The Roman Martyrology for the tomorrow the 7th day before the Ides of September [September 7]

Séptimo Idus Septémbris Luna undécima Anno Dómini 2022

Apud Aléxiam véterem ad Aeduos, in território Augustodunénsi in Gallia, sanctæ Regínæ, Vírginis et Mártyris; quæ, sub Procónsule Olýbrio, cárceris et equúlei ac lampadárum afflícta supplíciis, demum, cápite damnáta, migrávit ad Sponsum (s III tr).

Aquiléiæ sancti Anastásii Mártyris (s III tr).

Pompeiópoli, in Cilícia, sancti Sozóntis Mártyris, qui sub Maximiáno Imperatóre, in ignem iniéctus, réddidit spíritum (s inc).

Nicomedíæ natális beáti Ioánnis Mártyris, qui, cum vidéret crudélia advérsus Christiános edícta in foro pendére, hinc, fídei ardóre accénsus, iniécta manu, illa detráxit atque discérpsit. Cumque hoc relátum esset Diocletiáno et Maximiáno Augústis, in eádem urbe constitútis, ómnia suppliciórum génera in eum experíri iussérunt; quæ vir nobilíssimus tanta vultus ac spíritus alacritáte pértulit, ut ne tristis quidem pro his vidéri potúerit (a 305 tr).

Cæsaréæ, in Cappadócia, sancti Eupsýchii Mártyris, qui, sub Hadriáno Imperatóre, accusátus quod Christiánus esset, in cárcerem coniéctus est; et, paulo post inde emíssus, patrimónium statim véndidit, et prétium partim paupéribus, partim accusatóribus, tamquam benefactóribus, distríbuit. Sed, íterum comprehénsus, atque, cum sacrificáre nollet idólis, sævíssime dilaniátus et gládio confóssus, sub Saprítio Iúdice martýrium consummávit (362 tr).

Beneventi in Campania, sanctorum martyrum Festi, diaconi, et Desiderii, lectoris (s IV). 

Aureliánis, in Gállia, deposítio sancti Evórtii Epíscopi, qui, primo Románæ Ecclésiæ Subdiáconus, dehinc divíno múnere per colúmbam designátus est Póntifex præfátæ urbis (s IV).

Cápuæ sancti Pámphili Epíscopi (400 tr).

Trecis, in Gállia, sancti Nemórii Diáconi, et Sociórum Mártyrum, quos Attíla, Rex Hunnórum, interfécit (451 tr).

In Gállia sancti Augustális, Epíscopi et Confessóris (s V tr).

*Augustae Praetoriae in Alpibus Graiis, sancti Grati, episcopi (s V). 

In vico Novigento agri Parisiensis item in Gallia, sancti Clodoaldi Presbyteri et Confessorius, qui, stirpe regia ortus, patre fratribusque interfectis, a sancta Clotilda avia susceptus, regno terreno comtempto,clericus errenocontempto,clericus foetus est (560).

Albiae in Aquitania, sanctae Carissimae, virginis reclusae (s VI/VII). 

*Malbodii in Hannonia Austrasiae, sanctae Madelbertae, abbatissae, quae sanctae Adeltrudae sorori successit (c 705). 

*In Flandria Austrasiae, commemoratio sancti Hilduardi, episcopi (c 760). 

*Tulli in Lotharingia, sancti Gauzlini, episcopi, qui disciplinam monasticam fovit (962) [the feast remains in the proper calendar of the dioceses of Tulle and Nancy]

*Eugubii in Umbria, sancti Joannis Laudensis [Lodi], episcopi, qui socius fuit sancti Petri Damiani in legationibus (c 1106). 

*Deae Vocontiorum [Die] in Gallia, sancti Stephani de Castellione, episcopi, qui, de Portarum solitudine ereptus, sed nihil de Cartusiana austeritate deminuens, huic Ecclesiae summopere praefuit (1208). 

Cassoviae in montibus Carpatibus, sanctorum martyrum Marci Crisini, presbyteri Strigoniensis, Stephani Pongracz et Melchioris Grodziecki, presbyterorum e Societate Iesu, qui nec fame nec rotae ignisque tormentis ad abiurandam fidem catholicam adduci potuerunt (1619). 

*Nagasakii in Iaponia, beatorum martyrum Thomae Tsuji, presbyteri e Societate lesu, Ludovici Maki et filii eius Ioannis, qui in odium fidei christianae ad ignem damnati sunt (1627). 

*Londinii in Anglia, beatorum Randulphi Corby, e Societate Iesu, et loannis Duckett, presbyterorum et martyrum, qui, Carolo 
Primo rege capite damnati quod sacerdotes in Angliam ingressi essent, Tyburni laqueo palmam caelestem nacti sunt (1644). 

*In actuaria ante Rupifortium ad oram Galliae, beatorum Claudii Barnabae Laurent de Mascloux et Francisci d'Oudinot de la Boissiere, presbyterorum et martyrum, qui, tempore gallicae perturbationis propter sacerdotium comprehensi et ad navalia vincula destinati, gravi morbo ob famem correpti pro Christo occubuerunt (1794). 

*In insula Woodlark Oceaniae, beati loannis Baptistae Mazzucconi, presbyteri e Mediolanensi lnstituto pro missionibus exteris et martyris, qui, post duos annos in opere evangelizationis peractos, iam febribus et ulceribus exhaustus, in odium fidei securis ictu occisus est (1855).

*Parmae in Aemilia Italiae, beatae Eugeniae Picco, virginis e Congregatione Parvarum Filiarum a Sacris Cordibus Iesu et Mariae, quae, voluntati Dei summopere vota, dignitatem mulierum promovit et spiritali institutioni ac liberali doctrinae religiosarum providit (1921). 

*In oppido Gandia in pago Valentino Hispaniae, beatae Ascensionis a Sancto Iosepho Calasanz Lloret Marco, virginis ex lnstituto Sororum Carmelitarum a Caritate et martyris, quae in persecutione certamen pro fide complevit (1936).

V. Et álibi aliórum plurimórum sanctórum Mártyrum et Confessórum, atque sanctárum Vírginum.

R. Deo grátias.

In the Old English Martyrology the 7th September is the feast of Saint Sinotus. 
Septimo Idus Septembris


3. Beneventi in Campania, sanctorum martyrum Festi, diaconi, et 
Desiderii, lectoris (s IV). 

4. Aureliani in Gallia Lugdunensi, sancti Evurtii, episcopi (s IV). 

5*Augustae Praetoriae in Alpibus Graiis, sancti Grati, episcopi (s V). 

6. Brolii in pago Galliae Trecensi, sanctorum Memorii et sociorum, 
martyrum, qui ab Attila, rege Hunnorum, interfecti esse creduntur (s V). 

7*. Catalauni in Gallia Lugdunensi, sancti Alpini, episcopi, qui discipulus fuit sancti Lupi Trecensis (s V). 

8. In vico Novigento agri Parisiensis item in Gallia, sancti Clodoaldi, presbyteri, qui, stirpe regia ortus, patre fratribusque interfectis, a 
sancta Clotilda avia susceptus, regno terreno contempto, clericus foetus est (560). 

9*. Albiae in Aquitania, sanctae Carissimae, virginis reclusae (s VI/VII). 

10*. Malbodii in Hannonia Austrasiae, sanctae Madelbertae, abbatissae, quae sanctae Adeltrudae sorori successit (c 705). 

11 *In Flandria Austrasiae, commemoratio sancti Hilduardi, episcopi (c 760). 

12*Tulli in Lotharingia, sancti Gauzlini, episcopi, qui disciplinam 
monasticam fovit (962). 

13*Eugubii in Umbria, sancti Joannis Laudensis, episcopi, qui socius fuit sancti Petri Damiani in legationibus (c 1106). 

14*. Deae Vocontiorum in Gallia, sancti Stephani de Castellione, episcopi, qui, de Portarum solitudine ereptus, sed nihil de Cartusiana 
austeritate deminuens, huic Ecclesiae summopere praefuit (1208). 

15. Cassoviae in montibus Carpatibus, sanctorum martyrum Marci 
Crisini, presbyteri Strigoniensis, Stephani Pongracz et Melchioris 
Grodziecki, presbyterorum e Societate Iesu, qui nec fame nec rotae 
ignisque tormentis ad abiurandam fidem catholicam adduci potuerunt (1619). 

16*. Nagasakii in Iaponia, beatorum martyrum Thomae Tsuji, presbyteri e Societate lesu, Ludovici Maki et filii eius Ioannis, qui in 
odium fidei christianae ad ignem damnati sunt (1627). 

17*. Londinii in Anglia, beatorum Randulphi Corby, e Societate 
Iesu, et loannis Duckett, presbyterorum et martyrum, qui, Carolo 
Primo rege capite damnati quod sacerdotes in Angliam ingressi essent, Tyburni laqueo palmam caelestem nacti sunt (1644). 

18*. In actuaria ante Rupifortium ad oram Galliae, beatorum Claudii 
Barnabae Laurent de Mascloux et Francisci d'Oudinot de la Boissiere, presbyterorum et martyrum, qui, tempore gallicae perturbationis propter sacerdotium comprehensi et ad navalia vincula destinati, gravi morbo ob famem correpti pro Christo occubuerunt (1794). 

19*. In insula Woodlark Oceaniae, beati loannis Baptistae Mazzucconi, presbyteri e Mediolanensi lnstituto pro missionibus exteris et martyris, qui, post duos annos in opere evangelizationis peractos, iam febribus et ulceribus exhaustus, in odium fidei securis ictu occisus est (1855).

20*. Parmae in Aemilia Italiae, beatae Eugeniae Picco, virginis e Congregatione Parvarum Filiarum a Sacris Cordibus Iesu et Mariae, quae, voluntati Dei summopere vota, dignitatem mulierum promovit et spiritali institutioni ac liberali doctrinae religiosarum providit (1921). 

21 *In oppido Gandia in pago Valentino Hispaniae, beatae Ascensionis a Sancto Iosepho Calasanz Lloret Marco, virginis ex lnstituto Sororum Carmelitarum a Caritate et martyris, quae in persecutione certamen pro fide complevit (1936).

Septimo Idus Septembris

1. En Alesia, en el territorio de los eduos, en la Galia, santa Regina, mártir (s. inc.).

2. En Pompeyópolis, de Cilicia (hoy Turquía), san Sozonte, mártir (s. inc.).

3. En Benevento, de la Campania, en Italia, santos mártires Festo, diácono, y Desiderio, lector (s. IV).

4. En Orleans, en la Galia Lugdunense (hoy Francia), san Evorcio, obispo (s. IV).

5*. En Aosta, en los Alpes Grayos, san Grato, obispo (s. V).

6. En Breuil, de la Galia Trecense (hoy Francia), santos Memorio (antes Nemorio) y compañeros, mártires, según la tradición, bajo Atila, rey de los hunos (s. V).

7*. En Chalons, en la Galia Lugdunense, san Alpino, obispo, discípulo de san Lupo de Troyes (s. V).

8. En la localidad de Nogent, territorio de París, también en la Galia, san Clodoaldo, presbítero, de estirpe regia, que, asesinados sus padres y hermanos y tutelado por su abuela, santa Clotilde, se hizo clérigo renunciando al
reino terreno (560).

9*. En Albi, de Aquitania (hoy Francia), santa Carísima, virgen reclusa (s. VI/VII).

10*. Maubeuge, en Henaut, de Austrasia (hoy Francia), santa Madelberta, abadesa, sucesora de su hermana santa Adeltruda (c. 705).

11*. En Flandes, de Austrasia, conmemoración de san Hilduardo, obispo
(c. 760).

12*. En Toul, de la Lotaringia (hoy Francia), san Gauzlino, obispo, promotor de la vida monástica (962).

13*. En Gubbio, en la región de la Umbría, en Italia, san Juan de Lodi, obispo, acompañante de san Pedro Damiano en legaciones (c. 1106).

14*. En Die, en Francia, san Esteban de Chatillon, obispo, que, sacado de la soledad cenobítica de la Cartuja de Les Portes (Belley), presidió la Iglesia con gran diligencia y sin menoscabo de su austeridad cartujana (1208).

15. En Kosice, en los montes Cárpatos, santos mártires Marcos Crisino, presbítero de Esztergom, Esteban Pongracz y Melchor Grodziecki, presbíteros jesuitas, a quienes ni el hambre, ni las máquinas, ni los tormentos del fuego les hicieron abjurar de la fe católica (1619).

16*. En Nagasaki, de Japón, beatos mártires Tomás Tsuji, presbítero jesuita, Luis Maki y su hijo Juan, condenados al fuego a causa de su fe cristiana (1627).

17*. En Londres, en Inglaterra, beatos Randulfo Corby, jesuita, y Juan Duckett, presbíteros y mártires, que, siendo rey Carlos I, fueron condenados a muerte en el patíbulo de Tyburn por haber entrado en Inglaterra como sacerdotes, alcanzando así la palma celestial (1644).

18*. En una nave anclada frente a Rochefort, en Francia, beatos Claudio Bernabé Laurent de Mascloux y Francisco d’Oudinot de la Boissière, presbíteros y mártires, que, durante la Revolución Francesa, fueron detenidos por ser sacerdotes y murieron por Cristo, enfermos de inanición (1794).

19*. En la isla Woodlark, en Oceanía, beato Juan Bautista Mazzucconi, presbítero del Instituto de Milán para Misiones Extranjeras y mártir, que después de dos años evangelizando, ya exhausto por fiebres y llagas, fue decapitado por odio a la fe (1855).

20*. En Parma, ciudad de la Emilia, en Italia, beata Eugenia Picco, virgen, de la Congregación de las Pequeñas Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, que, entregada al cumplimiento de la voluntad de Dios, promovió la dignidad de la mujer y se dedicó a la formación de las religiosas (1921).

21*. En la ciudad de Gandía, de la provincia de Valencia, en España, beata Ascensión de San José de Calasanz Lloret Marco, virgen del Instituto de Hermanas de las Escuelas Cristianas y mártir, que culminó su vida terrena en la persecución contra la Iglesia, afirmando su fe religiosa (1936).

Septimo Idus Septembris

1. À Alésia chez les Éduens, sainte Reine, martyre.

2. À Pompéiopolis en Cilicie, saint Sozon, martyr.

3. À Bénévent en Campanie, au IVe siècle, les saints martyrs Festus, diacre, et Didier, lecteur.

4. À Orléans, au IVe siècle, saint Euverte, évêque.

5*. À Aoste dans les Alpes Grées, au Ve siècle, saint Grat, évêque.

6. À Breuil dans la région de Troyes, au Ve siècle, saint Mémorius et ses compagnons, martyrs, que l’on croit avoir été massacrés par les Huns d’Attila.

7*. À Châlons-en-Champagne, au Ve siècle, saint Alpin, évêque, qui fut disciple de saint Loup de Troyes.

8*. À Nogent sur le territoire de Paris, en 560, saint Cloud, prêtre. Il était le plus jeune des fils du roi Clodomir et, après le meurtre de son père et de ses frères, il fut recueilli par son aïeule sainte Clotilde et, méprisant un royaume terrestre, il se consacra au Seigneur en se coupant les cheveux de sa propre main pour faire partie du clergé.

9*. À Albi, au VIe ou VIIe siècle, sainte Carissime, vierge recluse.

10*. À Maubeuge, vers 705, sainte Madelberte, abbesse. Fille de saint Vincent Madelgaire et de sainte Wudru, elle succéda à sa sœur sainte Aldetrude à la tête du monastère fondé par sa tante sainte Aldegonde.

11*. En Flandre, commémoraison de saint Hilduard, évêque missionnaire, vers 760.

12*. À Toul, en 962, saint Gauzelin, évêque, qui favorisa la vie monastique.

13*. À Gubbio en Ombrie, vers 1106, saint Jean de Lodi, évêque, qui fut le compagnon de saint Pierre Damien dans ses voyages apostoliques.

14*. À Die, dans la vallée de la Drôme, en 1208, saint Étienne de Châtillon, qui fut arraché à sa solitude de Portes-en-Bugey pour devenir évêque, mais ne relâcha rien de l’austérité de la Chartreuse et dirigea son diocèse avec le plus grand soin.

15. À Cassovie dans les monts Carpates, en 1619, les saints martyrs Marc Crisin, prêtre d’Esztergom, Étienne Pongracz et Melchior Grodziscki, prêtres de la Compagnie de Jésus, que ni la faim, ni la soif, ni les supplices de la roue et du feu ne purent amener à abjurer la foi catholique.

16*. À Nagasaki au Japon, en 1627, les bienheureux martyrs Thomas Tsuji, prêtre de la Compagnie de Jésus, Louis Maki et son fils Jean, qui furent condamnés au bûcher en haine de la foi chrétienne.

17*. À Londres, en 1644, les bienheureux Raoul Corby, de la Compagnie de Jésus, et Jean Duckett, prêtres et martyrs. Parce qu’ils étaient entrés, bien que prêtres, en Angleterre, ils furent condamnés à mort sous le roi Charles Ier, et pendus à Tyburn.

18*. Sur l’île Madame, au large du port de Rochefort, en 1794, les bienheureux Claude-Barnabé Laurent de Mascloux et François d’Oudinot de la Boissière, prêtres de Limoges et martyrs. Sous la Révolution française, à cause de leur sacerdoce, ils furent reclus, dans des conditions inhumaines, sur un bateau négrier et moururent frappés par la contagion qui régnait à bord.

19*. Sur l’île Woodlark en Océanie, en 1865, le bienheureux Jean-Baptiste Mazzuconi, prêtre de l’Institut milanais pour les missions étrangères et martyr. Après deux ans passés à l’œuvre d’évangélisation, alors que la fièvre et des ulcères l’avaient épuisé, il fut tué d’un coup de hache en haine de la foi.

20*. À Parme en Émilie, l’an 1921, la bienheureuse Eugénie Picco, vierge, des Petites Filles des Saints Cœurs de Jésus et Marie, qui chercha à promouvoir la dignité des femmes et à pourvoir à la formation spirituelle et doctrinale des religieuses.

21*. En Espagne, à Gandie, la bienheureuse Ascension de Saint-Joseph Calasanz Lloret Marco, vierge de l’Institut des Sœurs des Écoles religieuses.

* En Pologne, en 1931, le bienheureux Ignatius Kłopotowski (1866-1931) prêtre polonais - fondateur de la congrégation des sœurs de la Bienheureuse Vierge Marie de Lorette.(béatifié le 19 juin 2005 par benoît XVI)


LDVM


Comments