-sang et Augustini Yu Chin-gil, martyrum, quorum alter primam christianorum communitatem viginti annos tempore persecutionis direxit, alter litteris ad Gregorium papam Sextum Decimum scripsit, ut presbyteros in Coream mitteret, et, ambo catechistae, simul post dira supplicia pro fide decollati sunt. 

13*. Monte Serrato in Hispania, beati Caroli Navarro, presbyteri ex 
Ordine Clericorum Regularium Scholarum Piarum et martyris, persecutione erga religiosos saeviente, illustri martyrio coronati (1936). 

14*. Ibidem, beati Germani Gozalvo Andreu, presbyteri et martyris, 
qui in eadem persecutione ob Christi testimonium coronatus est (1936). 

15*. Alzirae in pago Valentino item in Hispania, beatorum martyrum 
Vincentii Pelufo Corts, presbyteri, et Iosephae Moscardo Montalva, 
virginis, qui, tempore eiusdem persecutionis erga fidem, ante Deum omnipotentem palmam victoriae gerere meruerunt (1936). 

16*. In vico Bolbaite item in pago Valentino, beati Vincentii Sicluna 
Hernandez, presbyteri et martyris, in eadem tempestate interfecti (1936). 

17*. In vico Corbera prope Valentiam item in Hispania, beatae Mariae a Purificatione Vidal Pastor, virginis et martyris, quae cum Christo Sponso ad nuptias aeternas meruit intrare (1936).

Decimo Kalendas Octobris

1. En Roma, en el cementerio de Commodila de la vía Ostiense, conmemoración de santa Emérita, mártir (s. inc.).

2. En Agauno (hoy Saint Maurice d´Agaune), en la región de Valais, en el país de los helvecios, santos mártires Mauricio, Exuperio, Cándido, que siendo soldados, al decir de san Euquerio de Lyon, fueron sacrificados por su fe en Cristo, en tiempo del emperador Maximiano, juntamente con sus compañeros de la misma legión Tebea y el veterano Víctor, ilustrando así a la Iglesia con su gloriosa pasión (c. 302).

3. En Roma, en la vía Salaria Antigua, sepultura de santa Basila, mártir, bajo Diocleciano y Maximiano (304).

4. En Levroux, en el territorio de Bourges, en Aquitania, san Silvano, eremita (c. s. V).

5. En el monte Glonna, a orillas del Loira, en la región de Poitiers, en la Galia, san Florencio, presbítero (c. s. VI).

6. En la Galia, en el territorio de Coutances, san Lautón o Laudo, obispo (post 549).

7. En Laon, de Neustria (hoy Francia), santa Salaberga, abadesa, de
quien se dice que san Columbano le curó su ceguera y la encauzó al servicio de Dios (c. 664).

8. En Ratisbona (hoy Regensburg), en Baviera, san Emeramo, obispo, martirizado por su fe en Cristo (c. 690).

9*. En el monasterio cisterciense de Morimond, de la Galia, tránsito del beato Otón, obispo de Freising, en Baviera, muerto con el hábito monacal, que nunca abandonó en todo el tiempo de su episcopado (1158).

10*. En Turín, en la región del Piamonte, beato Ignacio de Sandone (Lorenzo Mauricio) Belvisotti, presbítero de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos, asiduo en atender a penitentes y en ayudar a enfermos (1770).

11*. Frente a Rochefort, en la costa norte de Francia, beato José Marchandon, presbítero y mártir, que, en días de la Revolución Francesa, fue embarcado en sórdida nave por razón de su condición sacerdotal, muriendo consumido de hambre y enfermedad para volar al Padre (1794).

12. En Seúl, de Corea, pasión de los santos Pablo Chong Ha-sang y Agustín Yu Chin-gil, mártires. Pablo coordinó la primera comunidad de cristianos durante veinte años de persecución y el segundo escribió una carta al papa Gregorio XVI pidiéndole presbíteros para Corea. Ambos catequistas fueron degollados a causa de su fe, después de crueles suplicios (1839).

13*. En la localidad denominada Montserrat, en la región de Valencia, en España, beato Carlos Navarro, presbítero de la Orden de Clérigos Regulares de Escuelas Pías, y mártir glorioso durante la dura persecución religiosa (1936).

14*. En la misma población de Monserrat, beato Germán Gozalvo Andreu, presbítero, y mártir por el testimonio de Cristo en la misma persecución religiosa (1936).

15*. En Alcira, también en la provincia de Valencia, en España, beatos mártires Vicente Pelufo Corts, presbítero, y Josefa Moscardó Montalvá, virgen, que merecieron portar la palma de la victoria ante Dios omnipotente durante la referida persecución (1936).

16*. En Bolbaite, en la misma provincia de Valencia, beato Vicente Sicluna Hernández, presbítero, y mártir en la citada persecución (1936).

17*. En Corbera, cerca de la ciudad de Valencia, de nuevo en España, beata María de la Purificación Vidal Pastor, virgen, y mártir durante la misma persecución, mereciendo entrar con Cristo Esposo a las bodas eternas (1936).

Decimo Kalendas Octobris

1. À Rome, au cimetière de Commodille, sur la voie d’Ostie, commémoraison de sainte Émérita, martyre.

2. À Agaune dans le Valais suisse, vers la fin du IIIe siècle, les saints martyrs Maurice, Exupère, Candide, soldats. Selon le récit de saint Eucher de Lyon, ils furent mis à mort pour le Christ avec leurs compagnons de la légion thébéenne et le vétéran Victor, sous l’empereur Maximilien, illustrant ainsi l’Église par leur glorieuse passion.

3. À Rome, sur l’ancienne voie Salarienne, en 304, sainte Basille, martyre, sous les empereurs Dioclétien et Maximien.

4. À Levroux dans le Berry, saint Silvain, ermite.

5. Au mont Glonne sur la Loire, au VIe siècle, saint Florent, prêtre, dont le nom fut donné au monastère élevé en ce lieu.

6. À Coutances, après 549, saint Lô, évêque.

7. À Laon, vers 664, sainte Salaberge, abbesse. Jeune aveugle, elle aurait retrouvé la vue grâce à saint Eustase, abbé de Luxeuil, qui la dirigea vers le service de Dieu.

8. À Ratisbonne en Bavière, vers 690, saint Emmeran, évêque, qui aurait été mis à mort pour la foi du Christ.

9*. Au monastère cistercien de Morimond, en 1158, le trépas du bienheureux Othon, évêque de Freising, qui mourut sous l’habit monastique qu’il n’avait jamais quitté au cours de son épiscopat.

10. À Turin dans le Piémont, en 1770, saint Ignace de Santhia, prêtre capucin, assidu à entendre les pénitents et à aider les malades.

11*. Sur l’île Madame, au large du port de Rochefort, en 1794, le bienheureux Joseph Marchandon, prêtre sulpicien et martyr. Sous la Révolution française, à cause de son sacerdoce, il fut déporté sur un bateau négrier et mourut de privation et de maladie.

12. À Séoul en Corée, en 1839, la passion des saints Paul Chong Ha-sang et Augustin Yu Chin-gil. Le premier avait dirigé la première communauté chrétienne pendant vingt ans à l’époque de la persécution ; le second avait écrit au pape Grégoire XVI pour demander l’envoi de prêtres en Corée ; tous deux catéchistes, après d’atroces supplices, furent décapités ensemble pour la foi. Leur mémoire est célébrée le 20 septembre avec les autres martyrs de Corée.

13*. En Espagne, au cours de la persécution menée contre les prêtres et les religieux au cours de la guerre civile, en 1936, le bienheureux martyr : à Montserrat en Catalogne, Charles Navarro, des Clercs réguliers des Écoles religieuses ;

14*. En Espagne, le bienheureux Germain Gonzalvo Andreu, prêtre ; dans la région de Valence

15*. En Espagne, à Alzira, Vincent Pelufo Corts, prêtre, et Josèphe Moscardo Montalva, vierge 

16*. En Espagne, à Bolbaite, Vincent Sicluna Hernandez, prêtre et martyr.

17*. En Espagne, à Corbera, Marie de la Purification Vidal Pastor, vierge et martyre.


LDVMComments