The Roman Martyrology of 10 August for tomorrow, the 3rd day before the Ides of August

Tértio Idus Augústi Luna tértia décima Anno Dómini 2022

Romæ, inter duas Lauros, natális sancti Tiburtii Mártyris, qui, sub Iúdice Fabiáno, in persecutióne Diocletiáni, cum Christum, nudis plantis super carbónes ardéntes ingréssus, maióri confiterétur constántia, duci in tértium ab Urbe milliárium atque ibídem gládio animadvérti iubétur (s III/IV).

Assisii in Umbria pássio sanctórum Rufíni, Marsórum Epíscopi, et Sociórum eius, sub Maximíno Imperatóre (238-239 tr).  

Cománæ, in Ponto, sancti Alexándri Epíscopi, cognoménto Carbonárii, qui, ex philósopho disertíssimo eminéntem Christiánæ humilitátis sciéntiam adéptus, et a sancto Gregório Thaumatúrgo in thronum illíus Ecclésiæ sublimátus, non solum prædicatióne, sed étiam consummáto per ignem martýrio fuit illústris (s III). 

Romæ sanctæ Susánnæ Vírginis, quæ, cum ex nóbili prosápia esset orta et beáti Caii Pontíficis neptis, martýrii palmam, témpore Diocletiáni, cápitis obtruncatióne proméruit, sub eius nomine, in fastis antiquis inter martyres celebrato, Deo dicata est saeculo sexto basilica Tituli Gaii iuxta Thermas Diocletiani (s inc).

Assísii in Umbria, natális sanctæ Claræ Vírginis, primæ plantæ Páuperum Dominárum Ordinis Minórum; quam, vita et miráculis célebrem, Alexánder Papa Quartus in númerum sanctárum Vírginum rétulit. Ipsíus tamen festum sequénti die celebrátur (1253).

*Beneventi in Campania, sancti Cassiani, episcopi (s IV).

Tudérti, in Umbria, sanctæ Dignæ Vírginis (s IV tr).

Apud Ebroicénses, in Gállia, sancti Tauríni Epíscopi, qui, a beáto Cleménte Papa ordinátus illíus civitátis Epíscopus, Evangélii prædicatióne Christiánam fidem propagávit, ac, multis pro ea suscéptis labóribus, miraculórum glória conspícuus obdormívit in Dómino (c s V). 

In província Valériæ sancti Equítii Abbátis, cuius sánctitas testimónio beáti Gregórii Papæ comprobátur, sanctitatis suae gratia multorum monasteriorum pater exstitit et, quocumque pervenerat, Sacrarum Scripturarum aperiebat fontem (a 571). 

Cameraci in Austrasia, sancti Gaugerici Episcopi et Confessoris, pietate ac caritate erga pauperes clari, qui a Magnerico Trevirensi diaconus ordinatus est et, ad sedem Cameracensem electus, episcopatum triginta novem annos egit (c 625). 

*Arelate in Provincia, sanctae Rusticolae, abbatissae, quae monialibus sancte praefuit annos fere sexaginta (632). 

*Glocestriae in Anglia, beatorum loannis Sandys et Stephani Rowsham Presbyterorum, et Gulielmi Lampley, manulearii, Martyrum, qui, sub Elisabeth regina Prima diversis non traditis diebus eadem supplicia pro Christo subierunt (1586, 1587, 1588). 

*À Milan, le bienheureux Luigi Biraghi, prêtre, fondateur de l’Institut des Sœurs Marcellines (1879). [béatifié le 30 avril 2006 par Benoît XVI]

*Ad ancoram extra portum Rupifortii ad oram Galliae, beati loannis Georgii (lacobi) Rhem, presbyteri ex Ordine Praedicatorum et martyris, qui, tempore persecutionis in squalidam captivitatem detrusus, socios carceris dire vexatos in spem inducebat, donec ipse insanabili morbo pro Christo occubuit (1794). 
 
*In vico Agulient in pago Valentino Hispaniae, beati Raphaelis Alonso Gutierrez, martyris, qui, paterfamilias, persecutione erga fidem saeviente, sanguinem pro Christo effudit. Cum eo commemoratur etiam beatus martyr Carolus Diaz Gandia, qui hoe die in eodem pago per certamen fidei vitam accepit aeternam (1936). 

*In vico Prat de Compte prope Tarraconem item in Hispania, beati Michaelis Domingo Cendra, religiosi e Societate Salesiana et martyris, qui in eadem persecutione per martyrium palmam insignem consequi meruit (1936). 

*Ad fines Tibeti, beati Mauritii Tornay, presbyteri et martyris, qui, canonicus regularis e Congregatione Sanctorum Nicolai et Bernardi Montis lovis, Evangelium in Sinis et Tibeto enixe nuntiavit atque a christiani nominis inimicis necatus est (1949). 

V. Et álibi aliórum plurimórum sanctórum Mártyrum et Confessórum, atque sanctárum Vírginum.

R. Deo grátias.

In the Old English Martyrology, Saint Tiburtius.
Tertio Idus Augusti

Memoriae sanctae Clarae, virginis, quae, prima planta Pauperum Dominarum Ordinis Minorum, sanctum Franciscum secuta est, Asisii in Umbria vitam agens asperam, sed operibus caritatis et pietatis locupletem; eximia vero paupertatis amatrix, ab ea numquam, ne in extrema quidem indigentia et infirmitate, divelli concessit (1253). 

2. Comanae in Ponto, sancti Alexandri, cognomento Carbonarii, 
episcopi, qui, e philosophia eminentem christianae humilitatis scientiam adeptus et a sancto Gregorio Thaumaturgo in sedem illius Ecclesiae sublimatus, non solum praedicatione, sed etiam consummato per ignem martyrio illustris exstitit (s III). 

3. Romae in coemeterio inter duas lauros via Labicana miliario tertio 
sancti Tiburtii, martyris, cuius laudes sanctus Damasus papa celebravit (s III/IV). 

4. Ibidem, commemoratio sanctae Susannae, sub cuius nomine, in 
fastis antiquis inter martyres celebrato, Deo dicata est saeculo sexto 
basilica Tituli Gaii iuxta Thermas Diocletiani (s inc). 

6*. Beneventi in Campania, sancti Cassiani, episcopi (s IV).

5. Asisii in Umbria, sancti Rufini, qui primus huius civitatis episcopus et martyr habetur (c s IV).  

8*. In Hibernia, sanctae Attractae, abbatissae, quae a sancto Patricio 
velum virginum accepisse fertur (s V). 

7. Ebroicis in Gallia, sancti Taurini, qui primus episcopus huius 
civitatis colitur (c s V). 

9. In provincia Valeriae, sancti Equitii, abbatis, qui, ut sanctus 
Gregorius papa Magnus scribit, sanctitatis suae gratia multorum monasteriorum pater exstitit et, quocumque pervenerat, Sacrarum Scripturarum aperiebat fontem (a 571). 

10. Cameraci in Austrasia, sancti Gaugerici, episcopi, pietate ac caritate erga pauperes clari, qui a Magnerico Trevirensi diaconus ordinatus est et, ad sedem Cameracensem electus, episcopatum triginta novem annos egit (c 625). 

11 *. Arelate in Provincia, sanctae Rusticolae, abbatissae, quae monialibus sancte praefuit annos fere sexaginta (632). 

12*. Glocestriae in Anglia, beatorum loannis Sandys et Stephani 
Rowsham Presbyterorum, et Gulielmi Lampley, manulearii, Martyrum, qui, sub Elisabeth regina Prima diversis non traditis diebus eadem supplicia pro Christo subierunt (1586, 1587, 1588). 

*À Milan, le bienheureux Luigi Biraghi, prêtre, fondateur de l’Institut des Sœurs Marcellines (1879). [béatifié le 30 avril 2006 par Benoît XVI]

13*. Ad ancoram extra portum Rupifortii ad oram Galliae, beati loannis Georgii (lacobi) Rhem, presbyteri ex Ordine Praedicatorum et martyris, qui, tempore persecutionis in squalidam captivitatem detrusus, socios carceris dire vexatos in spem inducebat, donec ipse insanabili morbo pro Christo occubuit (1794). 
 
14*. In vico Agulient in pago Valentino Hispaniae, beati Raphaelis 
Alonso Gutierrez, martyris, qui, paterfamilias, persecutione erga fidem saeviente, sanguinem pro Christo effudit. Cum eo commemoratur etiam beatus martyr Carolus Diaz Gandia, qui hoe die in eodem pago per certamen fidei vitam accepit aeternam (1936). 

15*. In vico Prat de Compte prope Tarraconem item in Hispania, 
beati Michaelis Domingo Cendra, religiosi e Societate Salesiana et 
martyris, qui in eadem persecutione per martyrium palmam insignem consequi meruit (1936). 

16*. Ad fines Tibeti, beati Mauritii Tornay, presbyteri et martyris, 
qui, canonicus regularis e Congregatione Sanctorum Nicolai et Bernardi Montis lovis, Evangelium in Sinis et Tibeto enixe nuntiavit 
atque a christiani nominis inimicis necatus est (1949). 


Tertio Idus Augusti

Memoria de santa Clara, virgen, que, como primer ejemplo de las Damas Pobres de la Orden de los Hermanos Menores, siguió a san Francisco, llevando una áspera vida en Asís, en la Umbría, pero, en cambio, rica en obras de caridad y de piedad. Enamorada de verdad por la pobreza, no consintió ser apartada de la misma ni siquiera en la extrema indigencia y enfermedad (1253). 

2. En Comana, en el Ponto, san Alejandro, de sobrenombre Carbonero, obispo, que a partir de la filosofía alcanzó la eminente ciencia de la humildad cristiana y, elevado por san Gregorio Taumaturgo a la sede episcopal de aquella Iglesia, fue célebre no sólo por su predicación, sino también por haber sufrido el martirio por el fuego (s. III). 

3. En Roma, en el cementerio llamado «Ad duas lauros», en la vía Labicana, a tres miliarios de la ciudad, san Tiburcio, mártir, cuyas alabanzas cantó el papa san Dámaso (s. III/IV). 

4. También en Roma, conmemoración de santa Susana, bajo cuyo nombre, celebrado entre los mártires en los anales antiguos, en el siglo VI fue dedicada a Dios la basílica del Título de Gaio, junto a las termas de Diocleciano (s. inc.). 

5. En Asís, de la Umbría, san Rufino, a quien se considera primer obispo de aquella ciudad y mártir (c. s. IV). 

6*. En Benevento, de la Campania, san Casiano, obispo (s. IV). 

7. En la ciudad de Évreux, en la Galia, san Taurino, a quien se celebra como primer obispo de esta ciudad (c. s. V). 

8*. En Hibernia (hoy Irlanda), santa Atracta, abadesa, que, según la tradición, recibió el velo de las vírgenes de manos de san Patricio (s. V). 

9. En la provincia de Valeria, en Italia, san Equicio, abad, que, como escribe el papa san Gregorio I Magno, fue padre de muchos monasterios a causa de su santidad y, donde quiera que iba, daba a beber a los demás de la fuente de las Sagradas Escrituras (antes de 571). 

10. En Cambrai, en Austrasia, san Gaugerico, obispo, célebre por su piedad y caridad para con los pobres. Fue ordenado diácono por Magnerico de Tréveris y, elegido para la sede episcopal de Cambrai, ejerció el episcopado durante treinta y nueve años (c. 625). 

11*. En Arlés, de la Provenza, en la Galia, santa Rustícola, abadesa, que gobernó santamente a sus monjas durante casi sesenta años (632). 

12*. En Gloucester, en Inglaterra, beatos Juan Sandys y Esteban Rowsham, presbíteros, y Guillermo Lampley, sastre, mártires, que durante el reinado de Isabel I, en días distintos no conservados en la tradición, sufrieron por Cristo los mismos tormentos (1586, 1587 y 1588). 

13*. Cerca de la costa de Francia, ante el puerto de Rochefort, beato Juan Jorge (Jacobo) Rhem, presbítero de la Orden de Predicadores y mártir. Encerrado durante la persecución en una escuálida prisión, levantaba la esperanza de sus compañeros de cárcel, cruelmente torturados, hasta que él mismo, por amor a Cristo, murió de una enfermedad incurable (1794). 

14*. En la aldea Agullent, en el territorio de Valencia, en España, beato Rafael Alonso Gutiérrez, mártir, que era padre de familia y, en el furor de la persecución contra la fe, derramó su sangre por Cristo. Con él se conmemora también al bienaventurado mártir Carlos Díaz Gandía, que este mismo día y en la misma localidad recibió la vida eterna por la defensa de la fe (1936). 

15*. En la localidad de Prat de Compte, cerca de Tarragona, en España, beato Miguel Domingo Cendra, religioso de la Sociedad Salesiana y mártir, que, en la misma persecución, mereció alcanzar a través del martirio la palma de la gloria (1936). 

16*. En los confines del Tibet, beato Mauricio Tornay, presbítero y mártir. Era canónigo regular de la Congregación de los santos Nicolás y Bernardo de Monte Giove (Gran San Bernardo). Anunció con empeño el Evangelio en China y en el Tibet, y recibió la muerte a manos de los enemigos del nombre cristiano (1949). 

Tertio Idus Augusti

Mémoire de sainte Claire, endormie dans le Seigneur en 1253. Éprise de l’idéal de saint François, elle délaissa la sécurité familiale pour suivre Dame pauvreté. Elle obtint également, pour l’Ordre qu’elle fondait au couvent de Saint-Damien d’Assise, le privilège de ne rien posséder, pour se suffire de l’Unique Nécessaire.

2.        À Comane dans le Pont, au IIIe siècle, saint Alexandre, évêque, surnommé le Charbonnier. De philosophe, il devint habile dans la science éminente de l’humilité chrétienne. Élevé par saint Grégoire le Thaumaturge sur le siège de cette Église, il s’y rendit célèbre non seulement par sa prédication, mais encore par son martyre accompli dans les flammes.

3.        Martyr à Rome, au cimetière “Aux deux lauriers”, sur la voie Labicana, saint Tirbutii. Le pape a célébré ses louanges.

4.        À Rome, commémoraison de sainte Suzanne. Sous son nom, célébré dans les fastes antiques comme celui d’une martyre, fut dédiée à Dieu, au VIe siècle, la basilique du titre de Gaius, près des thermes de Dioclétien

5.        . À Assise en Ombrie, saint Rufin, considéré comme le premier évêque de la cité.

6*        À Bénévent en Campanie, au IVe siècle, saint Cassien, évêque.

7.        À Évreux, peut-être au Ve siècle, saint Taurin, vénéré comme premier évêque de la cité.

8*        En Irlande, au Ve siècle, sainte Attracta, abbesse, dont on dit qu’elle reçut la voile des vierges des mains de saint Patrice.

9.        Dans le district de Valéria près de Rome, avant 571, saint Equitius, abbé. Comme l’écrit le pape saint Grégoire le Grand, sa grande sainteté lui valut de devenir le père de plusieurs monastères et, partout où il allait, il ouvrait à tous la source des saintes Écritures.

10.        À Cambrai, vers 625, saint Géry, évêque, remarquable par sa piété et sa charité envers les pauvres. Il avait été ordonné diacre par l’évêque de Trèves Magnéric et, élu évêque de Cambrai, il eut un épiscopat de trente-neuf ans.

11*.        À Arles en Provence, l’an 632, sainte Rusticole, abbesse, qui dirigea saintement ses moniales pendant près de soixante ans.

12*.        Commémoraison des bienheureux martyrs Jean Sandys et Étienne Rowsham, prêtres, ainsi que Guillaume Lampley, tailleur, qui subirent les mêmes supplices pour la foi catholique à Gloucester en 1586, à des jours divers, mais inconnus, sous la reine Élisabeth Ière.

13*.        Dans la baie devant le port de Rochefort, en 1794, le bienheureux Jean-Georges Rehm, prêtre dominicain (Père Thomas). Sous la Révolution française, détenu à cause de son sacerdoce, dans des conditions inhumaines, sur un bateau négrier, il ranima la confiance de ses compagnons de captivité écrasés par le malheur, jusqu’à ce qu’il fût emporté par le typhus.

14*.        En Espagne, dans la persécution menée contre l’Église au cours de la guerre civile, en 1936, les bienheureux martyrs : à Agullent, dans la région de Valence, Raphaël Alonso Gutierrez et Charles Diaz Gandia, pères de famille.

15*.        En Espagne, à Prat de Compte près de Tarragone, dans la persécution menée contre l’Église au cours de la guerre civile, en 1936, le bienheureux martyr : Michel Domingo Cendra, religieux salésien.

16*.        Aux confins du Tibet, en 1949, le bienheureux Maurice Tornay, prêtre et martyr. Chanoine régulier du Grand Saint-Bernard, il alla annoncer l’Évangile en Chine et au Tibet, et fut massacré par des ennemis du nom chrétien.

**        À Milan, en 1879, le bienheureux Luigi Biraghi, prêtre, fondateur de l’Institut des Sœurs Marcellines (1879). [béatifié le 30 avril 2006 par Benoît XVI]

LDVM


Comments