A wonderful post by Dr Kwasniewski yesterday...

At New Liturgical Movement about the Polish tradition of hymn-singing at Mass, featuring a couple of videos of performances of the ensemble Jerycho (Facebook, Tumblr) that is directed by Dr Bartosz Izbicki, musicologist and founder and consultant at Cantus Planus in Polonia. I ended up supplying the texts (and vague translations-- 90% Google Translate and the rest me and the trusty dictionaries) in comments.
The second Jerycho video is of the Polish version of the Trisagion, that is sung in the Sacred Liturgy of Good Friday and in the preces at Lauds and Vespers... I have never been able to keep track when. Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, miserere nobis! Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς!
Swiety Boze! Swiety mocny!

Swiety niesmiertelny!
Zmiłuj sie nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
Wybaw nas Panie.
Od nagłej a niespodziewanej smierci,
Zachowaj nas Panie.
My grzeszni ciebie Boga prosimy,
Wysłuchaj nas Panie.

(I know where ł is on the Polish keyboard but otherwise left all the proper diacritical marks out.)

Holy God! Holy Strong One! Holy Immortal One! Have mercy on us.
From storm, hunger, fire, and war, deliver us, Lord. From sudden and unexpected death, save us, Lord. We sinners ask You God, hear us, Lord.

And the first Jerycho video. The version with the full text is what appears on their album Golgotha, lasting some 11 minutes. 
Klęczy w Ogrójcu, modli się Ojcu,
Bo ten kielich wielką boleść uczynił w sercu.
O Jezusie mój, drogi skarbie mój,
Obnażony, zakrwawiony,
O Jezusie mój!

Smutku nie mało, duszę i ciało,
Tamże krwawymi kroplami spłynąć musiało.
O Jezusie mój...

Tajną zapłatą, Judasz złym bratom,
Wydał na męki Jezusa żydom i katom.
O Jezusie mój...

Na rozkaz jego, zdrajcy złośnego,
Ręce swoje wyciągnęli na niewinnego.
O Jezusie mój...

Gdy Go prowadzą, tak sobie radzą,
że go na śmierć Piłatowi osądzić dadzą,
O Jezusie mój...

Skargi zmyślają, świadki stawiają,
Policzki ciężkie zadają, włosy targają.
O Jezusie mój...

Stanąl związany, Jezus kochany,
Obłudnemu Piłatowi na sąd oddany.
O Jezusie mój...

Plag sześć tysięcy, może i więcej,
Otrzymał przy biczowaniu Jezus Cierpiący.
O Jezusie mój...

Z ciernia koronę, na każdą stronę,
Gwałtem na głowę wciskają, rany zadają.
O Jezusie mój...

Tam obnażone, ciało zranione,
Tępymi gwoździami na krzyż jest zawieszone.
O Jezusie mój...

Stwórcę swojego, konającego,
Wszelkie stworzenie płakało pod krzyżem Jego.
O Jezusie mój, drogi skarbie mój,
Obnażony, zakrwawiony,
O Jezusie mój!

(When I typed this out from the CD book this morning I took the trouble to include the correct diacritical marks.)

He kneels in the Garden of Gethsemane, prays to the Father,
For this cup caused great pain in His heart.
O my Jesus, my dear darling,
Naked, bloody,
O my Jesus!

Sorrow is not enough, in soul and body,
There it had to run down with bloody drops.
O my Jesus ...

For a secret reward, Judas the evil brother,
He handed over Jesus to the Jews and the tormentors.
O my Jesus ...

At the malicious traitor's word,
They stretched out their hands to the Innocent.
O my Jesus ...

They lead Him to the place of judgement
Where Pilate gives Him death.
O my Jesus ...

Crimes invented, witnesses perjured,
His cheeks are hard struck, His hair is torn.
O my Jesus ...

Beloved Jesus, Who submitted
To be judged by the hypocrite Pilate,
O my Jesus ...

Six thousand bites of the scourge, maybe more,
The Suffering Jesus endured,
O my Jesus ...

They settle a crown of thorns upon His head,
Forcing it upon Him with many wounds.
O my Jesus ...

Naked there, wounded body,
With blunt nails on the cross it is hung.
O my Jesus ...

Their creator, dying,
Every creature wept under His cross.
O my Jesus, my dear darling,
Naked, bloody,
O my Jesus!


LDVM


Comments