The Roman Martyrology of 20th August for tomorrow the 12th day before the Kalends of September

Duodécimo Kaléndas Septémbris Luna vicésima tértia Anno Dómini 2022

Sanctæ Ioánnæ Francíscæ Frémiot de Chantal, Víduæ, quæ Ordinis Sanctimoniálium Visitatiónis sanctæ Maríæ fuit Institútrix, cuius natális dies Idibus Decémbris memorátur (1641).

Verónæ sancti Euprépii, Epíscopi et Confessóris (s I/II).

Fundis, in Látio, sancti Patérni Martyris, qui ab Alexandría Romam venit ad Apostolórum memórias; et inde in agrum Fundánum secéssit, atque ibi, cum Mártyrum córpora sepelíret, a Tribúno comprehénsus est, et in vinculis expirávit (255).

In território Gavalitáno sancti Priváti, Epíscopi et Mártyris; qui passus est in persecutióne Valeriáni et Galliéni (a 268 tr Vandalis in Galliam irrumpentibus c 407 in Martyrologio recentiore

Salónæ, in Dalmátia, sancti Anastásii Corniculárii, qui, cum vidéret beátum Agapítum constánter torménta perferéntem, convérsus est ad fidem, et, pro confessióne nóminis Christi, iubénte Aureliáno Imperatóre, interémptus, Martyr migrávit ad Dóminum (274 tr).

In Thracia, sanctorum Agathonici, Zotici et aliorum, martyrum, qui Selymbriae et aliis in locis martyrium subiisse traduntur (s III). 

Romæ in agro Veráno, sanctæ Cyríacæ, Víduæ et Mártyris; quæ, in persecutióne Valeriáni cum se súaque ómnia in Sanctórum ministério impendísset, demum pro Christo martýrium súbiens, vitam quoque ipsam libénter impéndit, et nomen reliquit coemeterio via Tiburtina, quod Ecclesiae donaverat (s III/IV).

Edéssæ, in Sýria, sanctórum Mártyrum Bassæ, et filiórum, id est Thegónii, Agápii et Fidélis; quos, in persecutióne Maximiáni, pia mater exhórtans, martýrio coronátos præmísit ad palmam, et, truncáto cápite, gaudens secúta est cum victória (304 tr).

In Sardínia natális sanctórum Mártyrum Luxórii, Cisélli et Cameríni; qui, in persecutióne Diocletiáni sub Délphio Prǽside gládio cæsi sunt (308 tr).

Eódem die sanctórum Mártyrum Bonósi et Maximiáni (308). [la crítica histórica dice que murieron en Antioquía, de Siria, pero la Iglesia de Jaén los considera martirizados en la ciudad de Arjona] 

Uticae in Africa, sancti Quadrati, episcopi et martyris, qui cum tota plebe sua, clericis et laicis, Christum confessus est et, quem paverat gregem, post quatriduum pastor secutus est (s III/IV). 

Fori Traiani in Sardinia, sancti Luxorii, martyris (s IV). 

Arvernis in Aquitania Galliae, sancti Sidonii Apollinaris, qui ex praefecto Urbi Romae episcopus Claromontanus ordinatus, tam divinis quam humanis imbutus, christiano vigore pollens, barbarae ferocitati catholicus pater et doctor insignis obstitit (c 479).

*Alzirae in territorio Valentiae in Hispania, commemoratio sanctrum martyrum Bernardi, antea Ahmed vocati, monachi ex Ordine Cisterciensi, et sororum eius Mariae (Zaidae) et Gratiae (Zoraidae), quas ex mahometana religione ille ad Christi fidem adduxerat (c 1180). 

Senis in Túscia beáti Bernárdi Ptolomǽi Abbátis, Congregatiónis Olivetánæ Fundatóris (1348).

In urbe Hung Yen in Tunquino, sancti Iosephi Dang Dinh (Nien) Vien, presbyteri et martyris sub imperatore Minh Mang (1838). 

*Tananarivi in insula Madagascaria, beatae Victoriae Rasoamanarivo, quae, post matrimonium cum violento viro vidua effecta, missionariis de insula depulsis, omni sollicitudine christianis subvenit et Ecclesiam apud publicos magistratus defendit (1894). 

*In vico Alberic in pago Valentino Hispaniae, beati Salvatoris Estrugo Solves, presbyteri et martyris, qui, tempore persecutionis, pro amore Christi omnia adversa ad palmam usque toleravit (1936). 

*In loco El Morrot prope Barcinonem item in Hispania, beati Raymundi Peiro Victori, presbyteri ex Ordine Praedicatorum et martyris, qui in eadem persecutione, Christi verba fideliter excipiens, per mortem in vitam transivit gloriosam (1936). 

*Prope Monachium Bavariae in Germania, beati Brunonis Zembol, martyris, qui, e Polonia sub regimine Deo adverso coacta in castra detentionis Dachani propter fidem ablatus, tormentis fractus gloriose occubuit (1942).

*In Polonia, beati Władysław Findysz Presbyteris et Martyris sub communistarum tyrannis (1966). [béatifié le 19 juin 2005 par Benoît XVI]

V. Et álibi aliórum plurimórum sanctórum Mártyrum et Confessórum, atque sanctárum Vírginum.

R. Deo grátias.

There is no saint mentioned in the Old English Martyrology for the 21st of August.
13o Kalendas Septembris

Memoria sancti Pii papae Decimi, qui, sacerdos in cura paroeciali, Mantuanus episcopus dein Venetiarum Patriarcha, tandem Pontifex Romanus electus, rationem regiminis, ut omnia in Christo instauraret, suscepit, quam in simplicitate animi, paupertate et fortitudine complevit, inter fideles vitam christianam per Eucharistiae participationem, dignitatem sacrae Liturgiae et integritatem doctrinae excitans (1914). 

2. In Thracia, sanctorum Agathonici, Zotici et aliorum, martyrum, 
qui Selymbriae et aliis in locis martyrium subiisse traduntur (s III). 

3. Romae in agro Verano, sanctae Cyriacae, quae nomen reliquit coemeterio via Tiburtina, quod Ecclesiae donaverat (s III/IV). 

4. Uticae in Africa, sancti Quadrati, episcopi et martyris, qui cum 
tota plebe sua, clericis et laicis, Christum confessus est et, quem paverat gregem, post quatriduum pastor secutus est (s III/IV). 

5. Veronae in Venetia, sancti Euprepii, qui primus episcopus huius 
civitatis habetur (s III/IV). 

6. Fori Traiani in Sardinia, sancti Luxorii, martyris (s IV). 

7. Commemoratio sanctorum martyrum Bassae ac trium eius filiorum Theognii, Agapii et Pistii, quorum Bassa in insula Halona, ceteri autem Edessae in Hellade martyrium subiisse feruntur (s IV). 

8. Apud Gabalos in Gallia, sancti Privati, episcopi et martyris, qui, 
Vandalis in Galliam irrumpentibus, in crypta, ubi ieiuniis orationibusque vacabat, repertus, cum oves suas tradere et idolis immolare noluisset, fustibus caesus occubuit (c 407). 

9. Arvernae in Aquitania, sancti Sidonii Apollinaris, qui ex praefecto Urbi Romae episcopus Claromontanus ordinatus, tam divinis quam humanis imbutus, christiano vigore pollens, barbarae ferocitati catholicus pater et doctor insignis obstitit (c 479). 

10*. Alzirae in territorio Valentiae in Hispania, commemoratio sanctrum martyrum Bernardi, antea Ahmed vocati, monachi ex Ordine Cisterciensi, et sororum eius Mariae (Zaidae) et Gratiae (Zoraidae), quas ex mahometana religione ille ad Christi fidem adduxerat (c 1180). 

11. In urbe Hung Yen in Tunquino, sancti Iosephi Dang Dinh 
(Nien) Vien, presbyteri et martyris sub imperatore Minh Mang (1838). 

12*. Tananarivi in insula Madagascaria, beatae Victoriae Rasoamanarivo, quae, post matrimonium cum violento viro vidua effecta, missionariis de insula depulsis, omni sollicitudine christianis subvenit et Ecclesiam apud publicos magistratus defendit (1894). 

13*. In vico Alberic in pago Valentino Hispaniae, beati Salvatoris 
Estrugo Solves, presbyteri et martyris, qui, tempore persecutionis
pro amore Christi omnia adversa ad palmam usque toleravit (1936). 

14*. In loco El Morrot prope Barcinonem item in Hispania, beati 
Raymundi Peiro Victori, presbyteri ex Ordine Praedicatorum et martyris, qui in eadem persecutione, Christi verba fideliter excipiens, per mortem in vitam transivit gloriosam (1936). 

15*. Prope Monachium Bavariae in Germania, beati Brunonis Zembol, martyris, qui, e Polonia sub regimine Deo adverso coacta in castra detentionis Dachani propter fidem ablatus, tormentis fractus gloriose occubuit (1942).

*In Polonia, beati Władysław Findysz Presbyteris et Martyris sub communistarum tyrannis (1966). [béatifié le 19 juin 2005 par Benoît XVI]

13o Kalendas Septembris

Memoria del papa san Pío X, que fue sucesivamente sacerdote
con cargo parroquial, obispo de Mantua y después patriarca de
Venecia. Finalmente, elegido Sumo Pontífice, adoptó una forma de
gobierno dirigida a instaurar todas las cosas en Cristo, que llevó a
cabo con sencillez de ánimo, pobreza y fortaleza, promoviendo entre los fieles la vida cristiana por la participación en la Eucaristía, la dignidad de la sagrada liturgia y la integridad de la doctrina (1914).

2. En Tracia, santos Agatónico, Gótico y otros mártires, que, según la
tradición, sufrieron el martirio en Selimbria y en otros lugares (s. III).

3. En Roma, en el campo Verano, santa Ciriaca, que dio su nombre al
cementerio de la vía Tiburtina, que ella misma había donado a la Iglesia (s. III/IV).

4. En Útica, en Africa, san Cuadrado, obispo y mártir, que, después de haber dado todo su pueblo, clérigos y seglares, fiel testimonio de Cristo, al cabo de cuatro días siguió, como pastor, a la grey que había apacentado (s. III/IV).

5. En Verona, en los confines de Venecia, san Euprepio, que es tenido
como primer obispo de esa ciudad (s. III/IV).

Conmemoración de los santos Bonoso y Maximiano, mártires. La
crítica histórica dice que murieron en Antioquía, de Siria, pero la Iglesia de Jaén los considera martirizados en la ciudad de Arjona. (308)

6. En Foro de Trajano (hoy Fordongianus), en Cerdeña, san Luxorio,
mártir (s. IV).

7. Conmemoración de los santos mártires Basa y sus tres hijos, Teognis, Agapio y Pistio. Sufrieron el martirio, según la tradición, Basa, la madre, en la isla de Alone, y los hijos en Edessa, de la Hélade (s. IV).

8. En el territorio de los gábalos (hoy Mende), en la Galia, san Privado, obispo y mártir, que, en la invasión de los vándalos, fue encontrado en una cripta, donde se entregaba a la oración y al ayuno, y por negarse a entregar a sus ovejas y sacrificar a los ídolos, murió destrozado a golpes (c. 407).

9. En Auvernia, en Aquitania, san Sidonio Apolinar. Era prefecto de la ciudad de Roma cuando fue ordenado obispo de Clermont, y muy bien formado en lo divino y lo humano, y dueño de gran fortaleza cristiana, se enfrentó a la ferocidad de los bárbaros, como padre de la Iglesia y doctor insigne (c. 479).

10*. En Alcira, en el territorio de Valencia, en España, conmemoración de los santos mártires Bernardo, antes llamado Ahmed, monje de la Orden Cisterciense, y sus hermanas María (Zaida) y Gracia (Zoraida), a las que había convertido de la religión mahometana a la fe en Cristo (c. 1180).

11. En la ciudad de Hung Yen, en Tonquín, san José Dang Dinh (Niêm) Viên, presbítero, mártir en tiempo del imperio de Minh Mang (1838).

12*. En Antananarivo, en la isla de Madagascar, beata Victoria Rasoamanarivo, que, después de enviudar de un matrimonio con un hombre violento, y habiendo sido expulsados de la isla los misioneros, socorrió con toda solicitud a los cristianos y defendió a la Iglesia frente a los magistrados públicos (1894).

13*. En la localidad de Alberic, en la región de Valencia, en España, beato Salvador Estrugo Solves, presbítero y mártir, que, en tiempo de persecución, soportó toda clase de adversidades por amor a Cristo, hasta alcanzar la palma del martirio (1936).

14*. En el lugar del Morrot, cerca de Barcelona, también en España, beato Raimundo Peiró Victorí, presbítero de la orden de Predicadores y mártir, que, en la misma persecución, siguiendo con fidelidad las palabras de Cristo, pasó a través de la muerte a la vida de la gloria (1936).

15*. Cerca de Munich, de Baviera, en Alemania, beato Bruno Zembol, mártir, que, sometida Polonia bajo un régimen hostil a Dios, a causa de su fe fue llevado al campo de concentración de Dachau, donde, destrozado por las torturas, murió para entrar en la gloria (1942).


*En Pologne, le bienheureux Władysław Findysz (1907-1964) Prêtre polonais et martyr (1966). [béatifié le 19 juin 2005 par Benoît XVI]

13o Kalendas Septembris

Mémoire de saint Pie X, pape. Successivement curé de paroisse, évêque de Mantoue, puis de Venise, enfin élu évêque de Rome, il se donna, comme règle de conduite et de gouvernement, de tout restaurer dans le Christ, ce qu’il accomplit avec simplicité d’âme, pauvreté et vigueur, en cherchant à développer parmi les fidèles la vie chrétienne au moyen de la participation à l’Eucharistie, de la dignité de la liturgie et de l’intégrité de la doctrine. Il mourut en 1914 et fut inhumé près de saint Pierre.

2.        En Thrace, les saints martyrs Agathonique, Zotique et d’autres martyrs, qui auraient subi le martyre à Selymbria et en d’autres lieux.

3.        À Rome, commémoraison de sainte Cyriaque, qui a laissé son nom au cimetière de l’Agro Verano sur la voie Tiburtine, dont elle avait fait don à l’Église, au IIIe siècle.

4.        À Utique en Afrique, en 259 ou 260, saint Quadratus, évêque et martyr. Avec tout son peuple, clercs et laïcs, il confessa le Christ, et lui, le pasteur qui avait conduit son troupeau, il le suivit trois jours plus tard.

5.        À Vérone, aux confins de la Vénétie, au IIIe ou IVe siècle, saint Euprépius, qui est tenu pour le premier évêque de la cité.

6.        En Sardaigne au IVe siècle, saint Luxorius, martyr.

7.        Commémoraison des saints martyrs Bassa et ses trois fils Théognios, Agapios et Pistos, qui auraient subi le martyre au IVe siècle, les fils dans l’île d’Halonè, la mère à Édesse (Larissa) en Grèce.

8.        Dans le Gévaudan, vers 407, saint Privat, évêque et martyr. Quand les Vandales envahirent la Gaule, il fut découvert dans une caverne du mont Mimmat, où il s’était retiré pour prier et jeûner et, comme il refusait de livrer son troupeau assiégé et de sacrifier aux idoles, il fut criblé de coups et en mourut.

9.        À Clermont en Auvergne, vers 479, saint Sidoine Apollinaire, évêque. De préfet de la ville de Rome, il fut ordonné évêque des Arvernes. D’une grande culture humaine et sacrée, remarquable par sa force d’âme, il s’opposa à la férocité des barbares en père catholique et docteur éclairé.

10*        À Alzira, dans la région de Valence en Espagne, commémoraison des saints martyrs Bernard, qui s’appelait auparavant Ahmed, moine cistercien, et ses sœurs Marie et Grâce, qui s’appelaient auparavant Zoraïde et Zaïde, conduites par leur frère de la religion musulmane à la foi du Christ, tous trois exécutés vers 1180, sur l’ordre d’un autre frère, demeuré musulman et émir de Valence.

11.        À Hung Yên au Tonkin, en 1838, saint Joseph Dang Dinh (Niên) Viên, prêtre et martyr, qui eut la tête tranchée sous l’empereur Minh Mang.

12*.        À Tananarive à Madagascar, en 1894, la bienheureuse Victoire Rasoamanarivo. Devenue veuve après son mariage avec un homme violent, elle usa de toute son influence pour venir en aide aux chrétiens, quand les missionaires furent expulsés de l’île, et défendit l’Église devant les magistrats.

13*.        En Espagne, pendant la persécution menée contre l’Église au cours de la guerre civile, en 1936, à Albéric dans la région de Valence, le bienheureux martyr Sauveur Estrugo Solvès, prêtre.

14*. En Espagne, pendant la persécution menée contre l’Église au cours de la guerre civile, en 1936, à El Morrot, près de Barcelone, le bienheureux martyr Raymond Peiro Victori, prêtre dominicain.

15*.        Au camp de concentration de Dachau en Bavière, l’an 1942, le bienheureux Bruno Zembol, religieux franciscain et martyr. Arrêté peu après l’occupation de la Pologne par le régime nazi, il mourut brisé par les mauvais traitements.LDVM


Comments