The Roman Martyrology of 14 August for tomorrow, the 18th day before the Kalends of September

Décimo octávo Kaléndas Septémbris Luna décima séptima Anno Dómini 2022

Assúmptio sanctíssimæ Dei Genetrícis Vírginis Maríæ Dei et Domini nostri Iesu Christi Genetricis, quae, expleto terrestris vitae cursu, corpore et anima ad caelestem gloriam assumpta est. Hanc fidem Ecclesiae traditione receptam Pius papa Duodecimus sollemniter definivit (1950).

Romæ, via Appia, sancti Tharsícii Acolythi, quem Pagáni, cum inveníssent Córporis Christi Sacraménta portántem, cœpérunt disquírere quid géreret. At ipse, indígnum iúdicans porcis pródere margarítas, támdiu ab illis mactátus est fústibus et lapídibus, donec exhaláret spíritum; et, revolúto eius córpore, sacrílegi discussóres nihil Sacramentorum Christi in occísi mánibus aut in vestibus invenerunt. Christiáni autem collegerunt Mártyris corpus, et in cœmetério Callísti honorífice sepeliérunt (c 257).

Mediolani in Liguria, sancti Simpliciani, episcopi, quem sanctus Ambrosius sibi designavit successorem atque sanctus Augustinus laudibus celebravit (401). 

Tagáste, in Africa, sancti Alípii Epíscopi, qui beáti Augustíni olim discípulus, póstea in conversióne sócius, in múnere pastoráli colléga, et in certamínibus advérsus hæréticos commílito strénuus, ac demum in cælésti glória consors fuit (c 430).

Nicomediae in Bithynia, sanctorum Stratonis, Philippi et Euthychiani, martyrum (s inc). 

*Hildesiae in Saxonia Germaniae regione, sancti Altfridi, episcopi, qui ecclesiam cathedralem exstruxit et monasteria condenda fovit (874). 

Apud Albam Regálem, in Pannónia, item natális sancti Stéphani, Regis Hungarórum et Confessóris; qui, divínis virtútibus exornátus, primus Húngaros ad Christi fidem convértit, et a Deípara Vírgine, ipso die Assumptiónis suæ, in cælum recéptus fuit. Eius vero festívitas quarto Nonas Septémbris, quo die munitíssima Budæ arx, sancti Regis ope, ab exércitu Christiáno strénue recuperáta fuit, potíssimum recólitur, ex dispositióne Innocéntii Papæ Undécimi (1038).

Suessíone, in Gálliis, sancti Arnúlphi, Epíscopi et Confessóris (c 1087 tr).

Cracóviæ, in Polónia, natális sancti Hyacínthi, ex Ordine Prædicatórum, Confessóris, quem Clemens Octávus, Póntifex Máximus, in Sanctórum númerum rétulit. Ipsíus autem festum sextodécimo Kaléndas Septémbris celebrátur (1257).

*Saviliani in Subalpinis, beati Haymonis Taparelli, presbyteri ex Ordine Praedicatorum, veritatis defensoris indefessi (1495). 

*Pallantiae apud Novariam in Italia, beatae Iulianae de Busto Arsitio, virginis ex Ordine Sancti Augustini, invicta animi fortitlidine mirabilique patientia et assidua coelestium rerum contemplatione insignis (1501).

Romæ sancti Stanislái Kostka; Polóni, novítii e Societáte Iesu et Confessóris; qui, consummátus in brevi, per angélicam vitæ innocéntiam explévit témpora multa, et a Benedícto Décimo tértio, Pontífice Máximo, in Sanctórum album relátus est (1568).

*In oppido Wenga prope Busira in Congo Belgico, beati Isidori Bakanja, martyris, qui adulescens christiane initiatus, fidem sedulo 
coluit et impavide adeo testatus est, dum laborem exercebat, ut a praeposito coloniae in odium christianae religionis diuturna flagellatione excruciaretur et paucos post menses, persecutori ignoscens, spiritum redderet (1909). 

In loco Chalchihuites territorii Durangensis in Mexico, sanctorum martyrum Aloysii Batis Sainz, presbyteri, Emmanuelis Morales, patrisfamilias, Salvatoris Lara Puente et Davidis Roldan Lara, qui in persecutione mexicana in odium nominis christiani interfecti sunt (1926). 

*Barbastri prope Oscam in Aragonia Hispaniae, beatorum Ludovici Masferrer Vila, presbyteri, et undeviginti sociorum, martyrum, qui, religiosi e Congregatione Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis Mariae, persecutione contra Ecclesiam saeviente, in Christo vitam posuerunt et confratres pridie huius diei in eodem loco interfectos in gloriam Domini amplexi sunt. Quorum nomina: beati Josephus Maria Blasco Juan, Alphonsus Sorribes Teixido, acolythi; Josephus Maria Badia Mateu, Josephus Figuero Beltran, Eduardus Ripoll Diego, Franciscus Maria Roura Farro, Iesus Augustinus Viela Ezcurdia, lectores; losephus Maria Amoros Hernandez, Ioannes Baixeras Berenguer, Raphael Briega Morales, Ludovicus Escale Binefa, Raymundus Illa Salvia, Ludovicus Llado Teixido, Michael Masip Gonzalez, Faustinus Perez Garcia, Sebastianus Riera Coromina, Iosephus Maria Ros Florensa; Franciscus Castan Messeguer et Emmanuel Martinez Jarauta, religiosi (1936). 

*In vico Almazora apud Castaliam ad litus Hispaniae, beati losephi Mariae Peris Polo, presbyteri e Sodalitate sacerdotum operariorum dioecesanorum et martyris, qui in eadem persecutione in coemeterio martyrii palmam adeptus est (1936). 

*Matriti item in Hispania, beatae Mariae a Sacrario a Sancto Aloysio Gonzaga (Elvirae) Moragas Cantarero, virginis ex Ordine Carmelitarum Discalceatarum et in eadem persecutione martyris (1936). 

*Item Matriti in Hispania, beati Dominici (Augustini) Hurtado Soler, presbyteri e Tertio Ordine Sancti Francisci Capulatorum a Beata Virgine Perdolenti et in eadem persecutione martyris, qui ob Christi testimonium coronatus est (1936). 

*In vico Motril apud Granatam ad litus Hispaniae, beati Vincentii Soler, presbyteri ex Ordine Augustinianorum Recollectorum et martyris, qui in eadem persecutione, cum aliis concaptivis ab ipso pie ad mortem paratis capite damnatus est et ante coemeterii muros plumbis transfossus in Christo triumphavit (1936). 

*In vico Palma de Gandia in pago Valentino item in Hispania, beati Carmeli Sastre Sastre, presbyteri et martyris, qui in eadem persecutione, Christi vestigiis adhaerens, per eius gratiam ad regna pervenit aeterna (1936). 

*In oppido Tarrega prope Barcinonem item in Hispania, beati lacobi Bonet Nadal, presbyteri e Societate Salesiana et in eadem persecutione martyris, qui in Christi sanguine discipulus fidelis meruit redimi (1936). 

*Patavii in Italia, beati Claudii (Richardi) Granzotto, religiosi ex Ordine Fratrum Minorum, qui professionis religiosae exercitium cum arte statuarii coniunxit et paucis annis in Christi imitatione perfectionem assecutus est (1947).

V. Et álibi aliórum plurimórum sanctórum Mártyrum et Confessórum, atque sanctárum Vírginum.

R. Deo grátias.

In the Old English Martyrology, on the 15th of August the feast which is Saint Mary's feast.
18o Kalendas Septembris

Sollemnitas Assumptionis beatae Mariae Virginis, Dei et Domini nostri Iesu Christi Genetricis, quae, expleto terrestris vitae cursu, corpore et anima ad caelestem gloriam assumpta est. Hanc fidem Ecclesiae traditione receptam Pius papa Duodecimus sollemniter definivit (1950). 

2. Romae in coemeterio Callisti via Appia, commemoratio sancti 
Tarsicii, martyris, qui, Christi defendens sacratissimam Eucharistiam, quam insana gentilium turba profanare conabatur, lapidibus 
usque ad mortem mactari maluit quam sacra prodere canibus (c 257). 

5. Commemoratio sancti Alypii, episcopi Thagastensis in Numidia, 
qui sancti Augustini olim discipulus, postea in conversione socius, in 
munere pastorali collega et in certaminibus adversus haereticos commilito strenuus ac demum in caelesti gloria consors fuit (c 430). 

7*. Apud Albam Regalem in Pannonia, natalis sancti Stephani, regis 
Hungarorum, cuius memoria postridie huius diei colitur (1038). 
 
8. Cracoviae in Polonia, sancti Hyacinthi, presbyteri ex Ordine 
Praedicatorum, qui a sancto Dominico designatus est, ut Ordinem in 
illa natione propagaret, et cum beato Ceslao et Henrico Germanico 
sociis in Bohemia ac Silesia Evangelium praedicavit (1257). 

9*. Saviliani in Subalpinis, beati Haymonis Taparelli, presbyteri ex 
Ordine Praedicatorum, veritatis defensoris indefessi (1495). 

10*. Pallantiae apud Novariam in Italia, beatae Iulianae de Busto Arsitio, virginis ex Ordine Sancti Augustini, invicta animi fortitlidine mirabilique patientia et assidua coelestium rerum contemplatione insignis (1501). 

11. Romae, sancti Stanislai Kostka, qui, polonus genere, Societatem 
Iesu ingredi cupiens, paternae domus fugam arripuit et pedibus Romam petiit, ubi a sancto Francisco de Borgia in novitiatum admissus, brevi consumptus in humillimis officiis praestandis, sanctitate clarus obiit (1586). 

12*. In oppido Wenga prope Busira in Congo Belgico, beati Isidori 
Bakanja, martyris, qui adulescens christiane initiatus, fidem sedulo 
coluit et impavide adeo testatus est, dum laborem exercebat, ut a 
praeposito coloniae in odium christianae religionis diuturna flagellatione excruciaretur et paucos post menses, persecutori ignoscens, spiritum redderet (1909). 

13. In loco Chalchihuites territorii Durangensis in Mexico, sanctorum martyrum Aloysii Batis Sainz, presbyteri, Emmanuelis Morales, patrisfamilias, Salvatoris Lara Puente et Davidis Roldan Lara, qui in persecutione mexicana in odium nominis christiani interfecti sunt (1926). 

14*. Barbastri prope Oscam in Aragonia Hispaniae, beatorum Ludovici Masferrer Vila, presbyteri, et undeviginti sociorum, martyrum, qui, religiosi e Congregatione Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis Mariae, persecutione contra Ecclesiam saeviente, in Christo vitam posuerunt et confratres pridie huius diei in eodem loco interfectos in gloriam Domini amplexi sunt. Quorum nomina: beati Josephus Maria Blasco Juan, Alphonsus Sorribes Teixido, acolythi; Josephus Maria Badia Mateu, Josephus Figuero Beltran, Eduardus Ripoll Diego, Franciscus Maria Roura Farro, Iesus Augustinus Viela Ezcurdia, lectores; losephus Maria Amoros Hernandez, Ioannes Baixeras Berenguer, Raphael Briega Morales, Ludovicus Escale Binefa, Raymundus Illa Salvia, Ludovicus Llado Teixido, Michael Masip Gonzalez, Faustinus Perez Garcia, Sebastianus Riera Coromina, Iosephus Maria Ros Florensa; Franciscus Castan Messeguer et Emmanuel Martinez Jarauta, religiosi (1936). 

15*. In vico Almazora apud Castaliam ad litus Hispaniae, beati losephi Mariae Peris Polo, presbyteri e Sodalitate sacerdotum operariorum dioecesanorum et martyris, qui in eadem persecutione in coemeterio martyrii palmam adeptus est (1936). 

16*. Matriti item in Hispania, beatae Mariae a Sacrario a Sancto Aloysio Gonzaga (Elvirae) Moragas Cantarero, virginis ex Ordine Carmelitarum Discalceatarum et in eadem persecutione martyris (1936). 

17*. Item Matriti in Hispania, beati Dominici (Augustini) Hurtado 
Soler, presbyteri e Tertio Ordine Sancti Francisci Capulatorum a 
Beata Virgine Perdolenti et in eadem persecutione martyris, qui ob Christi testimonium coronatus est (1936). 

18*. In vico Motril apud Granatam ad litus Hispaniae, beati Vincentii Soler, presbyteri ex Ordine Augustinianorum Recollectorum et martyris, qui in eadem persecutione, cum aliis concaptivis ab ipso pie ad mortem paratis capite damnatus est et ante coemeterii muros plumbis transfossus in Christo triumphavit (1936). 

19*. In vico Palma de Gandia in pago Valentino item in Hispania, 
beati Carmeli Sastre Sastre, presbyteri et martyris, qui in eadem persecutione, Christi vestigiis adhaerens, per eius gratiam ad regna pervenit aeterna (1936). 

20*. In oppido Tarrega prope Barcinonem item in Hispania, beati 
lacobi Bonet Nadal, presbyteri e Societate Salesiana et in eadem persecutione martyris, qui in Christi sanguine discipulus fidelis meruit redimi (1936). 

21 *. Patavii in Italia, beati Claudii (Richardi) Granzotto, religiosi ex 
Ordine Fratrum Minorum, qui professionis religiosae exercitium cum arte statuarii coniunxit et paucis annis in Christi imitatione perfectionem assecutus est (1947).

18o Kalendas Septembris

Solemnidad de la Asunción de la bienaventurada Virgen María,
 Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, que, acabado el curso de su vida en la tierra, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria de
los cielos. Esta verdad de fe, recibida de la tradición de la Iglesia,
fue definida solemnemente por el papa Pío XII (1950).

2. En Roma, en el cementerio de Calixto, en la vía Apia, conmemoración de san Tarsicio, mártir, que por defender la santísima Eucaristía de Cristo, que una furiosa turba de gentiles intentaba profanar, prefirió ser inmolado, muriendo apedreado antes que entregar a los perros las cosas santas (c. 257).

3. En Nicomedia, de Bitinia, santos Estratón, Felipe y Eutiquiano, mártires (s. inc.).

4. En Milán, en la provincia de Liguria, san Simpliciano, obispo, al que san Ambrosio designó como sucesor suyo y san Agustín dedicó grandes elogios (401).

5. Conmemoración de san Alipio, obispo de Tagaste, en Numidia, que en un tiempo fue discípulo de san Agustín y, posteriormente, compañero suyo de conversión, colega en el ministerio pastoral, camarada en la lucha contra los herejes, para, finalmente, también ser partícipe con él de la gloria del cielo (c. 430).

6*. En Hildesheim, de Sajonia, en Alemania, san Altfredo, obispo, que construyó la iglesia catedralicia y favoreció la construcción de monasterios (874).

7. En Alba Real (hoy Székesfehérvár), en Hungría, muerte de san Esteban, rey de los húngaros, cuya memoria se celebra el día siguiente (1038).

8. En Cracovia, en Polonia, san Jacinto, presbítero de la Orden de Predicadores, que fue designado por santo Domingo para propagar la Orden en aquella nación y, teniendo por compañeros al beato Ceslao y a Enrique Germánico, predicó el Evangelio en Bohemia y Silesia (1257).

9*. En Saviliano, del Piamonte, beato Aymón Taparelli, presbítero de la Orden de Predicadores, incansable defensor de la verdad (1495).

10*. En Palancia, cerca de Novara, en Italia, beata Juliana de Busto Arsicio, virgen de la Orden de San Agustín, insigne por su invencible fortaleza de ánimo, su admirable paciencia y su constante contemplación de los bienes celestiales (1501).

11. En Roma, san Estanislao de Kostka. Polaco de origen, con el deseo de entrar en la Compañía de Jesús huyó de la casa paterna y se dirigió a pie a Roma, siendo admitido allí en el noviciado por san Francisco de Borja y, consumado en breve tiempo realizando los mas humildes servicios, murió resplandeciente de santidad (1568).

12*. En la ciudad de Wenga, en las cercanías de Busira, en el Congo Belga, beato Isidoro Bakanja, mártir, que iniciado en la fe cristiana en su adolescencia, la cultivó diligentemente y dio testimonio de ella con valentía, mientras realizaba su trabajo. El encargado de la colonia, por odio a la religión cristiana, lo torturó azotándole largo tiempo y pasados pocos meses, y perdonando a su verdugo, entregó a Dios su espíritu (1909).

13. En la localidad de Chalchihuites, del territorio de Durango, en México, santos mártires Luis Batis Sáinz, presbítero, Manuel Morales, padre de familia, Salvador Lara Puente y David Roldán Lara, que, por odio al nombre cristiano, sufrieron la muerte durante la persecución mexicana (1926).

14*. En Barbastro, cerca de Huesca, en Aragón, de España, beatos Luis Masferrer Vila, presbítero, y diecinueve compañeros, mártires. Eran religiosos de la Congregación de Misioneros del Inmaculado Corazón de María y, en el furor de la persecución contra la Iglesia, pusieron su vida en manos de Cristo y se unieron en un abrazo con sus hermanos que, el día anterior y en el mismo lugar, habían sufrido la muerte para gloria del Señor. Sus nombres: Beatos José María Blas Juan, Alfonso Sorribes Teixidó, acólitos; José María Badia Mateu, José Figuero Beltrán, Eduardo Ripoll Diego, Francisco María Roura Farró, Jesús Agustín Viela Ezcurdia, lectores; José María Amorós Hernández, Juan Baixeras Berenguer, Rafael Briega Morales, Luis Escalé Binefa, Raimundo Illa Salvia, Luis Lladó Teixidó, Miguel Masip González, Faustino Pérez García, Sebastián Riera Coromina, José María Ros Florerisa, Francisco Castán Messeguer y Manuel Martínez Jarauta, religiosos (1936).

15*. En Almazora, junto a Castellón, en el Levante, de España, beato José María Peris Polo, presbítero de la Sociedad de Sacerdotes Operarios Diocesanos y mártir, que, durante la misma persecución, alcanzó en el cementerio la palma del martirio (1936).

16*. En Madrid, también en España, beata María del Sagrario de San Luis Gonzaga (Elvira) Moragas Cantarero, virgen, de la Orden de las Carmelitas Descalzas, y mártir en la mencionada persecución (1936).

17*. Asimismo en Madrid, en España, beato Domingo (Agustín) Hurtado Soler, presbítero de los Terciarios Capuchinos de la Virgen de los Dolores y mártir, que fue coronado por el testimonio de Cristo (1936).

18*. En Motril, junto a Granada, de Andalucía, en España, beato Vicente Soler, presbítero de la Orden de los Agustinos Recoletos y mártir, que, en la misma persecución, fue condenado a muerte junto con otros cautivos, a los que él había preparado piadosamente para la muerte y, fusilado ante los muros del cementerio, alcanzó la gloria del triunfo en Cristo. 

19*. En Palma de Gandía, en el territorio valenciano, también en España, beato Carmelo Sastre Sastre, presbítero y mártir, que, en la misma persecución, siguiendo las huellas de Cristo llegó, ayudado por su gracia, al reino eterno (1936).

20*. En la ciudad de Tárrega, cerca de Barcelona, igualmente en España, beato Jaime Bonet Nadal, presbítero de la Sociedad Salesiana y mártir, que, como fiel discípulo, mereció ser redimido con la sangre de Cristo (1936).

21*. En Padua, en Italia, beato Claudio (Ricardo) Granzotto, religioso de la Orden de los Hermanos Menores, que unió el ejercicio de su profesión religiosa con el arte de escultor, y en pocos años consiguió la perfección imitando a Cristo (1947)

18o Kalendas Septembris

Solennité de l’Assomption de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus Christ, qui, au terme de sa vie terrestre, fut élevée en son corps et en son âme à la gloire du ciel. C’est la doctrine de foi, reçue de la Tradition de l’Église, que le pape Pie XII a définie solennellement en 1950.

2.        Commémoraison de saint Tarcisius, martyr, et inhumé à Rome, au cimetière de Calliste sur la voie Appienne, au IIIe siècle. Comme le rapporte le pape saint Damase, alors que Tarcisius portait le sacrement du Christ, il voulut éviter que l’Eucharistie soit profanée par la foule furieuse des païens et préféra être lapidé jusqu’à la mort plutôt que de livrer les choses saintes aux chiens.

3.        À Nicomédie en Bithynie, les saints martyrs Straton, Philippe et Eutychien.

4.        À Milan, en 404, saint Simplicien, évêque, que saint Ambroise désigna pour lui succéder et que saint Augustin a couvert de louanges.

5.        Commémoraison de saint Alypius, évêque de Thagaste en Numidie qui fut disciple et confident de saint Augustin, ensuite son compagnon de conversion, son collègue dans la charge pastorale, son associé intrépide dans les luttes contre les hérétiques ; il partagea enfin son sort dans la patrie du ciel, vers 430.

6*.        À Hildesheim en Saxe, l’an 876, saint Altfrid, évêque, qui construisit la cathédrale et encouragea l’édification de monastères.

7*.        Près d’Albe-Royale en Pannonie, l’an 1038, la naissance au ciel de saint , roi de Hongrie, dont la mémoire sera célébrée demain.

8.        À Cracovie en Pologne, l’an 1257, saint Hyacinthe, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs, que saint Dominique désigna pour propager l’Ordre dans ce pays, et qui, avec le bienheureux et Henri le Germanique, ses compagnons, prêcha l’Évangile en Bohême et en Silésie.

9*.        À Savigliano dans le Piémont, en 1495, le bienheureux Aymon Taparelli, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs, défenseur inlassable de la vérité.

10*.        À Sainte-Marie-du-Mont près de Varèse, en Lombardie, en 1501, la bienheureuse Julienne de Busto Arsizio, vierge, religieuse converse augustine, remarquable par sa force d’âme invincible, sa patience admirable et sa contemplation continuelle des réalités célestes.

11.        À Rome, en 1568, saint Stanislas Kostka. Né en Pologne et désireux, malgré son père, d’entrer dans la Compagnie de Jésus, il prit la fuite pour quitter la maison familiale et gagner Rome à pied. Là, saint François de Borgia l’admit au noviciat, mais, arrivé au but en peu de temps, il mourut rayonnant d’une sainteté précoce, à l’âge de dix-huit ans.

12*.        À Wenga, près de Busira au Congo belge, en 1909, le bienheureux Isidore Bankanja, martyr. Devenu chrétien à l’adolescence, il entretint soigneusement sa foi et en témoigna sans peur dans son travail, à tel point que le directeur de la colonie lui fit subir longuement la flagellation en haine de la religion chrétienne et, au bout de quelques jours, Isidore rendit l’âme en pardonnant à son persécuteur.

13.        À Chalchihuites, sur le territoire de Durango au Mexique, en 1926, les saints martyrs Louis Batis Sainz, prêtre, Emmanuel Morales, père de famille, Sauveur Lara Puente et David Roldan Lara, fusillés par des soldats en haine du nom chrétien durant la persécution en ce pays.

14*.        En Espagne, durant la persécution menée contre l’Église au cours de la guerre civile, en 1936, en Aragon, le bienheureux Louis Masferrer Vila, prêtre, missionnaire fils du Cœur immaculé de Marie.

15*.        En Espagne, durant la persécution menée contre l’Église au cours de la guerre civile, en 1936, dans la région du Levant, le bienheureux Joseph-Marie Peris Polo, de la Fraternité des prêtres ouvriers diocésains, fusillé dans le cimetière d’Almazora.

16*.        En Espagne, durant la persécution menée contre l’Église au cours de la guerre civile, en 1936, la bienheureuse Marie du Sanctuaire de Saint-Louis de Gonzague (Elvire Moragas Cantarero), vierge carmélite.

17*.        En Espagne, durant la persécution menée contre l’Église au cours de la guerre civile, en 1936, à Madrid, le bienheureux Dominique (Augustin Hurtado Soler), prêtre du Tiers-Ordre franciscain.

18*.        En Espagne, durant la persécution menée contre l’Église au cours de la guerre civile, en 1936, en Andalousie, le bienheureux Vincent Soler, prêtre augustin, qui prépara d’autres, prisonniers comme lui, à mourir pieusement et fut fusillé devant le mur du cimetière de Motril, près de Grenade.

19*.        En Espagne, durant la persécution menée contre l’Église au cours de la guerre civile, en 1936, à Palma de Gandia, au pays de Valence, le bienheureux Carmel Sastre Sastre.

20*.        En Espagne, durant la persécution menée contre l’Église au cours de la guerre civile, en 1936, en Catalogne, le bienheureux Jacques Bonet Nadal, prêtre salésien, tué à Tarrega près de Barcelone

21*.        À Pavie, en Italie, le bienheureux Claude Granzotto, religieux.


LDVM


Comments