The Roman Martyrology of 19th August for tomorrow the 13th day before the Kalends of September

Tertiodécimo Kaléndas Septémbris Luna vicésima secúnda Anno Dómini 2022

In território Lingoniénsi deposítio sancti Bernárdi, primi Clarævallénsis Abbátis, vita, doctrína et miráculis gloriósi, qui cum triginta sociis novum monasterium Cistercii ingressus, postea Claravallensis monasterii fundator et primus abbas, vita, doctrina et exemplo monachos in viam mandatorum Dei sapienter direxit, Europam ad pacem unitatemque restituendas peragravit atque universam Ecclesiam scriptis et monitis sedulis illustravit, donec in territorio Galliae Lingonensi in Domino quievit, quem Pius Octávus Póntifex Máximus universális Ecclésiæ Doctórem declarávit, et confirmávit (1153). 

In Iudǽa sancti Samuélis Prophetæ, cuius sancta ossa (ut beátus Hierónymus scribit) Arcádius Augústus Constantinópolim tránstulit, et prope Séptimum collocávit.

Romæ beáti Porphýrii, qui fuit homo Dei, qui sanctum Mártyrem Agapítum erudívit in fide et doctrína Christi (250 tr).

In Cypro sancti Lúcii Senatóris, qui, perspécta constántia Theodóri, Cyrenénsis Epíscopi, in martýrio pósiti, ad Christi fidem est convérsus, et ad eam étiam Digniánum Prǽsidem pertráxit; cum eóque Cyprum proféctus, ibi, cum álios Christiános pro confessióne Dómini coronári vidéret, ultro se ipsum óbtulit, et cápitis obtruncatióne eándem martýrii corónam proméruit (310 tr).

In Thrácia sanctórum trigínta septem Mártyrum, qui sub Prǽside Apelliáno pro Christi fide, mánibus pedibúsque præcísis, in camínum ardéntem iniécti sunt (a 312 tr).

Ibídem sanctórum Mártyrum Sevéri, et Mémnonis Centuriónis; qui, eódem mortis génere consummáti, victóres abiérunt in cælum (a 312 tr).

Apud castrum Cainonum in pago Turonensi Aquitaniae, sancti Maximi, discipuli sancti Martini Episcopi, qui, primum monachus in insula Barbara apud Lugdunum, dein ad Vigennam fluvium monasterium condidit, in quo iam plenus dierum obiit (s V). 

Nigri Monasterii in Herio insula item ad oram Aquitaniae, sancti Philiberti, abbatis, qui, in curia Dagoberti regis educatus, adhuc adulescens monachus factus, primum Gemmeticense coenobium, deinde Heriense fundavit ac rexit (c 684). 

Cordubae in Vandalicia Hispaniae regione, sanctorum martyrum Leovigildi et Christophori, monachorum, qui, in Maurorum persecutione pro Christianae fidei, sponte coram iudice Christum professi sunt, quapropter capitis abscissione et igni traditi martyrii palmam acceperunt (852). 

Apud montem Senárium, in Etrúria, natális sancti Manétii Confessóris, e septem Fundatóribus Ordinis Servórum beátæ Maríæ Vírginis; qui, eídem hymnos dicens, expiravit. Ipsíus autem ac Sociórum festum prídie Idus Februárii celebrátur (s XIII).

*Senis in Etruria, transitus beati Bernardi Tolomei, abbatis, qui, Congregationis Olivetanae sub Regula sancti Benedicti fundator, disciplinae monasticae valde studuit et, peste per Italiam grassante, apud monachos Senenses periclitantes obiit (1348). 

*In actuaria in salo deligata ante Rupifortium ad oram Galliae, beatorum Ludovici Francisci Le Brun et Gervasii Brunel, presbyterorum et martyrum, qui, alter monachus e Congregatione Benedictina Sancti Mauri, alter vero prior abbatiae Cisterciensis Trappensis, ambo tempore gallicae perturbationis inhumane detenti, morbo martyrium consummaverunt (1794). 

Romae, sanctae Mariae de Mattias, virginis, quae Congregationem Sororum ab Adoratione Pretiosissimi Sanguinis Christi fundavit (1866). 

Romæ deposítio sancti Pii décimi, Papæ et Confessóris, fídei integritáte et ecclesiásticæ libertátis propugnatóris invícti, religionísque zelo insígnis, [in Martyrologio antiquiore] cuius memoria eras recolitur [et in Kalendario Paulino cuius festum tértio Nonas Septémbris recólitur] (1914).

*Vallibonae in pago Castellionensi in Hispania, beati Matthiae Cardona, presbyteri ex Ordine Clericorum Regularium Scholarum Piarum et martyris in persecutione religiosa (1936). 

*In civitate Xativa in pago Valentino item in Hispania, beatae Mariae Climent Mateu, virginis et martyris, quae tempore eiusdem persecutionis ob perseverantiam fidei Christo meruit conformari (1936). 

*Intra castra detentionis Dachani prope Monachium Bavariae in Germania, beati Ladislai Maczkowski, presbyteri et martyris, qui, polonus natione, tempore belli deportatus, fidem coram persecutoribus humanae et christianae dignitatis per supplicia ad mortem usque defendit (1942).

*Intra castra detentionis Dachani prope Monachium Bavariae in Germania, beati Georgii Hafner Presbyteri et Martyris (1942). [béatifié le 15 mai 2011 par Benoît XVI]

V. Et álibi aliórum plurimórum sanctórum Mártyrum et Confessórum, atque sanctárum Vírginum.

R. Deo grátias.

There is no saint mentioned in the Old English Martyrology for the 20th of August.
13o Kalendas Septembris

Memoria sancti Bernardi, abbatis et Ecclesiae doctoris, qui 
cum triginta sociis novum monasterium Cistercii ingressus, postea Claravallensis monasterii fundator et primus abbas, 
vita, doctrina et exemplo monachos in viam mandatorum Dei 
sapienter direxit, Europam ad pacem unitatemque restituendas 
peragravit atque universam Ecclesiam scriptis et monitis sedulis illustravit, donec in territorio Galliae Lingonensi in Domino 
quievit (1153). 

Commemoratio sancti Samuelis, prophetae, qui puer a Deo vocatus, dein iudicis in Israel munere fungens, Deo iubente, Saulem unxit regem super populum, sed, illo postea a Domino ob infidelitatem reiecto, regalem unctionem contulit etiam David, cuius ex semine Christus erat nasciturus. 

3. Apud castrum Cainonum in pago Turonensi Aquitaniae, sancti 
Maximi, discipuli sancti Martini, qui, primum monachus in insula 
Barbara apud Lugdunum, dein ad Vigennam fluvium monasterium 
condidit, in quo iam plenus dierum obiit (s V). 

4. Nigri Monasterii in Herio insula item ad oram Aquitaniae, sancti 
Philiberti, abbatis, qui, in curia Dagoberti regis educatus, adhuc adulescens monachus factus, primum Gemmeticense coenobium, deinde Heriense fundavit ac rexit (c 684). 

5. Cordubae in Vandalicia Hispaniae regione, sanctorum martyrum 
Leovigildi et Christophori, monachorum, qui, in Maurorum persecutione, sponte coram iudice Christum professi sunt, quapropter capitis abscissione martyrii palmam acceperunt (852). 

6*. Senis in Etruria, transitus beati Bernardi Tolomei, abbatis, qui, 
Congregationis Olivetanae sub Regula sancti Benedicti fundator, disciplinae monasticae valde studuit et, peste per Italiam grassante, apud m6nachos Senenses periclitantes obiit (1348). 

7*. In actuaria in salo deligata ante Rupifortium ad oram Galliae, 
beatorum Ludovici Francisci Le Brun et Gervasii Brunel, presbyterorum et martyrum, qui, alter monachus e Congregatione Benedictina Sancti Mauri, alter vero prior abbatiae Cisterciensis Trappensis, ambo tempore gallicae perturbationis inhumane detenti, morbo martyrium consummaverunt (1794). 

8. Romae, sanctae Mariae de Mattias, virginis, quae Congregationem Sororum ab Adoratione Pretiosissimi Sanguinis Christi fundavit (1866). 

9. Romae, natalis sancti Pii papae Decimi, cuius memoria eras recolitur (1914). 

*Vallibonae in pago Castellionensi in Hispania, beati Matthiae 
Cardona, presbyteri ex Ordine Clericorum Regularium Scholarum 
Piarum et martyris in persecutione religiosa (1936). 

*In civitate Xativa in pago Valentino item in Hispania, beatae 
Mariae Climent Mateu, virginis et martyris, quae tempore eiusdem 
persecutionis ob perseverantiam fidei Christo meruit conformari (1936). 

*Intra castra detentionis Dachani prope Monachium Bavariae in Germania, beati Ladislai Maczkowski, presbyteri et martyris, qui, polonus natione, tempore belli deportatus, fidem coram persecutoribus humanae et christianae dignitatis per supplicia ad mortem usque defendit (1942).

*Intra castra detentionis Dachani prope Monachium Bavariae in Germania, beati Georgii Hafner Presbyteri et Martyris (1942).
[béatifié le 15 mai 2011 par Benoît XVI]

13o Kalendas Septembris

Memoria de san Bernardo, abad y doctor de la Iglesia, el cual,
habiendo ingresado con treinta compañeros en el nuevo monasterio del Cister, fue después fundador y primer abad del monasterio
de Clairvaux (Claraval), dirigiendo sabiamente a los monjes por el
camino de los mandamientos del Señor, con su vida, su doctrina y su
ejemplo. Recorrió una y otra vez Europa para restablecer la paz y la
unidad e iluminó a la Iglesia con sus escritos y sabios consejos, hasta que descansó en el Señor cerca de Langres, en Francia (1153).

2. Conmemoración de san Samuel, profeta, quien llamado por Dios, siendo aún niño, fue después juez en Israel y, por mandato divino, ungió a Saúl como rey de su pueblo, pero rechazado éste por su falta de fidelidad, confirió también la unción real a David, de cuya descendencia había de nacer Cristo.

3. Cerca de la fortaleza de Chinon, en el territorio de Tours, en Aquitania, san Máximo, discípulo de san Martín, que primeramente fue monje en el lugar de Ile-Barbe, cerca de Lyon, y posteriormente fundó un monasterio a la orilla del río Vigenne, en el que murió en edad muy avanzada (s. V).

4. En el monasterio de Noirmoutier, en la isla de Hero, en la costa de
Aquitania, san Filiberto, abad, que, educado en la corte del rey Dagoberto, y todavía adolescente, se hizo monje. Fundó y dirigió primeramente el cenobio de Jumièges y después el de Hero (c. 684).

5. En Córdoba, en la región hispánica de Andalucía, santos mártires Leovigildo y Cristóbal, monjes. Durante la persecución llevada a cabo por los musulmanes proclamaron espontáneamente a Cristo delante del juez, por lo cual fueron decapitados, recibiendo así la palma del martirio (852).

6*. En Siena, de la Toscana, muerte del beato Bernardo Tolomeo, abad y fundador de la Congregación Olivetana según la Regla de san Benito. Trabajó con gran empeño por la disciplina monástica y, cuando la peste asolaba Italia, murió entre los monjes de Siena, expuestos al mismo peligro (1348).

7*. En una nave anclada frente a Rochefort, en la costa francesa, beatos Luis Francisco Le Brun y Gervasio Brunel, presbíteros y mártires. Uno era monje de la Congregación Benedictina de san Mauro, y el otro, prior de la abadía de la Trapa, de la Orden Cisterciense. Ambos, retenidos de manera inhumana durante la Revolución Francesa, consumaron el martirio agotados
por la enfermedad (1794).

8*. En Roma, beata María de Matías, virgen, que fundó el Instituto de las Hermanas de la Adoración de la Preciosísima Sangre del Señor (1866).

9. En Roma, muerte del papa san Pío X, cuya memoria se celebra el día siguiente (1914).

10*. En Vallibona, cerca de Castellón, en la región levantina de España, beato Matías Cardona, presbítero de la Orden de Clérigos Regulares de las Escuelas Pías, mártir durante la persecución religiosa (1936).

11*. En la ciudad de Játiva, en la región de Valencia, en España, beata María Climent Mateu, virgen y mártir, que, en el tiempo de la misma persecución, mereció ser configurada con Cristo por su muerte en la fe (1936).

12*. En el campo de concentración de Dachau, cerca de Munich, en Baviera, de Alemania, beato Ladislao Maczkowski, presbítero y mártir, que, polaco de nacionalidad, fue deportado en tiempo de guerra y defendió la fe, entre torturas de muerte, ante los enemigos de la dignidad humana y cristiana (1942).


13o Kalendas Septembris

Mémoire de saint Bernard, abbé et docteur de l’Église. Né en Bourgogne, il entra à vingt-deux ans, avec trente compagnons, au monastère de Cîteaux, fonda ensuite, sur le territoire de Langres, le monastère de Clairvaux, dont il fut le premier abbé, dirigeant ses moines, avec sagesse et par son exemple, sur le chemin de la perfection. Il parcourut l’Europe pour rétablir la paix et l’unité et fut pour l’Église entière une lumière par ses écrits et ses conseils. Il mourut, épuisé, dans son monastère en 1153.

2.        Commémoraison de saint Samuel, prophète, vers 1030 avant le Christ. Tout jeune enfant, il fut appelé par Dieu, puis exerça les fonctions de juge en Israël ; sur l’ordre de Dieu, il donna l’onction à Saül comme roi sur le peuple, mais par la suite, quand Dieu eut rejeté Saül en raison de son infidélité, il donna l’onction royale à David, qui fut l’ancêtre du Christ.

3.        À Chinon en Touraine, au Ve siècle, saint Mesme, abbé. D’abord moine sur l’île Barbe à Lyon, il construisit ensuite un monastère sur les bords de la Vienne et y mourut dans un âge avancé.

4.        Dans l’île d’Hério, aujourd’hui Noirmoutier, alors du territoire de Poitiers, vers 684, saint Philibert (Filibert), abbé. Élevé à la cour du roi Dagobert, encore adolescent, il se fit moine à Rebaix où il succéda comme abbé à , puis fonda et dirigea d’abord le monastère de Jumièges, ensuite celui de Noirmoutier, avec des moines venus de Jumièges.

5.        À Cordoue en Andalousie, l’an 852, les saints martyrs Léovigilde et Christophe. Dans la persécution des Maures, ces deux moines allèrent d’eux-mêmes trouver le juge et confessèrent hautement leur foi au Christ. Cela leur valut d’être roués de coups, emprisonnés et d’obtenir ensuite la palme du martyre.

6*.        À Sienne en Toscane, l’an 1348, le trépas de saint Bernard Tolomei, abbé de Mont-Olivet. Fondateur de la Congrégation Olivétaine sous la Règle de saint Benoît, il s’appliqua grandement à la discipline monastique et, alors que la peste noire ravageait l’Italie, il mourut auprès des moines de Sienne exposés à la contagion. (canonisé le 26 avril 2009 par Beoît XVI)

7*.        Dans la baie devant le port de Rochefort, en 1794, les bienheureux Louis-François Le Brun et Gervais Brunel, prêtres et martyrs. Le premier était moine bénédictin de Saint-Wandrille, le second prieur de l’abbaye cistercienne de la Trappe, tous les deux, fervents religieux, furent arrêtés en raison de leur sacerdoce pendant la Révolution française, déportés sur un bateau négrier où ils vécurent dans des conditions inhumaines et succombèrent au bout de quelques mois.

8.        À Rome, en 1866, sainte Marie de Mattias, vierge, fondatrice de l’Institut des Sœurs de l’adoration du précieux Sang du Christ.

9.        À Rome, en 1914, la naissance au ciel de saint , pape, dont la mémoire sera célébrée demain.

10*.        En Espagne, en 1936, à Jellbona en Castille, dans la persécution déchaînée au cours de la guerre civile, saint Matthias Cardona, prêtre martyr, des clercs réguliers des Écoles religieuses.

11*.        En Espagne, en 1936, dans la persécution déchaînée au cours de la guerre civile, la bienheureuse Marie Clément Mateu, vierge et martyre, fusillée avec sa mère à Xative, dans la région de Valence.

12*.        Au camp de déportation de Dachau en Bavière, l’an 1942, le bienheureux Ladislas Maczkowski, prêtre de Gniezno et martyr. Arrêté par l’occupant nazi puis déporté, en Allemagne, il succomba à la suite des mauvais traitements qui lui furent infligés continuellement.


LDVM

 

Comments