The Roman Martyrology for tomorrow the 10th day before the Kalends of September

Décimo Kaléndas Septémbris Luna vicésima quinta Anno Dómini 2022

Sanctae Rosae, virginis, quae, iam puellula eximiae austeritatis, Limae in Peruvia habitu Sororum Tertii Ordinis regularis Praedicatorum assumpto, poenitentiae ac orationi dedita atque zelo ardens peccatorum et Indiorum salutis, pro quibus vitam donare cupiebat, omnibus afflictionibus sponte se subiciebat, ut eos Christo lucrifaceret. Eius obitus postridie huius diei evenit (1617).

Sancti Philíppi Benítii Confessóris, qui Ordinis Servórum beátæ Maríæ Vírginis éxstitit propagátor, ac prídie huius diéi migrávit ad Dóminum (1285).

Hierosólymis sancti Zachǽi Epíscopi, qui, quartus a beáto Iacóbo Apóstolo, Hierosolymitánam Ecclésiam rexit (s II).

Apud Ostia Tiberína sanctórum Mártyrum Quiríaci Epíscopi, Máximi Presbýteri, Archelái Diáconi, et Sociórum, qui sub Ulpiáno Præfécto, témpore Alexándri, passi sunt (235 tr s inc).

Romae in coemeterio sancti Laurentii via Tiburtina, sanctorum Abundii et Irenaei, martyrum (258 tr s inc).

Rhemis, in Gállia, natális sanctórum Timóthei et Apollináris, qui, ibídem consummáto martýrio, cæléstia regna meruérunt (290 tr).

Alexandríæ sancti Theónæ, Epíscopi et Confessóris (300 tr).

Lugdúni, in Gállia, sanctórum Mártyrum Minérvi, et Eleazári cum fíliis octo (post 300 tr).

Ægǽæ in Cilícia, sanctórum Mártyrum fratrum Cláudii, Astérii et Neónis, qui, Christiánæ religiónis a novérca accusáti, sub Diocletiáno Imperatóre et Lýsia Prǽside, post acérba torménta cruci sunt affíxi, in qua victóres cum Christo triumphárunt. Passæ sunt post eos Donvína et Theonílla (303).

Antiochíæ natális sanctórum Mártyrum Restitúti, Donáti, Valeriáni et Fructuósæ, cum áliis duódecim; qui præclaríssimo confessiónis honóre coronáti sunt (305 tr).

Thessalonici natalis sancti Luppi Mártyris, qui, ex serv
íli conditióne, Christi libertáte donátus, martýrii quoque coróna dignátus est (307 tr).

Augustoduni in Gallia Lugdunensi, sancti Flaviani, episcopi, qui temporibus Clodovei regis floruit (s V/VI). 

Uticæ, in Africa, beáti Victóris Epíscopi (535 tr).

*Deriae in Hibernia, sancti Eugenii, primi episcopi Ardstratensis (s VI). 

*In monasterio Sancti Philippi prope Locros in Calabria inferiore, sancti Antonii de Hieracio, eremitae (s X). 

*Ad ancoras longe in mari ante Rupifortium ad oram Galliae, beati Ioannis (Protasii) Bourdon, presbyteri ex Ordine Fratrum Minorum Capuccinorum et martyris, qui, tempore gallicae perturbationis una cum pluribus sacerdotibus in captivitatem circumclusus, levamen concaptivis afferebat, donec contagione consumptus est (1794). 

*In loco Tavernes de Valldigna in pago Valentino in Hispania, beatorum martyrum Constantini Carbonell Sempere, presbyteri, Petri Gelabert Amer et Raymundi Grimaltos Monllor, religiosorum, e Societate Iesu, qui in persecutione erga fidem martyrium passi sunt (1936). 

*Prope oppidum Vallibonam item in pago Valentino Hispaniae, beatorum martyrum Fiorentini Perez Romero, presbyteri, et Urbani Gil Saez, religiosi, e Tertio Ordine Sancti Francisci Capulatorum a 
beata Virgine Perdolenti, qui, tempore eiusdem persecutionis, certamen pro fide compleverunt (1936). 

*In oppido Silla in eodem pago, beati Ioannis Mariae a Cruce (Mariani) Garcia Mendez, presbyteri e Congregatione Sacerdotum a 
Sacro Corde Iesu et martyris, qui in eadem persecutione religiosa Christi fidem ad mortem usque servavit (1936). 

*In vico Puzol item prope Valentiam in Hispania, beatarum Rosariae (Petrae Mariae Victoriae) Quintana Argos et Seraphinae (Emmanuelae lustae) Fernandez Ibero, virginum e Tertio Ordine Capuccinarum a Sacra Familia et martyrum, quae, eadem persecutione saeviente, gratiam martyrii consecutae sunt (1936). 

*Intra castra detentionis Dachani prope Monachium Bavariae in Germania, beati Francisci Dachtera, presbyteri et martyris, qui, polonus natione, belli tempore, atrocitatibus fractus a medicis patratis nullo salvo humanae dignitatis respectu, pro Christo occubuit (1944).

V. Et álibi aliórum plurimórum sanctórum Mártyrum et Confessórum, atque sanctárum Vírginum.

R. Deo grátias.

There is no saint mentioned in the Old English Martyrology for the 23rd of August.
10o Kalendas Septembris

Sanctae Rosae, virginis, quae, iam puellula eximiae austeritatis, 
Limae in Peruvia habitu Sororum Tertii Ordinis regularis 
Praedicatorum assumpto, poenitentiae ac orationi dedita atque 
zelo ardens peccatorum et Indiorum salutis, pro quibus vitam 
donare cupiebat, omnibus afflictionibus sponte se subiciebat, ut 
eos Christo lucrifaceret. Eius obitus postridie huius diei evenit (1617). 

2. Commemoratio sancti Zachaei, episcopi, qui quartus a sancto 
Iacobo, fratre Domini, Hierosolymitanam Ecclesiam rexisse traditur (s II). 

3. Romae in coemeterio sancti Laurentii via Tiburtina, sanctorum 
Abundii et Irenaei, martyrum (s inc) 

4. Apud Ostia Tiberina, sanctorum Cyriaci et Archelai, martyrum (s inc). 

5. Novis in Moesia Inferiore, sancti Luppi, martyris, qui gladio 
libertatem Christi adeptus esse fertur (s inc). 

6. Aegeis in Cilicia, sanctorum martyrum Claudii, Asterii et Neonis 
fratrum, qui, christianae religionis a noverca accusati, sub Diocletiano imperatore et Lysia praeside decollati esse feruntur (303). 

7. Augustoduni in Gallia Lugdunensi, sancti Flaviani, episcopi, qui 
temporibus Clodovei regis floruit (s V/VI). 

8*. Deriae in Hibernia, sancti Eugenii, primi episcopi Ardstratensis (s VI). 

9*. In monasterio Sancti Philippi prope Locros in Calabria inferiore, sancti Antonii de Hieracio, eremitae (s X). 

10*. Ad ancoras longe in mari ante Rupifortium ad oram Galliae, 
beati Ioannis (Protasii) Bourdon, presbyteri ex Ordine Fratrum Minorum Capuccinorum et martyris, qui, tempore gallicae perturbationis una cum pluribus sacerdotibus in captivitatem circumclusus, levamen concaptivis afferebat, donec contagione consumptus est (1794). 

11 *. In loco Tavernes de Valldigna in pago Valentino in Hispania, 
beatorum martyrum Constantini Carbonell Sempere, presbyteri, 
Petri Gelabert Amer et Raymundi Grimaltos Monllor, religiosorum, e Societate Iesu, qui in persecutione erga fidem martyrium 
passi sunt (1936). 

12*. Prope oppidum Vallibonam item in pago Valentino Hispaniae, 
beatorum martyrum Fiorentini Perez Romero, presbyteri, et Urbani 
Gil Saez, religiosi, e Tertio Ordine Sancti Francisci Capulatorum a 
beata Virgine Perdolenti, qui, tempore eiusdem persecutionis, certamen pro fide compleverunt (1936). 

13*. In oppido Silla in eodem pago, beati Ioannis Mariae a Cruce 
(Mariani) Garcia Mendez, presbyteri e Congregatione Sacerdotum a 
Sacro Corde Iesu et martyris, qui in eadem persecutione religiosa 
Christi fidem ad mortem usque servavit (1936). 

14*. In vico Puzol item prope Valentiam in Hispania, beatarum Rosariae (Petrae Mariae Victoriae) Quintana Argos et Seraphinae (Emmanuelae lustae) Fernandez Ibero, virginum e Tertio Ordine Capuccinarum a Sacra Familia et martyrum, quae, eadem persecutione saeviente, gratiam martyrii consecutae sunt (1936). 

15*. Intra castra detentionis Dachani prope Monachium Bavariae in Germania, beati Francisci Dachtera, presbyteri et martyris, qui, polonus natione, belli tempore, atrocitatibus fractus a medicis patratis nullo salvo humanae dignitatis respectu, pro Christo occubuit (1944).

10o Kalendas Septembris

Santa Rosa, virgen, quien, todavía muy niña, destacó por su gran
austeridad, y recibido en Lima, ciudad de Perú, el hábito de las
Hermanas de la Tercera Orden Regular de Predicadores, se entregó
a la penitencia y a la oración. Ardiendo en celo por la salvación de
los pecadores y de los indígenas, por quienes deseaba dar su misma
vida, se sometía de buena gana a toda clase de sufrimientos para ganarlos para Cristo. Su muerte tuvo lugar el día 24 de agosto (1617).

2. Conmemoración de san Zaqueo, obispo, que, según tradición, fue el cuarto sucesor de Santiago, hermano del Señor, en el gobierno de la Iglesia de Jerusalén (s. II).

3. En Roma, en el cementerio de San Lorenzo, en la vía Tiburtina, santos Abundio y Ireneo, mártires (s. inc.).

4. En Ostia del Tíber, santos Ciriaco y Arquelao, mártires (s. inc.).

5. En Nove, de la Mesia Inferior, san Lupo mártir, que, según la tradición, alcanzó la libertad de Cristo al ser degollado (s. inc.).

6. En Egea, de Cilicia, santos mártires Claudio, Asterio y Neón, hermanos, que, según tradición, acusados por su madrastra de ser cristianos, fueron decapitados en tiempo del emperador Diocleciano y del prefecto Lysias (303).

7. En Autun, de la Galia Lugdunense, san Flaviano, obispo, que brilló en tiempos del rey Clodoveo (s. V/VI).

8*. En Derry, en Hibernia (hoy Irlanda), san Eugenio, primer obispo de Ardstraw (s. VI).

9*. En el monasterio de san Felipe Argiró, cerca de Locri, en la Calabria inferior, san Antonio de Gerace, eremita (s. X).

10*. En una nave anclada frente a Rochefort, en la costa de Francia, beato Juan (Protasio) Bourdon, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos y mártir, que encarcelado junto con varios sacerdotes en tiempo de la Revolución Francesa, procuró alivio a los compañeros de cautiverio, hasta que murió contagiado de la peste (1794).

11*. En la localidad de Tavernes de Valldigna, en la región de Valencia, en España, beatos mártires Constantino Carbonell Sempere, presbítero, Pedro Gelabert Amer y Raimundo Grimaltós Monllor, religiosos, de la Compañía de Jesús, que sufrieron el martirio durante la persecución contra la fe (1936).

12*. Cerca de la aldea de Vallbona, también en la región valenciana de España, beatos mártires Florentino Pérez Romero, presbítero, y Urbano Gil Sáez, religioso, de los Religiosos Terciarios Capuchinos de la Virgen de los Dolores, que, en tiempo de la misma persecución, asumieron perfectamente la prueba por la fe (1936).

13*. En la población de Silla, en el mismo territorio, beato Juan María de la Cruz (Mariano) García Méndez, presbítero de la Congregación de Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús y mártir, que en la misma persecución contra la religión, conservó hasta la muerte la fe de Cristo (1936).

14*. En la localidad de Puzol, también cerca de Valencia, en España, beatas Rosaria (Petra María Victoria) Quintana Argos y Serafina (Manuela Justa) Fernández Ibero, vírgenes de la Tercera Orden de Capuchinas de la Sagrada Familia y mártires, que, en el furor de la misma persecución, alcanzaron la gracia del martirio (1936).

15*. En el campo de concentración de Dachau, cerca de Munich, en Baviera, de Alemania, beato Francisco Dachtera, presbítero y mártir. Polaco de nacionalidad, en tiempo de guerra, destrozado por las atrocidades realizadas por los médicos sin consideración alguna a la dignidad humana, murió por Cristo (1944).

10o Kalendas Septembris

À Lima au Pérou, après une enfance déjà très mortifiée, Sainte Rose, vierge, prit l’habit des Soeurs du Tiers-Ordre dominicain et, à demi recluse dans le jardin de ses parents, se livra à la pénitence et à l’oraison. Avec un zèle ardent pour le salut des pécheurs et des Indiens, pour qui elle souhaitait donner sa vie, elle se soumettait volontiers à toutes sortes d‘austérités et de souffrances, pour les gagner au Christ. Elle mourut le 24 août 1617.

2.        Commémoraison de saint Zachée, évêque, qui fut le quatrième après saint Jacques,' frère' du Seigneur, à gouverner l’Église de Jérusalem au IIe siècle.

3.        À Rome, au cimetière de saint Laurent sur la voie Tiburtine, les saints Abondius et Irénée, martyrs.

4.        À Ostie, les saints Cyriaque et Archélaüs, martyrs.

5.        À Novae en Mésie inférieure, saint Louppos, martyr, dont on rapporte qu’il obtint par l’épée la liberté du Christ.

6.        À Égée en Cilicie, peut-être en 303, les saints martyrs Claude, Astèrius et Néon. Sous l’empereur Dioclétien et le préfet Lysias, ces trois frères furent, dit-on, accusés par leur belle-mère d’appartenir à la religion chrétienne et moururent décapités.

7.        À Autun, au Ve-VIe siècle, saint Flavien, évêque, qui vécut au temps du roi Clovis.

8*        À Ard Sratha en Irlande, au VIe siècle, saint Eugène (Eogan, Euny), premier évêque de ce lieu.

9*.        Au monastère de Saint-Philippe, près de Locres en Calabre, au Xe siècle, saint Antoine de Hieracio, ermite.

10*.        Sur l’île Madame, au large du port de Rochefort, en 1794, le bienheureux Jean Bourdon, prêtre franciscain (frère Protais) et martyr. Sous la Révolution française, à cause de son sacerdoce, il fut détenu sur un bateau négrier avec beaucoup d’autres prêtres à qui il cherchait à apporter du soulagement, et mourut de la contagion qui régnait à bord.

11*.        En Espagne, dans la région de Valence, durant la persécution déclenchée contre l’Église au cours de la guerre civile : les bienheureux Constantin Carbonell Sempere, prêtre, Pierre Gelabert Amer et Raymond Grimaltos Monllor, religieux jésuites, assassinés à Tavernes de Valldigna.

12*.        En Espagne, dans la région de Valence, durant la persécution déclenchée contre l’Église au cours de la guerre civile : les bienheureux Florentin Pérez Romero, prêtre, et Urbain Gil Saez, religieux du Tiers-Ordre franciscain, exécutés près de Vallbona.

13*.        En Espagne, dans la région de Valence, durant la persécution déclenchée contre l’Église au cours de la guerre civile : Jean-Marie de la Croix (Marien Garcia Mendez), prêtre du Sacré-Cœur de Jésus, tué à Silla.

14*.        En Espagne, dans la région de Valence, durant la persécution déclenchée contre l’Église au cours de la guerre civile : les bienheureuses Rosalie (Pierrette-Marie-Victoire Quintana Argos) et Séraphine (Emmanuelle-Juste Fernandez Ibero), tertiaires capucines de la Sainte Famille, à Puzol.

15*.        Au camp de concentration de Dachau en Bavière, l’an 1944, le bienheureux François Dachtera, prêtre de Gniezno et martyr. Arrêté après l’occupation de la Pologne par le régime nazi, déporté dans ce camp, il y mourut, victime d’expérimentations pseudo-médicales.


LDVM


Comments